Община исперих к с у д с “лудогорие”


Обособена позиция №3: Рибастраница2/4
Дата30.07.2018
Размер447.5 Kb.
1   2   3   4

Обособена позиция №3: Риба

Изисквания към хранителните продукти, които ще се доставят :

Рибата трябва да се доставя от регламентирани обекти за добив и преработка на риба и рибни продукти, отговарящи на изискванията на приложение ІІІ, секция VІІІ на  Регламент (ЕО) № 853 / 2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход.

Рибата трябва да отговаря на ТД на производителя.

Рибата и рибните продукти да са надлежно етикирани и маркирани , съгласно Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, приети с ПМС №383/04.12.2014г. относно:

1). Информацията да е на български език;

2). Не заблуждават потребителите;

3). Маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срокът на трайност;

4). Обявена разбираема хранителна и здравна претенция;

5). Храни с наличие на съдържание съставки или произведени от ГМО;

6). Лица с непоносимост към глутен или други алергени.

Доставяните риба и рибни продукти да са подходящо опаковани за предпазване от външно замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи и не принасят в храната свои съставни части в количества, които представляват опасност за човешкото здраве или водят до неприемливи промени на храната или до влошаване на органолептичните и характеристики.

Всяка партида доставяна риба да се придружава с документи за произход, за качество и безопасност.

Доставяната риба трябва да е с остатъчен срок на годност не по -малък от 75 % от целия срок на годност.

По тази обособена позиция се определят следните ориентировъчни количества на избраните продукти:


Артикул

Единица мярка

Прогнозни количества за 12 месеца

Техническа спецификация/ описание, изисквания

1

2

3

4

5

1.

Риба – замразена филе (хек, скумрия, мерлуза)

Кг.

600

ТД на производителя, замразена с температура минус 18 градуса С


Обособена позиция №4: Яйца

Изисквания към яйцата, които ще се доставят:

Яйцата – трябва да отговарят на :

- Наредба № 1/09.01.2008г. за изискванията за търговия с яйца за консумация (ДВ, бр. 7 от 2008г., Регламент (ЕС) № 589/2008г. на комисията от 23.06. 2008г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007г. на Съвета относно стандартите за търговия с яйца (ОВL 163,24.06.2008г.) и на приложение III, секция Xна Регламент (ЕО) № 853/2004г. или на еквивалентна ТД на производителя – да са пресни, със срок на годност не по – дълъг от 28 дни, считано от деня на снасянето

-РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1028/2006 на съвета от 19.06.2006 г.относно стандартите за търговия с яйца

-РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 557/2007 на комисията от 23.05.2007 г за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1028/2006 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца.

Всяка партида доставяни яйца да се придружава с документи за произход, за качество и безопасност.

По тази обособена позиция се определят следните ориентировъчни количества на избраните продукти:Артикул

Единица мярка

Прогнозни количества за 12 месеца

Техническа спецификация/ описание, изисквания

1

2

3

4

5

1.

Яйца – размер L

Бр.

13300

ТД на производителя. Яйцата да бъдат «пресни», със срок на годност не по-дълъг от 28 дни, считано от деня на снасянето с тегло 50-60гр., маркирани съгласно Наредба №1/09.01.2008г. /клас А/.Обособена позиция №5: Масла и мазнини

Изисквания към хранителните продукти, които ще се доставят:

Хранителните продукти да са надлежно етикирани и маркирани , съгласно Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, приети с ПМС №383/04.12.2014г. относно:

1). Информацията да е на български език;

2). Не заблуждават потребителите;

3). Маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срокът на трайност;

4). Обявена разбираема хранителна и здравна претенция;

5). Храни с наличие на съдържание съставки или произведени от ГМО;

6). Лица с непоносимост към глутен или други алергени.

Доставяните хранителни продукти трябва да са подходящо опаковани за предпазване от външно замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи.

Всички хранителни продукти от Обособена позиция № 5 да се придружават с документи за произход, за качество и безопасност до съответния обект.

Доставяните хранителни продукти трябва да са с остатъчен срок на годност не по –малък от 75 % от целия срок на годност.

По тази обособена позиция се определят следните ориентировъчни количества на избраните продукти:


Артикул

Единица мярка

Прогнозни количества за 12 месеца

Техническа спецификация/ описание, изисквания

1

2

3

4

5

1.

Масло краве – 0.125гр. с 82% масленост

Бр.

980

ТД на производителя. От получена прясна пастьоризирана сметана от краве мляко, заквасена с чисти млечно-кисели ароматообразуващи култури, без наличие на други растителни и животински мазнини, без оцветители, консерванти и др.немлечни съставки. Цвят – кремав до светложълт. Водно съдържание – до 16%. Масленост – над 82%. Строеж – еднороден. Мирис и аромат – специфични, ясно изразени на диацетил. Вкус – ясно изразен на кисело-сметанено масло, слабо доловим, възкисел

2.

Слънчогледово олио PVC 1 л. – Браншови стандарти

Бутилка от 1л.

600

Браншови стандарти. Трябва да е получено от слънчогледови семена чрез пресоване, екстрахиране и рафиниране. Външен вид – бистро, без утайка, със златисто жълт цвят.


Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа

Изисквания към хранителните продукти, които ще се доставят :

Хлябът и хлебните изделия трябва да се доставя от обекти, които са одобрени и регистрирани съгласно изискванията на Закона за храните.

Хлябът, произвеждан в голямо разнообразие, от различни асортименти, трябва да отговаря на показатели, заложени в ТД на производителя и на: опакован в индивидуални опаковки, с разнообразна форма – цял или нарязан на филийки, без деформации, повърхност – гладка, без механични замърсявания, нормално изпечен, средата – без признаци на клисавост, равномерно оцветена, да не лепне и да не е влажна на пипане след третия час от изпичането, шупливост – равномерна, еластичност – след натискане да възстановява първоначалната си форма, вкус и мирис – приятни и характерни за типа хляб, без страничен привкус и мирис, хрускане при сдъвкване – не се допуска, без оцветители, набухватели, консерванти и други добавки.

Хранителните продукти да са надлежно етикирани и маркирани , съгласно Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, приети с ПМС №383/04.12.2014г. относно:

1). Информацията да е на български език;

2). Не заблуждават потребителите;

3). Маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срокът на трайност;

4). Обявена разбираема хранителна и здравна претенция;

5). Храни с наличие на съдържание съставки или произведени от ГМО;

6). Лица с непоносимост към глутен или други алергени.

Доставяните хранителни продукти трябва да са подходящо опаковани за предпазване от външно замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи.

Всяка партида хранителни продукти да се придружава с документи за произход, за качество и безопасност.

Доставяните хранителни продукти трябва да са с остатъчен срок на годност не по –малък от 75 % от целия срок на годност.

По тази обособена позиция се определят следните ориентировъчни количества на избраните продукти:

Артикул

Единица мярка

Прогнозни количества за 12 месеца

Техническа спецификация/ описание, изисквания

1

2

3

4

5

1.

Хляб – БДС от 0.650гр

Бр.

5315

БДС. Средата да е без признаци на клисавост, равномерно оцветена, да не лепне и да не е влажна на пипане след третия час от изпичането, шупливост – равномерна, еластичност – след натискане да възстановява първоначалната си форма

2.

Хляб ръжено-пшеничен – 0.550гр.

Бр.

1271

ТД на производителя. Средата да е без признаци на клисавост, равномерно оцветена, да не лепне и да не е влажна на пипане след третия час от изпичането, шупливост – равномерна, еластичност – след натискане да възстановява първоначалната си форма

3.

Готова закуска:

- баница


-кифла с мармалад

-сиренка


-кашкавалка

-пица


Бр.

Бр.


Бр.

Бр.


Бр.

Бр.


2997

612


648

629


628

480


ТД на производителя.

ТД на производителя.

ТД на производителя.

ТД на производителя.

ТД на производителя.

ТД на производителя.4.

Макарони – пакет от 0.40 кг. /без оцветители/

Кг.

158

ТД на производителя. Без оцветители

5.

Кус-кус– пакет от 0.40 кг. /без оцветители/

Кг.

50

ТД на производителя. Без оцветители

6.

Фиде– пакет от 0.40 кг. /без оцветители/

Кг.

102

ТД на производителя. Без оцветители

7.

Спагети– пакет от 0.40 кг. /без оцветители/

Кг.

125

ТД на производителя. Без оцветители

8.

Брашно – пакет от 1кг.

Кг.

410

ТД на производителя

9.

Листи за баница – пакет от 0.50кг.

Бр.

205

ТД на производителя. Без оцветители.

10

Галета– пакет от 0.25 кг.

Кг.

46

ТД на производителя

11

Бисквити – пакет от 0.270гр.

Бр.

498

ТД на производителя. Без оцветители

12

Блат за торта

Бр.

10

ТД на производителя. Без оцветители

13

Бутер тесто – 0.400гр.

Бр.

50

ТД на производителя. Без оцветители

14

Обикновено тесто – опаковка по 0.500гр.

Бр.

20

ТД на производителя. Без оцветители

15

Солети – 0.60гр.

Бр.

300

ТД на производителя. Без оцветители

16

Крекери – 0.100гр.

Бр.

90

ТД на производителя. Без оцветители

17

Овкусени сухари

Бр.

90

ТД на производителя. Без оцветители. Овкусени с различни вкусове.

18

Козунак – 0.500гр.

Бр.

30

ТД на производителя. Без оцветителиОбособена позиция №7: Картофи

Доставяните картофи трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас. Трябва да са с добро качество, да притежават високи основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип.

Доставяните продукти от позиция №7 трябва да са подходящо опаковани за предпазване от нараняване на тяхната цялост, съгласно изискванията на действащите нормативни документи.

Всяка партида хранителни продукти да се придружава с документи за произход, за качество и безопасност.

Доставяните хранителни продукти трябва да са с остатъчен срок на годност не по – малък от 75 % от целия срок на годност.

По тази обособена позиция се определят следните ориентировъчни количества на избраните продукти:


Артикул

Единица мярка

Прогнозни количества за 12 месеца

Техническа спецификация/ описание, изисквания

1

2

3

4

5

1.

Картофи

Кг.

2400

да отговарят на изискванията на Наредба № 16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас. Трябва да са с добро качество, да притежават високи основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип.Обособена позиция №8: Варива

Варива – трябва да отговарят на следните изисквания : ТД на производителя, с нормално развити цели и здрави зърна, с типичен цвят и присъщи за сорта и типа форма и големина, без начупени зърна и увредени от вредители, чисти и без наличие на чужди примеси, да нямат неспецифичен мирис и/или вкус, без живи или мъртви вредители.

Хранителните продукти да са надлежно етикирани и маркирани , съгласно Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, приети с ПМС №383/04.12.2014г. относно:

1). Информацията да е на български език;

2). Не заблуждават потребителите;

3). Маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срокът на трайност;

4). Обявена разбираема хранителна и здравна претенция;

5). Храни с наличие на съдържание съставки или произведени от ГМО;

6). Лица с непоносимост към глутен или други алергени.

Доставяните хранителни продукти да са подходящо опаковани за предпазване от външно замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи.

Всяка партида хранителни продукти да се придружава с документи за произход, за качество и безопасност.

Доставяните хранителни продукти трябва да са с остатъчен срок на годност не по – малък от 75 % от целия срок на годност.

По тази обособена позиция се определят следните ориентировъчни количества на избраните продукти:Артикул

Единица мярка

Прогнозни количества за 12 месеца

Техническа спецификация/ описание, изисквания

1

2

3

4

5

1.

Боб – зрял в пакет от 1кг

Кг.

320

ТД на производител. С нормално развити здрави зърна, с бял цвят и присъщи за сорта и типа форма и големина, без начупени зърна и следи от вредители, чист, без наличие на чужди примеси.

2.

Леща – пакет от 1кг.

Кг.

175

ТД на производителя. Без начупени зърна и следи от вредители, без наличие на чужди примеси.

3.

Ориз – пакет от 1 кг.

Кг.

360

ТД на производител. С едри, обли и без начупени и увредени от вредители зърна, с бяло оцветяване, без мирис на мухъл и запарено, без обрашняване, да не съдържа живи или мъртви вредители.


Обособена позиция №9: Зеленчуци – сурови

Зеленчуците трябва да отговарят на следните изисквания:

- На общия стандарт за предлагане на пазара на пресни плодове и зеленчуци по Приложение № 1, част А от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ L 157, 15.06.2011 г.).

-РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1148/2001 на комисията от 12.06.2001 г.относно проверките за съответствие със стандартите за търговия, приложими за пресните плодове и зеленчуци.

- НАРЕДБА № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, издадена от МЗХ, ДВ. Бр.43 от 8 Юни 2010 г.

Доставяните зеленчуци трябва да са подходящо опаковани за предпазване от външно замърсяване и повреди и цялостта им, съгласно изискванията на действащите нормативни документи.

Зеленчуците следва да се доставят с подходящи транспортни средства съгласно изискванията на Приложение №2, Глава IV на Регламент (ЕО) №852/2004г. на Европейския парламенти на Съвета от 29.04.2004г. относно хигиената на храните (OBL 139, 30.04.2004г.) и Глава 3, Раздел IV на Наредба №5 от 25.05.2006г. за хигиената на храните (обн.ДВ, бр.55 от 2006г.)

Всяка партида доставяни плодове и зеленчуци да се придружава с документи за произход, за качество и безопасност до съответния обект.По тази обособена позиция се определят следните ориентировъчни количества на избраните продукти:Артикул

Единица мярка

Прогнозни количества за 12 месеца

Техническа спецификация/ описание, изисквания

1

2

3

4

5

1.

Зеле

Кг.

432

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

2.

Лук кромид зрял

Кг.

450

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

3.

Домати – оранжейни

Кг.

240

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

4.

Краставици – оранжейни

Кг.

240

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

5.

Пресен пипер

Кг.

144

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

6.

Патладжан

Кг.

30

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

7.

Пресен чесън – връзка

вр.

15

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

8.

чесън

Кг.

15

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

9.

Зелена салата

Бр.

150

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

10

Репи

Бр.връзка

60

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

11

Моркови

Кг.

230

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

12

Спанак

Кг.

50

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

Каталог: admin
admin -> Декларация за минимална помощ
admin -> Примерна таблица за допустимите разходи по дейности на база референтни цени
admin -> Въпроси и отговори по мярка 112 „създаване на стопанства на млади фермери”
admin -> От Закона за туризма уважаеми хотелиери
admin -> Програма за опазване на околната среда на община твърдица г р. Т в ъ р д и ц а с е п т е м в р и 2 0 1 2 г о д
admin -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П о к а н а за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „
admin -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
admin -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г
admin -> Фактология: в периода 30. 07–06. 08. 2010 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница