О б щ и н а с е в л и е в о № дд-2-г-11. 385Дата22.01.2019
Размер321.5 Kb.

О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В ОДД-2-Г-11.385Дата: 07.05.2015 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
Със Заповед на Кмета на община Севлиево № 0464/07.05.2015 г. е открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти:
1. Незастроен урегулиран поземлен имот XVII, кв. 58 с площ 1863 кв.м. по плана на с. Ряховците, актуван с АЧОС № 5696/14.04.2015 г., с начална тръжна цена 8 280 (осем хиляди двеста и осемдесет) лева без ДДС и депозит за участие в размер на 50 % от началната тръжна цена за имота.

2. Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 488 кв.м. с построена в него едноетажна масивна сграда – обор (бивша селскостопанска аптека) със застроена площ 124 кв.м., състояща се от шест помещения, без дограма, частично покрив без керемиди, с олющена мазилка, актуван с АЧОС № 5677/09.04.2015 г., с начална тръжна цена 4 540.00 /четири хиляди петстотин и четиридесет/ лева без ДДС и депозит за участие в размер на 50 % от началната тръжна цена за имота.3. Земеделски земи от общинския поземлен фонд, както следва:


Землище

на имот

Площ в дка

Начин на трайно ползване

Категория

АОС

Пазарна стойност в лева


Депозит

с. Дебелцово

027001

20,135

Изоставена нива

VI

5583

5 950

2 975

с. Дебелцово

027002

12,810

Изоставена нива

VI

5582

3 780

1 890

с. Дебелцово

030001

17,481

Овощна градина

IV

5581

5 680

2 840

с. Дебелцово

033056

2,600

Изоставена нива

VI

5533

770

385

с. Дебелцово

033099

8,521

Изоставена нива

IV

5534

2 520

1 260

с. Дебелцово

033114

3,100

Изоставена нива

III

5535

960

480

с. Дебелцово

034077

0,379

Нива

VIII

5536

100

50

с. Дебелцово

035004

3,700

Нива

IV

5537

1 040

520

с. Дебелцово

035011

8,821

Нива

VII

5538

2 610

1 305

с. Дебелцово

035028

6,299

Изоставена нива

VII

5539

1 860

930

с. Дебелцово

035048

12,505

Нива

IV

5540

3 690

1 845

с. Дебелцово

037034

8,877

Изоставена нива

VI

5541

2 620

1 310

с. Дебелцово

037035

78,003

Изоставена нива

VI

5542

23 040

11 520

с. Дебелцово

037069

8,501

Изоставена нива

VI

5543

2 510

1 255

с. Дебелцово

037095

8,500

Изоставена нива

VI

5544

2 510

1 255

с. Дебелцово

037099

25,958

Изоставена нива

VI

5545

7 670

3 835

с. Дебелцово

037138

3,102

Изоставена нива

VI

5560

920

460

с. Дебелцово

037141

3,000

Изоставена нива

VI

5561

890

445

с. Дебелцово

037143

3,000

Изоставена нива

VI

5562

890

445

с. Дебелцово

037144

0,800

Изоставена нива

VI

5563

240

120

с. Дебелцово

037146

9,900

Изоставена нива

VI

5547

2 920

1 460

с. Дебелцово

037149

4,739

Изоставена нива

VI

5548

1 400

700

с. Дебелцово

040019

70,334

Изоставена нива

VI

5546

19 740

9 870

с. Дебелцово

040098

6,102

Изоставена нива

VIII

5549

1 710

855

с. Дебелцово

048007

4,197

Изоставена нива

VIII

5558

1 180

590

с. Дебелцово

049096

14,354

Изоставена нива

VII

5572

4 240

2 120

с. Дебелцово

049138

6,306

Изоставена нива

VII

5559

1 860

930

с. Дебелцово

049139

196,337

Изоставена нива

VII

5556

58 000

29 000

с. Дебелцово

049141

0,599

Изоставена нива

VII

5550

180

90

с. Дебелцово

049144

4,203

Изоставена нива

VII

5551

1 240

620

с. Дебелцово

050018

5,101

Изоставена нива

IV

5552

1 510

755

с. Дебелцово

050032

4,100

Изоставена нива

VI

5553

1 210

605

с. Дебелцово

050094

103,015

Изоставена нива

VII

5554

30 430

15 215

с. Дебелцово

050108

4,700

Изоставена нива

VII

5555

1 390

695

с. Дебелцово

051034

0,433

Нива

IV

5564

130

65

с. Дебелцово

054009

3,001

Изоставена нива

IV

5565

890

445

с. Дебелцово

055001

27,763

Изост. тр. насаждения

VIII

5580

8 610

4 305

с. Дебелцово

056001

33,310

Изоставена нива

VI

5579

10 330

5 165

с. Дебелцово

058018

2,968

Нива

VI

5566

880

440

с. Дебелцово

059001

25,224

Изоставена нива

VI

5578

7 820

3 910

с. Дебелцово

059002

56,687

Изоставена нива

VII

5577

16 750

8 375

с. Дебелцово

061002

10,367

Изоставена нива

VI

5573

3 060

1 530

с. Дебелцово

065002

4,936

Нива

VII

5584

1 460

730

с. Дебелцово

078001

119,524

Изост. тр. насаждения

VI

5576

35 310

17 655

с. Дебелцово

109001

5,127

Изоставена нива

IV

5574

1 510

755


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:


  • Заявление за участие в търга по образец;

  • Документ за внесен депозит за участие в търга в посочените размери по сметка BG91IORT81273300185600 в „ИНВЕСТБАНК” АД - финансов център Севлиево.

  • Нотариално заверено пълномощно, ако молбата се подава и в търга кандидатът ще се представлява от пълномощник;

  • Декларация за липса на задължения към Община Севлиево.

Документи за участие в търга да се приемат до 12.00 часа на 25.05.2015г., включително в „Център за информация и услуги на граждани” на Община Севлиево.

Търгът да се проведе на 28.05.2015 г. от 09.00 часа в зала № 109 в административната сграда на Община Севлиево.

Допълнителна информация може да се получи в стая № 309 на Община Севлиево.
Кмет:

/д-р Иван Иванов/

5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1, тел: 0675/ 396 114

факс: 3 27 73, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg , web: www.sevlievo.bg
Каталог: uploads -> docs
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Списък на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи
docs -> Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
docs -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
docs -> Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
docs -> С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница