Обобщена информация относно резултатите, постигнати от благотворителната инициатива на Президента на Република България „Българската Коледа“, в рамките на кампания 2013/2014 годинаДата15.08.2018
Размер182.69 Kb.
Обобщена информация относно резултатите, постигнати от благотворителната инициатива на Президента на Република България „Българската Коледа“, в рамките на кампания 2013/2014 година

20.11.2014 г.Реализирана съвместно от Администрацията на Президента на Република България, Българска национална телевизия и Нова телевизия, подкрепена от дарители и партньори, благотворителната инициатива „Българската Коледа“, кампания 2013/2014г., успя да набере дарения в размер на 2 163 004 лева.
През единадесетото издание на инициативата постъпиха 569 заявления от родители за подпомагане на нуждаещи се от лечение и рехабилитация деца, както и 30 заявления от лечебни заведения за закупуване на медицинска апаратура, по приоритетната за „Българската Коледа“ 2013/2014 г. тема – „За по-малко деца с увредено зрение и увреден слух“
С цел постигане на висока степен на публичност и прозрачност на дейността на инициативата, както и обективност при разпределението на набраните средства, всички заявления за подпомагане бяха разгледани от Експертния съвет към благотворителната инициатива „Българската Коледа“. В състава на Експертния съвет участват: представители на Българската асоциация по неонатология и Българската педиатрична асоциация, Националните консултанти по педиатрия, неонатология и нефрология, представители на Център “Фонд за лечение на деца”, представители на неправителствени организации в обществена полза, работещи в сферата на детското здраве, филантропията и защита на правата на пациентите.
Със сумата от 947 763 лева бяха подпомогнати 524 деца за осъществяване на лечение, рехабилитация и поддръжка на кохлеарна имплантна система, както следва:Подпомагане за:

Деца-

подадени заявления

Деца-

подпомогнатиНа обща стойностI.КОХЛЕАРНА ИМПЛАНТНА СИСТЕМА87


81


426 357 лв.


Говорен процесор – подмяна

Кохлеарна система – поддръжка

Слухово-речева рехабилитация

Подпомогнатите 81 деца страдат от вродена глухота и притежават кохлеарна имплантна система, която се нуждае от подмяна или поддръжка на основните компоненти, както и от енергийно обезпечаване за да може да функционира.

6 от кандидатствалите за подпомагане деца не са подпомогнати поради необходимост от предоставяне на допълнителни документи за преценка на необходимостта от подпомагане и налично гаранционно обслужване на процесора.


41

22

24


37

21

23


378 157 лв.

24 400 лв.

23 800 лв.


II. ЛЕКАРСТВА


75


72222 906 лв.


Ендокринологични заболявания

Genotropin31
31218 006 лв.


Нефротичен синдром

Sandimun neоral

Cell Cept


22

2222

22дарени лекарства


Други


8

5

4 900 лв.

Дарените лекарства Sandimun neoral и CellCept са за медикаментозна терапия за първото шестмесечие на 2014 г. От 1.07.2014 г. същите се осигуряват от Националната здравноосигурителна каса.

Останалите 35 деца са подпомогнати за осъществяване на едногодишна медикаментозна терапия, която не се заплаща от републиканския бюджет, Националната здравноосигурителна каса или Център „Фонд за лечение на деца”.

Клиниките, в които се лекуват децата, с осигурените лекарства от „Българската Коледа” са:

СБАЛДБ “Проф. Иван Митев”, гр. София

- Клиника по ендокринология, диабет и генетика,

- Клиника по нефрология,
УМБАЛ „Св. Марина”, гр. Варна

- Детска клиника, отделение по ендокринология;
* Осем от деца получават два вида лекарства
III. РЕХАБИЛИТАЦИЯ364


347


276 200 лв.


ДЦП

ДЦП и придружаващи симптоми/диагнози

ДЦП и втора основна диагноза150

97

32141

94

30107 600 лв.

73 000 лв.

24 000 лв.


Спина бифида Спинална мускулна атрофия Мускулна дистрофия тип Дюшен


8

4

6


8

4

5

7 200 лв.

3 600 лв.

4 400 лв.

Родови травми

Разстр. в разв. на двигателните функции


5

7

5

7

3 800 лв.

5 600 лв.

Епилепсия, Хидроцефалия


16

15

12 000 лв.

Аутизъм

18

17

16 600 лв.

Други диагнози

21

21

18 400 лв.

Удовлетворените заявления са за осъществяване на специализирани рехабилитационни процедури, в допълнение към тези, заплащани от Националната здравноосигурителна каса.

17 от кандидатствалите за подпомагане за рехабилитация деца не са подпомогнати поради отпаднала необходимост от осъществяване на такава след подаване на заявлението, получаване на финансиране от друг източник или липса на препоръка от лекуващ лекар.
IV. ЛЕЧЕНИЕ


5


1


1 000 лв.


Офталмологични заболявания
Неподпомогнатите 4 деца са насочени към Център „Фонд за лечение на деца” за преценка на необходимостта от организационно и финансово подпомагане и/или за организиране и финансиране на участието на чуждестранни медицински специалисти за лечението им в страната.5


1


1 000 лв.


V. ДРУГИ ТЕРАПИИ
3823


21 300 лв.


Диагностика/лечение

Медицински изделия/помощни средства
Подпомогнати са за закупуване на помощни средства-вертикализатори, проходилки, ортези.
9 деца не са подпомогнати поради необходимост от предоставяне на допълнителни документи, отпаднала необходимост, получили са друго финансиране или са насочени към Център „Фонд за лечение на деца“.10

28


4

19


3 300 лв.

18 000 лв.

От създаването на благотворителната инициатива “Българската Коледа“, кампания 2013/2014 г. успя да подпомогне лечението и рехабилитацията на най-много деца - 524.

През 2014 г. успешно бе реализирана приоритетната цел на кампания 2013/14 г. – „ЗА ПО-МАЛКО ДЕЦА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ И УВРЕДЕН СЛУХ“.

За да има по-малко деца с увредено зрение и слух, „Българска Коледа” кампания 2013/2014 г., подпомогна университетските и областните болници в страната, които имат изградени компетенции и ясна стратегия за подобрявана на ранната диагностика и активното съвременно лечение на тези заболявания, чрез подобряване на оборудването си и разширяване на компетентността на специалистите работещи в тях. Закупена бе медицинска апаратура за 30 лечебни заведения от цялата страна на обща стойност 1 207 177 лв. за ранна диагностика и лечение на зрителни и слухови увреждания за областните болници, както и високоспециализирана апаратура за университетските болници в София, Стара Загора, Пловдив, Плевен и Варна. Дарявайки тази апаратура, „Българската Коледа” кампания 2013/2014 г., осигурява възможност зрението и слуха на много деца да бъдат спасени и дава уникален шанс на тези деца да реализират своя житейски потенциал.


На университетските болници в Стара Загора и Плевен бяха дарени широкоспектърни дигитални системи RetCam за ранна диагностика на заболяванията на ретината при новородени. С тяхна помощ се открива навреме увреждането, когато то е лечимо. Апаратът дава възможност направените изследвания да бъдат консултирани с лекари от други болници. Апаратурата ще позволи доказване и на други патологии, вродени аномалии на зрителния нерв, на ретината, както и осъществяване на профилактични прегледи на всички новородени.
За да се спре прогресирането на очните заболявания, да се стабилизира процеса и да се запази зрението на повече деца, “Българската Коледа” дари на СБОБАЛ - Варна Лазерен фотокоагулатор, куплиран с индиректен офталмоскоп, заедно с леща за индиректна фотокоагулация. Лазер – лечението ще позволи да се подобри качеството и прецизността на лечебния процес, да се намали болката, която се изпитва от новороденото и ще даде възможност за по-бързо възстановяване.
Операционни микроскопи най-ново поколение, за комбинирана хирургия на преден и заден очен сегмент при множество вродени и придобити заболявания в детска възраст беше дарен на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” и УМБАЛ “Св. Георги”- Пловдив.
На десет многопрофилни болници за активно лечение в цялата страна бяха дарени Авторефрактометри (видеоретиноскопи) за измерване параметрите на зрението – късогледство, далекогледство, астигматизъм. Позволява точно и бързо да бъде изследвана рефракцията на деца от 6-месечна възраст. Апаратът позволява безконтактно измерване на рефракцията едновременно и на двете очи.
За да осигури ранно откриване на слуховите увреждания на деца, “Българската Коледа” дари Апарати за отоакустични емисии на 23 лечебни заведения в цялата страна. Апаратът се използва за ранна диагностика на слуха на новородени и малки деца.
Кохлеарната имплантация е най-съвременният метод за слухопротезиране на хора с най-техката загуба на слуха, с над 10-годишна история в България. За двата центъра, осъществяващи кохлеарни имплантации – УМБАЛ “Царица Йоанна ИСУЛ” и Военномедицинска академия, беше осигурена съвременна съвременна апаратура от най ново поколение – операционни микроскопи, бормашина и дрил система.
Апаратурата беше закупена чрез отворена конкурсна процедура за избор на доставчик за всеки от апаратите, след публична обява за набиране на оферти на интернет страниците на съорганизаторите на благотворителната инициатива. Условията за ползване на дарената апаратура бяха регламентирани в договори за дарение, сключени между съорганизаторите на благотворителната инициатива “Българската Коледа” и лечебните заведения.

Тридесетте лечебните заведения, чиито стратегии за устойчиво развитие „Българската Коледа“ подкрепи през 2014 година, дарявайки им медицинска апаратура на обща стойност 1 207 177 лв. са:
Град


Лечебно заведение


Апарати


На обща стойност

01.

Благоевград

МБАЛ – Благоевград“

 • Апарат за отоакустични емисии

 • Авторефрактометър/

видеоретиноскоп

23 100 лв.

02.

Бургас

МБАЛ – Бургас“

 • Апарат за отоакустични емисии

5 700 лв.

03.

Варна

СБОБАЛ – Варна“


 • Лазарен фотокоагулатор в комплект с индиректен офталмоскоп, заедно с леща за индиректна фотокоагулация

26 280 лв.

04.

Варна

СБАГАЛ „Проф. д-р Стаматов“

 • Апарат за отоакустични емисии

5 700 лв.

05.

Велико Търново

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“

 • Апарат за отоакустични емисии

5 700 лв.

06.

Видин

МБАЛ „Св. Петка”

 • Апарат за отоакустични емисии

5 700 лв.

07.

Враца

МБАЛ „Христо Ботев“

 • Апарат за отоакустични емисии

5 700 лв.

08.

Габрово

МБАЛ „Д-р Тота Венкова“

 • Апарат за отоакустични емисии

 • Авторефрактометър/

видеоретиноскоп

23 100 лв.

09.

Добрич

МБАЛ – Добрич“

 • Апарат за отоакустични емисии

5 700 лв.

10.

Кърджали

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“

 • Апарат за отоакустични емисии

 • Авторефрактометър/

видеоретиноскоп

23 100 лв.

11.

Ловеч

МБАЛ „Проф. Параскев Стоянов“

 • Апарат за отоакустични емисии

 • Авторефрактометър/

видеоретиноскоп

23 100 лв.

12.

Монтана

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“

 • Апарат за отоакустични емисии

 • Авторефрактометър/

видеоретиноскоп

23 100 лв.

13.

Пазарджик

МБАЛ – Пазарджик“

 • Апарат за отоакустични емисии

 • Авторефрактометър/

видеоретиноскоп

23 100 лв.

14.

Перник

МБАЛ „Рахила Рангелова“

 • Апарат за отоакустични емисии

5 700 лв.

15.

Плевен

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“

 • Апарат за отоакустични емисии

 • Фундус камера за наблюдение и фотодокументация на очното дъно при деца

124 416 лв.

16.

Пловдив

УМБАЛ „Св. Георги“

 • Офталмологичен операционен микроскоп

115 000 лв.

17.

Разград

МБАЛ „Св. Иван Рилски“

 • Апарат за отоакустични емисии

5 700 лв.

18.

Русе

МБАЛ – Русе“

 • Апарат за отоакустични емисии

5 700 лв.

19.

Силистра


МБАЛ – Силистра“

видеоретиноскоп

23 100 лв.

20.

Смолян

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“

 • Апарат за отоакустични емисии

 • Авторефрактометър/

Видеоретиноскоп

23 100 лв.

21.

София

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

 • Операционна бормашина с конзола за ОРЛ

 • Операционен микроскоп оториноларингология

 • Офталмологичен операционен микроскоп

273 319 лв.

22.

София

УМБАЛ „Александровска“

 • Авторефрактометър/

Видеоретиноскоп

 • Преносим кератометър

 • Преносим биомикроскоп

 • Апарат за инхалационна наркоза

88 416 лв.

23.

София

ВМА, Клиника УНГ

 • Операционна бормашина с конзола за ОРЛ

 • Операционен микроскоп оториноларингология

 • Апаратура за BERA и ASSR

179 030 лв.

24.

София

Втора „САГБАЛ – Шейново“

 • Апрат за отоакустични емисии

5 700 лв.

25.

София

Втора МБАЛ – София“

 • Апрат за отоакустични емисии

5 700 лв.

26.

София

Първа САГБАЛ „Св. София“

5 700 лв.

27.

София

СБАЛДБ „Проф. Ив. Митев“

 • Апрат за отоакустични емисии

5 700 лв.

28.

Стара Загора

МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ Университетска

 • Фундус камера за наблюдение и фотодокументация на очното дъно при деца

118 716 лв.

29.

Шумен

МБАЛ – Шумен“

 • Видеоретиноскоп/ авторефрактометър

17 400 лв.

30.

Ямбол

МБАЛ „Св. Пантелеймон“

 • Апарат за отоакустични емисии

5 700 лв.

Сетивата са връзката между човека и света, те дават възможност на детето да постигне своя пълен потенциал. За съжаление някои деца още от своето раждане са силно застрашени от това да изгубят своето зрение и слух.

Благотворителната инициатива „Българската Коледа“, кампания 2013/2014 г., както и всички, които я подкрепиха, приеха като свой дълг предизвикателството и отговорността този риск да бъде овладян.Партньорите в кампанията са уверени, че дарената апаратура ще осигури навременно откриване на зрителните и слухови заболявания при децата и ще даде възможност за съвременно високотехнологично лечение.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница