Община якоруда изпълнител: „и-финанси“еоод


Стратегическа цел 1.5. Подобряване възможностите за достъп до качествено здравеопазванестраница19/21
Дата22.07.2016
Размер2.93 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Стратегическа цел 1.5. Подобряване възможностите за достъп до качествено здравеопазване

Развитие системата за спешна помощ в Община Якоруда

379 000,00

ОПРЧР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Осигуряване на съвременни здравни услуги на населението в общината

270 000,00

ОПРЧР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Профилактични прегледи сред рискови обществени групи

150 000,00

ОПРЧР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Здравно-информационно обслужване на населението чрез семинари и открити дискусии

170 000,00

ОПРЧР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет II. Постигане на устойчив растеж и икономическо развитие

Стратегическа цел 2.1. Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на конкурентоспособността на икономиката на територията на Община Якоруда

Насърчаване на иновациите и предприемачеството

22 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Намаляване на административните бариери пред МСП

21 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Подпомагане бизнес клъстерите, изграждането и развитието на бизнес мрежи и кооперирането

19 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Насърчаване развитието на клъстери и бизнес мрежи в промишлеността

11 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Междуобщинско и трансгранично сътрудничество за подобряване и развитие на икономическия потенциал на общината

200 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Провеждане на активна междуинституционална координация при реализиране на политиките в областта на икономическото развитие на общината

12 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Институционализиране на общински офис за работа с инвеститори

305 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Стратегическа цел 2.2. Развитие на туристическия отрасъл

Развитие, опазване и поддържане на културно-историческо наследство

2 000 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Информационно обозначаване на важните културно-исторически обекти в общината

500 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Самодейност сред младите – танци, песни и традиции

110 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Честване на 9 Май – Деня на Европа

110 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Честване на деня на общината

130 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Насърчаване развитието на туризмът във всички негови форми съобразен с наличните ресурси

120 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Създаване на Съвет по въпросите за развитие на туризма

37 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Облагородяване на природните забележителности

160 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Изграждане и модернизирране на туристически атракционина територията на общината

250 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Стратегическа цел 2.3. Развитие на селското стопанство

Възстановяване и развитие на селскостопански производствен потенциал

100 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Насърчаване развитието на клъстъри и бизнес мрежи в селското и горското стопанство

100 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Стимулиране производството и преработката на земеделски и горски продукти с висока добавена стойност и пазарен потенциал

250 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет III. Развитие на техническата инфраструктура в Община Якоруда

Стратегическа цел 3.1. Подобряване екологичното състояние на община Якоруда

Изграждане и поддържане на система за непрекъснат мониторинг и контрол върху замърсители

1 200 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Реализиране на съвместни залесителни мероприятия между Горско стопанство, училищата и Общинската администрация

1 000 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Възстановяване на гори пострадали от горски пожари и други природни бедствия;

700 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Подобряване на условията за семенно възобновяване на горите,воденето на отгледни сечи /осветления / и създаване на високостъблени гори;

2 200 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Подобряване качеството и количеството на дървесината,чрез провеждане на подходящи лесовъдски дейности;

1 300 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Подпомагане на специалното оборудване и модернизацията на лесовъдските дейности;

1 500 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Увеличаване на леситостта

800 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Стратегическа цел 3.2. Развитие на ВиК инфраструктурата в Община Якоруда

,,Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на село Конарско, община Якоруда"

1 795 145,97

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

,,Корекция на река Места VIII етап"

90 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

,,Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция и разширяване на ВиК мрежата на територията на град Якоруда"

22 189 201,43

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

,,Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на територията на село Юруково"

85 000,00

ПРСР, Общински бюджет, Централен бюджет

Община Якоруда и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница