Община – плевен на основание Решения №563, 564 и 565 от 27. 04. 2017г на Общински съвет ПлевенДата19.07.2018
Размер16.38 Kb.
ОБЩИНА – ПЛЕВЕН
На основание Решения № 563, 564 и 565 от 27.04.2017г. на Общински съвет Плевен,

Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти:

На 15.06.2017г. – ЧЕТВЪРТЪК

от 14.00 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Буковлък, община Плевен - УПИ VІІ, кв.7, с площ 590 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена

4000 лв. и депозит за участие 400 лв.
от 14.30 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Буковлък, община Плевен - УПИ ХХV, кв. 50, с площ 620 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена

4000 лв. и депозит за участие 400 лв.
от 15.00 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. Плевен, ул.”Огоста” №13 с идентификатор 56722.661.73 - УПИ І-3986, кв.10, с площ 275 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 40 000 лв. и депозит за участие 4 000 лв.


При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг за тези имоти ще се проведе на 29.06.2017 г. в същия час и при същите условия.
ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Заседателната зала на ІІІ-тия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 80 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 01.06.2017 г. до 12.00 ч. на 14.06.2017 г. в Центъра за административно обслужване, гр. Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 14.06.2017 г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 19.06.2017г. до 12.00 ч. на 28.06.2017 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 28.06.2017 г.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”: (064) 881-324 и 881-310


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница