Община вълчедръм област Монтана междинна оценка на общинския план за развитиестраница4/13
Дата04.08.2018
Размер1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Демографско развитие и промени


Населението на община Вълчедръм към 1.02.2011 г. по данни от проведеното от НСИ преброяване е 9900 души. От тях 5081 (51.3%) са жени и 4819 души (48.7%) са мъже, или на 100 мъже се падат 109 жени.

За изследвания период 2007-2011 г. се запазва тенденцията на постепенно намаление на населението на общината3. Общото намаление е с 1086 души. Средногодишният прираст като абсолютен брой е -272 души, а като относителен дял той е -2.6%. Темповете на намаление на населението на община Вълчедръм са сходни със средните за област Монтана (-2.5%) и Северозападния район (-2.6%), но по-високи от средното ниво за страната (-1.0%).

Населението на общината е разпределено в 11 населени места – град Вълчедръм и 10 села. Над 1/3 от населението на общината е в общинския център - град Вълчедръм, където живеят 3662 души, или 37.0%, а в селата живее 63.0% от общото население. Според броя на населението си селата са средни с население 1000-2000 жит. (Долни Цибър и Септемврийци), малки с население от 250 до 1000 жит. (5 бр.) и много малки (с население до 250 жит.) – 3 бр.

Раждаемостта е в границите 75-100 родени деца средногодишно като през 2010 г. техният брой е 78. Коефициентът на раждаемост от 6.7‰ през 2007 г. достига най-високата си стойност през 2009 г. – 9.6‰, след което намалява на 7.6‰ през 2010 г. Делът на родилните контингенти за общината е 17.1%. По населени места са налице различия, изразяващи се в по-нисък дял в много малките села и по-висок - в населените места с ромско (циганско) население. За отбелязване е, че делът на родилните контингенти в град Вълчедръм (17.1%) е на средното ниво за общината, а най-висок е в с. Долни Цибър (25.3%).

Таблица 7. Население 2007-2011 г.


Териториални

нива


 

2007 г.

 

 2008 г.

 

 2009 г.

 

 2010 г.

 

 2011 г.

 

 Прираст 2007-2011 г.

общ

 


средногодишен

брой

%

Община Вълчедръм

 

 

 

 

 

 

 

 

общ брой

10986

10641

10398

10116

9900

-1086

-272

-2.6

мъже

5244

5068

4967

4823

4819

-425

-106

-2.1

жени

5742

5573

5431

5293

5081

-661

-165

-3.1

бр.жени/100 мъже

109.5

110.0

109.3

109.7

105.4

 

 

 

Област Монтана

 

 

 

 

общ брой

161161

158291

155899

153066

148098

-13063

-3266

-2.1

мъже

77870

76396

75158

73798

72841

-5029

-1257

-1.7

жени

83291

81895

80741

79268

75257

-8034

-2009

-2.5

бр.жени/100 мъже

107.0

107.2

107.4

107.4

103.3

 

 

 

Северозападен район

 

 

 

 

 


общ брой

929872

916054

902537

886911

847138

-82734

-20684

-2.3

мъже

451859

444546

437668

429894

416333

-35526

-8882

-2.0

жени

478013

471508

464869

457017

430805

-47208

-11802

-2.6

бр.жени/100 мъже

105.8

106.1

106.2

106.3

103.5

 

 

 

Източник: НСИ

В общата смъртност на населението на общината се наблюдава стабилизиране около едно сравнително високо ниво от 25-26‰.

Естественият прираст на населението на общината и всички населени места е отрицателна величина през изследвания период, в резултат на което населението постепенно намалява.

Във всички населени места се наблюдава процес на остаряване на населението, който е по-задълбочен при много малките села. Стойностите на показателя за община Вълчедръм са по-неблагоприятни от тези на област Монтана и района, предимно по отношение на населението над 65 години. С най-благоприятна възрастова структура е с. Долни Цибър, което е единственото населено място в община Вълчедръм с положителен демографски прираст.Коефициентът на възрастова зависимост показва броят на лицата от населението в "зависимите" възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в "независимите" възрасти (от 15 до 64 години). За периода се наблюдава намаление на стойностите на показателя от 81.7% през 2007 г. на 80.1% през 2010 г.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициентът на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15–19 г.) и излизащите от трудоспособна възраст (60–64 г.). За община Вълчедръм този коефициент намалява от 79.0 през 2007 г. на 56.8 през 2011 г. Всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 57 млади хора. В центъра на общината коефициентът е 42, т.е. под средното ниво. По-благоприятна е ситуацията в населените места с по-висок дял на ромско население като стойностите на коефициента са над 100 в Долни Цибър (183), докато в много малките села той е под 20. За сравнение в област Монтана и Северозападния район всеки 100 лица излизащи от трудоспособна възраст се заместват съответно от 61 и 59 млади хора. Общо за страната този коефициент е 70 – 2011 г.Българската етническа група към 1.02.2011 г. обхваща 7628, или 78.8% от лицата, доброволно декларирали етническото си самоопределение в община Вълчедръм Делът на българската етническа група в сравнение с преброяването през 2001 г. е намалял с 0.2 пункта. Ромският етнос към 1.02.2011 г. наброява 1954 души според самоопределението на лицата, с относителен дял 20.2%, който се запазва за периода между последните две преброявания (2001-2011 г.).    1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница