Община баните – 31. 12. 2014 Г. Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ /оплстраница3/4
Дата22.07.2016
Размер409.13 Kb.
1   2   3   4

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ


Име на лечебното заведение

адрес
АСМП ПО ДБ-ИП-Д-Р ЕЛЕНА НАЙДЕНОВА

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 24 К-Т 13

АСМП ПО АГ-ИП-Д-Р МАРГАРИТА ПИЩАЛОВА

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 2 МБАЛ К-Т 9

ЕТ”Д-Р БОЯН МАНОЛОВ-АСМП ВБ-ЕНДОКРИНОЛОГИЯ-ИП”

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 14 СТАЯ 104

ЕТ”Д-Р АФРОДИТА РАДЕВА-АСМП ПО АГ-ИП”

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 2 К ЕВРИДИКА

ЕТ”Д-Р АСЯ ЧАНГАЛОВА-АСМП ПО АГ-РМ-ИП”

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 90

АСМП ПО АГ-ИП-Д-Р АНТОН ЛАЛОВ

ГР.СМОЛЯН УЛ МИНЬОРСКА 1

АСМП ПО КОЖНИ И ВЕН.Б-ТИ-ИП-Д-Р ЯНА ДАНЧЕВА

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 2 ДЗИ

АСПМ ВБ И РЕВМОК.-ИП-Д-Р АРГИР ХАДЖИХРИСТЕВ

ГР.СМОЛЯН УЛ ПРОГРЕС 6

„ВИТАМЕД Д-Р Е. АПОСТОЛОВА-АСМП ВБ-ЕНДОКРИН.И ОБМ.НА ВЕЩЕСТВАТА-ИП”ЕООД

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 2 АГ К-Т 7

ЕТ”Д-Р АСЕН ХАДЖИЙСКИ-АСМП ПО АГ-РМ-ИП”

ГР.СМОЛЯН УЛ ПЪРВИ МАЙ 14

ЕТ”Д-Р ФЕРЕТ САДЪКОВ-АСМП ПО НЕВРОЛОГИЯ-ИП”

ГР.СМОЛЯН УЛ. „ХАН АСПАРУХ” 2

АСМП ПО ПФ-ИП-Д-Р ЗЛАТКА ШОПОВА

ГР.СМОЛЯН УЛ ХАН ПРЕСИЯН 7

АСМП ПО Х-Я И У-Я-ИП-Д-Р АСЕН МАРГАРИТОВ

ГР.СМОЛЯН УЛ СТ. КАРАДЖА 2

„Д-Р ТОДОР ПЕЛТЕКОВ-АСМП ПО УНГ БОЛЕСТИ-ИП” ЕООД

ГР. СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 2 К-Т 5

АСМП ПО ПЕДИАТРИЯ-ИП-Д-Р РАДОСЛАВ ДИМОВ

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 2 ЕТ 2 К-Т 24

„ФЕМИНА-Д-Р НАДЕЛИНА КРЪСТЕВА-АСМП ПО АГ-РМ-ИП”ЕООД

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 2 АГ К-Т 5 И 6

АСМП ПО ПСИХИАТРИЯ-ИП-Д-Р АНАСТАС КАРАГЕУРОВ

ГР.СМОЛЯН ПЛ ВЪЗРАЖДАНЕ

АСМП ПО ПСИХИАТРИЯ-ИП-Д-Р МАРИЯ НИКОЛОВА

ГР.СМОЛЯН БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” 32 БЛ 26

АСМП ПО НБ-ИП-Д-Р ДОРА АНДРЕЕВА

ГР.СМОЛЯН БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” 2 К-Т 8

АСМП ПО ХИРУРГИЯ-ИП-Д-Р ЖИВКО СТАВРЕВ

ГР.СМОЛЯН УЛ К П ВОЙВОДА 31

ЕТ”Д-Р РУМЯНА ИВАНОВААСМП ПО КОЖНИ-ВЕН.Б-ТИ-ИП”

ГР.СМОЛЯН БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” 2 К-Т 7

„АСМП ВБ,К-ИЯ И ЕНДОК.-ИП- Д-Р ЖИВКА БОЙЧЕВА”ЕООД

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”2 „ЕВРИДИКА”

АСМП ПО УНГ БОЛЕСТИ-ИП-Д-Р БОЙКА ТОПЧИЕВА

ГР.СМОЛЯН БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” 14 К-Т 102

ЕТ”Д-Р РОСЕН ХАДЖИИВАНОВ-АСМП ПО НБ-ИП”

ГР.СМОЛЯН БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” 2 К-Т 28

АСМП ПО ОБЩА И Д Х-Я-ИП-Д-Р ПЕТЪР БЕРОВ

ГР. СМОЛЯН УЛ РОДОПИ 57

ЕТ”Д-Р БОЖАНА КОЖУХАРОВА-АСМП ПО ПС-ИЯ-ИП”

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 2 ДЗИ

АСМП ПО АНЕСТ. И РЕАНИМ.-Д-Р АНГЕЛ КАРЪШЕВ

ГР. СМОЛЯН УЛ АНТ СТРАШИМИРОВ 5

ЕТ „Д-Р СЕВДАЛИНА ЦАРЕВА-АСМП ПО КВБ-ИП”

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”2 „ЕВРИДИКА”

АСМП ПО ОНКОЛОГИЯ-ИП-Д-Р ПАРАШКЕВ ЦВЕТКОВ

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”2 К-Т 37

АСМП ПО УРОЛОГИЯ-ИП-Д-Р МАРИЯ ЛАЛОВА

ГР. СМОЛЯН УЛ. КОКИЧЕ БЛ 37

ЕТ „Д-Р ГЕОРГИ БЛАГОЕВ-АСМП ПО ХИРУРГИЯ-ИП”

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”2 АГ К-Т 9

АСМП ПО УНГ БОЛЕСТИ-ИП-Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 75

АСМП ПО НЕВРОЛОГИЯ-ИП-Д-Р ЕЛМИРА СТАВРЕВА

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”2 АГ

АСМП ПО НБ-ИП-Д-Р СПАС ГАРОВ

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”2 К-Т 30

АСМП ПО УРОЛОГИЯИП-Д-Р АНАТОЛИЙ АЛИКОВСКИ

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”24 К-Т 208

ЕТ”Д-Р СВЕТОМИР ЧОКОВ-АСМП ПО ВБ-ИП”

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”6 ЕТ 1

АСМП ПО ВБ-ИП-Д-Р Д-Р ПЕТЯ ЯНКОВА

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”2 К-Т 24

АСМП ПО ХИРУРГИЯ-ИП-Д-Р СТЕФАН КИСИМОВ

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 75

АСМП ПО НЕВРОЛОГИЯ-ИП-Д-Р ХРИСТИНА ИВАНОВА

ГР.СМОЛЯН УЛ „ХАН АСПАРУХ” 2ЕТ.1 К-Т 26

АСМП ПО НБ-ИП-Д-Р ЕВГЕНИЙ ФОТЕВ

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”2 МБАЛ

ЕТ „АСМП ПО АГ И РМ-ИП-Д-Р МАРИЯ СЪБЕВА”

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”2 МБАЛ

АСМП ПОВБ И НЕФР-ИЯ И РМ-ИП-Д-Р ПЛАМЕН МАРТЕВ

С. СТОЙКИТЕ, ОБЩ. СМОЛЯН

„КАРДИО СТИЛ-АСМП-ВБ К.-ИП-ДР М.СТИЛИЯНОВА”ЕООД

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”14 ОФИС 102

АСМП ПО ВБ И РЕВМАТОЛОГИЯ-ИП-Д-Р ЕЛЕНА ПЕТРОВА

ГР СМОЛЯН УЛ ГЕН ВЛ ЗАИМОВ 1

АСМП ПО ПСИХИАТРИЯ-ИП-Д-Р ГЕРГАНА МИЛУШЕВА

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 2 ДЗИ

АСМП ПО ДБ-ИП-Д-Р ВИОЛЕТА ТОДОРОВА

ГР СМОЛЯН УЛ „ДИЧО ПЕТРОВ” 28

АСМП ПО ОНКОЛОГИЯ-ИП-Д-Р ПАНАЙОТ ТОРНЕВ

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 2 К-Т 37

АСМП ПО ВБ-ИП-Д-Р ТАТЯНА ЛУКОВА

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 31 К-Т АП 2

„АСМП ПО ОБ-ИП-Д-Р РАЙЧО АНДРЕЕВ-РЕФЛЕКТ”ЕООД

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 6

„АСМП ОРТ И ТРАВМ-ИП-ОРТОПЕДИКС” ЕООД /СТАЕВСКИ/

ГР. СМОЛЯН УЛ. „ХАН АСПАРУХ” 2

„Д-Р ГРИГОР ЛАЛОВ-ИП СМП ПО ПНЕВМ.И ФТИЗ.”ЕООД

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 2 ,ЕТ.1,К-Т 10АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ


Име на лечебното заведение

адрес

АСМП-ГП „КАРДИО-3” ООД

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 2 МБАЛАМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ


Име на лечебното заведение

адрес
ЕТ”ДОРИС Д-Р РАДКА ДОРКОВА-КЮЛХАНОВА-АПМПДМ-ИП”

ГР. СМОЛЯН УЛ СТУДЕНТСКА 11

ЕТ”Д-Р ИЛКА ГЕЛОВА-АПМП ПО ДМ-ИП”

ГР. СМОЛЯН УЛ Д.ПЕТРОВ 18

„Д-Р РОСИЦА МИЛУШЕВА-АПМП ПО ДМ-ИП”ЕООД

ГР. СМОЛЯН УЛ УЧИЛИЩНА 1

ЕТ”-Д-Р МАРИЯ КУКЛЕВА-МАКДЕНТ-АПМП ПО ДМ-ИП”

ГР. СМОЛЯН УЛ СЛАВЕЕВИ ГОРИ 7

ЕТ „Д-Р ДОНКА СТАНЧЕВА –ЗАБУРТОВА-АППМП ДЕНТАЛ”

ГР СМОЛЯНУЛ ДЕСПОТ СЛАВ 1

ЕТ „Д-Р НЕЗАБРАВКА ГЕНИШЕВА-АПМПДМ-ИП”

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 24 КТ 501 И 501А

АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ

ГР СМОЛЯН УЛ К-Н П ВОЙВОДА 13

ЕТ”Д-Р ЮРИ САРИЕВ-АПМП ПО ДМ-ИП”

С СМИЛЯН УЛ К МАДЖАРОВ7 ОБЩ СМОЛЯН

АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р ТАНЯ САРИЕВА

С СМИЛЯН УЛ К МАДЖАРОВ7 ОБЩ СМОЛЯН

АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р ВАСКО ВАСИЛЕВ

ГР. СМОЛЯН УЛ ХАН ПРЕСИЯН 13 И ЗДРАВНА СЛУЖБА-ЧЕПИНЦИ

АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р ИВЕЛИНА КАРОВА-ПОПАЛОВА

ГР. СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 24

ЕТ”Д-Р МАРИЯ КЛИНЧЕВА-АПМП ПО ДМ-ИП”

ГР. СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 44 БЛ 6

АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р ТОДОР КОРУЕВ

ГР. СМОЛЯН УЛ. СОКОЛИЦА 26

ЕТ”Д-Р ЛЮБЕН МИРКОВ-АПМП ПО ДМ-ИП”

ГР. СМОЛЯН УЛ ПАЗАРСКА 15А ЕТ 2

АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р МАРИАНА УЗУНОВА

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 24 КТ 206

ЕТ”Д-Р НЕЛИ ХАДЖИХРИСТЕВА-АПМП ПО ДМ-ИП”

С. ТЪРЪН ЗДРАВНА СЛУЖБА ОБЩ. СМОЛЯН

ЕТ”ГЕРА-ММ-Д-Р МИНЧО ХАДЖИЕВ-АПМП ПО ДМ-ИП”

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 39

ЕТ”ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА-АПМП ПО ДМ-ИП”

ГР. СМОЛЯН УЛ П СЕРАФИМОВ 11

ЕТ”Д-Р СИЙКА ВАСИЛЕВ-АПМП ПО ДМ-ИП”

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 24 КТ 307

ЕТ”Д-Р МАРИО ЛАЗАРОВ-АПМП ПО ДМ-ИП”

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 24 КТ 304

ЕТ”Д-Р КИНЧЕ КИРЯКОВА-АПМП ПО ДМ-ИП”

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 24 КТ 101

АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р НОРА РИЗОВА

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 24 КТ 103

ЕТ”ДЕНТИВЕС-ДР ВАСЯ СЕМЕРДЖИЕВА-АПМП ПО ДМ-ИП”

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 24 КТ 106

ЕТ”Д-Р ВЕЛИЧКА БЕЛЕВА-НЕДЕЛЧЕВА-АПМП ПО ДМ-ИП”

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 24 КТ 102

АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р НЕЙКА ВАСИЛЕВА

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 24 КТ 305

ЕТ”Д-Р ТАМАРА МОШЕВА-ДЕНТ-ТМ-АПМП ПО ДМ-ИП”

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 24 КТ 107

АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р МАЯ БОНКАЛОВА

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 84

ЕТ”Д-Р РАДКА МИХАЙЛОВА-АПМП ПО ДМ-ИП”

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 2 ДЗИ ЕТ 4

АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р МАРИЯ ФИЛЕВА-ПАПУЧАРОВА

ГР СМОЛЯН УЛ. КОКИЧЕ 2 БЛ 35 АП 11

„Д-Р ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА-АИПППДМ-2012”ЕООД

ГР СМОЛЯН УЛ ПАЗАРСКА 1

ЕТ”Д-Р СЕВДА ПАШОВА-АПМП ПО ДМ-ИП”

С. ПЕТКОВО ЗДРАВНА СЛУЖБА

АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р ТОДОР АТАНАСОВ

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 24 КТ 118

АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р ПЛЕНИМИР ЦВЕТКОВ

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 24 КТ 109

АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р ЕЛЕНА БОЮКЛИЕВА

ГР СМОЛЯН УЛ МИНЬОРСКА 3

АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р ГЕОРГИ ИВАНОВ

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 24 КТ 301

„Д-Р ДИМИТЪР ПАНДЕВСКИ-АПМПДМ-ИП”ЕООД

ГР СМОЛЯН УЛ СТОЮ ШИШКОВ 35Б

ЕТ”Д-Р РОСИЦАТОДОРОВА-АПМП ПО ДМ-ИП”

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 24 КТ 308

АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р СИЙКА ИГНАТОВА-КИСЬОВА

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 2 КТ 1

АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р СТЕФКА МАДЖАРОВА

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 24 КТ 203

ЕТ”Д-Р СТАНКА ДЕНЕВА-АПМП ПО ДМ-ИП”

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 24 КТ 310

АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ

С. ПЕТКОВО ОБЩ. СМОЛЯН

”Д-Р МАРИЯ ЧИТАКОВА2014—АПМПДМ-ИП”ЕООД

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 24 КТ 201

АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р МАРИЯ МАРГАРИТОВА-ГЕРЧЕВА

ГР СМОЛЯН УЛ БЯЛО МОРЕ 11 ЕТ 3

АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р ДИМИТЪР КАРОВ

С. Ш. ЛЪКА УЛ „К П ВОЙВОДА” 21

ЕТ”Д-Р РАДОСЛАВ ХАДЖИЕВ-АПМП ПО ДМ-ИП”

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 39 БЛ 21

ЕТ „Д-Р ИРЕНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА-АПМП ПО ДМ-ИП”

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 24 КТ 309

ЕТ”Д-Р СЛ.СПИРДОНОВ-Д-Р Г.СПИРИДОНОВ-АПМПДМИП”

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 24 КТ 309

ЕТ”ДЕНТАЛ-Д-Р ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ-АПМП ПО ДМ-ИП”

ГР СМОЛЯН УЛ ХАН АСПАРУХ 2 КТ 5

Д-Р КЪНЧО БОНЧЕВ ПЕТРОВ-АПМП ПО ДМ-ИП

С. МОМЧИЛОВЦИ УЛ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1

ЕТ”Д-Р ЕМИЛФУРЛАНСКИ-АПМП ПО ДМ-ИП”

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 1-З

ЕТ”Д-Р ЛИДИЯ АШКОВА-АПМП ПО ДМ-ИП”

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 24 КТ 202

ЕТ”Д-Р ЛЮБКА КАИШЕВА-АПМП ПО ДМ-ИП”

ГР СМОЛЯН УЛ К АВРАМИКОВ 7

АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ПАВЛОВ

С. СТОЙКИТЕ ОБЩ. СМОЛЯН

ЕТ”Д-Р МИТКО ЧОЛАКОВ-АПМП ПО ДМ-ИП”

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 24 КТ 316

ЕТ”Д-Р ИЛИАНА ПЕНЕВА-АПМП ПО ДМ-ИП”

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 24 КТ 313

ЕТ”Д-Р НИКОЛИНА КЕХАЙОВА-АИППДМ”

ГР. СМОЛЯН УЛ ЧАВДАР ВОЙВОДА 12

„АИППИБМ ПО ДМ-ИП-Д-Р ВЕЛИЧКА ТОПУЗЛИЕВА ЕООД

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 24 КТ 207

„Д-Р НИКОЛАЙ ДИЛОВ-АПМП ПО ДМ-ИП”ЕООД

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 29

„АПМПДМ-ИП- Д-Р ДИЛЯНА ХАДЖИЕВА- ПАШОВА”ЕООД

С. МОГИЛИЦА ЗДРАВНА СЛУЖБА,ГР.СМОЛЯНУЛ.”БУЗЛУДЖА”№7

„АПМП ПО ДМ-ИП- Д-Р ЦОЛОВ”ЕООД

ГР СМОЛЯН УЛ БУЗЛУДЖА 11 ЕТ. 4, К-Т 20

ЕТ”Д-Р ХРИСТО ТУРНАЛИЕВ-ИППМП ПО ДМ”

ГР СМОЛЯН БУЛ БЪЛГАРИЯ 2 КТ 1

„ИРИНА ФЕРЕВА-АПМП-ИП”ЕООД

ГР. СМОЛЯН БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” 24 К-Т 202

АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р СЛАВИ ВАСИЛЕВ

ГР. СМОЛЯН УЛ.”К-Н п ВОЙВОДА” 13

„АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р АЙВАЗ ИБРЯМ”

ГР. СМОЛЯН УЛ „ЧАВДАР ВОЙВОДА” 12

АПМП ПО ДМ-ИП Д-Р РУМЕН ГЕОРГИЕВ

С. ШИРОКА ЛЪКА ЗДРАВНА СЛУЖБА

АПМП ПО ДМ-ИП Д-Р РУМЕН ГЕОРГИЕВ

С. ШИРОКА ЛЪКА ЗДРАВНА СЛУЖБА

„АИППМПДМ-Д-Р АНАТОЛИЙ СОКОЛОВ”ЕООД

ГР.СМОЛЯН,УЛ.”ХАН АСПАРУХ” № 2

„Д-Р МАРИЯ ЛАЛОВА-ИПППДМ”ЕООД

ГР.СМОЛЯН,БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” № 24 КАБ.205

„АИППМПДМ-Д-Р ЗОРКА САРАНДАЛИЕВА”ЕООД

ГР.СМОЛЯН,УЛ.”ВОДОПАД” № 1

„Д-Р МАРИЯ ВЕЛЕВА-АПМПДМ-ИП”

ГР.СМОЛЯН,БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”75,ТПКИ”ПЪРВИ МАЙ” –ЕТ.VІІІ


1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница