О б щ и н а п л о в д и в, код 6 6 0 9 обяснителна записка по о т ч е т а за изпълнение на бюджета за периода от 01. 01. 2014 година до 31. 12. 2014 година с решениестраница7/19
Дата05.02.2018
Размер3.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

ОУ "Яне Сандански"
325
Получен трансфер от РИО на МОН-гр.Пловдив за участие на ученици в проект на Българска федерация по ски "Научи се да караш ски"

СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
-22 500
Възстановени трансфер в МОН през м февруари 2014 година. (Средствата са получени през м. ноември 2013 г.за реализиране на дейностите по Национална програма "Информационни и комуникационни технологии в училище")

СОУ "Паисий Хилендарски"
471
Получен трансфер през м. Юни от Разплащателна агенция на Държавен фонд земеделие за разплатено ДДС по схема "Училищен плод"

ОУ "Димитър Димов"
267
Получен трансфер през м. Юни от Разплащателна агенция на Държавен фонд земеделие за разплатено ДДС по схема "Училищен плод"

ОУ "Йордан Йовков"
323
Получен трансфер през м. Юни от Разплащателна агенция на Държавен фонд земеделие за разплатено ДДС по схема "Училищен плод"

СОУ "П.К.Яворов"
301
Получен трансфер през м. Юни от Разплащателна агенция на Държавен фонд земеделие за разплатено ДДС по схема "Училищен плод"

ОУ "В. и К. Тютюнджиян"
512
Получен трансфер през м. Юни от Разплащателна агенция на Държавен фонд земеделие за разплатено ДДС по схема "Училищен плод"

СОУ "Димитър Матевски"
1 070
Получен трансфер през м. Юни от Разплащателна агенция на Държавен фонд земеделие за разплатено ДДС по схема "Училищен плод"

СОУ "К.К.Философ"
2 207
м. Юни - Получен трансфер от ПУДООС

СОУ "Паисий Хилендарски"
513
Получен трансфер през м. Юли от Разплащателна агенция на Държавен фонд земеделие за разплатено ДДС по схема "Училищен плод"

ОУ "Димитър Димов"
77
Получен трансфер през м. Юли от Разплащателна агенция на Държавен фонд земеделие за разплатено ДДС по схема "Училищен плод"

ОУ "Йордан Йовков"
88
Получен трансфер през м. Юли от Разплащателна агенция на Държавен фонд земеделие за разплатено ДДС по схема "Училищен плод"

СОУ "П.К.Яворов"
436
Получен трансфер през м. Юли от Разплащателна агенция на Държавен фонд земеделие за разплатено ДДС по схема "Училищен плод"

СОУ "Димитър Матевски"
673
Получен трансфер през м. Юли от Разплащателна агенция на Държавен фонд земеделие за разплатено ДДС по схема "Училищен плод"

Район "Централен"- ЦДГ "Чучулига"

2 485м. Юли - Получен трансфер от ПУДООС

Район "Южен"- ЦДГ "Малина"

2 495м. Юли - Получен трансфер от ПУДООС

ОУ "Алеко Константинов"
861
м. Юли - Получен трансфер от МОН

ОУ "Димитър Димов"
889
м. Юли - Получен трансфер от МОН

ОУ "Захари Стоянов"
889
м. Юли - Получен трансфер от МОН

ОУ "Димитър Димов"
55
Получен трансфер през м. Август от Разплащателна агенция на Държавен фонд земеделие за разплатено ДДС по схема "Училищен плод"

ОУ "Йордан Йовков"
62
Получен трансфер през м. Август от Разплащателна агенция на Държавен фонд земеделие за разплатено ДДС по схема "Училищен плод"

СОУ "Любен Каравелов"
2 992
м. Август - Получен трансфер от МОН - "Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства"

СОУ "Паисий Хилендарски"
696
Получен трансфер през м. Септември от Разплащателна агенция на Държавен фонд земеделие за разплатено ДДС по схема "Училищен плод"

ОУ "Димитър Димов"
45
Получен трансфер през м. Септември от Разплащателна агенция на Държавен фонд земеделие за разплатено ДДС по схема "Училищен плод"

ОУ "Йордан Йовков"
46
Получен трансфер през м. Септември от Разплащателна агенция на Държавен фонд земеделие за разплатено ДДС по схема "Училищен плод"

СОУ "П.К.Яворов"
248
Получен трансфер през м. Септември от Разплащателна агенция на Държавен фонд земеделие за разплатено ДДС по схема "Училищен плод"

ОУ "В. и К. Тютюнджиян"
426
Получен трансфер през м. Септември от Разплащателна агенция на Държавен фонд земеделие за разплатено ДДС по схема "Училищен плод"

СОУ "Димитър Матевски"
511
Получен трансфер през м. Септември от Разплащателна агенция на Държавен фонд земеделие за разплатено ДДС по схема "Училищен плод"

ОУ "Гео Милев"
1 100
м. Октомври - Получен трансфер от МОН за финансиране на ИКТ продукти по НП "ИКТ в училище"

ОУ "Д-р Петър Берон"
4 400
м. Октомври - Получен трансфер от МОН за финансиране на ИКТ продукти по НП "ИКТ в училище"

ОУ "Екзарх Антим I"
12 500
м. Октомври - Получен трансфер от МОН за финансиране на ИКТ продукти по НП "ИКТ в училище"

ОУ "Кочо Честеменски"
3 566
м. Октомври - Получен трансфер от МОН за финансиране на ИКТ продукти по НП "ИКТ в училище"

СОУ "Любен Каравелов"
15 000
м. Октомври - Получен трансфер от МОН за финансиране на ИКТ продукти по НП "ИКТ в училище"

СОУ "Св.Климент Охридски"
5 500
м. Октомври - Получен трансфер от МОН за финансиране на ИКТ продукти по НП "ИКТ в училище"

СОУ "Св. Патриарх Евтимий"
7 183
м. Октомври - Получен трансфер от МОН за финансиране на ИКТ продукти по НП "ИКТ в училище"

СОУ "Цар Симеон Велики"
4 000
м. Октомври - Получен трансфер от МОН за финансиране на ИКТ продукти по НП "ИКТ в училище"

СОУ "Найден Геров"
5 000
м. Октомври - Получен трансфер от МОН за финансиране на ИКТ продукти по НП "ИКТ в училище"

ОУ "Васил Петлешков"
3 900
м. Октомври - Получен трансфер от МОН за финансиране на ИКТ продукти по НП "ИКТ в училище"

ОУ "Драган Манчов"
17 675
м. Октомври - Получен трансфер от МОН за финансиране на ИКТ продукти по НП "ИКТ в училище"

ОУ "Тодор Каблешков"
13 025
м. Октомври - Получен трансфер от МОН за финансиране на ИКТ продукти по НП "ИКТ в училище"

СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
5 800
м. Октомври - Получен трансфер от МОН за финансиране на ИКТ продукти по НП "ИКТ в училище"

НУ "Христо Ботев"
6 600
м. Октомври - Получен трансфер от МОН за финансиране на ИКТ продукти по НП "ИКТ в училище"

ОУ "Йордан Йовков"
8 400
м. Октомври - Получен трансфер от МОН за финансиране на ИКТ продукти по НП "ИКТ в училище"

ОУ "Панайот Волов"
11 040
м. Октомври - Получен трансфер от МОН за финансиране на ИКТ продукти по НП "ИКТ в училище"

СОУ "Никола Вапцаров"
200
м. Октомври - Получен трансфер от МОН за финансиране на ИКТ продукти по НП "ИКТ в училище"

СОУ "П.К.Яворов"
13 000
м. Октомври - Получен трансфер от МОН за финансиране на ИКТ продукти по НП "ИКТ в училище"

ЕГ "Пловдив"
29 300
м. Октомври - Получен трансфер от МОН за финансиране на ИКТ продукти по НП "ИКТ в училище"

ОУ "В. и К. Тютюнджиян"
2 130
м. Октомври - Получен трансфер от МОН за финансиране на ИКТ продукти по НП "ИКТ в училище"

НУ "Св.Климент Охридски"
3 765
м. Октомври - Получен трансфер от МОН за финансиране на ИКТ продукти по НП "ИКТ в училище"

СОУ "Константин Величков"
7 770
м. Октомври - Получен трансфер от МОН за финансиране на ИКТ продукти по НП "ИКТ в училище"

СОУ "Св. Константин- К.Философ"
5 000
м. Октомври - Получен трансфер от МОН за финансиране на ИКТ продукти по НП "ИКТ в училище"

СОУ "Св. Софроний Врачански"
12 000
м. Октомври - Получен трансфер от МОН за финансиране на ИКТ продукти по НП "ИКТ в училище"

СОУ "Черноризец Храбър"
9 550
м. Октомври - Получен трансфер от МОН за финансиране на ИКТ продукти по НП "ИКТ в училище"

СОУ "Черноризец Храбър"
16 960
м. Октомври - Получен трансфер от МОН - "Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства"

СОУ "Любен Каравелов"
5 000
м. Ноември - Получен трансфер от МОН - по НП "ИКТ в училище"

ОУ "Васил Левски"
18
м. Ноември - Получен трансфер от МОН - за деца със сензорни увреждания

ОУ "Елин Пелин"
18
м. Ноември - Получен трансфер от МОН - за деца със сензорни увреждания

ОУ "Димитър Димов"
18
м. Ноември - Получен трансфер от МОН - за деца със сензорни увреждания

ОУ "Йордан Йовков"
4 000
м. Ноември - Получен трансфер от МОН - по НП "ИКТ в училище"

ОУ "Панайот Волов"
5 500
м. Ноември - Получен трансфер от МОН - по НП "ИКТ в училище"

ЕГ "Иван Вазов"
14 000
м. Ноември - Получен трансфер от МОН - по НП "ИКТ в училище"

НУ "Св.Климент Охридски"
4 000
м. Ноември - Получен трансфер от МОН - по НП "ИКТ в училище"

ОУ "Димитър Талев"
6 000
м. Ноември - Получен трансфер от МОН - по НП "ИКТ в училище"

ОУ "Яне Сандански"
5 500
м. Ноември - Получен трансфер от МОН - по НП "ИКТ в училище"

СОУ "Константин Величков"
5 000
м. Ноември - Получен трансфер от МОН - по НП "ИКТ в училище"

СОУ "Св. Константин- К.Философ"
18
м. Ноември - Получен трансфер от МОН - за деца със сензорни увреждания

СОУ "Св. Софроний Врачански"
37
м. Ноември - Получен трансфер от МОН - за деца със сензорни увреждания

СОУ "Черноризец Храбър"
18
м. Ноември - Получен трансфер от МОН - за деца със сензорни увреждания

Собствен бюджет

69 434
1 884 096

м. Ноември - Получен трансфер от Национален доверителен еко фонд

Собствен бюджет89 508

м. Декември - Получен трансфер от Национален доверителен еко фонд

Район "Централен"- ЦДГ "Чучулига"

2 485м. Декември - Получен трансфер от ПУДООС

ОУ "Кочо Честеменски"
13 250
м. Декември - Получен трансфер от МОН - "ЦОИДУЕМ"

ОУ "Панайот Волов"
-1 418
м. Декември - Възстановен трансфер в МОН - по НП "ИКТ в училище"

СОУ "Никола Вапцаров"
-200
м. Декември - Възстановен трансфер в МОН - по НП "ИКТ в училище"

НУ "Св.Климент Охридски"
-505
м. Декември - Възстановен трансфер в МОН - по НП "ИКТ в училище"

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница