Обща цел: Реконструкция,рехабилитация и модернизация на градска зона за отдих-Централна градска градина. СпецифичниДата26.09.2018
Размер72.79 Kb.
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

„Черноризец Храбър”КУРСОВА РАБОТА

по: ПРОЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Изготвил: Проверил:
Русе e град вСеверна България, на границата с Румъния, и е център на едноименните община и област. Градът е най-голямото българско пристанище на река Дунав и един от икономическите центрове в Северна България. Мост над Дунав го свързва с румънския град Гюргево и е най-краткият път до румънската столица Букурещ. Като една от двете железопътни връзки през северната граница и основен пътен възел, през Русе минава голяма част от външната търговия на България с и през Румъния.Той е пети по население в страната и втори по-големина в Северна България след Варна.Централната част на града е известна с уникалната си архитектура от края на 19 и началото на 20 век. В старите сгради са широко застъпени стиловете барок, модерн, неокласицизъм и сецесион. Стилът на много от тях е повлиян от виенската архитектура. През 1893 г. Русенската община приема правилник за строежа на частни сгради. В него се нарежда всички къщи по главната градска улица да бъдат украсени с „пластическа каменна декорация“.Често наричан "Малката Виена",през 2009 Русе спечели почетна награда за най-красив град в България. Но за да се запази невероятната му атмосфера е необходимо да се отдели голямо внимание по поддръжката и обновяването на архитектурните и исторически забележителности и цялостния облик.
Обща цел: Реконструкция,рехабилитация и модернизация на градска зона за отдих-Централна градска градина.
Специфични цели: Проекта има за цел да предложи възможности на местното население и частни организации, съвместно с община Русе, да обединят общия интерес и възможности за ефективно осъществяване на публично - частни сдружения при извършване на дейности по обновяване облика на Централна градска градина; да привлича и насърчава хора от всички възрастови групи в процесите на опазване на Централната градска градина; да остане притегателен център за българските и чуждестранни туристи. Дейностите по проекта предпоставят увеличаване на заетостта сред местното население, както и засилаване на интереса кум града и посещаемоста му.
Целеви групи:

Целевите групи по проекта са жителите на град Русе, организациите действащи по изпълнението на проекта, инвеститорите.


Бенефициенти:

Преки: населението на град Русе.

Непреки: всички останали, които ще се възползват от обновяването на Централна градска градина , отделните туристи и турстически групи.
Дейности: Подмяна на остарелите,неудобни и разрушени настилки и бордюри с висококачествени и дълготрайни такива,като вида и качеството на настилките е съобразен със съвременните технологични решения за осигуряване на достъпна среда.Проектното решение запазва съществуващата растена композиция от пешеходни и зелени площи,отразява традиционните посоки на движение и акцентиращи подходите към значимите общоградски обекти като Общината,Операта,Театъра,Съдебната палата и пощата.
Срок за изпълнение:

Предвидено е проекта да бъде изпълнен за период от 5 (пет) месеца, считано от

01.05.2010г. до 30.10.2010г.
С участието на:

Община Русе;Неправителствени организации и частни фирми.
Финансиране:

Общински бюджет; Физически и юридически лица


Мерки за популяризиране на Програмата:

Гражданите могат да се осведомят за реализирането на проекта, целите и дейностите му от интернет страницата на град Русе, от в.Утро, от местните радиостанции, от изготвени информационни листовки.


Резултати:

Развитие на туризма;

Повишаване нивото на трудова заетост сред местното население;

Засилване интереса и посещаемостта на града;

Реконструкция,рехабилитация и модернизация на градска зона за отдих-Централна градска градина.

Повишаване атрактивността на Централна градска градина.

Разведряване на завладяващата атмосфера на Русе
Контролът по изпълнение на дейностите в настоящата Програма ще се осъществява  чрез:

Проверки на степентта на изпълнение на проекта.От предвидени контролни органи–физически лица; Ежеседмичен доклад пред община Русе за изпълнена работа.


Л О Г И Ч Е С К А Р А М К А
Интервенционна логика

Индикатори за успех

Източници за доказване

Рискове

Общи цели

Реконструкция,рехабилитация и модернизация на градска зона за отдих-Централна градска градина.


Гражданите могат да се осведомят за реализирането на проекта, целите и дейностите му от интернет страницата на град Русе, от в.Утро, от местните радиостанции, от изготвени информационни листовки.


Засилване интереса към град Русе и посещаемостта му Реализиране на дейностите в проекта и реализиране на очакваните резултати. Развитие на туризма.
Специфични цели

Проекта има за цел да предложи възможности на местното население и частни организации, съвместно с община Русе , да обединят общия интерес и възможности за ефективно осъществяване на публично - частни сдружения при извършване на дейности по обновяване облика на Централна градска градина.

Да привлича и насърчава хора от всички възрастови групи в процесите на опазване на града; да остане притегателен център за пългарските и чуждестранни туристи. Дейностите по проекта предпоставят увеличаване на заетостта сред местното население, както и засилване интереса към град Русе и посещаемостта му.
1.Подготовка и изготвяне на информационна листовка.
2.Създаване на раздел в Интернет-страницата на Община Русе.


Реализация на дейностите по проекта и осъществяване на контрол по опазването на Централна градска градина.Повишаване трудовата заетост сред местното население.


Проточване дейността по проекта, следствие от неочаквани климатични условия, възникнали внезапни инциденти, безотговорно ръководене на изпълнителната дейност.

Резултати

. Развитие на туризма;

Повишаване нивото на трудова заетост сред местното население;

Засилване интереса и посещаемостта на града;

Реконструкция,рехабилитация и модернизация на градска зона за отдих-Централна градска градина.

Повишаване атрактивността на Централна градска градина.

Разведряване на завладяващата атмосфера на Русе
Обновяване на Централна градска градина от което ще се възползват местното население, български и чуждестранни туристи и туристически групи.

Проверки на степента на изпълнение на проекта; От предвидени контролни органи – физически лица; Ежеседмичен доклад пред община Русе за извършена работа.

1. Просрочване на проекта;

2. Недостиг на финансови средства.Дейности

Подмяна на остарелите,неудобни и разрушени настилки и бордюри с висококачествени и дълготрайни такива,като вида и качеството на настилките е съобразен със съвременните технологични решения за осигуряване на достъпна среда.Проектното решение запазва съществуващата растена композиция от пешеходни и зелени площи,отразява традиционните посоки на движение и акцентиращи подходите към значимите общоградски обекти като Общината,Операта,Театъра,Съдебната палата и пощата.


Проучване мнението на жителите на град Русе.

Представяне на следните документи:

1.Одобрение на проекта

2.Обявяване на нови работни места;

3.Ежеседмичен доклад пред община Русе за извършена работа.Недостиг на квалифициран персонал.


Анализ на стейкхолдърите:

  1. Стейкхолдъри, които имат положително отношение към проекта и оказват силно влияние към него:

  • община Русе;

  • безработни;

  • инвеститори.

  1. Стейкхолдъри, които имат негативно отношение към проекта, а са важни за неговото осъществяване:

  2. Стейкхолдъри с положително отношение, но нямят съществено влияние върху проекта:

  • Туристи.


Анализ на риска:

За потготовката на проекта за обновяване на Централна градска градина са разгледани и анализирали два вида рискове:Вътрешни за организацията рискове са:

1. Недостиг на квалифициран персонал - може да се предотврати чрез организирани курсове за обучение по необходимите дейности.

2. Неконтролируем персонал – решението на такъв проблем е свикване на управителните лица, които ще обсъдят въпроса и ще предприемат наказателни мерки.

3. Риск от неспазване на работното време – може да се реши с парични глоби и предупрждения за отстраняване от табота.Външни за организацията рискове са:

1. Риск от забавяне на финансирането.

2. Просрочване на проекта.

3. Неблагобриятни климатични условия, внезапно възникнали.4. Риск от инциденти по време изпълнението на проекта.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница