Образуване на рекитеДата11.01.2018
Размер23.83 Kb.
Характеризирайте режима на реката до вашето родно селище и определете към коя от посочените по-горе групи реки по отношение на водозахранването се отнася тя.

Речните води са важно звено във водния кръговрат. Макар че тяхното количество е малко, те имат голямо значение за живота на нашата планета. От незапомнени времена човекът е използвал речните води за битови и стопански нужди. В последно време той непрекъснато ги замърсява и ги прави трудно използваеми.


Образуване на реките


Реките водят своето начало от постоянните водни източници: извори, езера, ледници, вечни снегове. Върху тях оказват голямо влияние валежите. За пълноводието на една река от голямо значение са природните особености на водосборния и басейн, неговата големина, наклонът на речното легло, наличието на водоеми (езера, блата, язовири) по нейното течение и др.

Речен режим


Количеството на водата в реките непрекъснато се променя. Неговата средна стойност за определено време се нарича речен отток. Той се определя от площта на напречното сечение на реката и нейната средна скорост. Изчислява се по формулата Q=F.Vср., т. е. водното количество на водата е правопропорционално на напречното сечение на реката и средната скорост на речните води. Промените в речния отток в обхвата на една година са идентични, защото зависят от едни и същи фактори. Тези повтарящи се промени в оттока на една река обуславят речния режим. Главни показатели в него са пълноводието и маловодието на реката.

В зависимост от основните източници на подхранване, реките се делят на няколко групи:

Река Нил, Африка

Дъждовно подхранване, в %

Сезон

Зима


Пролет

Лято


Есен

Месец


I

II

IIIV

V

VIVII

VIII


IX

X

XIXII

Количество

5

4

22

4

710

20

2211

6

5Реки със снежно подхранване. Техният режим е в зависимост от топенето на снеговете и понеже то става през лятото в съответното полукълбо, тогава е и тяхното пълноводие. Такъв режим имат реките в северните части на континентите Европа, Азия и Северна Америка.

Реки със смесено подхранване (дъждовно-снежно). Такъв е режимът на реките в умерените географски ширини. Най-високи води тези реки имат през пролетта и началото на лятото. В зависимост от приоритетния водоизточник те се разграничават на реки с дъждовно-снежно и със снежно-дъждовно подхранване.

Реки с ледниково подхранване. Това са реките, протичащи в големите географски ширини или водещи началото си от високите планини. Те черпят своите води от топящите се ледници и се отличават със сравнително постоянен воден режим.

Въпроси и задачи:

Определете най-общо режима на реките, като посочите в кой континент се намират:

Река Дължина в км

Нил 6670

Амазонка 6437

Волга 3531

Рио Гранде 3033Определете към коя група реки според източниците на подхранване се отнасят реките във вашия роден край.

Речни води


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница