Обособени групиДата25.10.2018
Размер128.79 Kb.
Обявление за избор на доставчици, за закупуване на хранителни продукти и консумативи по обособени групи за нуждите на обектите за хранене на личния състав в административната сграда на МО, на бул. „Ген. Тотлебен” №34”
Във връзка с необходимостта от осигуряване с хранителни продукти и консумативи на обектите за хранене на личния състав в административната сграда на МО, на бул. „Ген. Тотлебен” №34”, военно формирование 22970 извършва проучване на пазара за производители и доставчици на необходимите хранителни продукти и консумативи, разделени на следните обособени групи:

1.„Хранителни продукти - пресни плодове, зеленчуци и подправки”.

2.„Хранителни продукти - замразени и консервирани плодове и зеленчуци, полуфабрикати” - картофено пюре, бланширани картофи, фритюрна мазнина, олио и др.

3. „Хранителни продукти - хляб и тестени изделия”.

4 „Хранителни продукти - зърнени и тестени изделия” – боб, грах, леща, ориз, брашно, макарони, фиде, юфка, кори за баница, бутер тесто, мая за хляб, грис и др.

5. „Хранителни продукти - мляко и млечни продукти” – кисело и прясно мляко, кашкавал, сирене, краве масло, сметана и др.

6 „Хранителни продукти - пресни яйца”.

7. „Хранителни продукти - месо и месни продукти” – свинско контра филе, свинска плешка, свински врат, телешко месо, пилешки бутчета, пилешка пържола, пилешки и свински субпродукти, шишчета, кюфтета, кебапчета, кайма, пушен бекон и др.

8. „Хранителни продукти - колбаси” - траен колбас, кренвирш, наденица, карначета, шунка и др.

9. „Хранителни продукти - риба, рибни продукти и маслини”.

10. „Хранителни продукти - сладкарски изделия” – готови сладкарски десерти; кувертюр бял, кувертюр кафяв, захар, конфитюр, течен шоколад, захар и др.

11. „Хранителни продукти - пакетирани ядки”.

12. „Хранителни продукти - захарни и шоколадови изделия” - бисквити, вафли, кроасани, шоколад, сладолед, соленки, солети, крекери, брускети и др.

13. „Хранителни продукти – сандвичи и готови тестени изделия”

14. „Хранителни продукти - безалкохолни напитки” - кафе /еспресо и нес/, чай, бульони, разтворими супи, сметана за кафе, мед в пакетчета и др.”

15. „Хранителни продукти - безалкохолни напитки - минерална вода.”

16. „Хранителни продукти - безалкохолни напитки - газирани безалкохолни напитки”.

17. „Хранителни продукти - безалкохолни напитки - натурални сокове”.

18. „Хранителни продукти - безалкохолни напитки - студен чай и други ободряващи напитки”.

19. „Консумативи - почистващи препарати” – белина, препарат за стъкла, обезмаслител, прах за пране, миещ препарат за съдомиялна, изплакващ препарат за съдомиялна препарат за съдове, течен или прахообразен препарат /таблетки/ за биологично разграждане на отпадъчни мазнини и др.

20. „Консумативи - пластмасови и хартиени изделия” – пластмасови чинии, вилици ножове, картонени чаши, домакински ръкавици, чували 130 л., салфетки, домакинска гъба, домакинска тел, хартиена термо ролка за касови апарати и др.
Изисквания и условия, на които следва да отговарят производителите и доставчиците, са както следва:

1. Да притежават документи удостоверяващи, че предлаганите храни и напитки отговарят на изискванията на Закона за храните, Наредба №5/25.05.2006 г. за хигиената на храните, Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните.

2. Да притежават документи удостоверяващи качеството, произхода и срока на годност на доставяните хранителни продукти и консумативи.

3. Да притежават документи удостоверяващи, че продуктите отговарят на санитарните, ветеринарно – санитарните, хигиенните и други норми установени от действащото в Република България законодателство.

4. Доставката да се съпровожда с всички документи отнасящи се до произхода, качеството и състава на стоката и такива, изисквани съгласно действащите закони на територията на Република България и Европейския Съюз.

5. Доставката да се извършва на следния адрес: гр. София; административната сграда на МО, на бул. „Ген. Тотлебен” № 34, с транспорт на доставчика, притежаващ съответното удостоверение с разрешително за превоз на храни.

6. Доставките да се изпълняват ежедневно, два или три пъти в седмицата, ежемесечно в работни дни, по изключение в почивни дни, след получаване на заявка за всеки конкретен случай, в която да бъдат уточнени съответните номенклатури/асортименти, количества, както и датата на доставка.

7. Приемането на заявката и срока за доставка да се потвърждава в писмена форма от доставчика или в случай на невъзможност за доставка, доставчика да информира за това, под формата на писмено уведомление, в което посочва възможният срок за доставка.

8. Хранителните продукти да се доставят съобразени със срока на годност, като доставката да се извърши не по късно от 5 /пет/ дни преди изтичане му.

9. Възможност за осигуряване на хладилници и машини необходими за съхранението и приготвянето на съответните продукти по съответните групи, които ги изискват.

10. Възможност за отложено плащане до 20 /двадесет дни/ след доставка и предоставяне фактура (оригинал), придружена с необходимите документи удостоверяващи качеството, произхода и срока на годност на доставените хранителни продукти.

11. Срока за писмено уведомление за всяка една промяна на предлагания от доставчика асортимент и/или единичните цени на стоките да бъде не по малък от 7 /седем/ работни дни преди промяната.


Кандидатите желаещи да участват е необходимо да подадат заявление за участие в избора, съгласно образеца /Приложение 1/. Към заявлението за участие се прилагат:

1. Информация за лицето, което прави предложението – административни данни (адрес, телефон, факс), лични данни (име, презиме и фамилия) и заемана длъжност, адрес - седалище/управление на участника, обслужваща банка и банкова сметка, удостоверение за актуално състояние, единен идентификационен код на участника /Приложение № 2/.

2. Заверено от участника копие на документ за регистрация или друг документ (Декларация за единен идентификационен код ЕИК и удостоверение за актуално състояние).

3. Заверено от участника копие на удостоверение за регистрация на транспортните средства, за превозване на суровини и храни, издадено от „Областна дирекция по безопасност по храните”.

4. Попълнена бланка на „Декларация, относно избор на доставчици на хранителни продукти и консумативи по обособени групи за нуждите на обектите за хранене на личния състав в административната сграда на МО, на бул. „Ген. Тотлебен” №34”. /Приложение № 3/.

5.Попълнена бланка на „Списък на лицата и автомобилите от „.....................................................” , които ще посещават административната сграда на бул. „Ген. Тотлебен” №34.”, във връзка с извършване на доставки на хранителни продукти и консумативи по обособени групи за нуждите на обектите за хранене на личния състав.”. /Приложение № 4/.


Телефони за допълнителна информация по спецификата на обявлението: 02/ 92 / 24585 – Цветанка Димитрова и 02/ 92 / 24678 – Стоянка Бучкова.

В срок до 27.04.2016 г. участниците представят заявленията си с всички приложения към тях в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. София 1606, булевард „Генерал Тотлебен” № 34 – Военно формирование 22970 - лично, от упълномощено лице или по пощата с обратна разписка. На плика следва да се посочи наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.
ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. „Заявление за участие при избор на доставчици на хранителни продукти и консумативи по обособени групи за нуждите на обектите за хранене на личния състав в административната сграда на МО, на бул. „Ген. Тотлебен” №34.”- 1 (един) лист – некласифицирано;

2. „Административни данни (сведения) за участника.” - 1 (един) лист – некласифицирано;

3. „Декларация относно избор на доставчици на хранителни продукти и консумативи по обособени групи за нуждите на обектите за хранене на личния състав в административната сграда на МО, на бул. „Ген. Тотлебен” №34.” - 1 (един) лист – некласифицирано;

4. „Списък на лицата и автомобилите от „.....................................................” , които ще посещават административната сграда на МО, на бул. „Ген. Тотлебен” №34.”, във връзка с извършване на доставки на хранителни продукти и консумативи по обособени групи за нуждите на обектите за хранене на личния състав.” - 1 (един) лист – некласифицирано;

Приложение № 1(Образец)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

при избор на доставчици на хранителни продукти и консумативи по обособени групи за нуждите на обектите за хранене на личния състав в административната сграда на МО, на бул. „Ген. Тотлебен” №34.”
ДО

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22970

гр.София; бул. „Ген.Тотлебен” № 34; п.к.1606

1. Заявяваме, че желаем да участваме при избора на доставчици на хранителни продукти и консумативи по обособени групи за нуждите на обектите за хранене на личния състав в административната сграда на МО, на бул. „Ген. Тотлебен” №34.


2. Задължаваме се, да спазваме всички изисквания и условия, посочени в обявлението.
3. Декларираме, че приемаме изискванията и условията за изпълнение на доставките, посочени в обявлението.

4. Заявяваме, че желаем да участваме при избора за следните обособени групи хранителни продукти и консумативи, посочени в обявлението.

4.1.....................................................................................................................................................................................

4.2....................................................................................................................................................................................

Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис на лицето (и печат)

...........................................................................................

Приложение № 2

(Образец)

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ (СВЕДЕНИЯ).

 Наименование на участника:

 

 ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) 

 Седалище:

 - пощенски код, населено място:

 

 - ул./бул., №, блок №, вход, етаж:

 

 Адрес за кореспонденция:

 - пощенски код, населено място:

 

 - ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

 Телефон:

 

 Факс:

 

 E-mail адрес:

 

 (в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

 Лица, представляващи участника по учредителен акт:

 (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Участникът се представлява заедно или поотделно  (невярното се зачертава) от следните лица:

  1. ...................................................

........................................................

  1. ...................................................

........................................................

Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:

......................................................................................IBAN ……………………………………………….

BIC …………………………………………………

Титуляр на сметката: ...........................................

  Дата

 ......................./........................../..................................

 Име и фамилия

 ..............................................................................................

 Подпис на лицето (и печат)

 ...............................................................................................

Приложение № 3(Образец)
ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТНОСНО: Избор на доставчици на хранителни продукти и консумативи по обособени групи за нуждите на обектите за хранене на личния състав в административната сграда на МО, на бул. „Ген. Тотлебен” №34.”
Долуподписаният/ата: ______________________________________________________________________________

(име, презиме, фамилия)

притежаващ/а лична карта № ____________________, издадена на ____________________ от МВР - гр. ______________, адрес _______________________________________________________________________(място на издаване) (постоянен адрес)

В качеството си на:________________________________________________________________________, в (длъжност)

______________________________________________________________________

(наименование на юр. лице, физическо лице-ЕТ)

със седалище ______________________________ и адрес на управление: __________________________________________________________________


тел./факс ___________________, вписано в Търговския регистър при Агенцията
по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ _____________________ -______________________________Декларирам, че:


  1. Приемам изискванията и условията, изложени в обявлението.

  2. Задължавам се да спазвам условията за участие и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на доставките.

  3. Притежавам необходимите документи удостоверяващи, че предлаганите храни и напитки отговарят на изискванията на Закона за храните, Наредба №5/25.05.2006 г. за хигиената на храните, Наредба за изискванията за етикирането и представянето на храните и документи удостоверяващи качеството, произхода и срока на годност на доставяните хранителни продукти и консумативи. Предлаганите продукти отговарят на санитарните, ветеринарно – санитарните, хигиенните и други норми установени от действащото в Република България законодателство.

4. Доставките ще бъдат извършвани с транспорт, притежаващ съответното удостоверение с разрешително за превоз на храни и ще бъдат съпроводени с всички документи отнасящи се до произхода, качеството и състава на стоката и такива, изисквани съгласно действащите закони на територията на Република България и Европейския Съюз.
________________

(място на деклариране)

_______________ Декларатор:_________________(дата на деклариране) (подпис)
Приложение № 4

(Образец)

СПИСЪК
на лицата и автомобилите от „.....................................................” , които ще посещават административната сграда на МО, на бул. „Ген. Тотлебен” №34.”, във връзка с извършване на доставки на хранителни продукти и консумативи по обособени групи за нуждите на обектите за хранене на личния състав.

І. Лица, които ще посещават административната сграда на МО, на бул.„Генерал Тотлебен” № 34, във връзка с извършване на доставки на хранителни продукти и консумативи по обособени групи за нуждите на обектите за хранене на личния състав:

ПО РЕД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ЛИЧНА КАРТАЕГН

ДЛЪЖНОСТ

ЗАБЕЛЕЖКА
ІІ. Автомобили които ще посещават административната сграда на МО, на бул.„Генерал Тотлебен” № 34, във връзка с извършване на доставки на хранителни продукти и консумативи по обособени групи за нуждите на обектите за хранене на личния състав:

ПО РЕД

МАРКА

МОДЕЛ

РЕГ. №

ЗАБЕЛЕЖКА
УПРАВИТЕЛ:

.........................................

(Име и фамилия) КРАСИМИР ДЖ ___.___.2016 г.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница