Общественото мнение за централна гара софияДата14.08.2018
Размер178.21 Kb.


НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ЦЕНТРАЛНА ГАРА СОФИЯ


изследване сред 1057 пълнолетни лица в софия

проведено по метода на полустандартизираното интервю

в периода 22 - 24 септември 2004 г.

септември 2004


НЦИОМ, София, пл. “Княз Александър Батенберг” №1, тел. 9840-31-29; 981-85-56, факс 987-34-93,
e-mail: nciom@nt52.parliament.bg


СЪДЪРЖАНИЕ

Паспорт и екип на изследването 3


Коментар на данните 4


едномерни разпределения 6

Двумерни разпределения и социално-демографски профили 10

ПАСПОРТ И ЕКИП НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Коментар на данните:

Лидия Йорданова, Радост Патева

Период на провеждане:

22-24 септември 2004

Методика на регистрацията:

Проучване по метода на полустандартизираното интервю. Интервюирани са четири съвкупности от респонденти:

  1. Проведено е телефонно интервю с 507 пълнолетни столичани по извадка, педставителна за телефонизираното население на столицата.

  2. Интервюирани са по метода face to face 250 заминаващи от гара София пътници

  3. Интервюирани са по метода face to face 250 пристигащи на гара София пътници

  4. Интервюирани са 50 железничари, работещи на гарата

Компютърна обработка и графично изображение:Ангел Шаров, Камелия Рашкова, Зорница Калинова

Координация на анкетьорската мрежа:

Даринка Николова, Леда Шиякова, Севим Асимова

Коментар на данните

Изследването беше проведено в период, когато по медиите се води дискусия за сградата на Централна гара - София и за необходимостта от преустройството й. Повечето от публикациите не подкрепят становището за радикално преустройство или изцяло ново строителство и е много вероятно това да е един от факторите, които са формирали обществените нагласи по въпроса.

На въпроса "Харесва ли ви сегашният вид на централна гара - София?" три пъти повече са респондентите, които отговарят положително, в сравнение с отговорилите отрицателно.

Закономерно сред пътникопотока се наблюдава по-активно отношение към въпроса, отколкото сред интервюираните по телефона столичани /една четвърт от тях не се ангажират с отговор на въпроса/.

Прави впечатление единомислието между пътуващите и работещите на Централна гара - харесват я между две трети и три четвърти от пътуващите и работещите. Най-харесван е сегашният вид на Централна гара от най-младите, но и от най-възрастните респонденти. Най-взискателни са висшистите и хората със стандарт над средния. По обясними причини те съотнасят сегашния вид на столичната гара по-често от останалите към европейските й аналози.

По въпроса "Какъв, според вас, трябва да е видът на Централна гара - София?" мнение изразяват 94% от всички интервюирани лица , а едва 6 процента не дават мнение. Интервюираните общо взето одобряват вида на сградата. Запитани за личното им мнение как трябва да изглежда гарата на София, повечето от тях са склонни да дават препоръки. Едва 15% харесват напълно сегашния вид на столичната гара. Най-често отправяните препоръки са за чистота и за обновяване на фасадата. Интервюираните обръщат извънредно голямо внимание на необходимостта от по-добра поддръжка, на осветлението, отоплението, пейките в чакалните, работещите ескалатори и удобствата за инвалиди, майки с деца и възрастни. Много висок е процентът /26/ на онези, които обобщават своите препоръки за вида на гарата с понятията "съвременна", "европейска" и "модерна". Съществуват и няколко по-слабо разпространени, но важни и конкретни препоръки като: по-добра безопасност и охрана, да няма цигани, бездомни кучета, да се махне шатрата отпред. Съседството с автогарата е породило и един друг проблем - хората неволно сравняват двете сгради и оценката им е в полза на автогарата, затова биха искали и Централна гара да прилича на нея.

Ползващите гарата, информираните за състоянието й пътници желаят както чиста, приятна обстановка и обновена фасада, така и съвременна, европейска, модерна гара. По наши наблюдение именно чистотата, уюта и обновената фасада символизират съвременната модерна европейска обстановка. Работещите на Централна гара повече от всички останали са склонни да харесват сегашната сграда, но именно те по-често от останалите препоръчват повече чистота, уют и обновяване на сградата. Именно сред работещите на гарата са най-силни настроенията срещу шатрата отвън.

Интересно е обстоятелството, че работещите по-често от останалите не харесват площада, сергиите, павилионите и магазините на територията на гарата. Очевидно те, в качеството си на информирана аудитория, са много по-наясно за степента на функционалност на отделните съоръжения на гарата.

За чистота, уют, обновена фасада и зеленина апелират най-много младите хора на възраст до 40г. Най-често харесват сегашния външен вид на гарата хората на възраст над 60 г. и имащите стандарт под средния. За съвременна, европейска и модерна гара се обявяват по-често от останалите представителите на елитните обществени прослойки - високо образованите, младите и богатите.

На въпроса „Кое, според Вас, ще бъде по-добре за столичани и гостите на София по отношение на Централна гара – София?” две трети от интевюираните отговарят, че най-удачното решение е цялостен ремонт. 14% се обявяват за това столичната гара да бъде построена изцяло отново, аргументирайки тази си позиция с изискванията за модерност и съвременност. Едва 2% от участниците в настоящето проучване са на мнение, че столичната гара няма нужда от ремонт.

Забелязваме значима разлика в преценките на информираната аудитория /пътници и служители/ от една страна, и населението на столицата като цяло, от друга. Три четвърти от информираната аудитория иска цялостен ремонт на гарата. На това мнение са 56% от интервюираните по телефона столичани. Софиянците, интервюирани по телефона, много по-често от останалите се обявяват за частичен ремонт.

Идеята гарата да бъде построена отново може да разчита на подкрепа най-вече от страна на елитните обществени прослойки . Дори сред тях обаче съотношението е 3 към 1 в полза на цялостния ремонт.


Едномерни разпределения
Групи интервюирани лица:

телефонно интервю 48.0%

пристигащи пътници 23.7%

заминаващи пътници 23.7%

работещи на централна гара 4.7%
общо 100.0%
Харесва ли Ви сегашният вид на Централна гара - София?

Да 60.8%


Не 24.1%

Не мога да преценя / безразлично ми е 15.1%


общо 100.0%
      

Какъв, според Вас, трябва да е видът на Централна

гара - София?

/по-/ чиста, приятна, уютна, обновена фасада, зеленина 30.2%

съвременна, европейска, модерна 26.3%

харесва ми сегашният й вид/такава, каквато е 15.1%

по-добра поддръжка: осветление, отопление, повече

работещи ескалатори, пейки в чакалните, колички за багаж,

паркинги 13.3%

функционална, с по-добри вътрешни връзки и с останалия

транспорт 6.2%

по-добра безопасност и охрана, да няма цигани, бездомни

кучета 3.6%

да се махне шатрата отпред 3.6%

да прилича на автогарата 3.1%

не харесват павилионите, магазините и заведенията 2.8%

по-добра информация за хората - табла, уредби 2.5%

пригодена за инвалиди 2.4%

по-добро обслужване и организация 2.4%

не харесват площада отпред и сергиите 2.3%

не мога да преценя 2.2%

не ме интересува 1.9%

да се ремонтират пероните 1.2%

подлезите да се ремонтират и осъвременят /може би става

дума за тунела 1.1%

масивна и внушителна .8%

повече магазини и заведения .6%

да се възстанови старият й вид, отпреди тази сграда .4%

по-висока и остъклена .4%

да бъде пригодена да поема повече хора .2%

като Пловдивската .1%

повече чешми .1%

като Народния театър или Операта .1%

не зная 5.7%Кое, според Вас, ще бъде по-добре за столичани и

гостите на София по отношение на Централна гара -

София?

да се ремонтира цялостно 65.5%

да бъде построена отново, според изискванията на 21-ви

век 13.7%

частичен ремонт 7.6%

няма нужда от ремонт 1.6%

да се действа според бюджета .4%

реставрация .2%

фасадата .2%

ремонт на околното пространство, по-добри връзки с

транспорт .2%

ремонт отвътре .1%

друго .9%

не мога да преценя 9.6%


общо 100.0%
Към коя от следните групи хора бихте се причислили? Към

хората, които живеят

богато 1.2%

без лишения 17.9%

с известни лишения 60.8%

с големи лишения 18.7%

в мизерия 1.3%


общо 100.0%
Пол:

мъж 44.4%

жена 55.6%
общо 100.0%

Възраст


до 29 години 19.0%

от 30 до 39 години 12.8%

от 40 до 49 години 17.2%

от 50 до 59 години 19.6%

60 и повече години 31.4%
общо 100.0%
Образование:

висше 40.4%

полувисше 5.5%

средно 45.4%

основно 7.8%

по-ниско от основното .9%


общо 100.0%
Вие сте:

българин 94.7%

българомохамеданин .5%

турчин .6%

ром 2.9%

друг етнос 1.3%


общо 100.0%
      


Двумерни разпределения и социалнодемографски профили


Групи интервюирани лица: общо

телефонно пристигащ заминаващ работещи

интервю и пътници и пътници на

централна

гара

Харесва ли Ви сегашниятвид на Централна гара

- София?


Да 50.6% 67.1% 73.2% 70.0% 60.8%

Не 26.8% 24.5% 18.4% 24.0% 24.1%

Не мога да преценя /

безразлично ми е 22.6% 8.4% 8.4% 6.0% 15.1%


общо 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Какъв, според Вас,

трябва да е видът на

Централна гара -

София?


/по-/ чиста, приятна,

уютна, обновена

фасада, зеленина 29.2% 33.3% 28.0% 36.0% 30.2%

съвременна, европейска,

модерна 24.5% 31.7% 26.8% 16.0% 26.3%

харесва ми сегашният й

вид/такава, каквато е 15.9% 10.2% 16.8% 22.0% 15.1%

по-добра поддръжка:

осветление, отопление,

повече работещи е 11.7% 11.8% 17.6% 16.0% 13.3%

функционална, с по-добри

вътрешни връзки и с

останалия транс 10.9% 2.0% 2.0% .0% 6.2%

не зная 10.5% .8% 1.6% 2.0% 5.7%

по-добра безопасност и

охрана, да няма

цигани, бездомни куче 5.6% .8% 2.4% 4.0% 3.6%

да се махне шатрата

отпред 4.6% 2.0% 2.8% 6.0% 3.6%

да прилича на автогарата 4.0% 2.8% 1.2% 4.0% 3.1%

не харесват павилионите,

магазините и

заведенията 3.4% 1.6% 2.4% 4.0% 2.8%

по-добра информация за

хората - табла, уредби

2.6% 2.0% 3.2% .0% 2.5%

пригодена за инвалиди 3.2% .4% 2.8% 2.0% 2.4%

по-добро обслужване и

организация 1.4% 2.0% 4.8% 2.0% 2.4%

не харесват площада

отпред и сергиите .6% 4.9% 2.8% 4.0% 2.3%

не мога да преценя 2.8% 2.0% 1.6% .0% 2.2%

не ме интересува .8% 4.1% 2.4% .0% 1.9%

да се демонтират пероните 1.4% 1.6% .4% 2.0% 1.2%

подлезите да се

ремонтират и

осъвременят /може би

става дума .0% 3.7% 1.2% .0% 1.1%

масивна и внушителна 1.6% .0% .0% .0% .8%

повече магазини и

заведения .8% .4% .4% .0% .6%

да се възстанови старият

й вид, отпреди тази

сграда .2% .4% .4% 2.0% .4%

по-висока и остъклена .8% .0% .0% .0% .4%

да бъде пригодена да

поема повече хора .2% .0% .4% .0% .2%

Като Пловдивската .0% .4% .0% .0% .1%

повече чешми .0% .4% .0% .0% .1%

като Народния театър или

Операта .0% .4% .0% .0% .1%
Групи интервюирани лица: общо

телефонно пристигащ заминаващ работещи

интервю и пътници и пътници на

централна

гара
Кое, според Вас, ще бъде

по-добре за столичани

и гостите на София по

отношение на Централна

гара - София?

да се ремонтира цялостно 56.1% 73.6% 74.8% 74.0% 65.5%

да бъде построена отново,

според изискванията на

21-ви век 11.5% 16.8% 15.2% 12.0% 13.7%

друго 1.0% .8% 1.2% .0% .9%

не мога да преценя 12.7% 7.6% 5.6% 8.0% 9.6%

частичен ремонт 14.1% .8% 1.6% 6.0% 7.6%

ремонт отвътре .0% .0% .4% .0% .1%

реставрация .2% .0% .4% .0% .2%

фасадата .2% .0% .4% .0% .2%

няма нужда от ремонт 3.0% .4% .4% .0% 1.6%

ремонт на околното

пространство, по-добри

връзки с транспорт .4% .0% .0% .0% .2%

да се действа според

бюджета .8% .0% .0% .0% .4%
общо 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Харесва ли Ви сегашният вид на общо

Централна гара - София?

Да Не Не мога да

преценя /

безразлично

ми е

Какъв, според Вас,трябва да е видът на

Централна гара -

София?

/по-/ чиста, приятна,уютна, обновена

фасада, зеленина 31.3% 32.3% 22.6% 30.2%

съвременна, европейска,

модерна 20.6% 42.1% 23.3% 26.2%

харесва ми сегашният й

вид/такава, каквато е 21.9% 3.5% 6.3% 15.1%

по-добра поддръжка:

осветление, отопление,

повече работещи е 16.4% 8.7% 8.8% 13.4%

функционална, с по-добри

вътрешни връзки и с

останалия транс 4.7% 9.4% 6.9% 6.2%

не зная 3.1% 5.1% 17.0% 5.7%

по-добра безопасност и

охрана, да няма

цигани, бездомни куче 3.1% 3.5% 5.7% 3.6%

да се махне шатрата

отпред 3.5% 4.7% 2.5% 3.6%

да прилича на автогарата 2.0% 6.3% 1.9% 3.1%

не харесват павилионите,

магазините и

заведенията 2.7% 2.8% 3.1% 2.8%

по-добра информация за

хората - табла, уредби

2.5% 3.1% 1.3% 2.5%

пригодена за инвалиди 2.4% 2.0% 3.1% 2.4%

по-добро обслужване и

организация 2.2% 2.8% 2.5% 2.4%

не харесват площада

отпред и сергиите 2.8% 1.2% 1.9% 2.3%

не мога да преценя 1.9% .4% 6.3% 2.2%

не ме интересува .0% .0% 12.6% 1.9%

да се демонтират пероните 1.7% .8% .0% 1.2%

подлезите да се

ремонтират и

осъвременят /може би

става дума 1.7% .0% .6% 1.1%

масивна и внушителна .5% .8% 1.9% .8%

повече магазини и

заведения .6% .4% .6% .6%

да се възстанови старият

й вид, отпреди тази

сграда .0% 1.6% .0% .4%

по-висока и остъклена .3% .8% .0% .4%

да бъде пригодена да

поема повече хора .2% .4% .0% .2%

Като Пловдивската .0% .4% .0% .1%

повече чешми .0% .4% .0% .1%

като Народния театър или

Операта .0% .4% .0% .1%


      

Харесва ли Ви сегашният вид на общо

Централна гара - София?

Да Не Не мога да

преценя /

безразлично

ми е

общо 60.8% 24.1% 15.1% 100.0%


Пол:

мъж 61.7% 25.7% 12.6% 100.0%

жена 60.1% 22.9% 17.1% 100.0%
Възраст

до 29 години 62.6% 26.8% 10.6% 100.0%

от 30 до 39 години 59.0% 27.6% 13.4% 100.0%

от 40 до 49 години 54.7% 32.0% 13.3% 100.0%

от 50 до 59 години 61.7% 22.3% 16.0% 100.0%

60 и повече години 63.6% 18.2% 18.2% 100.0%


Образование:

висше 54.5% 32.9% 12.7% 100.0%

полувисше 62.1% 24.1% 13.8% 100.0%

средно 64.9% 19.7% 15.5% 100.0%

основно 67.1% 6.1% 26.8% 100.0%

по-ниско от основното 77.8% 11.1% 11.1% 100.0%


Вие сте:

българин 60.7% 24.8% 14.5% 100.0%

българомохамеданин .0% 40.0% 60.0% 100.0%

турчин 100.0% .0% .0% 100.0%

ром 67.7% 12.9% 19.4% 100.0%

друг етнос 57.1% 7.1% 35.7% 100.0%


Към коя от следните групи

хора бихте се

причислили? Към

хората, които живеят

богато 46.2% 38.5% 15.4% 100.0%

без лишения 52.9% 33.3% 13.8% 100.0%

с известни лишения 63.7% 23.9% 12.4% 100.0%

с големи лишения 58.9% 16.2% 24.9% 100.0%

в мизерия 71.4% 7.1% 21.4% 100.0%
      

Какъв, според Вас, трябва да е видът на Централна гара - София?

/по-/ съвремен харесва по-добра функцион не зная по-добра да се да не

чиста, на, ми поддръжк ална, с безопасн махне прилича харесват

приятна, европейс сегашния а: по-добри ост и шатрата на павилион

уютна, ка, т й осветлен вътрешни охрана, отпред автогара ите,

обновена модерна вид/ ие, връзки и да няма та магазини

фасада, такава, отоплени с цигани, те и

зеленина каквато е, останали бездомни заведени

е повече я транс куче ята

работещи

е

общо 30.2% 26.3% 15.1% 13.3% 6.2% 5.7% 3.6% 3.6% 3.1% 2.8%


Пол:

мъж 29.3% 26.9% 17.2% 12.9% 6.0% 3.7% 3.0% 2.8% 2.2% 1.3%

жена 30.9% 25.8% 13.3% 13.7% 6.3% 7.4% 4.1% 4.3% 3.8% 3.9%
Възраст

до 29 години 34.5% 30.5% 11.2% 12.7% 5.6% 3.6% 5.1% 2.5% 7.6% 3.6%

от 30 до 39 години 35.8% 19.4% 15.7% 8.2% 9.7% 4.5% 5.2% 3.0% 4.5% 3.0%

от 40 до 49 години 29.3% 27.6% 14.9% 12.2% 5.0% 5.0% 4.4% 3.9% 2.8% 3.3%

от 50 до 59 години 29.8% 31.7% 13.2% 12.7% 5.9% 6.3% 2.9% 4.4% 1.5% 3.4%

60 и повече години 26.5% 22.6% 18.6% 17.1% 5.8% 7.0% 2.1% 4.0% .9% 1.5%


Образование:

висше 28.8% 27.0% 15.8% 15.4% 7.6% 3.8% 4.5% 5.2% 4.7% 4.3%

полувисше 39.7% 27.6% 20.7% 17.2% 8.6% 1.7% .0% 3.4% 3.4% 1.7%

средно 30.0% 27.3% 13.6% 11.5% 5.7% 7.5% 3.8% 2.9% 1.5% 1.9%

основно 30.5% 18.3% 15.9% 8.5% 1.2% 7.3% 1.2% .0% 3.7% 1.2%

по-ниско от основното 44.4% 11.1% 11.1% 33.3% .0% 11.1% .0% .0% .0% .0%


Вие сте:

българин 30.1% 27.1% 15.1% 13.4% 6.5% 5.5% 3.8% 3.8% 3.1% 2.8%

българомохамеданин 20.0% .0% .0% .0% .0% 20.0% .0% .0% 20.0% .0%

турчин 50.0% 16.7% 33.3% .0% .0% 16.7% .0% .0% .0% .0%

ром 38.7% 12.9% 12.9% 19.4% .0% 9.7% .0% .0% .0% .0%

друг етнос 14.3% 14.3% 14.3% 7.1% .0% .0% .0% .0% .0% 7.1%


Към коя от следните групи

хора бихте се

причислили? Към

хората, които живеят

богато 23.1% 38.5% 15.4% .0% .0% .0% .0% 7.7% 15.4% 7.7%

без лишения 27.0% 31.2% 16.9% 13.2% 11.1% 5.8% 2.1% 4.8% 5.3% 5.3%

с известни лишения 32.2% 25.9% 14.6% 14.0% 4.9% 5.2% 3.9% 3.6% 2.7% 2.0%

с големи лишения 26.0% 21.9% 14.3% 12.8% 6.6% 7.7% 4.6% 2.6% 1.5% 2.6%

в мизерия 42.9% 28.6% 21.4% 7.1% .0% 7.1% .0% .0% .0% .0%

Какъв, според Вас, трябва да е видът на Централна гара - София?

по-добра пригоден по-добро не не мога не ме да се подлезит масивна повече

информац а за обслужва харесват да интересу демонтир е да се и магазини

ия за инвалиди не и площада преценя ва ат ремонтир внушител и

хората - организа отпред и пероните ат и на заведени

табла, ция сергиите осъвреме я

уредби нят

/може би

става


дума

общо 2.5% 2.4% 2.4% 2.3% 2.2% 1.9% 1.2% 1.1% .8% .6%


Пол:

мъж 2.2% 1.3% 2.6% 3.0% 2.8% 1.7% 2.2% 1.5% .9% .4%

жена 2.7% 3.2% 2.2% 1.7% 1.7% 2.1% .5% .9% .7% .7%
Възраст

до 29 години 3.6% 2.0% 1.5% .5% 2.0% 1.0% .5% 1.0% .5% .0%

от 30 до 39 години .0% 2.2% 3.7% .0% 3.7% .0% 3.0% .0% 1.5% 2.2%

от 40 до 49 години 2.8% .0% 1.7% 6.6% 2.8% 1.7% 2.2% 2.8% .6% .6%

от 50 до 59 години 2.9% 2.9% 2.9% 2.4% 1.0% 2.9% 1.0% 2.0% .5% .5%

60 и повече години 2.4% 3.7% 2.4% 1.8% 2.1% 2.7% .6% .3% .9% .3%


Образование:

висше 2.8% 2.1% 3.1% 2.8% 1.9% .0% 1.9% 1.9% 1.4% .7%

полувисше .0% .0% 3.4% 3.4% .0% .0% 5.2% .0% .0% .0%

средно 2.9% 2.9% 1.5% 1.9% 2.3% 2.1% .2% .8% .4% .6%

основно .0% 2.4% 3.7% 1.2% 4.9% 12.2% 1.2% .0% .0% .0%

по-ниско от основното .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0%


Вие сте:

българин 2.6% 2.5% 2.4% 2.4% 2.2% 1.1% 1.3% 1.1% .8% .5%

българомохамеданин .0% .0% .0% .0% .0% 40.0% .0% .0% .0% .0%

турчин .0% .0% 16.7% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0%

ром .0% .0% .0% .0% .0% 9.7% .0% .0% .0% .0%

друг етнос .0% .0% .0% .0% 7.1% 28.6% .0% 7.1% .0% 7.1%


Към коя от следните групи

хора бихте се

причислили? Към

хората, които живеят

богато .0% .0% 23.1% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0%

без лишения 3.2% 2.1% 3.2% .5% 1.1% .5% .5% .5% 1.6% .0%

с известни лишения 2.5% 2.0% 1.7% 3.0% 2.7% .8% 1.6% 1.7% .6% .9%

с големи лишения 2.0% 3.6% 2.6% 2.0% 2.0% 6.6% 1.0% .0% .5% .0%

в мизерия .0% 7.1% .0% .0% .0% 7.1% .0% .0% .0% .0%
(continued)

Какъв, според Вас, трябва да е видът на Централна общо

гара - София?

да се по- да бъде Като повече като

възстано висока и пригоден Пловдивс чешми Народния

ви остъклен а да ката театър

старият а поема или

й вид, повече Операта

отпреди хора

тази


сграда

общо .4% .4% .2% .1% .1% .1% 100.0%


Пол:

мъж .2% .2% .2% .0% .2% .0% 100.0%

жена .5% .5% .2% .2% .0% .2% 100.0%
Възраст

до 29 години .0% .5% .5% .0% .0% .0% 100.0%

от 30 до 39 години .7% .0% .0% .7% .0% .0% 100.0%

от 40 до 49 години 1.1% .6% .0% .0% .6% .0% 100.0%

от 50 до 59 години .0% .0% .0% .0% .0% .5% 100.0%

60 и повече години .3% .6% .3% .0% .0% .0% 100.0%


Образование:

висше .7% .7% .2% .0% .0% .2% 100.0%

полувисше .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0%

средно .2% .2% .2% .2% .0% .0% 100.0%

основно .0% .0% .0% .0% 1.2% .0% 100.0%

по-ниско от основното .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0%


Вие сте:

българин .4% .4% .2% .1% .0% .1% 100.0%

българомохамеданин .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0%

турчин .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0%

ром .0% .0% .0% .0% 3.2% .0% 100.0%

друг етнос .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0%


Към коя от следните групи

хора бихте се

причислили? Към

хората, които живеят

богато .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0%

без лишения .5% 1.1% .0% .0% .0% .0% 100.0%

с известни лишения .5% .2% .2% .2% .2% .2% 100.0%

с големи лишения .0% .5% .5% .0% .0% .0% 100.0%

в мизерия .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0%
      

Кое, според Вас, ще бъде по-добре за столичани и гостите на София по отношение на общо

Централна гара - София?

да се да бъде не мога частиче няма друго да се реставр фасадат ремонт ремонт

ремонти построе да н нужда действа ация а на отвътре

ра на преценя ремонт от според околнот

цялостн отново, ремонт бюджета о

о според простра

изисква нство,

нията по-

на добри

21-ви връзки

век с

транспо


рт

общо 65.5% 13.7% 9.6% 7.6% 1.6% .9% .4% .2% .2% .2% .1% 100.0%


Пол:

мъж 64.7% 15.6% 9.0% 7.5% .9% 1.7% .0% .2% .2% .2% .0% 100.0%

жена 66.2% 12.1% 10.1% 7.7% 2.2% .3% .7% .2% .2% .2% .2% 100.0%
Възраст

до 29 години 66.8% 20.1% 4.5% 5.0% 2.0% 1.0% .0% .0% .0% .0% .5% 100.0%

от 30 до 39 години 59.0% 12.7% 12.7% 11.2% 1.5% .7% .7% .7% .7% .0% .0% 100.0%

от 40 до 49 години 66.3% 15.5% 9.4% 6.1% .6% 1.1% .6% .6% .0% .0% .0% 100.0%

от 50 до 59 години 63.6% 15.0% 9.7% 9.2% 1.0% 1.0% .0% .0% .5% .0% .0% 100.0%

60 и повече години 68.1% 8.5% 11.2% 7.6% 2.4% .9% .6% .0% .0% .6% .0% 100.0%


Образование:

висше 65.0% 14.3% 7.0% 10.1% 1.2% .9% .2% .2% .5% .5% .0% 100.0%

полувисше 62.1% 12.1% 6.9% 13.8% 3.4% 1.7% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0%

средно 66.3% 14.4% 9.8% 5.9% 1.9% 1.0% .4% .0% .0% .0% .2% 100.0%

основно 63.4% 8.5% 24.4% 1.2% .0% .0% 1.2% 1.2% .0% .0% .0% 100.0%

по-ниско от основното 88.9% .0% .0% .0% 11.1% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0%


Вие сте:

българин 65.9% 13.9% 8.7% 7.9% 1.5% 1.0% .4% .1% .2% .2% .1% 100.0%

българомохамеданин 20.0% 20.0% 60.0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0%

турчин 83.3% 16.7% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0%

ром 67.7% 6.5% 19.4% .0% 3.2% .0% .0% 3.2% .0% .0% .0% 100.0%

друг етнос 42.9% 7.1% 35.7% 7.1% 7.1% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0%


Към коя от следните групи

хора бихте се

причислили? Към

хората, които живеят

богато 61.5% 23.1% 7.7% .0% 7.7% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0%

без лишения 62.2% 23.9% 6.4% 3.2% 1.6% 1.6% .0% .5% .0% .5% .0% 100.0%

с известни лишения 66.9% 11.7% 8.4% 9.4% 1.4% 1.1% .5% .0% .3% .2% .2% 100.0%

с големи лишения 64.0% 10.7% 16.2% 6.6% 1.5% .0% .5% .5% .0% .0% .0% 100.0%в мизерия 78.6% .0% 14.3% .0% 7.1% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0%Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница