Обръщането на ПавелДата21.01.2018
Размер82.7 Kb.


Заглавие: Срещата

Библейски текст: Деяния 9:1-22

Предмет: Павел

Тема: обръщането на Павел

Изложение на целта: моменти от обръщането на Павел

І. Преди срещата с Исус

ІІ. Срещата с Исус

ІІІ. След срещата с Исус

Увод:

Днес имаме кръщение. Това е страхотен момент. Както родителите на децата, за чието благословение се молихме са щастливи, така и църквата е щастлива, защото с кръщението се ражда едно ново дете, духовен син на Бог и на църквата.

Още един живот е спасен. Още един човек днес избира да бъде част от семейството на Бог.

Нещо се е случило, за да стигне човек до това решение. Настъпил е обрат в мисленето, желанията, целите. Човек е стигнал до един момент, в който си е казал – не мога да продължавам така, искам нещо различно в живота си и се е обърнал на 180 градуса.

За един такъв обрат искам да прочетем и да разсъждаваме през следващите минути:

Деяния 9:1-22

Савел или както е по-късно името му – ап. Павел. Той е човекът, който е направил най-много за развитието на християнството през 1 век. След своето обръщане той от своя страна разтърсва Римската империя с разпространението на вестта за спасение чрез Исус.

Това, което променя живота на Павел е срещата му с Исус, за която прочетохме тук.

Каня ви да разсъждаваме върху този текст, като спрем вниманието си на три момента: Савел преди срещата, самата среща и Савел след срещата.І. Преди срещата с Исус

Кой е Савел преди да стане апостол на Исус Христос? Нека да видим какво казва той за себе си:Филипяни 3:5, 6

1. Евреин, фарисей

Павел познава добре своето родословие и може да го проследи чак до Вениамин.

Освен това – фарисей. Фарисейството обикновено се е предавало от баща на син. Така че Савел е бил израснал под строгия поглед на един баща фарисей, който го е захранил със Закона още с първите глътки майчино мляко.

Савел е имал едно предимство – римски гражданин по рождение – повече права в обществения живот.

Родният град на Савел Тарс Киликийски – вратата към гръко-римския свят назапад и към семитския свят на изток. Срещали са се много култури и традиции.

По всяка вероятност на 12 г. възраст е бил изпратен в Ерусалим да се учи от най-добрия равин за времето – Гамалеил. От къде знаем това. На 12 г. възраст еврейските момчета преминават през един ритуал на посвещение на закона - „бар митсва“. Буквално – син на заповедите. На тази възраст е започвало едно систематично равинско богословско обучение на децата, които са се приготвяли да станат в бъдеще равини.

А в Деяния на апостолите четем, че Павел е бил ученик на Гамалеил. Той е бил наричан „блясъка на закона“. Павел е бил възпитан при нозете му.

При Гамалеил Павел не само е изучавал закона. Той получава и доста широко културно гръцко образование.

Гамалеил е бил единствения равин, който е имал право да обучава своите ученици не само в юдейския закон, а и в гръцката литература – 1000 ученици, 500 от които са изучавали закона и други 500, които са изучавали гръцката мъдрост – философията.

И сега целият този потенциал е бил изправен срещу църквата.2. Гонител на църквата

Добре образован в закона и в гръцката литература, способен да се движи в различни култури, лидер, силна личност, която знае какво иска и как да го постигне.

Сатана се прицелва в такива личности, за да ги използва против църквата, против Бог.

И Савел е правил това много успешно – опустошавал е църквата, влизал в къщите и завличал мъже и жени и ги предавал на тъмница.

Най-страшното е било, че Савел е мислил, че служи на Бог. Той е бил изпълнен с жестокост и омраза и смятал, че така може да се служи на Бог.

За такъв човек няма надежда от човешка гледна точка – той е фанатик и смята себе си за прав, а другите за криви.

Реакцията на Ананий, когато Бог го праща при Савел е напълно разбираема:

Ст. 13, 14

Той е уплашен. Той не може да си представи, че такъв човек може да се обърне.

Но вижте какво казва Бог:

Ст. 15

Това ни казва две много важни неща:

- И най-големия враг на Бог може да се обърне, покая и да стане Негов служител.

Ти със сигурност не си толкова далече колкото Савел.

Може да си се оплел в религиозно лицемерие.

Може да си зависим от някои грехове или навици.

Може да си се поддал на лъжа в личния живот, в бизнеса.

Може да си станал алчен, егоист.

Няма безнадежден случай.

Второ:


- Бог има план за твоя живот.

Знаеш ли, че Бог има план за теб?

Какви са твоите планове за живота ти? А какъв е Божия план?

Вижте какво прави Бог със Савел – използва всичките му плюсове и минуси за да направи от него Свой служител.

Е, Бог има план – да използва всичките ти предимства и слабости, за да направи от теб Негов служител. Бог иска чрез теб да се прослави.

Бог не иска да те остави на плановете на Сатана, който иска да направи от теб враг на Бог.

Смяташ ли, че животът ти се развива според Божия план?

Готов ли си да се откажеш от твоите планове, за да следваш Божия план?

Следващият момент, който ни представя нашия текст е срещата на Савел с Христос.

ІІ. Срещата с Христос

Ст. 3-5

Тази среща на Савел с Исус променя напълно живота му.

Тук искам да сме наясно с едно нещо. Колкото и да се опитваме да променим някой и да го направим християнин това ще е невъзможно, ако самият той не преживее лично Христос в живота си.

Моята баба имаше няколко сестри и един брат. Сестрите бяха много религиозни. Брат им – абсолютен бохем, ерген. Ходиха на църква и взимаха причастие и му го пробутваха

Може да изтъкваме всякакви аргументи и доказателства – няма да имат сила.

Може да показваме любов – това ще впечатли, но все още не е достатъчно.

Чувал съм някои да казват: имам един колега християнин – много добър човек, много честен, много услужлив, възхитен съм от него.

Но в същото време тези хора са атеисти и нямат никаква вяра в Бог.

Савел е бил свидетел как убиват дякон Стефан с камъни и как той вместо да проклина убийците си се моли на Бог за тях.

Как е повлияло това? Сигурно е въздействало, но не прави от Савел християнин. Напротив – още повече го озлобява срещу християните.

Срещата с Исус обаче е решаваща.

Думите на Исус са кратки – ст. 4-6.

И Савел отива в Дамаск, сляп – досега всъщност е бил сляп духовно.

В продължение на три дни Савел нито пие нито яде. Той пости и обмисля по нов начин живота си, вярата си, личността на Исус. Това са три дни, в които можем да си представим какво става в душата на Савел.

Той мисли и преценя живота си – какво е правил досега, в какво е вярвал, каква полза от фанатичното му спазване на закона. Той осъзнава, че всичките му усилия да постигне правда всъщност са довели до преследване на Исус – Божия Син. Той вижда себе си не като светец, а като престъпник.

Три дни на физическа слепота, които за Савел са три дни на духовно просветление.

Имали ли сте такива дни на страдание – това е време, в което Бог ви дава възможност да погледнете в душите си и преосмислите живота си. Това е време, в което Бог ви се открива.

Срещата с Исус е тази, която променя гонителят и го прави ученик.Ст. 11 – Савел е на улица Права. Това е сякаш ирония – до този момент, животът му се е движел в погрешната посока, чак сега е на прав път.

Гледката, която Ананий вижда е тъжна – властният Савел сега е безпомощен – сляп, отслабнал и смирен.

Срещнали ли сте Исус в живота си?

Случило ли се е нещо, с което Бог ви е говорил – проповед, някой човек е направил нещо за вас. Някой ви разказал за Бог. Но това е било ваше лично преживяване с Исус – усетили сте, че лично ви призовава, лично ви казва, че трябва да промените живота си и да Го следвате.

Как да разберете дали се е случило?

Като Савел осъзнали ли сте, че животът ви досега е бил напразен? Че всичките ви преимущества, успехи, богатство, позиция са нищо? Че сте се движили в погрешна посока? Осъзнали ли сте, че именно Той е това, което липсва във вашия живот? Почувствали ли сте се безпомощен?

И още нещо, след една такава среща вие ще сте готов да слушате Исус и да Му се подчинявате.

Следващия момент от тази история разкрива това, което се случва след срещата.ІІІ. След срещата с Исус

Това, което се случва със Савел след срещата Му с Исус показва какво представлява истинското обръщане към Бог. Ето някои неща, които обръщането представлява:Ст. 17-20

1. Промяна

Савел променя веднага посоката на живота си.

Това е било шокиращо за всички – и приятели и врагове.

Само няколко дни по-късно той проповядва Исус.

Учениците даже са се съмнявали дали това не е някаква тактика на хитрия фарисеин.

Но това е обръщането – то те прави напълно нов човек. Не подобрено издание на стария. Ти променяш посоката на живота си.

Когато стигнах до този момент бях млад, но си казах – стига толкова. Няма насищане на греха. Искам да променя живота си, искам да се обърна на 180 градуса. Слагам точка и се обръщам.

Моите приятели не вярваха, мислиха си, че е някакво временно увлечение. Благодаря на Бог, това беше истинска промяна.

Другото нещо, което обръщането е.

2. Смърт

Промяна е слаба дума. Самият апостол Павел по-късно в своите послания сравнява обръщането към Бог със смърт.

Нека да ви дам пример с неговия собствен живот какво означава това.

До срещата с Исус Савел има всичко – образование, социален статут, бляскаво бъдеще, безупречна репутация сред еврейския елит, правда според закона.

След срещата си с Исус той губи всичко това. Доброволно се отказва от всичко. Той сякаш умира.

Той умира за кариерата си – вече няма шанс да стане известен равин.

Той умира за средата си – онези, които му са се възхищавали сега ще го заплюват.

Той умира за семейството си и близките си, които ще се опитат да го забравят.

Той умира за религиозните си постижения – никаква полза от тях, смята всичко за измет.

Обръщането е духовна и социална смърт на стария човек.

Преживели ли сте тази смърт. Умрели ли сте за греха, за вашето земно бъдеще, кариера, богатство? Това значи да сте приели Исус за Спасител.

Но обръщането е и нов живот.3. Нов живот с Исус

Както самият апостол Павел пише по-късно: „Съразпнах се с Христа и сега не аз живея, а Той живее в мене.“Ст. 15

Новият живот с Христос за Савел включва две главни неща – да разгласява името на Исус пред народи, царе и пред Израилтяните и да страда за Исус.

Представяте ли си такава перспектива – да страдаш.

Всеки от нас има някакви добри планове за своето бъдеще – да има хубава работа, дом, семейство, да направи кариера, да е уважаван от другите, да подобрява материалните си условия.

Сега представете си, че перспективата е да страдате. Бихте ли доброволно приели такъв живот?

Павел приема с радост.

И животът му наистина е като една поредица от страдания – преследват го, хвърлят го в затвора, мъчат го, бият го с тояги, пребиват го с камъни, корабокрушение, пак в затвора, пак бой с тояги. После глад, дълги и уморителни пътища. Пак преследване и така до последно.

Той си знае, че като свърши едното предизвикателство не след дълго ще дойде друго.

Как може да понесеш един такъв живот. Тайната е – Христос живее в мен.

На едно място Павел пише – за мен да умра е придобивка, а да живея – Христос. Като се имат предвид всички трудности и изпитания много добре разбирам какво Савел има предвид като казва, че смъртта е придобивка за него.

Само когато се откажем от всичко и се оставим Христос да живее в нас животът ни е напълно променен.

Заключение:

Срещата с Исус променя хората.

Савел – законник и фарисей се ревръща в проповедник на Божията благодат.

От гонител на църквата се превръща в мъченик за християнската вяра.

От властна и жестока личност се превръща в проповедник на Божията любов.

От най-нетолерантния срещу друговярващите се превръща най-толерантния човек.

Имал ли си тази среща с Исус? Може би сега, докато слушаш е твоя път към Дамаск.

Исус желае да промени живота ти. Трябва да спреш да се съпротивляваш. Няма смисъл да усложняваш живота си.

Той има план за теб. Сигурно няма да си втори Павел. Но със сигурност Бог иска да извърши значими неща чрез теб.

Искам да се помоля за теб!Васко да дойде.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница