Обосновкастраница3/4
Дата07.08.2018
Размер379 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4

Цел: Достигане на максимален спортен резултат. Реализиране на моторния потенциал на състезателите в екстремална обстановка. Поддържане на постигнатите до момента параметри. Концентрация на вниманието и психическа устойчивост по време на Световното първенство.
Преходен период 07.09 – 02.10.2015г.

Обхваща 2 мезоцикълаЦел: Контролирано загубване на състоянието на спортна форма, възстановяване на състезателите, лечение на травми.

Мезоцикъл 14: Възстановителен – 07.09 – 20.09.2015г. 2 микроцикъла

Цел: Възстановяване на организма на състезателите и лечение на контузии.
Мезоцикъл 15: Тонизиращ – 21.09 – 02.10.2015г. 2 микроцикъла

Цел: Психическо възстановяване от състезателния сезон, практикуване на други спортове, активна почивка.
Тренировъчни обеми по мезоцикли

План на обема тренировъчни натоварвания през годишния цикъл

Мезоцикли

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Общо

Трен. дни

30

25

24

26

27

25

20

20

20

19

20

20

20

296

Тренировки (бр)

30

38

42

46

48

46

32

36

36

27

34

38

30

483

Трен. часа

64

80

84

92

88

84

64

70

68

50

70

80

56

950

Гребане (км)

250

250

 

 

650

700

600

500

450

450

400

650

350

5250

К

80

60

 

 

201

210

216

165

144

144

100

120

140

1580

АЕ1

120

150

 

 

338

315

216

120

117

117

100

220

30

1843

АЕ2

46

30

 

 

78

126

114

160

144

144

120

100

50

1112

СМ1

3

5

 

 

27

35

36

35

27

27

60

150

60

464,5

СМ2

1

5

 

 

6

14

18

20

18

18

20

60

70

250

Сила (т)

80

120

340

360

140

140

120

100

100

80

80

80

20

1760

Крос /часа/

20

20

20

20

15

10

10

10

10

10

10

20

10

185

Ски - бягане /часа/

 

 

50

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Плуване /часа/

10

 

15

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Стречинг /часа/

10

10

20

30

10

20

10

10

10

10

10

10

10

170

Ерго /часа/

16

15

30

38

20

15

10

2

2

2

2

2

2

156
 1. Планирани лагери:

Лагери за национални отбори - мъже, жени и младежи под 23 г.

 1. Пловдив - 05.11.2014 г. – 25.11.2014 г.

 2. ВСК Белмекен - 01.12.2014 г. – 22.12.2014 г.

 3. ВСК Белмекен - 06.01.2015 г. – 26.01.2015 г.

 4. Касторя – Гърция - 01.02.2015 г. – 25.02.2015 г.

 5. Касторя – Гърция - 04.03.2015 г. – 27.03.2015 г.

 6. Пловдив - 01.04.2015 г. – 08.04.2015 г.

 7. Пловдив - 14.04.2015 г. – 06.05.2015 г.

 8. Пловдив - 13.05.2015 г. – 27.05.2015 г.

 9. Пловдив - 05.06.2015 г. – 17.06.2015 г.

 10. Пловдив - 24.06.2015 г. – 08.07.2015 г.

 11. ВСК Белмекен - 17.07.2015 г. – 07.08.2015 г.

 12. Пловдив / Ковачевци - 10.08.2015 г. – 28.08.2015 г.

 13. Пловдив - 01.11.2015 г. – 25.11.2015 г.

 14. ВСК Белмекен - 01.12.2015 г. – 22.12.2015 г.

Лагер за национални отбори - юноши и девойки :

 1. Пловдив - 27.04.2015 г. – 21.05.2015 г.

 2. Пловдив - 08.06.2015 г. – 28.06.2015 г.

 3. Пловдив / Ковачевци / - 06.07.2015 г. - 03.08.2015 г.

 4. Пловдив - 24.08.2015 г. – 09.09.2015 г.
 1. Права и задължения:

 • Спортните клубове, треньорите, състезателите и длъжностните лица, пряко участващи в тренировъчния процес на националните отбори нямат право да извършват действия, чрез които да саботират работата на отборите или които са в разрез с предварително поети ангажименти и отговорности по реализиране на плана за 2014/2015 г.

 • Правата и задълженията на участващите в работата на националните отбори лица – спортни клубове, състезатели, треньори, длъжности лица и др. се уреждат с договори с БФ Гребане.

 • Условията на договорите са съобразени с Програмите на Министерството на младежта и спорта и възможностите на БФ Гребане за обезпечаване на дейностите.
 1. Състав на националните отбори за 2014/2015 г.

Състезатели от основния състав:

Мъже и жени

1. Георги Божилов .

2. Кристиян Василев

3. Неделчо Василев

4. Кристина Бончева

Младежи под 23 год.

1. Рангел Кацарски

2. Григор Манчев

3. Росита Бончева

3. Иван Колев

4. Стефан Николов

5. Йоан Овнаров

6. Моника ГригороваЮноши и девойки старша възраст

1. Десислава ГеоргиеваСъстезатели от разширения състав:

Младежи под 23 г., юноши и девойки

Всичко състезатели с потенциал за участие на ЕП, СП и БИ, по предложение на гребните клубове


Ръководство :

1. Данаил Йорданов - главен треньор

2. Васил Радев - личен треньор на мъже, жени и младежи

3. Екатерина Чакова - личен треньор на мъже, жени и младежи


4. Стойна Пенелова - личен треньор на юноши и девойки

5. Лъчезар Бойчев - личен треньор на юноши и девойки

6. Атанас Халаджов - личен треньор на юноши и девойки

- масажист – 2 бр.

- лекар – 2 бр.

- НПЛ – 1 бр.- поддръжка и ремонт на лодки – 1 бр.


ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРЕЗ СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНАТА 2015/2016 година
Цел
Успешно участие на Олимпийските игри в Рио де Жанейро‘2016. Реализиране на пълноценна подготовка и постигане на призови класирания в състезанията от международния спортен календар във всички възрастови групи:
Основни задачи


    1. Осигуряване на условия за провеждане на качествен и ефективен тренировъчен процес, както следва:

 • Осигуряване на качествена и ефективна централизирана подготовка на състезателите, спечелили квоти за участие на ОИ и на състезателите с потенциал за спечелване на квоти на финалната квалификационна регата;

 • Координиране на действията между спортните клубове и БФ Гребане, за създаване на добра организация на подготовката при младежи, юноши и девойки;

 • Осигуряване на спортно-педагогически кадри, медицинско обслужване и възстановяване на състезателите;

 • Осигуряване на качествено материално-техническо оборудване и екипировка;

 • Осигуряване на научно-приложна дейност, подпомагаща работата на треньорския екип;

 • Финансово обезпечаване на подготовката.
    1. Осигуряване участието на националните отбори в планираните състезания от международния спортен календар.
    1. Създаване на точни и ясни правила за правата, задълженията и отговорностите на юридическите и физическите лица, включени в дейностите по реализиране на Плана, чрез сключване на договори между страните.
    1. Създаване на правила за морално и материално стимулиране при постигане на призови класирания на Олимпийските игри, световни и европейски първенства.


Регламент за работата на националните отбори:


       1. Формиране на националните отбори:

 • В националните отбори се включват състезателите, спечелили квоти за участие на ОИ и състезателите, покрили изискванията на Програмите на Министерството на младежта и спорта;

 • В националните отбори се включват състезатели, покрили нормативи в открити контролни тестове или перспективни състезатели по обективна експертна оценка на треньорския състав на националните отбори;

 • В зависимост от представянето на тестовете в отделните етапи на подготовка и по предложение на главния треньор, могат да бъдат освобождавани или добавяни състезатели в националните отбори;

 • Националните отбори се състоят от състезатели от основния състав и състезатели от разширения състав на отборите.
       1. Форми на подготовка на националните отбори:

 • Състезателите от основния състав на отборите (мъже, жени, младежи под 23г. (U23), юноши и девойки) водят предимно централизирана подготовка с поставени ясни цели и задачи. Тренировъчната план-програма се изготвя и отчита от главния треньор, съвместно с личните треньори на състезателите. Треньорският състав на националните отбори отговоря за осъществяване на контрол по изпълнението на програмата и за реализирането на планираните резултати.

 • Състезателите от разширените състави на отборите водят подготовката от смесен тип /предимно децентрализирана/ с централизирано ръководство от БФ Гребане. Има изградена обща рамка и общи задачи на тренировъчната план-програмата, като контролът се осъществява чрез участие на състезателите в тестова програма в края на всеки мезоцикъл. Тренировъчният процес се провежда от треньорите в гребните клубове, които в края на всеки мезоцикъл предоставят в кратка форма отчет за извършената работа и план за следващия мезоцикъл.
       1. Осигуряване на националните орбори:

 • Според възможностите на БФ Гребане, на състезателите от основните състави на отборите се осигурява: материална част; участие в централизирани лагери; участие в международния спортен календар на БФ Гребане; възстановяване (терапевтично, медикаментозно) по преценка на лекаря на отбора по време на централизираната подготовка и участието в състезания от МСК; тренировъчна и представителна екипировка; месечни средства, в зависимост от класирането на състезателя на световни и европейски първенства през 2015 г., и участието им в тренировъчната и състезателната план-програми.

 • Според възможностите на БФ Гребане, на състезателите от разширените състави на отборите се осигурява: участие в международния спортен календар на БФ Гребане; участие в централизирани лагери епизодично, преди състезанията от МСК; тренировъчна и представителна екипировка, ако състезателят е включен в основния състав за участие в МСК; възстановяване (терапевтично, медикаментозно) по преценка на лекаря на отбора по време на централизираната подготовка и участието в състезания от МСК.

 • Материалната част за състезателите от разширените състави на националните отбори се осигурява предимно от гребните клубове и при възможност от БФ Гребане, като приоритет имат състезателите, демонстриращи системност и целенасоченост в подготовката и покриващи критериите и нормативите от тестовата програма.
       1. Тестова програма и принципи на участие в състезанията от Международния спортен календар:

 • Тестовата програма се изготвя от главният треньор на националните отбори, съвместно със специалистът по научно-приложна дейност. Тестовата програма е съобразена с етапите на подготовка и е насочена към достигане на върхова спортна форма от спортистите за основните състезания през 2016 г. – ОИ и световните първенства.

 • Състезателите от националните отбори са длъжни да участват в пълната тестова програма за 2015/2016 г. По обективни причини и след писмено информиране на главния треньор на националните отбори, се допуска неучастие на състезател в даден тест.

 • След анализ на състоянието на състезателите и постигнатите от тях резултати в пролетните контролни тестове, се определят съставите за участие на ранните състезания от международния спортен календар. Съставите се предлагат от главния треньор на националните отбори за обсъждане на Треньорския съвет и се утвърждават от Управителния съвет на БФ Гребане, в съответствие със стратегията за представяне на световните първенства.

 • След анализ на състоянието на състезателите и постигнатите от тях резултати на ранните състезания от международния спортен календар, се определят съставите за участие на ОИ (в случай, че квотата не е поименна) и световните първенства. Съставите се предлагат от главния треньор на националните отбори за обсъждане на Треньорския съвет и се утвърждават от Управителния съвет на БФ Гребане.

 • При възникване на спорни ситуации за участие на лодки на състезанията от международния спортен календар, могат да бъдат назначени допълнителни контролни тестове, като датите на теста не бива да нарушават финалната част от подготовката за самото състезание. Допълнителните тестове се предлагат от главния треньор на националните отбори и се съгласуват с личните треньори на заинтересованите екипажи.

 • Посочените в тестовата програма нормативи при гребане на вода са валидни при наличие на добри условия (атмосферни, водна площ и др.) при провеждане на теста. При наличие на неблагоприятни условия, се взема предвид класирането по дисциплини.

 • Контролни тестове:

От

До

Вид

Място

Възраст

Цел

2015 г.

17.10

КНО 3 х 4000м

Пловдив

Всички

Оценяване на моментното състояние и развитие

26.10

30.10

КФИ

София

Всички

Оценяване на моментното състояние и развитие

16.11

20.11

Ерго 6000м

По клубове

Всички

Оценяване на моментното състояние и развитие

28.12

29.12

Ерго 6000м

По клубове

Всички

Оценяване на моментното състояние и развитие

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница