Обществено здравеопазване: Комисията предлага ефективни мерки за по-добра защита на гражданите от широк кръг трансгранични заплахи за здраветоДата11.06.2018
Размер52.21 Kb.

Европейска комисия — Съобщение за медиите


Обществено здравеопазване: Комисията предлага ефективни мерки за по-добра защита на гражданите от широк кръг трансгранични заплахи за здравето

Брюксел, 8 декември 2011 г. С цел по-добре да защити европейците от широк кръг заплахи за здравето и да осигури изцяло координиран отговор при криза днес Европейската комисия прие законодателно предложение относно средствата за реакция при сериозни трансгранични заплахи за здравето. Въз основа на поуките, извлечени от наскоро разразилите се кризи, като пандемията от H1N1 през 2009 г., облака от вулканична пепел през 2010 г. и епидемията от E. Coli през 2011 г., Комисията предлага да се укрепят средствата за подготовка за такива кризи и справяне с тях. Сред основните мерки, които се предлагат, са:  • да се разшири обхватът на механизма за координация по отношение на заразните болести, за да включва всички заплахи за здравето с биологичен, химичен или екологичен характер;

  • да се разшири мандатът на Комитета за здравна сигурност;

  • да са повиши степента на готовност за посрещане на кризи, напр. като се даде възможност за съвместно закупуване на ваксини;

  • да се създаде механизъм за обявяване на „извънредно положение в здравеопазването“ в Европа с цел да се осигури по-бърз достъп до лекарства;

  • и да се договорят общоевропейски спешни трансгранични мерки, в случай че кризата води до висока смъртност и мерките на национално равнище не могат да спрат разпространението на болестта.

Европейският комисар по въпросите на здравеопазването и потребителите Джон Дали заяви: „В днешното глобализирано общество хора и стоки непрекъснато преминават през границите и болестите могат да се разпространят в цяла Европа – както и в целия свят – за часове. Затова Европейският съюз и държавите членки трябва да бъдат готови да действат заедно и напълно координирано, за да спрат разпространението на дадена болест. Предложението, което приехме днес, ни предоставя необходимите средства и структури, за да защитаваме ефективно гражданите в цяла Европа от широк кръг заплахи за здравето.“

Биологични, химични и екологични фактори могат да предизвикат сериозни трансгранични заплахи за здравето. Тези заплахи могат да се проявят под формата на болести, които се предават от човек на човек, като например грип, болести, които се предават чрез храната и водата, като ботулизъм и заразяване с E. Coli, или да са породени от екстремни метеорологични условия, като топлинни вълни или трайни застудявания. През последните години Европейският съюз преживя различни кризи от този тип. Като се основава на Системата за ранно предупреждение и реакция при заразни болести, създадена през 1998 г., предложението на Комисията извежда на преден план мерки за по-ефективна реакция при сериозни трансгранични заплахи в ЕС.Контекст

Европейската комисия разви капацитет за справяне със здравни кризи и въведе поредица от политики, механизми и инструменти за борба със сериозните трансгранични заплахи за здравето. Бяха създадени специални политики в зависимост от характера на заплахата, например с акцент върху гражданската защита, правоприлагането или помощните структури.

Въпреки това до момента по отношение на различни видове трансгранични заплахи за здравето не беше провеждана последователна политика на равнище ЕС. Спрямо заплахите, породени от събития с биологичен, химичен и екологичен характер, не се предприемат същите мерки, както срещу заплахите от заразни болести.

Настоящото предложение доразвива съществуващите структури и допълнително ги укрепва, като:1. Разширява обхвата на оценяването на риска и координацията на мерките, за да се включат освен заразните болести и всички заплахи за здравето с биологичен, химичен или екологичен характер

По време на здравна криза е от основно значение да се познава характерът на заплахата, по какъв начин, с какви темпове и в какъв мащаб се разпространява тя, да могат да се ограничат разпространението и последиците за здравето, както и да се осигурят актуална информация и напътствия за гражданите. Вече съществува мрежа за епидемиологично наблюдение на заразни болести, която включва Европейската комисия, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и националните органи. Чрез новото предложение този експертен опит се разширява, за да обхване и други сериозни трансгранични заплахи за здравето. При появата на такава заплаха могат да бъдат създадени мрежи на ad hoc принцип за обмен на информация, оценяване на риска в конкретната ситуация, обединяване на усилията на учени и на експертен опит.2. Засилва ролята на Комитета за здравна сигурност, за да координира по-добре мерките за борба със здравни кризи

През 2001 г. след терористичните атаки и умишленото заразяване с антракс в САЩ министрите на здравеопазването в ЕС създадоха Комитета за здравна сигурност на ЕС. Оттогава комитетът подпомага съгласуването на ответните действия при кризи в областта на общественото здраве на равнище ЕС, като координира оценяването на риска и справянето със сериозни трансгранични заплахи за здравето. С предложението се предоставят официален статут и по-широки пълномощия на комитета, включително да съветва държавите членки и Комисията по политически и технически въпроси, свързани със здравната сигурност.3. Повишава степента на готовност за борба с кризи

Наличието на план за готовност за мерките, които трябва да се предприемат при възникване на здравна криза, е от съществено значение за овладяване на кризата. В предложението на Комисията се предвижда всяка държава членка да координира своите усилия да развива, укрепва и поддържа своя национален план за готовност и реакция в процес на консултации с други държви членки. Тези планове включват например мерки за подобряване на достъпа до медицински средства за противодействие, както и съгласуване с други ключови сектори. Държавите-членки също така спазват насоките, представени от Комисията, която ще координира процеса. Насоките могат да се отнасят до здравните мерки или комуникацията с обществеността. Предложението осигурява също така основа за съвместно закупуване на доброволен принцип на ваксини и други медицински средства за противодействие за държавите членки, които проявяват интерес.4. Осигурява необходимия механизъм за въвеждане на „извънредно положение в здравеопазването“ в Европа с цел да се осигури по-бърз достъп до лекарства, необходими за овладяване на кризата

Предложението предвижда, че ако опасна за живота болест, която може да бъде предотвратена чрез ваксини или се поддава на медикаментозно лечение, се разпространява бързо в Европа, а Световната здравна организация все още не е обявила „извънредно“ положение, ЕС може да въведе извънредно положение в Европа единствено с цел по-бързо издаване на разрешения за нови лекарства или промяна в показанията на дадено лекарство. Съгласно действащото законодателство на ЕС Европейската комисия трябва да изчака СЗО да обяви международно извънредно положение на всички континенти. Настоящата разпоредба има за цел предприемането на мерки в ситуации, когато дадена болест се разпространява в цяла Европа (не в световен мащаб) и с фармацевтични средства може да бъде спасен животът на много хора.5. Европейски извънредни трансгранични мерки

Предложението предвижда при строго определени извънредни обстоятелства, водещи до смъртта или хоспитализирането на голям брой хора, и когато мерките на държавите членки се оказват недостатъчни, за да се спре разпространението на болестта през граница, Комисията да приема извънредни трансгранични мерки, например за овладяване на огнище на зараза или скрийнинг на заразени граждани.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/policy/index_bg.htm

Уебсайт на комисар Дали:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

MEMO/11/884

За контакти:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)IP/11/1516


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница