О б я в л е н и е за предстоящо отчуждаване на части от имоти частна собственостДата13.10.2018
Размер18.93 Kb.
+

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg


О Б Я В Л Е Н И Е
за предстоящо отчуждаване на части от имоти - частна собственост

за обект : Улица с ок. ок. 22-23-24 , с. Гълъбовци, общ. Сливница

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост


ОБЩИНА СЛИВНИЦА

У В Е Д О М Я В А
собствениците на имотите, попадащи в реализацията на обект, намиращ се в с. Гълъбовци: Улица с ок. ок. 22-23-24 в с. Гълъбовци, общ. Сливница - публична общинска собственост, че е открита процедура по принудително отчуждаване по глава ІІІ от Закона за общинската собственост за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, а именно: Подробен устройствен план- план за регулация на кв. 4 в с. Гълъбовци, одобрен със заповед № 431/ 1983 год. год. на кмета на община Сливница, предвиждащ изграждането на обект - публична общинска собственост /чл. 21, ал.1 от ЗОС/, както следва:Собственик

Урегулиран поземлен имот

Площ за отчуждаване

/кв. м./


Размер на дължимото обезщетение

Георги Миладинов Димитров

Пл. № 47, кв. 4

24 кв. м.

360.00 лв.

Величко Спасов Величков

Пл. № 48, кв. 4

28 кв. м.

420.00 лв.

Наследници на Димитър Мартинов, на Станимир Асенов Мартинов и на Кирил Асенов Мартинов

Пл. № 49, кв. 4


21 кв. м.

315.00 лв.

Наследници на Димитър Мартинов, на Станимир Асенов Мартинов и на Кирил Асенов Мартинов

Пл. № 50, кв. 4


49 кв. м.

735.00 лв.

Ивайло Миладинов Димитров

Пл.№ 53, кв. 4

24 кв. м.

360.00 лв.

Предвидената улица с ок. ок. 22-23-24 , която засяга част от имоти пл. № 47, пл.№ 48, пл.№ 49, пл.№ 50 и пл.№ 53 осигурява достъп до УПИ ХV-50, УПИ XVI-53, УПИ IV-54, УПИ ХII -47, кв. 4 по плана на с. Гълъбовци, община Сливница.


Настоящото обявление е валидно за срок от 1 месец, считано от датата на публикуването му.

Васко Стоилков :

Кмет на Община Сливница


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница