Области на професионален интерес (ключови думи): география на населението и селищата Образование: 1994 г – доктор по научната специалност „География на населението и селищата шифър 01. 08. 08. 1981 г. – Су “Св. Климент Охридски”Дата08.06.2018
Размер21.05 Kb.Доц. д-р Емил Димитров

Тел.: +359 2 979 3346

Е-mail: emd_58@abv.bg

Области на професионален интерес (ключови думи):

география на населението и селищатаОбразование:

1994 г. . – доктор по научната специалност „География на населението и селищата - шифър 01.08.08.

1981 г. – СУ “Св. Климент Охридски”, Геолого-географски факултет – магистър (География на населението и селищата).

Професионален опит:

2010 – Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН – доцент

2006 – 2010 - Географски институт – БАН – старши научен научен сътрудник втора степен.

2003 – 2006 – Шуменски университет «Свети Константин Преславски» - доцентУчастие в научни проекти (последните 5 години):

Географски изменения на демографската криза в България, ръководител: проф.Ч. Младенов, 2005-2009

Глобализацията и урбанизацията в България и Унгария, ръководител: проф.Ч. Младенов, 2007-2009

Транслитерация на географските наименования в света, ръководител: проф. Борис Колев, 2006-2009

Устойчиво развитие на планинските региони в Югоизточна Европа, ръководител: доц. М. Николова, 2008-2009

Географски терминологичен речник, ръководител: проф. Б. Колев, 2005 - 2010

Урбанизацията в България – тенденции и прогнози, ръководител: доц. А. Атанасов, 2007 – 2010

Застаряването на населението на България – тенденции, перспективи, проблеми, ръководител: проф.Ч. Младенов, 2010-2012

Влияние на р. Дунав върху урбанизацията и устойчивото развитие на селищната мрежа в Унгария и България, ръководител: проф.Ч. Младенов, 2010-2012

Избрани публикации (последните 5 години):

Mladenov, Ch., E. Dimitrov, B. Kazakov, 2011. Contemporary population dynamics of the Bulgarian urban settlements. Urbanization and urbanity in Europe: Germany outpost? European trajectories of shrinkage, Lyon (in print)

Младенов, Ч., Е. Димитров, 2011. Естествен прираст на населението в България –тенденции, фактори и съвременно състояние. – География 21, 3. С. стр. 11-16

Младенов, Ч., Е. Димитров, 2010. Същност и изяви на съвременният урбанизационен процес в света. – География 21, 5. стр. 34-43

Младенов, Ч., Е. Димитров, 2010. Урбанизационни и демографски процеси в България през преходния период, В: Сборник доклади от Международна конференция „География и регионално развитие”, С., стр. 335-346

Младенов, Ч., Е. Димитров. 2009 Развитие на урбанизацията в България от освобождението до края на Втората световна война. – ГЕOграфия 21, 1, с. 13-17

Младенов, Ч., Е. Димитров. 2009 Състояние и перспективи на образователните възрастови групи в България. – Проблеми на географията, 1, с. 89-97

Младенов, Ч., Е. Димитров. 2009 Урбанизационният процес в България през периода от края на Втората световна война до наши дни. – ГЕОграфия 21, 3, с. 20-24.

Mladenov, Ch., E. Dimitrov, B. Kazakov, 2008. Demographic development of the Bulgarian population during the transitional period. Mediterranee, 110/ 2008, pp. 117-123

Младенов, Ч., Е. Димитров, 2008. Географски особености и перспективи на трудоспособното население на България. – В: Демографските процеси и работната сила в България, ЦИН на БАН, С., стр. 344-356Младенов, Ч., Е. Димитров, 2007. Етническата структура на населението на България и отражението й върху демографските процеси. – География 21, 3, стр. 3-8База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница