Община балчик т е Х н и ч е с к остраница1/14
Дата24.07.2016
Размер2.47 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


ЕТ „С Т Е Ф А Н С Т А Й Н О В”

Град София, ул. „Иван Вазов” № 23, тел/факс 02/9885669, БУЛСТАТ 831726779

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:ОБЩИНА БАЛЧИК

Т Е Х Н И Ч Е С К О

З А Д А Н И Е


ЗА

ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БАЛЧИК

И

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

УПРАВИТЕЛ НА

ЕТ „СТЕФАН СТАЙНОВ”:

арх. Стефан СтайновСофия, м. юни, 2009 год.
СЪДЪРЖАНИЕ:
стр.
УВОД


3

І.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНАТА

7

1.1.

Цели на плана

7

1.2. 

Задачи на плана

8

1.3. 

Общи изисквания към проектното решение

9

ІІ. 

ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКИ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ

10

2.1. 

Релеф

10

2.2. 

Климат

11

2.3. 

Водни ресурси

13

2.4. 

Почви

15

2.5. 

Гори

15

2.6. 

Връзка между р-л ІІ “Природо-географски условия и ресурси” и р-л ХІ „Състояние и опазване на околната среда”

17

2.7. 

Изводи и изисквания към ОУПО

17

ІІІ.

културно-историческо наследство

18

3.1. 

Недвижими паметници на културата (ПК) в границите на населените места

18

3.2. 

Недвижими паметници на културата извън населените места

21

3.3.

Движими паметници на културата

22

3.4.

Нематериално културно наследство

22

3.5.

Обща оценка на потенциала, състоянието и проблемите на КИН в общината

23

3.6.

Изисквания към ОУПО

23

ІV. 

ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ

24

4.1.

Баланс на територията по начин на трайно ползване

24

4.2.

Тенденции в промяната на земеползването. Инвестиционна активност

25

4.3.

Изисквания към ОУПО

26

V. 

ДЕМОГРАФИЯ И ТРУДОВ ПОТЕНЦИАЛ

26

5.1.

Численост и динамика на населението

26

5.2.

Възрастова структура.

28

5.3.

Полова структура

29

5.4.

Образователно равнище

29

5.5.

Етническа структура

29

5.6.

Икономическа активност и безработица

29

5.7.

Прогнозиране на демографските процеси

30

5.8.

Изводи и изисквания към ОУПО

31

VІ. 

Икономически активности – състояние и

тенденции. Устройствени условия за развитие

32

6.1.

Обща характеристика и структура

32

6.2.

Туризъм

32

6.3.

Селско стопанство

41

6.4.

Индустрия

45

VІІ.

СЕЛИЩНА МРЕЖА И НАСЕЛЕНИ МЕСТА – СЪСТОЯНИЕ И УСТРОЙСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

46

7.1.

Историческо развитие

46

7.2.

Структура на селищната мрежа

47

7.3.

Функционални характеристики на населените места и функционални връзки

50

7.4. 

Градоустройствени характеристики на населените места

52

7.5. 

Изграденост и благоустроеност на населените места

53

7.6. 

Пространствени характеристики на селищната мрежа

56

7.7. 

Изводи са състоянието на селищната мрежа и населените места и изисквания към ОУПО

56

VІІІ. 

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

59

8.1.

Образование

59

8.2. 

Здравеопазване

60

8.3.

Социални грижи

60

8.4. 

Култура

60

8.5. 

Спорт

61

8.6. 

Административно и финансово-кредитно обслужване

61

8.7.

Пощенски услуги

62

8.8. 

Обекти за търговско обслужване и хранене

62

8.9.

Изводи и изисквания към ОУПО

63

ІХ.

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

64

9.1.

Пътна инфраструктура

64

9.2. 

Морски транспорт

65

9.3. 

Въздушен транспорт

66

9.4. 

Железопътен транспорт

66

9.5. 

Масов обществен пътнически транспорт

66

Х.

ДРУГА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

66

10.1. 

Водоснабдяване и канализация

66

10.2. 

Eнергийна инфраструктура

68

10.3. 

Съобщителна инфраструктура

69

ХІ. 

СЪСТОЯНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

70

11.1

Общи положения

70

11.2. 

Атмосферен въздух – състояние и устройствени изисквания по опазването му

71

11.3. 

Води – състояние и устройствени изисквания по опазването им

72

11.4. 

Почви и нарушени територии – състояние и устройствени изисквания по опазването и възстановяването им

76

11.5. 

Земна основа и земни недра - състояние и устройствени изисквания при използването им

76

11.6. 

Ландшафт – състояние и устройствени изисквания по опазването му

79

11.7. 

Биологично разнообразие и защитени територии – състояние и устройствени изисквания по опазването им

82

11.8. 

Отпадъци – състояние и устройствени изисквания по управлението им

88

11.9. 

Акустична обстановка

89

11.10. 

Радиационна обстановка

91

11.11. 

Рискове от природни бедствия и аварии

91

ХІІ

ПРИЛАГАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАНА

92

12.1.

Правила и нормативи за прилагане на ОУПО

92

12.2.

Последващо устройствено планиране

93

12.3.

Изисквания, свързани с етапното реализиране на устройствените мероприятия

93

ХІІІ.

Каталог: files -> upload -> Proekti
upload -> Община Видин Видинска Света Митрополия Великденски празници – 2015 г
upload -> Конкурс за детска рисунка в цдг №9 "Арабела"- гр. Видин. 10 септември 10. 00 часа Провеждане на конкурс за детска рисунка в цдг„Иглика" гр. Белоградчик
upload -> Властелинът на ефира“ в лабиринта на подмятанията
upload -> Програма европейска нощ на музеите- 21 май 2016 г. Национален литературен музей
upload -> Н а р е д б а от 27 март 2003 год
Proekti -> Иновационна стратегия за интелигентна специализация на северен централен район


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница