Община помориеДата22.07.2016
Размер44.76 Kb.
О Б Щ И Н А П О М О Р И Е

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКАОТНОСНО: Изпълнение БЮДЖЕТА на ОБЩИНА ПОМОРИЕ

към 30.06.2008г.


Изпълнението на приходите по бюджета за отчетния период възлизат на 9 051 428 лв., което представлява 42,41 на сто спрямо първоначалния бюджет и 104.45 на сто спрямо същия период на 2007г.


І. ПО ПРИХОДА:


 1. ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

Приходите с държавен характер са отчетени в размер на 3 704 058 лв., тяхното изпълнение спрямо плана е 44,07 на сто и 111,33 на сто спрямо второто тримесечие на 2007г., като в тях са включени:
  1. Обща допълваща субсидия3 579 522 лв., чието изпълнение спрямо първоначалния бюджет е съответно 57.26 на сто, спрямо 2007г. – 190.43 на сто;

  2. Целеви трансфери за капиталови разходи -21 758 лв., чието

изпълнение спрямо актуализирания бюджет е съответно 5,70 на сто

  1. Целеви трансфер за компенсиране на безплатни и по намалени цени пътувания / & 31-28/ - 40 123 лв.

  2. Получени средства като трансфери/ & 61-05/ от МТСП :

 • По програмата за осигуряване на заетост 6 634 лв.

1,4 Получени средства като трансфер/&61-01/ 55 841 лв.

училище / & 61-01/ 54 097 лв

 • МДААР - избори /& 61-00/ 1 744 лв.

1.5 Временно съхраняване на средства /& 88-00/ 180 лв. 1. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

Приходите с общински характер за второто тримесечие са в размер на 56296 691лв., или изпълнението им спрямо плана е 44,07 на сто, а спрямо миналогодишното второ тримесечие 111,33 на сто, в това число:

2.1. Собствени приходи в размер на 5 363 923 лв. – 38,77 на сто спрямо плана и 99,43 на сто спрямо второто тримесечие на 2007г., в това число:
2.2.1. Данъчни приходи 3 810 738 лв.
- 2 -
Тяхното изпълнение спрямо бюджет 2008 г. е 53,90 на сто, а спрямо 30.06.2007. съответно 183,47 на сто..

2.2.2. Неданъчни приходи 1 553 185 лв.

Спрямо плана тяхното изпълнение е 22,95 на сто, и 46,82 на сто спрямо същия период на миналата година .
2.2. Обща изравнителна субсидия 283 010лв.


 1. За второто тримесечие не са ползвани временни безлихвени заеми от извънбюджетните сметки на Общината
 1. За отчетния период Община Поморие не е възстановила чужди средства от предходен период в размер на 2 031 лв. 1. Депозитите по бюджетната сметка към 30.06.2008г. са 71 500 лв.


6. Наличните средства към 30.06.2008г. по бюджетните сметки са 352 474 лв. както следва:

- по бюджетната сметка 342770 лв.

- по текущата сметка във валута 9 704 лв.
5. Наличните средства по извънбюджетни сметки и фондове на Общината към 30.06. 2008г.

са в размер на 203 700 лв.

в т.ч. Фонд”За покриване на разходите по приватизация” 23 304 лв.

Специален фонд”За инвестиции-приватизация” 126 лв.

Извънбюджетна сметка за дарение по чл.42 ал.1 т.2 180 270 лв. 1. ПРИХОДИ ФОРМИРАЩИ КАПИТАЛОВИЯ БЮДЖЕТ

Приходите формиращи капиталовия бюджет за отчетния период са в размер на 188411 лв., в това число от:

  1. Приходите от продажба на общинско имущество към 30.06.2008г. са 166 653 лв. –2,55 на сто спрямо плана за 2008г. и 4,90 на сто спрямо тяхното изпълнение за същия период на миналата година.

3.2 Целевата субсидия за капиталови разходи за отчетния период е в

размер на 21758 лв.


ІІ.  ПО РАЗХОДА
Изпълнението на разходите за второто тримесечие на 2008г. възлиза на 8 692 834 лв. – или 43,08 на сто спрямо първоначалния план и 108,64 на сто спрямо същото тримесечие на 2007г. и са разпределени както следва за:
- 3 -


 1. ТЕКУЩ БЮДЖЕТ

Изпълнението на разходите по текущия бюджет възлиза на 6 689 451 лв., което спрямо Бюджета за 2008г. е 47,27 на сто, а спрямо второто тримесечие на 2007г. 116,42 на сто.
 • За делегирани от държавата дейности 3 228 586 лв.

С относителен дял спрямо общата сума на текущите разходи –37,14 на сто ..

 • За местни дейности 3 460 865 лв.

Съответно с дял 51,73 на сто..
Разходите са извършени по параграфи както следва:
А) За работни заплати и възнаграждения на персонала и съответните осигурителни вноски са изразходени средства в размер на 2 842 001 лв, които са с относителен дял в текущия бюджет е 43,01 на сто, в това число:
Б) За издръжка са в размер на 3 736 278 лв., техният относителен дял е 57,54 на сто и изпълнението им спрямо плана е 47,63 на сто,
В) За субсидиите за нефинансови предприятия – читалища, спортни клубове в размер на 119 699 лв.,
Г) За субсидиите за нефинансови предприятия, за текущата дейност в размер на 70 200 лв
Д) Други –чл.внос, помощи , в размер на 5 913 лв 1. КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ


За отчетния период Община Поморие е разходвала 2 003 383 лв. по капиталовата програма за 2008г., чието изпълнение спрямо плана е 33,02 на сто, а спрямо същия период на миналата година 88,8 на сто., в това число:


 • За делегирани от държавата дейности 100 492 лв.

 • За местни дейности 1 902 891 лв.

Инвестиционните разходи формират средно 7.20 на сто от бюджета на

Общината за отчетния период и те са направени за :
- 4 -

Основен ремонт 717 678 лв.

Придобиване на ДМА 1 117 620 лв.

Придобиване на НДМА 98 085 лв.

Капиталов трансфер 70 000 лв.


ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

Численост на персонала към 30.06.2008 година е 755 щатни бройки.КМЕТ:………………………..

/инж. П.Златанов/
Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница