Образец №8 ценово предложениеДата29.04.2017
Размер35.5 Kb.
Образец № 8

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за избор на изпълнител чрез събиране на оферти по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл.187, във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП за възлагане на услуга с предмет: „Извършване на следгаранционно сервизно обслужване и поддръжка на производствени копирни, мултифункционални и принтиращи устройства.”
от

.....................................................................................................

(пълно наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След проучване и запознаване с указанията подготовка на оферти за провеждане на избор на изпълнител, предлагаме да изпълним обществената поръчка за: „Извършване на извънгаранционно сервизно обслужване и поддръжка на производствени копирни, мултифункционални и принтиращи устройства” при следните цени:

Наименование

Ед. цена в лв. без ДДС

Ед. цена в лв. с вкл. ДДС

11

Цена за 1 (един) бр. черно-бяло копие, формат А4, за модел Konica Minolta bizhub PRO 920T (Pi,1)22

Цена за 1 (един) бр. черно-бяло копие, формат А4, за модел Konica Minolta bizhub 500 (Pi,2)33

Цена за 1 (един) бр. цветно копие, формат А4, за модел Konica Minolta bizhub с253 (Pi,3)44

Цена за 1 (един) бр. черно-бяло копие, формат А4, за модел Konica Minolta bizhub с253 (Pi,4)55

Цена за 1 (един) бр. черно-бяло копие, формат А4, за модел Konica Minolta bizhub 211 (Pi,5)66

Цена за 1 (един) бр. черно-бяло копие, формат А4, за модел Konica Minolta PagePro 5650 (Pi,6)77

Цена за 1 (един) бр. черно-бяло копие, формат А4, за модел Konica Minolta bizhub 190f (Pi,7)88

Цена за 1 (един) бр. черно-бяло копие, формат А4, за модел Konica Minolta bizhub 283 (Pi,8)99

Цена за 1 (един) бр. черно-бяло копие, формат А4, за модел Konica Minolta bizhub 501 (Pi,9)110

Цена за 1 (един) бр. цветно копие, формат А4, за модел Konica Minolta bizhub с35 (Pi,10)111

Цена за 1 (един) бр. черно-бяло копие, формат А4, за модел Konica Minolta bizhub с35 (Pi,11)112

Цена за 1 (един) бр. цветно копие, формат А4, за модел Konica Minolta bizhub с25 (Pi,12)113

Цена за 1 (един) бр. черно-бяло копие, формат А4, за модел Konica Minolta bizhub с25 (Pi,13)114

Цена за 1 (един) бр. цветно копие, формат А4, за модел Konica Minolta bizhub с554е (Pi,14)115

Цена за 1 (един) бр. черно-бяло копие, формат А4, за модел Konica Minolta bizhub с554е (Pi,15)
Цена за 1 (един) час сервизно обслужване …………… лева ……………………………………………(с думи) лева без ДДС, съответно …………… лева ……………………………………………(с думи) лева с ДДС за устройствата по Списък № 2.

Процент отстъпка от крайна клиентска цена на резервните части на официалните вносители за устройствата по Списък № 2, …………… % ……………………………………………(с думи)%;
Тези цени включват всички преки и непреки разходи за комплексното изпълнение на услугите по сервизно обслужване и поддръжка, както и всички данъци, печалба, такси, акцизи, с изключение на разходите за консумативи (тонери и хартия).

Дата: ..................... 20.... г.

гр. ........................................ Подпис: ....................................

(име, длъжност)База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница