Обн. Дв, бр. 29 от 2006г. Н а р е ж д а м: Назначавам Съвет по стандартизация на географските имена в състав: ПредседателДата08.06.2018
Размер29.41 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


ЗАПОВЕД


№ РД-02-14-697

София, 27.09.2006 г.На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 18, ал. 1 от Закона за геодезията и картографията (обн. ДВ, бр. 29 от 2006г.)Н А Р Е Ж Д А М:
1. Назначавам Съвет по стандартизация на географските имена в състав:
Председател:

Калин Рогачев – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството


Заместник - председател:

инж. Цветен Боев – изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК)и членове:

1. Венета Факалиева – старши експерт в дирекция “Геодезия, картография и геоинформатика” в АГКК

2. Красимира Александрова – главен експерт в дирекция “Политика в общото образование” на Министерство на образованието и науката

3. арх. Доля Йорданова – главен експерт в дирекция “Опазване паметниците на

културата” на Министерство на културата

4. полковник Георги Гладков – началник на отдел “Военнотопографски” в Главно оперативно управление - Генерален щаб на Българската армия

5. Валери Вълчинков – главен експерт в дирекция “Национална служба за защита на природата” на Министерство на околната среда и водите

6. Венко Михайлов – държавен експерт в главна дирекция “Земеделие и гори” на Министерство на земеделието и горите

7. инж. Стоян Стоянов – началник сектор “Геодезия и картография” в Национална служба “Гранична полиция” - Министерство на вътрешните работи

8. Чавдар Ценов – директор на дирекция “Връзки с обществеността и протокол” на Министерство на държавната администрация и административната реформа

9. Валентин Панов – държавен експерт в дирекция “ООН и глобални въпроси” на Министерство на външните работи

10. ст.н.с. д-р Петя Костадинова – ръководител на направлението за езикова култура и езикова политика в Секция за съвременен български език на Институт за български език при Българската академия на науките

11. ст.н.с. д-р. Борис Колев – представител на Географския институт при Българската академия на науките

12. Милена Георгиева – завеждащ Справочна редакция при Българска телеграфна агенция

13. Ива Чалъкова – заместник директор на Научноинформационния център “Българска енциклопедия” при Българската академия на науките

14. Ани Дамянова – директор на Центъра за преводи и редакции на Министерство

на държавната администрация и административната реформа”

15. Иван Петров – изпълнителен директор на “Картография” ЕООД16. Чавдар Динев – представител на “Дейта мап”.
2. Съветът по стандартизация на географските имена предлага за утвърждаване от министъра на регионалното развитие и благоустройството:

2.1. Реда и правилата за унифицирането и регистрирането на географските имена в Република България и техния правопис;

2.2. Установените географски имена в Република България и вписването им в регистъра по чл. 7, ал. 4, т. 6 от Закона за геодезията и картографията;

2. 3. Транскрипцията на чужди географски имена и техния правопис.
3. Първото заседание на Съвета по стандартизация на географските имена да се проведе на 12.10.2006 г., от 14 ч. в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. На първото заседание Съветът да приеме проект на Правилник за осъществяване на дейността му и проект на Наредба за транслитерацията на българските географски имена на латиница, които да бъдат представени за одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
4. Председателят на Съвета по стандартизация на географските имена може да кани за участие в неговите заседания и представители на други ведомства, области, общини, висши училища и други организации.
5. При отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от заместник - председателя на Съвета.
Копие от заповедта да се връчи на посочените в нея лица за изпълнение.


МИНИСТЪР:АСЕН ГАГАУЗОВ


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница