Община ловеч състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 гДата11.03.2018
Размер214.51 Kb.
ОБЩИНА ЛОВЕЧ - Състояние на Регистрите за РАЖДАНЕ към 31.12.2007 г.Населено място

Съставени регистри

От 1911г. до 2007г.

Местосъхранение

на регистрите

Липсващи регистри

от 1911г. до 2007г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от 1911г. до 2007г.

/Къде са съставяни ?/

Гр. Ловеч

1911-1929 смесен


1930-2007

Община Ловеч

1919; 1920; 1922 изчезнали


С.Абланица

1911-1929 смесен

1930-2007Община Ловеч

1893-1910 Държавен архив Ловеч

С.Александрово

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1946 изчезнал

1974-1975; 1977; 1980-1985; 1987; 1991; 1994; 1996-1998.

С.Баховица

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
С.Брестово

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
С.Българене

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч

1968-1969;1972-1974;1976-1993

1893-1910 Държавен архив ЛовечС.Владиня

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
С.Горан

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч

1893-1910 Държавен архив Ловеч

1969


С.Горно Павликене

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1969 -1990 изчезнали

1893-1910 Държавен архив Ловеч

С.Гостиня

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
С.Деветаки

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1943 изчезвал
С.Дойренци

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч

1973 -1986; 1989-1990; 1992-1993; 1995-1999; 2001

С.Дренов

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
С.Дъбрава

1980-2007

Община Ловеч
С.Изворче

2000-2007

Община Ловеч


-

Гр.Ловеч

С.Йоглав

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1935-1936; 1938-1944; 1946; 1948-1949; 1951; 1959; 1965 изгубени

1893-1910 Държавен архив Ловеч

С.Казачево

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
1893-1910 Държавен архив Ловеч

1951;1953;1955;1957;1959-1965С.Къкрина

1911-1929 смесен

1930-1985


Община Ловеч

1970-1984

С.Лешница

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1935 изчезнал

1980-1988

С.Лисец

1911-1929 смесен

1930-1968


Община Ловеч
С.Малиново

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
С.Прелом

1911-1929 смесен

1930-1977


Община Ловеч


1966-1969 изчезнали

1964-1965;1970;1976

С.Пресяка

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч

1957;1959;1961-1965;1967-1973

С.Радювене

1905-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч

1975-1992;1994-1996; 1998-1999

С.Скобелево

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1913-1914; 1924-1925 изчезнали
С.Славяни

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1932; 1935-1939; 1948; 1950; 1951; 1953; 1956-1958; 1960; 1963; 1967-1969 изгорели при пожар
С.Слатина

1910-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
С.Сливек

1920-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1979-1980 изгубени
С.Смочан

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч

19893-1910 Държавен архив Ловеч

С.Соколово

1905-1959

1981;1991


Община Ловеч
С.Стефаново

1910-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
С.Тепава

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1897-1922;1931;1959-1965 изгубени
С.Умаревци

1931-2007

Община Ловеч


1941;1950-1951 изгорели

1911-1929;1953-1999 изгубени2000-2001

С.Хлевене

1894-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1897-1899 изгубени
С.Чавдарци

1911-1929 смесен

1930-2007

1973-1993

М.Макаревец

С.Гозница-закрито

1930-1969

Община Ловеч

1935-1958

С.Зълково-закрито
С.Зълково-закритоС.Кайкъ махла-закрито
С.Кайкъ махла-закритоС.Мираш-закрито
С.Мираш-закритоС.Продимчец

1919-1920 смесен

1959-1970


Община Ловеч

1962;1965

С.Сотево-закрито
С.Сотево-закрито
ОБЩИНА ЛОВЕЧ - Състояние на Регистрите за ГРАЖДАНСКИ БРАК към 31.12.2007 гНаселено място

Съставени регистри

От1911г. до 2007 г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от 1911г. до 2007г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от 1911г. до 2007г.

/Къде са съставяни ?/

Гр.Ловеч

1911-1929 смесен

1930-2007

Община Ловеч

1919; 1920; 1922 изчезнали


С.Абланица

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1947; 1979 изчезнали

1893-1910 Държавен архив Ловеч

С.Александрово

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
С.Баховица

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
С.Брестово

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
С.Българене

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч

1974;1975

1893-1910 Държавен архив ЛовечС.Владиня

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
С.Горан

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч

1893-1910 Държавен архив Ловеч

1976;1983;1986;1989С.Горно Павликене

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч

1893-1910 Държавен архив Ловеч

1979-1980;1982-1983;1985С. Гостиня

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч

1972-1977;1979-1984

С. Деветаки

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1962;1975 изчезнали
С. Дойренци

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч

1995; 2000

С. Дренов

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
С. Дъбрава

1980-2007

Община Ловеч

1959-1998

С.Изворче

2000-2007

Община Ловеч


-

Гр.Ловеч

С.Йоглав

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1935-1936;1938-1944;1946;1948-1949;1951;1958;1959;1965 изгубени

1893-1910 Държавен архив Ловеч

1982;1985-1987;1989-1991.
С.Казачево

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч

1893-1910 Държавен архив -гр. Ловеч

1971-1974;1977-1978;1980; 1986-1987; 1990; 1994-1995С.Къкрина

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч

1982-1991;1993-1995; 1997-1998

С.Лешница

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1934 изчезнал

1980-1986

С.Лисец

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч

1982;1989-1994

С.Малиново

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
С.Прелом

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч

1963;1972-1974;1976-1998

С.Пресяка

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч

1974;1983-1986;1989;1992; 1994-1996

С.Радювене

1905-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч

1994-2000

С.Скобелево

1911-1299 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1913-1914; 1924-1925 изчезнали

1976-1984

С.Славяни

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1935-1938;1964-1969;1981-1987 изгорели при пожар
С.Слатина

1910-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1947 изчезнал
С.Сливек

1920-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1979-1980; 1995 изгубени
С.Смочан

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч

19893-1910 Държавен архив Ловеч

С.Соколово

1905-2007

Община Ловеч
С.Стефаново

1910-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч

1968;1970-1971; 1974-1981

С.Тепава

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1931;1937 изгубени
С.Умаревци

1930-2007

Община Ловеч


1941;1950-1951;1953-1979 изгорели

1911-1929 - изгубени1988-1990;1992-1996.

С.Хлевене

1894-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1897-1899 изгубени
С.Чавдарци

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
М.Макаревец

С.Гозница-закрито

1930-1968

Община Ловеч

1935-1958

С.Зълково-закрито

С.Кайкъ махла-закрито

С.Мираш-закрито

С.Продимчец

1919-1920 смесени

1959-1970


Община Ловеч

1966

С.Сотево-закрито


ОБЩИНА ЛОВЕЧ. - Състояние на Регистрите за СМЪРТ към 31.12.2007 гНаселено място

Съставени регистри

От1911 г. до 2007г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от 1911г. до 2007г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от 1911г. до 2007.г.

/Къде са съставяни ?/

Гр.Ловеч

1911-1929 смесен

1930-2007

Община Ловеч

1919;1920;1922 изчезнали


С.Абланица

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч

1893-1910 Държавен архив Ловеч

С.Александрово

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
С.Баховица

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
С.Брестово

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
С.Българене

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч

1893-1910 Държавен архив Ловеч

С.Владиня

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
С.Горан

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч

1893-1910 Държавен архив Ловеч

С.Горно Павликене

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч

1893-1910 Държавен архив Ловеч

С.Гостиня

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1930 изчезнал
С.Деветаки

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1942;1968;1969;1970 изчезнали
С.Дойренци

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
С.Дренов

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
С.Дъбрава

1980-2007

Община Ловеч
С.Изворче

2000-2007

Община Ловеч
С.Йоглав

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1935-1936;1938-1944;1946;1948-1950;1958;1959;1965 изгубени

1893-1910 Държавен архив Ловеч

С.Казачево

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч

1893-1910 Държавен архив Ловеч


С.Къкрина

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1991-1993 изчезнали
С.Лешница

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1931 изчезнал
С.Лисец

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
С.Малиново

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
С.Прелом

1911-1929 месен

1930-2007


Община Ловеч
С.Пресяка

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
С.Радювене

1905-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
С.Скобелево

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1913-1914;1924-1925 изчезнали
С.Славяни

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1935-1938;1946;1950;1961-1969;1973-1975;1977-1987 изгорели при пожар
С.Слатина

1910-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1951 изчезнал
С.Сливек

1920-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1979-1980 изгубени
С.Смочан

1911-1929смесен

1930-2007


Община Ловеч

19893-1910 Държавен архив Ловеч

С.Соколово

1905-2007

Община Ловеч
С.Стефаново

1910-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч
С.Тепава

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1966 изгубен
С.Умаревци

1916-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1935-1945; 1950-1954; 1956-1978 - изгорели
С.Хлевене

1894-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч


1897-1899 изгубени
С.Чавдарци

1911-1929 смесен

1930-2007


Община Ловеч

1973-1993

М.Макаревец

С.Гозница-закрито

1930-1969

Община Ловеч

1935-1958

С.Зълково-закрито

С.Кайкъ махла-закрито

С.Мираш-закрито

С.Продимчец

1919-1920 смесени

1959-1970


Община Ловеч
С.Сотево-закрито

Каталог: rgs -> lovech
lovech -> Община луковит състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2007 г
rgs -> Община якоруда състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община аврен състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2007 г
rgs -> Община севлиево – Състояние на регистрите за раждане – към 01. 05. 2003г
lovech -> С. Ново село; с. Острец; с. Видима
lovech -> За селата и махалите, за които няма нищо отбелязано в таблиците, няма съставяни отделни регистри
lovech -> Община тетевен състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2007 г
lovech -> Община ябланица състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2007 г
lovech -> Община угърчин състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница