Община трекляно състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 гДата05.08.2018
Размер149.56 Kb.
ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО - Състояние на Регистрите за РАЖДАНЕ към 31.12.2007 г.Населено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

С.БРЕСТ

1895-1929СМЕСЕНИ

1930-1987

С.ЗЛОГОШ

С.ЗЛОГОШ


С.БЪЗОВИЦА

1893-1929СМЕСЕНИ

1900-1962С. ТРЕКЛЯНО

С.ТРЕКЛЯНО

С.ГАБРЕШЕВЦИ

1893-1929СМЕСЕНИ

1900-1977С.ТРЕКЛЯНО

С.ТРЕКЛЯНО

С.ГОРНИ

КОРИТЕН


1893-1929СМЕСЕНИ

1900-1959

1959-1977


С.ТРЕКЛЯНО

С.ТРЕКЛЯНО

С.Г.КОРИТЕН
С.ГОРНО КОБИЛЕ

1893-1927СМЕСЕНИ

1900-1946

1947-1962


С.ТРЕКЛЯНО

С.ТРЕКЛЯНО

С.СРЕДОРЕК
С.ДОБРИ ДОЛ

1895-1929СМЕСЕНИ

1930-1960

1961-1967


С.ЗЛОГОШ

С.ЗЛОГОШ


С.ДОБРИ ДОЛС.ДОЛНИ

КОРИТЕН


1895-1929СМЕСЕНИ

1930-1987С.ЗЛОГОШ

С.ЗЛОГОШ
1987-2008Г.С.ДОЛНО КОБИЛЕ

1893-1925СМЕСЕНИ

1900-1920

1921-1977


С.ТРЕКЛЯНО

С.ТРЕКЛЯНО

С.СРЕДОРЕК
С.ДРАГОЙЧИНЦИ

1894-1928СМЕСЕНИ

1930-1979С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.ДРАГОЙЧИНЦИ1909-1928-ИЗГОРЕНИ

1943Г.-ИЗГОРЕН


С.ЗЛОГОШ

1895-1929СМЕСЕНИ

1930-1987С.ЗЛОГОШ

С.ЗЛОГОШ
С.КИСЕЛИЦА

1893-1927СМЕСЕНИ

1900-1940

1941-1977


С.ТРЕКЛЯНО

С.ТРЕКЛЯНО

СРЕДОРЕК
С.КОСОВО

1893-1929СМЕСЕНИ

1900-1977С.ТРЕКЛЯНО

С.ТРЕКЛЯНО

1978-2008Г.С.МЕТОХИЯ

1894-1928СМЕСЕНИ

1929-1944

1945-1978


С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.СРЕДОРЕК


1909-1928 ИЗГОРЕНИ

1943Г.

С.ПОБИТ КАМЪК

1894-1928СМЕСЕНИ

1925-1975С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.ДРАГОЙЧИНЦИ1909-1928 ИЗГОРЕНИ
С.СРЕДОРЕК

1893-1929СМЕСЕНИ

1900-1934С.ТРЕКЛЯНО

С.СРЕДОРЕК


ОСТАНАЛИТЕ

СРЕДОРЕК


С.СУШИЦА

1895-1929СМЕСЕНИ

1930-1987С.ЗЛОГОШ

С.ЗЛОГОШ
С.ТРЕКЛЯНО

1893-1929СМЕСЕНИ

1930-1977С.ТРЕКЛЯНО

С.ТРЕКЛЯНО


1944Г.

С.УШИ

1893-1925СМЕСЕНИ

1930-1970С.ТРЕКЛЯНО

С.УШИ
1971-2008С.ЧЕШЛЯНЦИ

1894-1928СМЕСЕНИ

1929-1950

1951-1970


С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.СРЕДОРЕК


1909-1928 ИЗГОРЕНИ
М.ВЪЗЧУКАР-

Закрито


1894-1928СМЕСЕНИ

1929-1950С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.ДРАГОЙЧИНЦИ1909-1928 ИЗГОРЕНИ
М.ГЕЛЧИНА-

Зокрито


1893-1929СМЕСЕНИ

1930-1934

1935-1957


С.ТРЕКЛЯНО

С.ТРЕКЛЯНО

СРЕДОРЕК
С.ДРАГОЛЕВЦИ-

Закрито


1893-1929СМЕСЕНИ

1900-1934

1935-1970


С.ТРЕКЛЯНО

С.ТРЕКЛЯНО

С.СРЕДОРЕК
С.ЛЕЧЕВЦИ-

Закрито


1893-1929СМЕСЕНИ

1900-1934

1935-1970


С.ТРЕКЛЯНО

С.ТРЕКЛЯНО

С.СРЕДОРЕК
С.ЦАРИЦА-

Закрито


1894-1928СМЕСЕНИ

1930-1957С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.ДРАГОЙЧИНЦИ1909-1928ИЗГОРЕНИ

1943Г.- ОПОЖАРЕНИ


С.ШАТКОВИЦА-

Закрито


1894-1928СМЕСЕНИ

1930-1957С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.ДРАГОЙЧИНЦИ1909-1908ИЗГОРЕНИ

1943Г.- ОПОЖАРЕНИ
ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО - Състояние на Регистрите за ГРАЖДАНСКИ БРАК към 31.12.2007 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

С.БРЕСТ

1895-1929СМЕСЕНИ

1930-1980

С.ЗЛОГОШ


С.ЗЛОГОШ

-


С.БЪЗОВИЦА

1893-1929СМЕСЕНИ

1930-1961

1961-1970


С. ТРЕКЛЯНО

С.ТРЕКЛЯНО

С.СРЕДОРЕК

-

С.ГАБРЕШЕВЦИ

1893-1929СМЕСЕНИ

1907-1990С.ТРЕКЛЯНО

С.ТРЕКЛЯНО

1990-2002С.ГОРНИ

КОРИТЕН


1893-1929СМЕСЕНИ

1930-1934

1935-1959

1959-1977С.ТРЕКЛЯНО

С.ЗЛОГОШ


С.УШИ

С.ГОРНИ КОРИТЕН

С.ГОРНО КОБИЛЕ

1893-1927СМЕСЕНИ

1930-1967С.ТРЕКЛЯНО

С.СРЕДОРЕК

С.ДОБРИ ДОЛ

1895-1929СМЕСЕНИ

1930-1980С.ЗЛОГОШ

С.ЗЛОГОШ
С.ДОЛНИ

КОРИТЕН


1895-1929СМЕСЕНИ

1930-1980С.ЗЛОГОШ

С.ЗЛОГОШ
С.ДОЛНО КОБИЛЕ

1893-1925СМЕСЕНИ

1907-1934

1934-1970


С.ТРЕКЛЯНО

С.ТРЕКЛЯНО

С.СРЕДОРЕК
С.ДРАГОЙЧИНЦИ

1894-1928СМЕСЕНИ

1930-1971С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.ДРАГОЙЧИНЦИ


1943Г- ОПОЖАРЕНИ


С.ЗЛОГОШ

1895-1929СМЕСЕНИ

1930-1980С.ЗЛОГОШ

С.ЗЛОГОШ
1980-2002С.КИСЕЛИЦА

1893-1927СМЕСЕНИ

1907-1934

1934-1970


С.ТРЕКЛЯНО

С.ТРЕКЛЯНО

С.СРЕДОРЕК
С.КОСОВО

1893-1929СМЕСЕНИ

1907-2000С.ТРЕКЛЯНО

С.ТРЕКЛЯНО

2000-2002С.МЕТОХИЯ

1894-1928СМЕСЕНИ

1930-1944

1945-1970


С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.СРЕДОРЕК

1943Г.- ЛИПСВА


1970-2002С.ПОБИТ КАМЪК

1894-1928СМЕСЕНИ

1930-1971С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.ДРАГОЙЧИНЦИ


1943Г.

1971-2002


С.СРЕДОРЕК

1893-1929СМЕСЕНИ

1920-1970С.ТРЕКЛЯНО

С.СРЕДОРЕК

1971-2002С.СУШИЦА

1895-1929СМЕСЕНИ

1930-1980С.ЗЛОГОШ

С.ЗЛОГОШ
1980-2002С.ТРЕКЛЯНО

1893-1929СМЕСЕНИ

1907-2000С.ТРЕКЛЯНО

С.ТРЕКЛЯНО1944Г.

2000-2002

С.УШИ

1893-1925СМЕСЕНИ

1923-1981С.ТРЕКЛЯНО

С.УШИ
1982-2002С.ЧЕШЛЯНЦИ

1894-1928СМЕСЕНИ

1930-1949

1950-1970


С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.СРЕДОРЕК

1943Г.

-


М.ВЪЗЧУКАР-

Закрито


1894-1928СМЕСЕНИ

-


С.ДРАГОЙЧИНЦИ

-


--

-

М.ГЕЛЧИНА-

Зокрито


1893-1929СМЕСЕНИ

1930-1934

1935-1957


С.ТРЕКЛЯНО

С.ТРЕКЛЯНО

С.СРЕДОРЕК

-

С.ДРАГОЛЕВЦИ-

Закрито


1893-1929СМЕСЕНИ

1934-1957С.ТРЕКЛЯНО

С.СРЕДОРЕК


-

С.ЛЕЧЕВЦИ-

Закрито


1893-1929СМЕСЕНИ

1934-1957С.ТРЕКЛЯНО

С.СРЕДОРЕК


-

С.ЦАРИЦА-

Закрито


1894-1928СМЕСЕНИ

1930-1957С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.ДРАГОЙЧИНЦИ


1943Г.


-

С.ШАТКОВИЦА-

Закрито


1894-1928СМЕСЕНИ

1930-1957С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.ДРАГОЙЧИНЦИ


1943Г.


-ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО - Състояние на Регистрите за СМЪРТ към 31.12.2007 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

С.БРЕСТ

1895-1929СМЕСЕНИ

1930-2007

С.ЗЛОГОШ

С.ЗЛОГОШ


С.БЪЗОВИЦА

1893-1929СМЕСЕНИ

1930-1934

1934-2007


С. ТРЕКЛЯНО

С.ТРЕКЛЯНО

С.СРЕДОРЕК
С.ГАБРЕШЕВЦИ

1893-1929СМЕСЕНИ

1930-1982

1983-2007


С.ТРЕКЛЯНО

С.ТРЕКЛЯНО

С.ГАБРЕШЕВЦИС.ГОРНИ


КОРИТЕН

1893-1929СМЕСЕНИ

1926-1955

1956-1980

1981-2007С.ТРЕКЛЯНО

С.УШИ


С.ТРЕКЛЯНО

С.ГОРНИ КОРИТЕН

С.ГОРНО КОБИЛЕ

1893-1927СМЕСЕНИ

1926-1980

1981-2007


С.ТРЕКЛЯНО

С.ТРЕКЛЯНО

С.ДОЛНО КОБИЛЕ
С.ДОБРИ ДОЛ

1895-1929СМЕСЕНИ

1895-1967

1967-2007


С.ЗЛОГОШ

С.ЗЛОГОШ


С.ДОБРИ ДОЛС.ДОЛНИ

КОРИТЕН


1895-1929СМЕСЕНИ

1930-1983

1984-2007


С.ЗЛОГОШ

С.ЗЛОГОШ


С.ДОЛНИ КОРИТЕНС.ДОЛНО КОБИЛЕ

1893-1925СМЕСЕНИ

1926-1980С.ТРЕКЛЯНО

С.ТРЕКЛЯНО

С.ДРАГОЙЧИНЦИ

1894-1928СМЕСЕНИ

1930-2007С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.ДРАГОЙЧИНЦИ


1943Г.

С.ЗЛОГОШ

1895-1929СМЕСЕНИ

1930-2007С.ЗЛОГОШ

С.ЗЛОГОШ
С.КИСЕЛИЦА

1893-1927СМЕСЕНИ

1926-1980

1981-2007


С.ТРЕКЛЯНО

С.ТРЕКЛЯНО

С.ДОЛНО КОБИЛЕ

1944Г.

С.КОСОВО

1893-1929СМЕСЕНИ

1930-1991

1992-2007


С.ТРЕКЛЯНО

С.ТРЕКЛЯНО

С.КОСОВО
С.МЕТОХИЯ

1894-1928СМЕСЕНИ

1930-1950

1950-1981

1982-2007С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.СРЕДОРЕК

С.МЕТОХИЯ


1943Г.

С.ПОБИТ КАМЪК

1894-1928СМЕСЕНИ

1930-1981

1982-2007


С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.МЕТОХИЯ

1943Г.

С.СРЕДОРЕК

1893-1929СМЕСЕНИ

1934-2007С.ТРЕКЛЯНО

С.СРЕДОРЕК

С.СУШИЦА

1895-1929СМЕСЕНИ

1930-1981

1982-2007


С.ЗЛОГОШ

С.ЗЛОГОШ


С.СУШИЦАС.ТРЕКЛЯНО

1893-1929СМЕСЕНИ

1930-2007С.ТРЕКЛЯНО

С.ТРЕКЛЯНО1944Г.
С.УШИ

1893-1925СМЕСЕНИ

1926-2007С.ТРЕКЛЯНО

С.УШИ
С.ЧЕШЛЯНЦИ

1894-1928СМЕСЕНИ

1930-1957

1958-2007


С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.СРЕДОРЕК

1943Г.

М.ВЪЗЧУКАР-

Закрито


1894-1928СМЕСЕНИ

1930-1957С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.ДРАГОЙЧИНЦИ


1943Г.

М.ГЕЛЧИНА-

Зокрито


1893-1929СМЕСЕНИ

1934-1957С.ТРЕКЛЯНО

С.СРЕДОРЕК

С.ДРАГОЛЕВЦИ-

Закрито


1893-1929СМЕСЕНИ

1934-2003С.ТРЕКЛЯНО

С.СРЕДОРЕК

С.ЛЕЧЕВЦИ-

Закрито


1893-1929СМЕСЕНИ

1934-2003С.ТРЕКЛЯНО

С.СРЕДОРЕК

С.ЦАРИЦА-

Закрито


1894-1928СМЕСЕНИ

1930-1957С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.ДРАГОЙЧИНЦИ


1943Г.

С.ШАТКОВИЦА-

Закрито


1894-1928СМЕСЕНИ

1930-1957С.ДРАГОЙЧИНЦИ

С.ДРАГОЙЧИНЦИ


1943Г.

Каталог: rgs -> kustendil
rgs -> Община якоруда състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община аврен състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2007 г
rgs -> Община севлиево – Състояние на регистрите за раждане – към 01. 05. 2003г
kustendil -> Община бобов дол- състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
kustendil -> Община кюстендил. Състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
kustendil -> Община бобошево – Състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
kustendil -> Община дупница състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
kustendil -> Община сапарева баня състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
kustendil -> Община кочериново състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
kustendil -> Липсващите регистри така са наследени община невестино състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница