Община вълчедръм област Монтана междинна оценка на общинския план за развитие


Икономическо развитие и инвестиционна активностстраница2/13
Дата04.08.2018
Размер1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Икономическо развитие и инвестиционна активност


  • Обща характеристика на икономическия комплекс на община Вълчедръм

Община Вълчедръм е петата община по принос в икономическите резултати на област Монтана. През 2011 г. в общината се произвежда 1% от продукцията в областта и заетата работна сила е 1.7% от общата заетост в областта. Дълготрайните материални активи през 2011 г. представляват 10.5% от тези на област Монтана.

Преработващата промишленост има символично участие в произведената продукция. В периода на прехода общината отбелязва непрекъснат спад на промишленото производство. Икономическата криза след 2008 г. влоши още повече условията за развитие на бизнеса и доведе до ново свиване на производството.Икономическото развитие на общинската икономика се характеризират с2:

  • Добре развито земеделие, основен източник на доходи за населението в общината.

  • Липса на икономическа диверсификация и почти пълно отсъствие на преработвателен и индустриален сектор.

  • Бавно разрастващ се частен сектор на услугите.

  • Отсъствие на частни инициативи, които биха могли да подобрят икономическата ситуация.

Таблица 2. Динамика на произведената продукция в област Монтана и община Вълчедръм през периода 2007-2011 г.

 Произведена продукция – хил.лв

2007

2008

2009

2010

2011

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

7902

14049

11954

19 093

44 232

Селско, горско и рибно стопанство

6048

9734

8368

15 507

36 267

Индустрия

38

1578

77

1 456

5 273

Услуги

1816

2737

3509

2 130

2 692

Относителен дял в област Монтана, %
Община ВЪЛЧЕДРЪМ

1.00%

1.50%

1.40%

2.00%

0.98%

Селско, горско и рибно стопанство

15.10%

14.10%

8.30%

12.10%

15.14%

Индустрия

0.00%

0.20%

0.00%

0.20%

0.01%

Услуги

1.30%

1.50%

2.00%

1.20%

1.33%

Относителен дял в община Вълчедръм1 %
Община ВЪЛЧЕДРЪМ

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.0%

Селско, горско и рибно стопанство

76.50%

69.30%

70.00%

81.20%

76.5%

Индустрия

0.50%

11.20%

0.60%

7.60%

0.5%

Услуги

23.00%

19.50%

29.40%

11.20%

23.0%

Източник: ТСБ Монтана

Предприемаческата активност в общината е по-ниска от средното за страната. Измерена с гъстотата на фирмите 1000 човека тя е 23,5, което е под средното за страната равнище – 47,6 на 1000.

За 2011 г. спрямо 2007 г. се забелязва много голямо увеличение на общия брой фирми (с 60%), което се дължи на увеличението на броя на микропредприятията.

Малкият и среден бизнес е резултат от протичащите процеси на структурната реформа. В отраслов план през анализирания период е увеличен броят на фирмите в селското стопанство (от 11 на 28) и в търговията (от 36 на 59), докато в останалите дейности техният брой намалява, което е резултат от икономическата криза.В общината няма големи предприятия. До 2007 г. само едно средно предприятие оперира на територията на община Вълчедръм. Малките предприятия от 10 до 50 заети също значително намаляват от 8 на 6 през анализирания период. Доминират микропредприятията с дял от 95.2 % / вж.Таблица 4/.

Таблица 3. Структура на предприятията по размер на заетите
2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

ОБЩО ЗА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

77

116

119

124

132

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Микро до 9 заети

68

108

111

118

126

88.3

93.1

93.3

95.2

95.5

Малки от 10 до 49

8

8

8

6

4

10.4

6.9

6.7

4.8

3.0

Средни от 50 до 249

1
 

 

2

1.3

0.0

0.0

0.0

1.5

Източник: НСИ    1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница