О б щ и н а н е с е б ъ р отдел “Местни данъци и такси”Дата20.07.2018
Размер27.77 Kb.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
ОТДЕЛ “Местни данъци и такси”

гр.Несебър, ул.”Еделвайс” № 10
ЕИК по БУЛСТАТ

0

0

0

0

5

7

1

2

2
Екз.№1


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


по чл.32 от ДОПК
97/ 21.03.2012г.


ПЕНТАГОН ГРУП” ООД

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП


ЕИК по БУЛСТАТ

1

0

2

9

3

4

2

4

7
Адрес за кореспонденция

гр. Бургас ПК 8000, ул. „Булаир” №9

Адрес по чл. 8 от ДОПК

гр. Бургас ПК 8000, ул. „Булаир” №9

Представлявано от

Тери Джон Кътчъс

(трите имена на представителя/пълномощника)

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №1 от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №97/06.12.2011г. и покана №97/06.12.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.


В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.


орган по приходите:

..........................................................................(ЗДР. СТОЛЕВА)

Дата на поставяне на съобщението: 21. 03 . 2012г.

Дата на публикуване в Интернет: 21. 03 . 2012г.

Дата на сваляне на съобщението: 03.04. 2012г.


Отпечатано в 2(два) екземпляра:

Екз.№1 за Отдел “МДТ” при Община Несебър;Екз.№2 за Място за връчване на съобщения;


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница