Община вълчедръм – Състояние на регистрите за раждане към 31. 12. 2007гДата04.08.2018
Размер119.58 Kb.
ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ – Състояние на РЕГИСТРИТЕ ЗА РАЖДАНЕ към 31.12.2007г.


Населено място

Съставени регистри

от ...........г. до...........г.

Место съхранение на регистрите

Липсващи регистри

от............г. до.............г.

/причини/

Не са съставяни регистри

Къде са съставени

ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ
1893-1929 смесени

1930 - 2007ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ


С. БОТЕВО


1980 – 2000

2001 - 2007ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

1908 - изгубена

1894 – 1929

смесени - Мокреш

1930 – 1945

Мокреш


1946 – 1979

Разград


С. БЪЗОВЕЦ


1930 – 1934

1945 – 1955

1965 – 2000

2001 - 2007
ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

-

1909 – 1929

смесени - Септемврийци

1935 – 1944

Септемврийци

1956 – 1964

СептемврийциС. ГОРНИ ЦИБЪР


1959 - 2000

2001 - 2007ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

1905,1909

изгорели при пожар1898 – 1929

смесени - Долни Цибър

1930 – 1958

Долни ЦибърС. ДОЛНИ ЦИБЪР


1898 – 1929 смесени

1930 – 2000

2001 - 2007


ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

1905,1909

изгорели при пожар-

С. ЗЛАТИЯ


1909 – 1929 смесени

1930 – 2000

2001 - 2007


ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

-

-

С. ИГНАТОВО


1981 – 2000

2001 - 2007ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

1905,1909

изгорели при пожар1898 – 1929

смесени - Долни Цибър

1930 – 1958

Долни Цибър

1959 – 1980 - Златия


С. МОКРЕШ


1894 – 1929 смесени

1930 – 2000

2001 - 2007


ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

1908 – изгубена

-

С. РАЗГРАД


1909 – 1929 смесени

1930 – 1934

1946 – 2000

2001 - 2007ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

-

1935 – 1945

Златия


С.СЕПТЕМВРИЙЦИ


1893 – 1929 смесени

1930 – 2000

2001 - 2007


ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

-

-

С. ЧЕРНИ ВРЪХ


1921 – 1929 смесени

1930 – 1934

1959 – 2000

2001 - 2007ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

-

1893 – 1920

смесени - Вълчедръм

1935 – 1958

ВълчедръмС.ДУШИЛНИЦА

- закрито-

-

-

1923 – 1929

смесени - Мокреш

1930 – 1934

Мокреш


С. КАЛУГЕР МАХАЛА

- закрито-

-

-

1909 – 1929

смесени – Златия

1930 – 1955

Златия


С.КРУМОВО

- закрито-

-

-

1909 – 1929

смесени – Разград

1930 – 1934

Разград


1935 – 1945

Златия


1946 – 1955

Разград


С. КУЛЕ МАХАЛА

- закрито-

-

-

1909 – 1929

смесени – Златия

1930 – 1955

Златия


С. РАЗГРАД МАХАЛА

- закрито-

-

-

1909 – 1929

смесени – Разград

1930 – 1934

Разград


1935 – 1945

Златия


1946 – 1955

РазградОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ – Състояние на РЕГИСТРИТЕ ЗА БРАК към 31.12.2007 г.


Населено място

Съставени регистри

от ...........г. до...........г.

Место съхранение на регистрите

Липсващи регистри

от............г. до.............г.

/причини/

Не са съставяни регистри

Къде са съставени

ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ
1893-1929 смесени

1930 - 2007ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ


С. БОТЕВО


1980 – 2000

2001 - 2007ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

1908 - изгубена

1894 – 1929

смесени - Мокреш

1930 – 1945

Мокреш


1946 – 1979

Разград


С. БЪЗОВЕЦ


1930 – 1934

1945 – 1955

1965 – 2000

2001 - 2007
ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ
1909 – 1929

смесени - Септемврийци

1935 – 1944

Септемврийци

1956 – 1964

СептемврийциС. ГОРНИ ЦИБЪР


1959 - 2000

2001 - 2007ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

1905,1909

изгорели при пожар1898 – 1929

смесени - Долни Цибър

1930 – 1958

Долни ЦибърС. ДОЛНИ ЦИБЪР


1898 – 1929 смесени

1930 – 2000

2001 - 2007


ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

1905,1909

изгорели при пожар


С. ЗЛАТИЯ


1909 – 1929 смесени

1930 – 2000

2001 - 2007


ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

-

-

С. ИГНАТОВО


1981 – 2000

2001 - 2007ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

1905,1909

изгорели при пожар1898 – 1929

смесени – Долни Цибър

1930 – 1958

Долни Цибър

1959 – 1980 - Златия


С. МОКРЕШ


1894 – 1929 смесени

1930 – 2000

2001 - 2007


ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

1908 - изгубена
С. РАЗГРАД


1909 – 1929 смесени

1930 – 1934

1946 – 2000

2001 - 2007ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

-

1935 – 1945

Златия


С.СЕПТЕМВРИЙЦИ


1893 – 1929 смесени

1930 – 2000

2001 - 2007


ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

-

-

С. ЧЕРНИ ВРЪХ


1921 – 1929 смесени

1930 – 1934

1959 – 2000

2001 - 2007ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

-

1893 – 1920

смесени – Вълчедръм

1935 – 1958

ВълчедръмС.ДУШИЛНИЦА

- закрито-

-

-

1923 – 1929

смесени - Мокреш

1930 – 1934

Мокреш


С. КАЛУГЕР МАХАЛА

- закрито-

-

-

1909 – 1929

смесени – Златия

1930 – 1955

Златия


С.КРУМОВО

- закрито-

-

-

1909 – 1929

смесени – Разград

1930 – 1934

Разград


1935 – 1945

Златия


1946 – 1955

Разград


С. КУЛЕ МАХАЛА

- закрито-

-

-

1909 – 1929

смесени – Златия

1930 – 1955

Златия


С. РАЗГРАД МАХАЛА

- закрито-

-

-

1909 – 1929

смесени – Разград

1930 – 1934

Разград


1935 – 1945

Златия


1946 – 1955

РазградОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ – Състояние на РЕГИСТРИТЕ ЗА СМЪРТ към 31.12.2007 г.


Населено място

Съставени регистри

от ...........г. до...........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от............г. до.............г.

/причини/

Не са съставяни регистри

Къде са съставени

ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ
1893-1929 смесени

1930 - 2007ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ


С. БОТЕВО


1980 – 2000

2001 - 2007ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

1908 - изгубена

1894 – 1929

смесени - Мокреш

1930 – 1945

Мокреш


1946 – 1979

Разград


С. БЪЗОВЕЦ


1930 – 1934

1945 – 1955

1965 – 2000

2001 - 2007
ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

-

1909 – 1929

смесени - Септемврийци

1935 – 1944

Септемврийци

1956 – 1964

СептемврийциС. ГОРНИ ЦИБЪР


1959 - 2000

2001 - 2007ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

1905,1909

изгорели при пожар1898 – 1929

смесени - Долни Цибър

1930 – 1958

Долни ЦибърС. ДОЛНИ ЦИБЪР


1898 – 1929 смесени

1930 – 2000

2001 - 2007


ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

1905,1909

изгорели при пожар


С. ЗЛАТИЯ


1909 – 1929 смесени

1930 – 2000

2001 - 2007


ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

-

-

С. ИГНАТОВО


1981 – 2000

2001 - 2007ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

1905,1909

изгорели при пожар1898 – 1929

смесени – Долни Цибър

1930 – 1958

Долни Цибър

1959 – 1980 - Златия


С. МОКРЕШ


1894 – 1929 смесени

1930 – 2000

2001 - 2007


ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

1908 - изгубена

-

С. РАЗГРАД


1909 – 1929 смесени

1930 – 1934

1946 – 2000

2001 - 2007ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

-

1935 – 1945

Златия


С.СЕПТЕМВРИЙЦИ


1893 – 1929 смесени

1930 – 2000

2001 - 2007


ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

-
С. ЧЕРНИ ВРЪХ


1921 – 1929 смесени

1930 – 1934

1959 – 2000

2001 - 2007ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

-

1893 – 1920

смесени - Вълчедръм

1935 – 1958

ВълчедръмС.ДУШИЛНИЦА

- закрито-

-

-

1923 – 1929

смесени – Мокреш

1930 – 1934

Мокреш


С. КАЛУГЕР МАХАЛА

- закрито-

-

-

1909 – 1929

смесени – Златия

1930 – 1955

Златия


С.КРУМОВО

- закрито-

-

-

1909 – 1929

смесени – Разград

1930 – 1934

Разград


1935 – 1945

Златия


1946 – 1955

Разград


С. КУЛЕ МАХАЛА

- закрито-

-

-

1909 – 1929

смесени – Златия

1930 – 1955

Златия


С. РАЗГРАД МАХАЛА

- закрито-

-

-

1909 – 1929

смесени – Разград

1930 – 1934

Разград


1935 – 1945

Златия


1946 – 1955

Разград

Каталог: rgs -> montana
rgs -> Община якоруда състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община аврен състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2007 г
rgs -> Община севлиево – Състояние на регистрите за раждане – към 01. 05. 2003г
montana -> Община берковица състояние на регистрите за раждане към 31. 12. 2007г
montana -> Община вършец състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
montana -> Община бойчиновци състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
montana -> Община чипровци състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
montana -> Община брусарци състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007г
montana -> Община лом състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
montana -> Община георги дамяново състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница