Образци на поръчки, които ще се излъчват по swiftДата18.06.2017
Размер180.77 Kb.
ОБРАЗЦИ НА ПОРЪЧКИ,

КОИТО ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ ПО SWIFT

(вариант, изменен и допълнен във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 на МФ и БНБ за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа)

ОБРАЗЕЦ НА ПОРЪЧКА,

КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВА ПО SWIFT
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА

ПРИ АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ

(Приложение № 4 към чл.13,ал.2 на Наредба №5 на МФ и БНБ)Ключова дума

Описание

Стойност

:20:

Транзакция номер

20040108/0088

:12:

Тип на подсъобщение

501

:77E:

Не се попълва
:23G:

Функция на съобщението

NEWM или REPL

:20C:RELA//

Номер на променена транзакция

20040105/00077

:95R::BUYR//ACCW/

Сметка за сетълмент на парични средства на

участника в RINGS / TARGET2BG12ABCD12345678901234 / …………………

:35B:

Номер на емисията, за която се провежда аукционът

/BG/1234567890

:16R:

Начало на повтарящ се блок
:36B::ORDR//UNIT/

Номинална стойност

1300000,

:90B::OFFR//ACTU/

Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията,

за която се провежда аукционът101,46/5,20

:16S:

Край на повтарящ се блок
ОБРАЗЕЦ НА ПОРЪЧКА,

КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВА ПО SWIFT
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ

ПРИ АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ

(Приложение № 5 към чл.13,ал.2 на Наредба №5 на МФ и БНБ)Ключова дума

Описание

Стойност

:20:

Транзакция номер

20040108/0088

:12:

Тип на подсъобщение

531

:77E:

Не се попълва
:23G:

Функция на съобщението

NEWM или REPL

:20C:RELA//

Номер на променена транзакция

20040105/00077

:95R::BUYR//ACCW/

Сметка за сетълмент на парични средства на

участника в RINGS / TARGET2BG12ABCD12345678901234 / …………………

:35B:

Номер на емисията, за която се провежда аукционът

/BG/1234567890

:16R:

Начало на повтарящ се блок
:36B::ORDR//UNIT/

Номинална стойност

1300000,

:90B::OFFR//ACTU/

Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията,

за която се провежда аукционът101,46/5,20

:95S:ALTE//

Данни за клиента

ARNU – чуждестранно лице

CCPTфизическо или юридическо лице

CORP – банка или инвестиционен посредник

:95Q:CPRB//

БУЛСТАТ/ЕГН/№ на регистрацията на чуждестранно лице

име на клиента, съответно данни по чл.13, ал.4


4 реда Х 35 символа

121821033

Fond za garantirane na vlogove v bankite:16S:

Край на повтарящ се блок

ОБРАЗЕЦ НА ПОРЪЧКА,

КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВА ПО SWIFT

НЕСЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА

ПРИ АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ

(Приложение №6 към чл.13,ал.2 на Наредба №5 на МФ и БНБ)


Ключова дума

Описание

Стойност

:20:

Транзакция номер

20040108/0088

:12:

Тип на подсъобщение

530

:77E:

Не се попълва
:23G:

Функция на съобщението

NEWM или REPL

:20C:RELA//

Номер на променена транзакция

20040105/00077

:95R::BUYR//ACCW/

Сметка за сетълмент на парични средства на

участника в RINGS / TARGET2BG12ABCD12345678901234 / …………………

:35B:

Номер на емисията, за която се провежда аукционът

/BG/1234567890

:16R:

Начало на повтарящ се блок
:36B::ORDR//UNIT/

Номинална стойност

1300000,

:16S:

Край на повтарящ се блок

ОБРАЗЕЦ НА ПОРЪЧКА,

КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВА ПО SWIFT

НЕСЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ

ПРИ АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ

(Приложение №7 към чл.13,ал.2 на Наредба №5 на МФ и БНБ)


Ключова дума

Описание

Стойност

:20:

Транзакция номер

20040108/0088

:12:

Тип на подсъобщение

502

:77E:

Не се попълва
:23G:

Функция на съобщението

NEWM или REPL

:20C:RELA//

Номер на променена транзакция

20040105/00077

:95R::BUYR//ACCW/

Сметка за сетълмент на парични средства на

участника в RINGS / TARGET2BG12ABCD12345678901234 / …………………

:35B:

Номер на емисията, за която се провежда аукционът

/BG/1234567890

:16R:

Начало на повтарящ се блок
:36B::ORDR//UNIT/

Номинална стойност

1300000,

:95S:ALTE//

Данни за клиента

ARNU – чуждестранно лице

CCPT – физическо или юридическо лице

:95Q:CPRB//

БУЛСТАТ/ЕГН/№ на регистрацията на чуждестранно лице

име на клиента, съответно данни по чл.13, ал.4


4 реда Х 35 символа

121821033

Fond za garantirane na vlogove v bankite:16S:

Край на повтарящ се блок
ОБРАЗЕЦ НА ПОРЪЧКА,

КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВА ПО SWIFT

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА

ПРИ АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН СРОК/ ПРОДАЖБА

ЧРЕЗ ЗАМЯНА

(Приложение № 8 към чл.13,ал.2 и към чл.41, ал.2 на Наредба №5 на МФ и БНБ)Ключова дума

Описание

Стойност

:20:

Транзакция номер

20040108/0088

:12:

Тип на подсъобщение

534

:77E:

Не се попълва
:23G:

Функция на съобщението

NEWM или REPL

:20C:RELA//

Номер на променена транзакция

20040105/00077

:95R::BUYR//ACCW/

Разплащателна сметка на участника в БНБ

BG12ABCD12345678901234

:35B:

Номер на емисията, за която се провежда аукциона

/BG/1234567890

:35G:

Номер на емисията, с която се извършва замяната

/BG/9876543210

:16R:

Начало на повтарящ се блок
:36B::ORDR//UNIT/

Номинална стойност

1300000,

:90B::OFFR//ACTU/

Цена/доходност за 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукциона

101,46/5,20

:16S:

Край на повтарящ се блок


Забележка: Поръчката се използва и при обратно изкупуване без определен срок по фиксирана цена срещу
емисия на аукционен принцип


ОБРАЗЕЦ НА ПОРЪЧКА,

КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВА ПО SWIFT

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ

ПРИ АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН СРОК/ПРОДАЖБА

ЧРЕЗ ЗАМЯНА

 (Приложение № 9 към чл. 13, ал. 2 и чл.41, ал. 2 на Наредба №5 на МФ и БНБ)
Ключова дума

Описание

Стойност

:20:

Транзакция номер

20040108/0088

:12:

Тип на подсъобщение

532

:77E:

Не се попълва
:23G:

Функция на съобщението

NEWM или  REPL

:20C:RELA//

Номер на променена транзакция

20040105/00077

:95R::BUYR//ACCW/

Разплащателна сметка на участника в БНБ

BG12ABCD12345678901234

:35B:

Номер на емисията, за която се провежда аукциона

/BG/1234567890

:35G:

Номер на емисията, с която се извършва замяната

/BG/9876543210

:16R:

Начало на повтарящ се блок
:36B::ORDR//UNIT/

Номинална стойност

1300000,

:90B::OFFR//ACTU/

Цена/доходност за 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукциона

101,46/5,20

:95S:ALTE//

Данни за клиента

ARNU – чуждестранно лице         

CCPT – физическо или юридическо лице

CORP – банка или инвестиционен посредник

:95Q:CPRB//

БУЛСТАТ/ЕГН/№ на регистрацията на чуждестранно лице

име на клиента, съответно данни по чл.13, ал.4


4 реда Х 35 символа

121821033

Fond za garantirane na vlogove v bankite:16S:

Край на повтарящ се блок
Забележка: Поръчката се използва и при обратно изкупуване без определен срок по фиксирана цена срещу
емисия на аукционен принцип.


ОБРАЗЕЦ НА ПОРЪЧКА,

КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВА ПО SWIFT

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА

ПРИ АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН СРОК

ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ

(Приложение № 22 към чл.41,ал.2 на Наредба №5 на МФ и БНБ)


Ключова дума

Описание

Стойност

:20:

Транзакция номер

20040108/0088

:12:

Номер на типа подсъобщение

518

:77Е:

Не се попълва
:23G:

Функция на съобщението

NEWM или REPL

:20C:RELA//

Номер на променена транзакция

20040105/00077

:95R::ISSU//ACCW/

Разплащателна сметка на участника в БНБ

BG12ABCD12345678901234

:35B:

Номер на емисията, за която се провежда аукциона

/BG/1234567890

:16R:

Начало на повтарящ се блок
:36B::ORDR//UNIT/

Номинална стойност

1300000,

:90B::OFFR//ACTU/

Цена/ доходност за 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукциона

101,46/5,20

:16S:

Край на повтарящ се блок


Забележка: Поръчката се използва и при обратно изкупуване без определен срок по фиксирана цена срещу заплащане
ОБРАЗЕЦ НА ПОРЪЧКА,

КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВА ПО SWIFT

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ

ПРИ АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН СРОК

ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ

(Приложение №23 към чл.41,ал.2 на Наредба №5 на МФ и БНБ)


Ключова дума

Описание

Стойност

:20:

Транзакция номер

20040108/0088

:12:

Номер на типа подсъобщение

538

:77Е:

Не се попълва
:23G:

Функция на съобщението

NEWM или REPL

:20C:RELA//

Номер на променена транзакция

20040105/00077

:95R::ISSU//ACCW/

Разплащателна сметка на участника в БНБ

BG12ABCD12345678901234

:35B:

Номер на емисията, за която се провежда аукциона

/BG/1234567890

:16R:

Начало на повтарящ се блок
:36B::ORDR//UNIT/

Номинална стойност

1300000,

:90B::OFFR//ACTU/

Цена/доходност за 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукциона

101,46/5,20

:95S:ALTE//

Данни за клиента

ARNU – чуждестранно лице

CCPT – физическо или юридическо лице

CORP – банка или инвестиционен посредник

:95R::CPTB//

БУЛСТАТ/ЕГН/№ на регистрацията на чуждестранно лице

име на клиента, съответно данни по чл.13, ал.4


4 реда Х 35 символа

121821033

Fond za garantirane na vlogove v bankite:16S:

Край на повтарящ се блок

Забележка: Поръчката се използва и при обратно изкупуване без определен срок по фиксирана цена срещу заплащане


ОБРАЗЕЦ НА ПОРЪЧКА,

КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВА ПО SWIFT

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА

ПРИ АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ

С ОПРЕДЕЛЕН СРОК (РЕПО АУКЦИОН)

(Приложение № 24 към чл.41,ал.2 на Наредба №5 на МФ и БНБ)


Ключова дума

Описание

Стойност

:20:

Транзакция номер

20040108/0088

:12:

Номер на типа подсъобщение

539

:77Е:

Не се попълва
:23G:

Функция на съобщението

NEWM или REPL

:20C:RELA//

Номер на променена транзакция

20040105/00077

:95R::ISSU//ACCW/

Разплащателна сметка на участника в БНБ

BG12ABCD12345678901234

:35B:

Номер на емисията

/BG/1234567890

:98A::DDTE//

Дата на аукциона

20040109

:98A::TERM//

Срок на обратното изкупуване в дни

1

:16R:

Начало на повтарящ се блок
:36B::ORDR//UNIT/

Номинална стойност

1300000,

:90B::OFFR//ACTU/

Годишен лихвен процент

5,20

:16S:

Край на повтарящ се блок


ОБРАЗЕЦ НА ПОРЪЧКА,

КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВА ПО SWIFT

ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА

ПРИ ПОДПИСКА ЗА ЗАМЯНА

(Приложение № 25 към чл. 46, ал. 2 на Наредба №5 на МФ и БНБ)Ключова дума

Описание

Стойност

:20:

Транзакция номер

20040108/0088

:12:

Тип на подсъобщение

536

:77E:

Не се попълва
:23G:

Функция на съобщението

NEWM или REPL

:20C:RELA//

Номер на променена транзакция

20040105/00077

:95R::BUYR//ACCW/

Разплащателна сметка на участника в БНБ

BG12ABCD12345678901234

:35B:

Номер на емисията, обявена за замяна

/BG/1234567890

:35G:

Номер на емисията, с която се извършва замяната

/BG/9876543210

:16R:

Начало на повтарящ се блок
:36B::ORDR//UNIT/

Номинална стойност

1300000,

:16S:

Край на повтарящ се блок

ОБРАЗЕЦ НА ПОРЪЧКА,

КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВА ПО SWIFT

ПОРЪЧКА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ

ПРИ ПОДПИСКА ЗА ЗАМЯНА

(Приложение № 26 към чл.46, ал. 2 на Наредба №5 на МФ и БНБ)Ключова дума

Описание

Стойност

:20:

Транзакция номер

20040108/0088

:12:

Тип на подсъобщение

537

:77E:

Не се попълва
:23G:

Функция на съобщението

NEWM или REPL

:20C:RELA//

Номер на променена транзакция

20040105/00077

:95R::BUYR//ACCW/

Разплащателна сметка на участника в БНБ

BG12ABCD12345678901234

:35B:

Номер на емисията, обявена за замяна

/BG/1234567890

:35G:

Номер на емисията, с която се извършва замяната

/BG/9876543210

:16R:

Начало на повтарящ се блок
:36B::ORDR//UNIT/

Номинална стойност

1300000,

:95S:ALTE//

Данни за клиента

ARNU – чуждестранно лице

CCPT – физическо или юридическо лице

CORP – банка или инвестиционен посредник

:95Q:CPRB//

БУЛСТАТ/ЕГН/№ на регистрацията на чуждестранно лице

име на клиента, съответно данни по чл.13, ал.4


4 реда Х 35 символа

121821033

Fond za garantirane na vlogove v bankite:16S:

Край на повтарящ се блокБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница