О б щ и н а б е л о г р а д ч и кДата19.07.2018
Размер10.51 Kb.
О Б Щ И Н А Б Е Л О Г Р А Д Ч И К
3900 БЕЛОГРАДЧИК TEL.: ++359/936/53017; 0877876464

ул. „КНЯЗ БОРИС І“ № 6 TEL./FAX: ++359/936/53017

ОБЛАСТ ВИДИН Email:obshtina@belogradchik-eu.net
У Т В Ъ Р Д И Л:

БОРИС НИКОЛОВ

Кмет на Община Белоградчик

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
ДЕЙНОСТИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ ЗА БЮДЖЕТНАТА 2013 ГОДИНА”


Съгласувал:

Рени Длъгнекова – юрисконсулт


Съгласувал:

Мариана МариноваГл. счетоводител


Съгласувал:

Инж.Будьони Тодоров - Директор дирекция „Специализирана администрация”


Изготвил:

Ангелина Георгиева – Гл.експерт „Обществени поръчки и икономическо развитие”Община Белоградчик

2012 година


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница