Обобщени резултати за дейността на агенция “митници” през 2008гстраница7/11
Дата14.01.2017
Размер0.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

През 2008 г. в дирекция “Централна митническа лаборатория” са постъпили общо 1742 заявки за изследване, от които около 56% са за целите на тарифно класиране и 44% за целите на акцизния контрол. Общият брой на постъпилите в ЦМЛ проби е 2183.

Статистическият анализ на данните за резултатите от изследванията показва, че около 27% от обема на проверените чрез вземане на проби и анализ стоки, не съответстват с обявен или деклариран вид на стоката и/или тарифен номер. Основно несъответствията са по отношение на декларирания допълнителен код (Мьорзинг код) за определяне на допълнителните мита при внос на преработени селскостопански продукти.

Като допълнителни дейности по чл. 12 от Закона за митниците дирекция ЦМЛ е извършила анализи на повече от 100 проби с общ приход 12150 лв.
V.2. Развитие на административен капацитет – въвеждане на нови аналитични методи за изследване на стоки

През настоящата година са въведени за първи път в практиката на Централна митническа лаборатория следните аналитични методи:

 • определяне съдържанието на етилов алкохол в бензин,

 • определяне на ниско съдържание (до 5%) на метилови естери на мастни киселини (биодизел) в нефтен дизел,

 • определяне съдържанието на органични киселини във вино,

 • определяне на съдържанието на редуциращи захари в захар,

 • качествен метод за идентификация на естествен мед,

 • качествена реакция за неръждаема стомана,

 • качествена реакция за полифенолокзидазна активно на сурови и топлинно обработени продукти.

Разработено, утвърдено и публикувано на интранет страницата на Агенция „Митници” е Указание за измерване и изчисляване на обеми при съхранение и транспорт на течни стоки (горива, алкохолни напитки и пр.) и са обучени за измерване и изчисляване на обеми 86 митнически служители.
V.3. Акредитация

Наръчник на системата за управление по изискванията на стандарта ISO 17025 и около 30 стандартни оперативни процедури бяха прегледани и ревизирани през 2008г. Подготвени бяха 14 метода за включване в обхвата на първоначалната акредитация, както и целият комплект документи за Заявление за акредитацията, което беше представено през месец декември в Българската служба по акредитация. С това е открита процедурата по акредитация.
V.4. Лабораторна мрежа

През 2008 г. трите лаборатории на Агенция „Митници” – Централна митническа лаборатория – ЦМУ, Регионална митническа лаборатория – РМД Русе и Регионална митническа лаборатория – РМД Пловдив заработиха като лабораторна мрежа с регистриране на всички проби в единна лабораторно-информационна система за управление на лабораторната информация. Общият брой на изследваните проби в трите лаборатории е 3300 (2453 експертизи). Осъществена беше доставка на лабораторно оборудване по проект по програма Фар, основно за Регионалната митническа лаборатория Пловдив и за ЦМЛ София и беше овладяна работата с новото оборудване. Регионалната митническа лаборатория – РМД Пловдив е въвела в практиката си метод за качествено определяне на полифеноли и танин в захар. Регионалната митническа лаборатория в Русе е въвела в практиката си допълнителни четири метода за анализ на акцизни стоки. За контрол и поддържане на качеството на лабораторните изпитвания, през 2008 г. митническите лаборатории участваха в пет междулабораторни изпитвания с международно участие, както следва:

 • Изпитване на четири показатели по таблицата на Мьорзинг за определяне на допълнителни мита при внос на преработени селскостопански продукти – млечни мазнини, млечни протеини, захароза/инвертна захар/изоглюкоза и нишесте/глюкоза.

 • Междулабораторно сравнение за анализ на захар.

 • Съдържание на евромаркер SY 124 в газьол;

 • Междулабораторно сравнение за органолептичен анализ на меса с подправки.

 • Междулабораторно сравнение за анализ на вино.


VI. Митнически режими и процедури

Дейността на дирекция “Митнически режим и процедури” през 2008 г. беше подчинена на произтичащото от пълноправното членство на Република България в ЕС задължение на българската митническа администрация по ефективното прилагане на митническото законодателство на Общността.

През 2008 г. усилията на ЕК, държавите-членки, в т.ч. и България бяха насочени към финализиране на подготовката, от законодателна и практическа гледна точка, на т нар. проект NCTS-TIR. От 1 януари 2009 г. влезе в сила изменение на митническото законодателство на Общността /Регламент (ЕО) №1192/2008 на Комисията от 17.11.2008 г./ относно превозите на стоки под режим ТИР, съгласно което в отправно или входно митническо учреждение на митническата територия на Общността, заедно с представянето на карнета ТИР, всички необходими придружаващи документи, пътното превозно средство и стоките, титулярят на съответния карнет ТИР е задължен да подава данните от карнета ТИР в електронен формат в компютъризираната система (NCTS), използвайки правилата и кодовете за електронната транзитна декларация. Независимо дали превозът ТИР започва на или извън митническата територия на ЕС, титулярят на карнета ТИР или негов представител има задължение да подава данни за карнета ТИР в електронен формат както във всяко отправно митническо учреждение, така и на всяко входно митническо учреждение на територията на Общността.

Независимо, че данните от карнетите ТИР се подават в електронен път и информацията за тях се обменя между страните-членки на Общността чрез системата NCTS/TIR, карнетите ТИР ще продължават да се оформят от митническите органи в съответствие с изискванията на разпоредбите на Конвенция ТИР, 1975 г.

Тези изменения при оформянето на превозите ТИР ще ускорят обмена на информация между отправното/входно и получаващото/изходно митнически учреждения, с което ще се подобри ефикасността и сигурността на превозите ТИР.

Бяха финализирани и други съществени изменения в областта на транзита, които се въведоха с приемането на Регламент (ЕО) № 1192/2008 на Комисията от 17.11.2008 г., като напр. привеждането на конкретните разпоредби на Разпоредбите за прилагане на Митническия кодекс на Общността (РПМК) за общностен режим транзит в съответствие със задължителното подаване на транзитните декларации по електронен път от 1 юли 2005 г. (Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, изменен с Регламент (ЕО) № 837/2005) (електронната процедура в NCTS като нормална процедура), промяна на списъка със стоки с повишен риск от измама и др.Експертите от дирекция „Митнически режим и процедури” взеха участие в редица международни и междуведомствени срещи. Дирекцията взе активно участие и в усъвършенстването на митническата информационна система, включително при разработването на система за управление на бандеролите.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница