Община земен tехническо задание


Инфраструктура на социалното обслужванестраница10/21
Дата07.08.2018
Размер1.59 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

Инфраструктура на социалното обслужване


В пространствената структура на община Земен функционира Домашен социален патронаж. Същевременно се реализира и проект „Помощ в дома – качествени социални услуги в Община Земен“. До 30.05.2014 г. проектът е насочен към възрастни и деца с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, като се цели изграждане на звено за услуги в социална среда.

Сдружение SOS Детски селища управлява мобилни екипи за подкрепа на деца и семейства в риск в общината.

В рамките на територията на Местната инициативна група, включваща общините Земен, Радомир, Ковачевци, центровете за социални услуги включват домове за грижи за възрастни хора и хора и деца с увреждания /3 броя/, домашен социален патронаж, защитено жилище, дневен център за възрастни на пенсионна възраст, социална услуга „Домашен помощник”.

Социалната инфраструктура в общината е на задоволително ниво. Но повечето обекти са ситуирани в общинския център, което довежда до редица неудобства и проблеми. С ОУПО да се изследва необходимостта от създаване на нови обекти на социалната инфраструктура и съответно отреждане на нови терени за тях. При нефункциониращи такива да се прецени необходимостта от ново отреждане на територията чрез правилата и нормативите за прилагането на плана.

 1. Инфраструктура на образованието


В община Земен функционира едно общообразователно училище – „Св. св. Кирил и Методий“ разположено в град Земен. Учащи се в него през учебната 2012/2013 г. по степени на Международната стандартна класификация на образованието /ISCED '97/ са 103 ученика, като от тях – начално образование /I - IV клас‚ ISCED - 1/ – 33 бр., прогимназиално образование /V - VIII клас‚ ISCED - 2А/ – 58 бр., средно образование /IX - XIII клас‚ ISCED - 3А‚ 3С/ – 12 бр.

Фигура 22, Разпределението на учащите през учебната 2012/2013 г. /Източник: Районите, областите и общините на България 2012 г./.
Преподавателите през 2012/2013 г. в училището са 12 на брой. Материално-техническата база е сравнително добра, като има налично добро оборудване в кабинетите. Училището разполага и със спортна площадка.

Статистически зони
Статистически райони
Области
Общини


Общо

Общо-образователни училища

Специални училища

Училища по изкуствата и спортни училища

Проф. гимназии

Проф. колежи с прием след средно образование

Университети и специализирани висши училища


Общо за страната

2659

2040

72

41

416

37

45

Югозападна и Южна централна България

1224

937

26

19

180

25

30

Югозападен

654

487

13

11

96

18

24

Перник

45

33

1

1

9

-

1

Брезник

3

2

-

-

1

-

-

Земен

1

1

-

-

-

-

-

Ковачевци

1

1

-

-

-

-

-

Перник

31

22

1

1

6

-

1

Радомир

8

6

-

-

2

-

-

Трън

1

1

-

-

-

-

-
Таблица 16. Учебни институции през учебната 2012/2013 г.

Таблица 17. Преподаватели по видове учебни институции през учебната 2012/2013 г.Статистически зони
Статистически райони
Области
Общини


Общо

Общо образователни училища

Специални училища

Училища по изкуствата и спортни училища

Професионални колежи с прием след средно образование

Професионални гимназии и училища след VІ, VІІ и VІІІ клас

Колежи

Университети и специализирани висши училища

Общо за страната

82473

45072

882

1653

453

10957

1091

22365

Югозападна и Южна централна България

45096

21959

390

841

315

4997

648

15946

Югозападен

29468

12649

229

497

239

2761

383

12710

Перник

1050

687

11

15

-

221

-

116

Брезник

45

39

-

-

-

6

-

-

Земен

12

12

-

-

-

-

-

-

Ковачевци

6

6

-

-

-

-

-

-

Перник

817

500

11

15

-

175

-

116

Радомир

143

103

-

-

-

40

-

-

Трън

27

27

-

-

-

-

-

-

Структурата на образованието през 2011г. показва, че по-неблагоприятна от характерното за страната. Концентрацията на население с висше образование е около 15% по-ниска от средното за страната. Населението с основно образование е прекалено високо - 38,8% в сравнение с населението със средно образование – 42,4%.Фигура 23. Структура на образованието към 2011 г. /%/


В община Земен функционира едно Обединено детско заведение, което е целодневно, разположено в град Земен. Трима са детските учители, които се грижат за 46 деца.

Таблица 18. Детски градини, детски учители и деца през 2012/2013 г.Статистически зони
Статистически райони
Области
Общини


Общо

В т.ч. постоянни детски градиниобщо

целодневнидетски градини

детски учители

деца

детски градини

детски учители

деца

детски градини

детски учители

деца
Общо за страната

2070

18749

235015

2070

18747

234987

2064

17666

215280

Югозападна и Южна централна България

892

9081

114842

892

9081

114842

887

8536

105379

Югозападен

445

5388

68649

445

5388

68649

441

5073

63454

Перник

22

297

3727

22

297

3727

22

280

3421

Брезник

2

10

131

2

10

131

2

10

131

Земен

1

3

46

1

3

46

1

3

46

Ковачевци

1

3

23

1

3

23

1

3

23

Перник

14

229

2891

14

229

2891

14

214

2610

Радомир

3

45

556

3

45

556

3

..

544

Трън

1

7

80

1

7

80

1

..

67

От схемата на фигурата става ясно, че в общините Земен и Брезник се падат най-много деца на един учител – между 13.1 до 15.3. В същото време, въпреки демографската криза в общината се наблюдава увеличаване на броя на децата в детските градини, което е позитивна тенденция. За периода 2010-2013 година от 20 броят на децата нараства на 46.Фигура 24. Брой деца в детските градини в община Земен в периода 2010-2013 г. /Източник: НСИ/.


Капацитета на детската градина в общината може да поеме увеличение от 60%, като към настоящият се използват около 40%.

Детската ясла е с капацитет 16 места, като към 31.12.2012 г. са запълнени 9 от тях – 2 момчета и 7 момичета. Броят на децата в детската ясла намалява за периода от три години като от 13 през 2010 намалява на 9 през 2012.Таблица 19. Детски ясли към 31.12.2012 г. по статистически зони, статистически райони и по области и общини.

NUTS

ЕКАТТЕ

Статистически зони
Статистически райони
Области
Общини


Детски ясли

Децаброй

места

общо

момчета

момичета
BG

BG

Общо за страната

754

29601

31474

16273

15201

BG41

BG41

Югозападен

248

9867

11019

5672

5347

BG414

PER

Перник

7

262

258

128

130

 

PER08

Брезник

-

-

-

-

-

 

PER19

Земен

1

16

9

2

7

 

PER22

Ковачевци

-

-

-

-

-

 

PER32

Перник

5

228

238

118

120

 

PER36

Радомир

1

18

11

8

3

 

PER51

Трън

-

-

-

-

-

Децата са разпределени по възрастови групи. Материално-техническата база на Обединеното детско заведение може да се определи като добра след направения ремонт. Има изградени детска площадка и беседка.Сградният фонд на учебните заведения задоволява нуждите на местната общност, но е необходимо периодично поддържане и обновяване. Необходимо е да се


 1. Каталог: files -> files
  files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
  files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
  files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
  files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
  files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
  files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
  files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
  files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница