Образец №2а до „фонд мениджър на финансови инструменти в българия“еадстраница1/3
Дата29.01.2017
Размер362.51 Kb.
  1   2   3
Образец № 2а

ДО

ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ“ЕАД
ПРЕДЛОЖЕНИЕЗАИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, инсталиране и изграждане на цялостна ИТ инфраструктура, включваща компютърна, периферна, размножителна и комуникационна техника за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ЕАД, разделена на 3 обособени позиции, както следва:Обособена позиция І„Доставка и инсталиране на компютърна техника и мрежово оборудване за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ЕАД;

Обособена позиция ІІ „Доставка и инсталиране на телекомуникационно оборудване за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ЕАД;

Обособена позиция ІІІ „Доставка и инсталиране на размножителна техника за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ЕАД”


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ,
След запознаване с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Доставка, инсталиране и изграждане на цялостна ИТ инфраструктура, включваща компютърна, периферна, размножителна и комуникационна техника за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ЕАД, разделена на 3 обособени позиции”,
Ние,……………………………………………………………...........................................................................................................,

(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ................................, представляван от ………........................................................................................................

заявяваме, че желаем да участваме в процедурата за възлагане на обществена поръчка и предлагаме да осъществим дейностите по Обособена позиция І „Доставка и инсталиране на компютърна техника и мрежово оборудване за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ЕАД, съгласно изискванията на Техническата спецификация и документацията за обществена поръчка, както следва: 1. Настолен компютър – 26 броя

Параметър

Минимални технически изисквания

Предложение на ...............
за компютри марка
..............

Покрива минималните изисквания
(Да/Не/Надвишава)

Процесор

 • Мин. четириядрен, базова работна честота 3.1GHz, 4Mbcache, да поддържа 64-битови инструкцииОперативна памет

 • Мин. 4GB 1600MHz; 4 x DIMMТвърд диск

 • Мин. 500GB, SATA III, 7200rpmОптично устройство

 • DVD+/-RW SATAВидеокарта

 • IntegratedРазширителни слотове

 • Мин. 1 x PCIe x4 slot, 1 x PCIe x16 slotВходно-изходни портове

 • Мин. 6xUSBпорта (поне 4 USB 3.0 и минимум 2 на предния панел); VGA, Displayport/HDMI/DVI; serial port; 2 xPS/2; RJ-45Мрежа

 • 100/1000 MbpsСигурност

 • Вграден ТРМКутия

 • Microtower/TowerМишка

 • USB, оптична със скрол от производителя на компютъраКлавиатура

 • USB, с надписи по БДС, от производителя на компютъра, с цифрова клавиатура за бързо въвежданеСофтуер

 • Предварително инсталирана ОС Windows 8.1Pro 64-bit или по-нова версия; приложен софтуер от вида Microsoft Office Home and Business 2016 или еквивалент. Всички лицензи за приложен софтуер от вида Microsoft Office Home and Business 2016 или еквивалентСертификационни изисквания

 • Ce Mark; Energy starГаранция

 • Мин. 36 месеца на място от производителя


 1. Монитор – 29 броя

Параметър

Минимални технически изисквания

Предложение на ...............
за монитори марка
..............

Покрива минималните изисквания
(Да/Не/Надвишава)

Размер

 • Мин. 20“ (размер на видимата част на матрицата)Тип на матрицата

 • TN/IPS/VAс LEDподсветкаРезолюция

 • Мин. 1600 х 900Ъгли на видимост

 • 160 0/160 0Време на реакция

 • Макс. 5msЯркост

 • Мин. 250 cd/m2Контраст

 • 1000:1 (типично); 3000000 (динамично)Свързаност

 • VGA; Display port/HDMI/DVIСертификационни изискванияГаранция

 • Мин. 36 месеца

 1. Сървъри – 2 броя

Параметър

Минимални технически изисквания

Предложение на ...............
за сървъри марка
..............

Покрива минималните изисквания
(Да/Не/Надвишава)

Шаси

 • Двупроцесорен сървър, за вграждане в сървърен шкаф. Максимална височина 2U, с включени релси за монтаж и водач за кабелитеПроцесори

 • Минимум 1 брой процесори със следните параметри:

 • Тактова честота не по-малка от 2,4GHz;

 • Брой на ядрата не по-малък от 12 броя;

 • Размер на кеша не по-малък от 20МВОперативна памет

 • Капацитет на оперативната памет не по-малък от 64GB като размера на отделения модул да е, не по-малък от 16 GB

 • Тип DDR 4;

 • Скорост 2133 MHz;

 • Регистирана;

 • ЕССДискова подсистема

 • Не по-малко от 2 броя 3,5” локални дискове с капацитет не по-малко от 2ТB общо след RAID 1;

 • Хардуерно базиран RAID контролер с поддръжка на 0,1,10, 5, 6, 50, 60;

 • 1GB кеш със защита на данните при отпадане на захранванетоSD card

 • SD card за инсталиране на виртуализиращия софтуер с големина мин. 32 GBКонтролери за достъп до LAN

 • Минимум 6 броя 1 Gb/s интерфейсаРазширителни слотове

 • Възможност за минимум 6xPCIe слота;Управление

 • Вграден процесор за управление, да поддържа WEB интерфейс и команден (CLI). Съвместим с SNMP v3 и IPMI v2.

 • Необходимо е да с включена функционалност за отдалечено управление:

 • Отдалечен достъп до конзолата на сървъра;

 • Отдалечено спиране и стартиране;

 • Монтиране на виртуални устройства, в това число: USB, CD, ISO файл;

 • Да има възможност да използва отделен порт и/или вградения мрежов контролерЗахранване

 • Да се достави с резервирани захранващи модули; Hot-plug;Лицензи

 • Да се предвиди лиценз за стартиране на мин 6рой работещи виртуални машини, независимо от тяхната операционна системаСъвместимост

 • Системата, дисковете и RAID контролера да са в списъка за съвместими компоненти на софтуера за виртуализацияПоддръжка

 • Минимум 36 месеца гаранционна поддръжка, в режим 8х5хNBD.

 1. Дисков масив – 1 брой

Параметър

Минимални технически изисквания

Предложение на ...............
за дисков масив марка
..............

Покрива минималните изисквания
(Да/Не/Надвишава)

Архитектура

 • Резервиран високонадежден дисков масив. Да разполага с минимум 2 броя контролери работещи в режим Active-Active. Резервирани захранвания и охлаждане, поддръжка на hot-spare дискове; Контролерите трябва да позволяват достъп до данните както през Blockпротокол (FC и iSCSI) така и NAS (CIFS & NFS)Дискове

 • Дисковата система да бъде доставена с минимум 12 броя 600 GB SAS, 10,000 оборотни дискове; работещи по съвременен протокол SAS 12Gbit

 • Системата да поддържа поне 150 дискаПамет

 • Да притежава минимум 48GB памет за цяла системаИнтерфейсиЛицензи

 • Динамично провизиране (Thinprovisioning);

 • Моментни снимки на логическите дялове – мин. 16;

 • Репликиране на логическите дялове;

 • Копиране на логическите дялове;

 • Лиценз за NFS и CIFS

 • Лиценз за динамично разпределение на данните върху различни типове дискове (SSD, SAS, NL-SAS) в зависимост от използването им

 • Средства за наблюдение на производителността на системата

 • Всички лицензи да са предвидени за максимално поддържания капацитет на систематаУправления

 • Графичен (GUI) и команден (CLI) интерфейси за управление;Шаси

 • За вграждане в компютърен шкаф. Максимална височина 2U, с включени релси за монтаж.

 • Системата да бъде доставена с всички необходими кабели за резервирано свързване на всеки от контролерите към комутаторите от точка 7, както и всички необходими кабели за свързване към ел. захранване;Поддръжка

 • Минимум 3 години в режим 8х5;

 • Поддръжката да осигурява най-нови версии на драйвери, системен софтуер и софтуер за управление;

 • Време за отстраняване на хардуерна повреда - следващ работен ден (NBD).

 1. Софтуер за виртуализация

Параметър

Минимални технически изисквания

Предложение на ...............
за софтуер за виртуализация
..............

Покрива минималните изисквания
(Да/Не/Надвишава)

Брой лицензи за физически машини

 • Лиценз за работа с всички сървъри, описани в точка 3;Лиценз за мениджмънт сървърИнсталиране на хипервайзор

 • Поддръжка за инсталиране на хипервайзор директно върху сертифициран хардуер без необходимост от хост операционна система; Да поддържа инсталиране върху SD карта.Виртуализация

 • Пълна виртуализация на паметта, процесорите, логическите дискове и мрежовите адаптери;Операционни системи

 • Да поддържа разнородни операционни системи;Мобилност

 • Да поддържа преместване на работеща виртуална машина между хостовете, без да пречи на работата на потребителитеКлъстеризация

 • Възможност за клъстеризация на виртуални машини;Виртуален комутаторНадеждност

 • Да поддържа висока надеждност – в случай на авария на физически сървър, виртуалните машини, работили на него да се рестартират на работещия сървърСъхранение

 • Да притежава възможност за бекъпиране на виртуални машини.

 • Да притежава възможност за консистентно бекъпиране на приложения, като пощенска система, система за управление на база данни, Sharepoint и др..Репликация

 • Да притежава възможност за отдалечена репликация на виртуални машиниПоддръжка

 • Минимум 12 месеца


 1. Лицензи

Минимални технически изисквания

Количество

Предложение на ...............
за лицензи
..............

Покрива минималните изисквания
(Да/Не/Надвишава)

 • Лиценз за сървърна операционна система, покриваща лицензиране на по три инстанции (общо 6) на двата физически сървъра конфигурирани във виртуалициращ клъстер . Сървърната платформа трябва да позволява: инсталация на директорийна (LDAP) услуга на първа сървърна инстанция с възможност за конфигурация на Глобален каталог (Global Catalog) с информация позволена само в режим за четене , за обекти от директорийната услуга, пощенската услуга на втора сървърна инстанция и услугата за предоставяне на файлов достъп на трета сървърна инстанция..

6 броя • Лиценз за пощенска система. Лиценза за пощенска система трябва да покрива следните функционалности :  Поддръжка на минимум 5 различни бази за съхранение на пощенските кутии на потребителите , Интеграция с директорийната среда, като за автетникация и оторизация в пощенската система да се използват акаунтите от директорийната среда. Поддръжка на глобална адресна книга (GAL) , генерирана от Глобален каталог (Global catalog) на директорийната среда. Поддръжка на журнал на съобщенията (Journaling).

1 брой • Лиценз на база  потребителски достъп за използване на директорийната услуга.

36 броя • Лиценз на база на потребителски достъп за използване на пощенската система. Лиценза трябва да покрива следните функционалности : работа с email услуга , контакти и задачи, възможност за достъп чрез webброузър. Възможност за делегиране на права на пощенска кутия (Role-basedaccesscontrol - RBAC).

36 броя


  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница