Община град грамада, област видинДата24.10.2017
Размер164.62 Kb.
ОБЩИНА ГРАД ГРАМАДА , ОБЛАСТ ВИДИН

3830гр.Грамада,пл.”М.Нинов”№ 1,/09337 22 58, факс:09337 22 31

e-mail: obstina­­_gramada@abv.bg

З А П О В Е Д

№ 19
27. 01. 2017 г., гр. Грамада


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 и 4 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 4128 – НС от 26. 01. 2017 г. на ЦИК
О Б Р А З У В А М ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за провеждане на избори за Народни представители на 26 март 2017 г. в община Грамада с обхват, съгласно Приложение 1
И
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М ТЯХНАТА НОМЕРАЦИЯ И АДРЕС

Секция № 001 - гр. Грамада, ул. „ Георги Димитров ” № 86 / помещение на ЕТ “ ПИМ – Людмила Иванова”/


Секция № 002- гр. Грамада, пл. „ Мико Нинов ” № 7 / Клуба на пенсионера;/


Секция № 003 - гр. Грамада, ул. „ Ангел Мишев ” № 1 / СУ “ Христо Ботев”/

Секция № 004 - с. Тошевци, ул. “ Четиринадесета ” № 1А / Читалище /

Секция № 005 - с.Бранковци, пл. “ Септември ” № 2 / Кметство /

Секция № 006 - с. Срацимирово, ул. “ Първа ” № 25 / Кметство /


Секция № 007 - с. Водна и с. Бояново, с. Водна, ул. “ Първа ” № 8 / Кметство /

Секция № 008 - с.Милчина лъка, ул. “ Първа ” № 25 / Кметство /

Секция № 009 - с. Медешевци, ул. “ Двадесета ” № 10 / Кметство /

Заповедта да се обявяви публично на таблото в сградата на Общината и на интернет страницата www.gramada.net.

Заповедта да се изпрати на ТЗ на ГД “ГРАО”, РИК – Видин и Областен управител на област Видин.

Настоящата заповед може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред Областния управител на област Видин.

Контрол по изпълнението възлагам на секретаря на община – Грамада.

МИЛЧО БАШЕВ

Кмет на Община Грамада

Приложение № 1


Избори за Народно събрение на 26 март 2017 г. в община Грамада
НОМЕРА И ГРАНИЦИ НА ОБРАЗУВАНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В ОБЩИНА ГРАМАДА
Секция 001 – гр. Грамада

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

УЛ.АДАЛБЕРТ АНТОНОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014

УЛ.АНТИМ ПЪРВИ

001 , 002 , 003

УЛ.БАЙЧОВ КЛАДЕНЕЦ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034

УЛ.БАЧО КИРО

001 , 002 , 003 , 004

УЛ.ТОДОР КАБЛЕШКОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005

УЛ.ВАСИЛ СТОЙКОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020

УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014

УЛ.ГЕНЕРАЛ ТОТЛЕБЕН

001 , 003 , 005 , 007 , 009

УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 008 , 010

УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

073 , 074 , 074А , 075 , 076 , 077 , 078 , 079 , 080 , 081 , 082 , 083 , 084 , 085 , 087 , 088 , 089 , 090 , 091 , 092 , 093 , 094 , 095 , 096 , 097 , 098 , 099 , 100 , 101 , 102 , 103 , 105 , 107 , 109 , 111 , 113 , 115 , 117 , 119 , 121

УЛ.ГЕОРГИ КИРКОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019

УЛ.ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011

УЛ.Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033

УЛ.ЕЛИН ПЕЛИН

001 , 003 , 005

УЛ.ИВАН ВАЗОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 008 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015

УЛ.КОСТА ЙОРДАНОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 034 , 036

УЛ.КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ

002 , 004 , 006

УЛ.ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032

УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 021 , 023 , 024 , 026

УЛ.ПАША ПЕТКО

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 016

УЛ.ПЕЙО К.ЯВОРОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013

УЛ.ПЕРЧО ЙОРДАНОВ

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 008

УЛ.ЦАР КАЛОЯН

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010

Секция 002 – гр. Грамада

УЛ.ВАСИЛ ДРУМЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008

УЛ.ВАСИЛ КОЛАРОВ

022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 050 , 052 , 054 , 056 , 058 , 060 , 062 , 064 , 066 , 068 , 070 , 072 , 074

УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023

УЛ.ГАВРИЛ ГЕНОВ

001 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 034А

УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

032 , 034 , 036 , 038 , 039 , 039 А , 039 Б , 039А , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 064 , 065 , 066 , 067 , 068 , 069 , 070 , 072

УЛ.ДОБРИ ЧИНТУЛОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010

УЛ.ЙОРДАН ЙОВКОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012

УЛ.КРУМ БЪЧВАРОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 016А , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028

ПЛ.МИКО НИНОВ

005 , 006 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 018

УЛ.НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ

026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042 , 046 , 048 , 050 , 052

УЛ.ПЕТКО СТОЕВСКИ

001 , 003 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 016А , 017 , 019 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 028 , 030 , 032

УЛ.СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 011

УЛ.СТРАШЕН БРЕГ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012

УЛ.ТОДОР ТИТУРЕНКОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 034 , 036 , 040 , 042

09305 УЛ.ТОДОР ТОШКОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 042

УЛ.ШИРОКА

023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 032 , 033 , 034 , 035 , 037 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 061А , 062 , 063 , 064 , 066 , 067 , 068 , 069 , 070 , 071 , 072 , 073 , 074 , 076

УЛ.ШЕСТТЕ ПАРТИЗАНИ

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 023А , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 031

Секция 003 – гр. Грамада

УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 034А , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 043 , 045

УЛ.АНГЕЛ МИШЕВ

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032

УЛ.БЕЛИ БРЕГ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022

УЛ.БОЯН ЧОНОС

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026

УЛ.БРЕСЛЕТО

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 035 , 037

УЛ.ВАСИЛ КОЛАРОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021

УЛ.ВИДИН

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 011

УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 033

УЛ.ЖИВКО КРЪЧМАРСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020

УЛ.ЗАМФИР ПОПОВ

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008

УЛ.ИВАН КОЗАРЕВ

001 , 002 , 003 , 004

УЛ.МИКО НИНОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043 , 045 , 047 , 049 , 051

УЛ.НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ

004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024

УЛ.НИКОЛА ПАРАПУНОВ

002 , 004

УЛ.ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ

001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 015 , 019 , 021 , 023 , 023А , 025

УЛ.РАЧА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 009 , 011 , 013 , 015

УЛ.СПОРТИСТ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013

УЛ.СТРАНДЖА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018

УЛ.ТОШО ХАДЖИЙСКИ

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 065 , 067

УЛ.ТРАЙЧО КОСТОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013

УЛ.ХАН АСПАРУХ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008

УЛ.ШИРОКА

001 , 003 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024

УЛ.БЕЗИМЕННА

001

Секция 004 – с. Тошевци

УЛ.ПЪРВА

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032

УЛ.ВТОРА

004 , 007 , 009 , 009А , 011 , 012 , 013 , 014 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 029 , 030 , 031 , 032 , 034 , 035 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 046 , 047

УЛ.ТРЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 013 , 014 , 016 , 017 , 019

УЛ.ЧЕТВЪРТА

001 , 002 , 004 , 008 , 010

УЛ.ПЕТА

001 , 002 , 003

УЛ.ШЕСТА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 011 , 014 , 018 , 022 , 024

УЛ.СЕДМА

001 , 002

УЛ.ОСМА

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 010

УЛ.ДЕВЕТА

003

УЛ.ДЕСЕТА

001 , 002 , 003 , 005

УЛ.ЕДИНАДЕСЕТА

001 , 003 , 007 , 011 , 013 , 015 , 019 , 021

УЛ.ДВАНАДЕСЕТА

003

УЛ.ТРИНАДЕСЕТА

001 , 005 , 006 , 009 , 010 , 011 , 022

УЛ.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА

001 , 003 , 005

УЛ.ПЕТНАДЕСЕТА

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 014

УЛ.ШЕСТНАДЕСЕТА

002 , 003 , 004 , 005

УЛ.СЕДЕМНАДЕСЕТА

001 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 015 , 018 , 020

УЛ.ОСЕМНАДЕСЕТА

002 , 003 , 004

УЛ.ДЕВЕТНАДЕСЕТА

002 , 004

УЛ.ДВАДЕСЕТА

003 , 005 , 006 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 024

УЛ.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА

001 , 003

УЛ.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА

002 , 003

УЛ.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА

001 , 002 , 004 , 007

УЛ.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013

УЛ.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016

УЛ.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА

002 , 003 , 008 , 014

УЛ.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА

001 , 002 , 003 , 004

УЛ.ДВАДЕСЕТ И ОСМА

005 , 006

УЛ.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 008 , 012 , 016

УЛ.ТРИДЕСЕТА

002 , 003

УЛ.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА

001 , 003

УЛ.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006

УЛ.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008

УЛ.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА

002 , 004 , 006 , 007 , 010

УЛ.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА

001 , 004 , 006

УЛ.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА

001 , 002

УЛ.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА

001 , 002 , 006 , 010

УЛ.ТРИДЕСЕТ И ОСМА

006 , 010

УЛ.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА

001 , 006

УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТА

002 , 004 , 006

УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА

001 , 006

УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА

001 , 002 , 004

УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА

001 , 003 , 004

УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА

004

УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА

003

УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА

004 , 005 , 013

УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА

001 , 003 , 004

УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА

003 , 009 , 011

УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА

003 , 004

УЛ.ПЕТДЕСЕТА

006

УЛ.ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА

002 , 006 , 008 , 009

УЛ.ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА

001 , 003 , 006

Секция 005 – с. Бранковци

УЛ.ПЪРВА

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 015 , 021 , 023 , 036

УЛ.ВТОРА

002 , 004 , 005 , 007 , 011 , 012 , 015 , 016 , 018 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 027 , 029 , 031 , 032 , 033 , 035 , 037 , 039 , 041 , 045 , 047 , 049

УЛ.ТРЕТА

001 , 004 , 005 , 007 , 008 , 019

УЛ.ЧЕТВЪРТА

001 , 002 , 003 , 004 , 010 , 012 , 018 , 022

УЛ.ПЕТА

002 , 003 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 013 , 015 , 018 , 020 , 022 , 026 , 032

УЛ.ШЕСТА

001 , 002 , 006

УЛ.СЕДМА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016

УЛ.ОСМА

001 , 003 , 007 , 009 , 011 , 013

УЛ.ДЕВЕТА

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 013 , 015 , 016 , 018 , 019 , 021

УЛ.ДЕСЕТА

015

УЛ.ЕДИНАДЕСЕТА

004

УЛ.ДВАНАДЕСЕТА

002

УЛ.ТРИНАДЕСЕТА

002

УЛ.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА

002 , 004 , 010 , 012

УЛ.ПЕТНАДЕСЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009

УЛ.ШЕСТНАДЕСЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 009

УЛ.СЕДЕМНАДЕСЕТА

001 , 002 , 003 , 007

УЛ.ОСЕМНАДЕСЕТА

004

УЛ.ДЕВЕТНАДЕСЕТА

002 , 005

УЛ.ДВАДЕСЕТА

002 , 003 , 004

УЛ.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА

002 , 003 , 005 , 007

УЛ.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА

001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 009 , 010 , 011

УЛ.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА

002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 013 , 016 , 017 , 019

УЛ.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА

001 , 003 , 004 , 006

УЛ.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА

001 , 002 , 003 , 007 , 010 , 014

УЛ.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА

001 , 007 , 009 , 011 , 012 , 013 , 016

УЛ.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА

001 , 002 , 005

УЛ.ДВАДЕСЕТ И ОСМА

002 , 004 , 008

УЛ.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА

002

УЛ.ТРИДЕСЕТА

001 , 002 , 004 , 006

УЛ.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА

001

УЛ.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009

УЛ.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА

001 , 002

УЛ.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА

001 , 002 , 004 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012

УЛ.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА

001 , 003 , 003А , 004Секция 006 – с. Срацимирово

УЛ.ПЪРВА

001 , 002 , 004 , 006 , 008 , 009 , 012 , 014 , 018 , 021 , 022 , 023 , 024 , 028 , 030 , 031 , 033 , 034 , 035 , 036 , 040А , 042 , 046 , 047 , 049 , 050 , 052 , 053 , 055 , 056 , 057 , 058 , 060 , 061 , 062 , 066 , 068 , 070 , 074

УЛ.ВТОРА

001 , 005 , 009

УЛ.ТРЕТА

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 014 , 016 , 018 , 022

УЛ.ЧЕТВЪРТА

004 , 006

УЛ.ПЕТА

001

УЛ.ШЕСТА

005 , 012 , 013 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 021 , 024 , 028 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040

УЛ.СЕДМА

001 , 003

УЛ.ОСМА

001

УЛ.ДЕВЕТА

006 , 013 , 014 , 018 , 020 , 024 , 027 , 029 , 031 , 037 , 039

УЛ.ДЕСЕТА

002 , 003 , 006 , 008 , 012 , 014 , 018 , 020 , 022 , 024 , 027

УЛ.ЕДИНАДЕСЕТА

002 , 005 , 006 , 008 , 012 , 014 , 016 , 022

УЛ.ДВАНАДЕСЕТА

001

УЛ.ТРИНАДЕСЕТА

010

УЛ.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА

001 , 002 , 007 , 009 , 011 , 018

УЛ.ПЕТНАДЕСЕТА

001 , 002 , 009

УЛ.ШЕСТНАДЕСЕТА

004

УЛ.СЕДЕМНАДЕСЕТА

001 , 005

УЛ.ОСЕМНАДЕСЕТА

007 , 009

Секция 007 – с. Водна и с. Бояново

С. Водна

УЛ.ПЪРВА

002 , 004 , 005 , 010 , 012 , 015 , 016 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023 , 024 , 025 , 027 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 037 , 038 , 040 , 044 , 046 , 050 , 050А , 056

УЛ.ВТОРА

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 025 , 026 , 028

УЛ.ТРЕТА

001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 011

УЛ.ЧЕТВЪРТА

002 , 003 , 004

УЛ.ПЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 011 , 012

УЛ.ШЕСТА

001 , 004 , 005 , 006 , 007

УЛ.СЕДМА

001 , 002 , 002 А , 002А

УЛ.ОСМА

002 , 003 , 005

УЛ.ДЕВЕТА

001 , 002 , 007 , 008 , 009

УЛ.ДЕСЕТА

003 , 004 , 005 , 006

УЛ.ЕДИНАДЕСЕТА

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020

С. Бояново

УЛ.ПЪРВА

001 , 001А , 003 , 004

УЛ.ВТОРА

004 , 005 , 006

УЛ.ТРЕТА

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008

УЛ.ЧЕТВЪРТА

001 , 002 , 004 , 005 , 008 , 010 , 012 , 016

УЛ.ПЕТА

007 , 011 , 015 , 017 , 019 , 021Секция 008 – с. Милчина лъка


УЛ.ПЪРВА

002 , 002А , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 019А , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 028 , 030 , 031 , 033 , 034 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 049 , 051 , 053 , 054

УЛ.ВТОРА

004 , 010 , 011 , 012 , 014 , 014А , 015 , 021 , 023 , 024 , 025 , 026 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048

УЛ.ТРЕТА

002 , 006 , 008 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 030 , 032 , 036 , 038 , 040

УЛ.ЧЕТВЪРТА

023 , 025 , 027 , 029

УЛ.ШЕСТА

001

УЛ.СЕДМА

001

УЛ.ДЕВЕТА

003 , 004

УЛ.ЕДИНАДЕСЕТА

001 , 002 , 003 , 004

Секция 009 – с. Медешевци

УЛ.ПЪРВА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 010 , 011 , 014 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 027 , 029 , 030 , 031 , 036 , 037 , 038 , 041 , 043 , 046 , 048

УЛ.ВТОРА

002 , 004 , 005 , 008 , 012 , 014 , 015 , 016 , 017 , 020 , 022 , 023 , 024 , 025 , 027 , 028 , 029 , 030 , 032 , 034 , 035 , 037 , 038 , 040 , 044 , 048 , 050 , 052 , 054 , 054А , 056 , 058 , 060 , 062 , 064 , 068 , 070 , 072 , 074 , 076

УЛ.ТРЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 011 , 013 , 017 , 021 , 022 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 031

УЛ.ЧЕТВЪРТА

001 , 002 , 003 , 004 , 007 , 009 , 010

УЛ.ПЕТА

003 , 006 , 007 , 009 , 011 , 012 , 013 , 015 , 017 , 018 , 024 , 026

УЛ.ШЕСТА

001

УЛ.СЕДМА

003 , 005

УЛ.ОСМА

002 , 003 , 005

УЛ.ДЕВЕТА

001 , 002 , 004

УЛ.ДЕСЕТА

002 , 004

УЛ.ЕДИНАДЕСЕТА

004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 013

УЛ.ДВАНАДЕСЕТА

004 , 005 , 006

УЛ.ТРИНАДЕСЕТА

002 , 009 , 013

УЛ.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА

001 , 002 , 003 , 007 , 009

УЛ.ПЕТНАДЕСЕТА

007 , 009

УЛ.ШЕСТНАДЕСЕТА

001

УЛ.СЕДЕМНАДЕСЕТА

001 , 005

УЛ.ОСЕМНАДЕСЕТА

001 , 006 , 008

УЛ.ДЕВЕТНАДЕСЕТА

001 , 002

УЛ.ДВАДЕСЕТА

003 , 004 , 005 , 009 , 014

УЛ.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА

001 , 002 , 006

УЛ.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА

002

УЛ.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА

001
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница