Община ивановоДата24.07.2016
Размер12.33 Kb.

ОБЩИНА ИВАНОВО

www.ivanovo.bg
7088 с. Иваново , Област Русе , ул. “Олимпийска” 75

тел/факс: 08116/22-53 e-mail: obshtina@ivanovo.bg

З А П О В Е Д

РД – 09 - 256с. Иваново, 18.06. 2010 г.


ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА
Във връзка с допусната очевидна фактическа грешка в изчислението в заповед № РД-09-180/10.05.2010г. на Кмета на Община Иваново и на основание чл.62, ал.2 от АПК се извършва следната поправка: в т. ІІІ.1.Б от заповед № РД-09-180/10.05.2010г. за имот № 000255 – 2371,48 /две хиляди триста седемдесет и един лев и четиридесет и осем стотинки/ лева, да се чете: за имот № 000255 – 1028,48 /хиляда двадесет и осем лева и четиридесет и осем стотинки/ лева.
Настоящата Заповед да се съобщи по реда на АПК на заинтересованите лица.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок пред Административен съд Русе.

Заповедта се състои и подписа в три еднообразни екземпляра – един за подреждане в заповедната книга на Община Иваново, област Русе, един за дейност „Общинска собственост” – за подреждане в досието на имота и един за ЕТ”Стоил Димитров-Чико-Цветелина Стефанова-Стоил Димитров. Същата е обявена на сайта на Община Иваново – /www.ivanovo.bg/.

Данка МатееваКмет на Община Иваново,

Област Русе
Каталог: docs -> Obiavi -> 2010
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 236 с. Иваново, 14. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 235 с. Иваново, 11. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -483/04. 11. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 213 с. Иваново 02. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд 09 101 с. Иваново, 23. 03. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09- 265 с. Иваново 23. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -277 с. Иваново, 29. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -484/05. 11. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 229 с. Иваново, 10. 06. 2010 г
2010 -> Решение за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд и от Остатъчен поземлен фонд чрез публичен търг


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница