О б я в а центърът за развитие на човешките ресурсиДата01.02.2018
Размер23.43 Kb.
О Б Я В А
ЦЕНТЪРЪТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (ЦРЧР), с адрес в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 15, в качеството си на Ведомство, стопанисващо движими вещи – частна държавна собственост, на основание Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост на МФ, обявява търг за продажба на движими вещи - два автомобила в съответствие реда, установен в Наредбата и по утвърдени от Директора на ЦРЧР правила за провеждането му.

 1. Описание на продаваните вещи:

  1. лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Поло”, рег. № С 6948 КМ, рама № WVWZZZ6KZTR013853, цвят - бял, година на производство (пускане н експлоатация) 1997 г. при първоначална тръжна цена, съгласно протоколно решение на назначената комисия 750 (седемстотин и петдесет) лв.

  2. лек автомобил марка „Шкода”, модел „Фелиция”, рег. № С 6609 КМ, рама № TMBEFF613W0859009, цвят - червен, година на производство (пускане н експлоатация) 1998 г. при първоначална тръжна цена, съгласно протоколно решение на назначената комисия 500 (петстотин) лв.

 2. Вид на процедурата: търг с тайно наддаване.

 3. Местоположение на вещите за оглед: гр. София, Община Красно село, жк. Лагера, ул. „Пиърс. О. Махони”, бл. № 45.

 4. Време за оглед на вещите: продаваните автомобили могат да бъдат оглеждани свободно от 10.06.2011 г. до 19.06.2011 г. включително.

 5. Размер и условие за внасяне на депозита за участие в търга: 10 на сто от началната тръжна цена на вещта, за която се кандидатства, платим в касата на ЦРЧР преди подаване на документите на адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 15, ет. 5.

 6. Получаване на необходимата за участие документация: Желаещите да участват в търга трябва да получат в офиса на Центъра за развитие на човешките ресурси заявление и оферта за участие (по образец).

 7. Време и място за подаване на документите за участие в търга: от 09:30 ч. до 16:30 ч. всеки присъствен ден през периода от 20.06.2011 г. до 27.06.2011 г. включително на адреса на ЦРЧР: гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 15, ет. 3.

 8. Необходими документи за участие в търга. Желаещите да участват в търга трябва да подадат в срока и на адреса по т. 7 следните документи:

  1. Заявление за участие (по образец);

  2. Оферта с предлагана цена за закупуване на вещта (по образец);

  3. Документ, удостоверяващ внасянето на депозита по т. 5.

  4. Валиден документ за самоличност (за граждани) или удостоверение за актуално състояние (за юридическите лица) с дата на издаване не повече от 14 дни преди датата на представянето му.

 9. Провеждане на търга. Търгът ще се проведе на 28.06.2011 г. За спечелил търга се обявява участникът, предложил най-висока цена за продаваната вещ. Резултатите от търга ще бъдат обявени до 15:00 ч. на същата дата на информационното табло в офиса на ЦРЧР, гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 15, 3 етаж.

 10. Заплащане на цената. Спечелилите търга участници трябва да платят предложената от тях цена до 16:30 ч. на 01.07.2011 г. в касата на ЦРЧР: гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 15, 3 етаж.

 11. Получаване на закупената вещ. Закупената вещ се предава на купувача след плащане на цената. Собствеността върху вещта се прехвърля с предаването й. Закупената вещ следва да бъде получена от купувача най-късно в 5-дневен срок от датата на плащането.

 12. Орган, провеждащ търга: Търгът се провежда от Комисия назначена със Заповед № РД-12-158/31.05.2011г. на Директора на ЦРЧР.Каталог: fce -> 001 -> 0016 -> files
001 -> Литература за подготовка на зрелостници и кандидат-студенти. Фабер, 2008. Без сведение за цена
001 -> На книги, депозирани от 14 до 20 януари 2009 г
001 -> На книги, депозирани от 26 април до 2 май 2007 г
001 -> Справочник на военнотранспортните органи в Българската армия (1907-2007 г.). [Шарп Стоун], 2007. Без сведение за цена
001 -> Закон за защита на потребителите. Сдружение Потребител бг, 2006. 5 лв
001 -> Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
001 -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Програма 18 октомври 2012, гр. Ямбол зала Хотел Кабиле 13: 30-14: 00
files -> Програма на събитието Тематичен мониторинг на тема „Жените в действие" и Среща по секторна програма „Грюндвиг" 11 декември 2012г., град София


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница