Община/ФирмаДата04.08.2018
Размер140.15 Kb.
Табл. 1 СПРАВКА период отнoсно дата разходи от дата:01.01.2005 до дата:31.12.2006

Дата дог.

Община/Фирма

Нас.място

Предмет на договор

Отпус.сума лв.

Изпл.в периода лв.

Изпл.общо лв.

Остава за пл. лв.

1

02.11.2004

Областна администрация - Варна

гр. Варна

"Природата за всички" - ІІ етап в ПП "Златни пясъци" Пр.2/04г.

34 384,52

34 123,51

34 123,51

261,01

2

23.11.2004

Областен управител - Ямбол

гр. Ямбол

Възстановяване и развитие на екомаршрут Люляците, общ.Стралджа Пр.2/2004г.

27 383,00

27 383,00

27 383,00

-

3

13.12.2004

НД "Зелени патрули"

гр. София

Изграждане на информационен център и екопътека в ЗМ "Иракли" Пр.3/04г.

17 132,00

13 705,60

17 132,00

-

4

15.12.2004

ТД "Трапезица - 1902"

гр. В.Търново

В.Търново-Арбанаси-Ксилофор-център за екологичен туризъм, пълноценен отдих, спорт и възпитание в любов към природата Пр.3/04г.

64 851,11

51 881,11

64 851,11

-

5

20.12.2004

Община Малко Търново

гр. М.Търново

Информационно пространство и технологии в подкрепа на екотуризма в района на общ.М.Търново Пр.1/2004г.

179 840,40

125 888,28

179 840,40

-

6

20.12.2004

Областен управител - Шумен

гр. Шумен

Реновация на туристическата инфраструктура - предпоставка за развитие на екотуризъм с места за отдих и почивка в границите на ПП "Шуменско плато" Пр.2/2004г.

94 001,41

63 899,66

82 699,66

11 301,75

7

20.12.2004

Областна адм. Кюстендил

гр. Кюстендил

Екологичен информационен-обучителен център "Природата в родния край" Пр.3/2004г.

39 510,00

39 458,80

39 458,80

51,20

8

20.12.2004

Областна адм. Кюстендил

гр. Кюстендил

Развитие на природопознавателен екологичен туризъм ч/з реновиране на парковата инфраструктура на лесопарк "Хисарлъка" Пр.3/2004г.

89 990,00

89 970,80

89 970,80

19,20

9

12.01.2005

Областен управител - Ямбол

гр. Ямбол

Воден туризъм по средното течение на р. Тунджа Пр.2/04г.

59 810,00

59 808,72

59 808,72

1,28

10

19.01.2005

Областен управител Враца

гр. Враца

Благоустрояване на туристически маршрут и публична инфраструктура в комплекса "Леденика" Пр.2/2004г.

556 340,00

445 072,00

445 072,00

111 268,00

11

19.01.2005

Община Правец

гр. Правец

Развитие на екотуризъм в района на гр. Правец Пр.3/2004г.

41 545,89

41 544,80

41 544,80

1,09

12

19.01.2005

Областен управител - Смолян

гр. Смолян

Рожен - неотложни парт.инициативи за опазване на биоразнообразието и създаване на предпоставки за устойчив екотуризъм Пр.2/04г.

141 000,00

137 713,11

137 713,11

3 286,89

13

14.02.2005

Сдр.Клуб местно самоуправление

гр. Ямбол

Изграждане на велопътеки в м. "Ормана" Пр. 4/2004г.

74 388,25

74 387,77

74 387,77

0,48

14

14.02.2005

Сдр.Клуб местно самоуправление

гр. Ямбол

Укрепване на дере "Азмака" - естествено находище на блатно кокиче Пр.4/2004г.

71 605,43

71 603,64

71 603,64

1,79

15

14.02.2005

Областна адм. - Видин

гр. Видин

Подобряване на инфраструктурата за развитие на екотуризма в обл. Видин Пр.3/2004г.

85 680,00

85 680,00

85 680,00

-

16

16.02.2005

Сдр.Клуб местно самоуправление

гр. Ямбол

"Ормана" - място за семеен туризъм - Медийна стратегия

4 003,20

3 606,00

3 606,00

397,20

17

04.04.2005

Община Трявна

гр. Трявна

Създаване на екотуризъм в региона на ж.п. спирка Бъзовец - фактор за устойчиво експониране на ПП "Българка" Пр.3/04г.

42 000,00

42 000,00

42 000,00

-

18

01.02.2005

Областна управа - Габрово

гр. Габрово

Туристическа екопътека "Узана" в ПП "Българка"Пр.2/04

125 113,15

125 112,85

125 112,85

0,30

19

13.04.2005

Община Родопи

гр.Родопи

Екотуризъм и екопътеки на територията на с.Устина Пр.3/04

50 020,00

40 016,00

40 016,00

10 004,00

20

15.04.2005

Сдружение "УСЕДО"

гр.Димитровград

Създаване на маршрут Асенова крепост - с.Клокотница - параклис Света Троица - с.Горски изворПр.4/04

66 924,00

66 924,00

66 924,00

-

21

21.04.2005

СНЦ "Инициатива за България"

гр. Разград

Създаване маршрут екопътека Островче - яз. Бели Лом - Лозница - Гороцвет Пр. 1/05

96 382,00

61 906,60

61 906,60

34 475,40

22

21.04.2005

СНЦ "Радианс"

гр. Разград

Създаване на маршрут екопътеки Девисилски чешми - Сехото езеро - с.Езерче Пр.1/2005

96 097,00

92 772,00

92 772,00

3 325,00

23

27.04.2005

Община Малко Търново

гр. М.Търново

Почистване, възстановяване и маркиране на маршрути на територията на общ.М.ТърновоПр.1/05

119 214,00

119 214,00

119 214,00

-

24

06.04.2005

Община Братя Даскалови

гр.Бр.Даскалови

Изграждане на туристическа екопътека до селска чешма, с. Плодовитово Пр.3/04

40 520,00

40 520,00

40 520,00

-

25

16.05.2005

Община Айтос

гр. Айтос

Лесопарк "Славеева река" - нова туристическа дестинация Пр.1/05

119 064,00

-

-

119 064,00

26

16.05.2005

Община Бяла

гр. Бяла

Развитие на екотуризъм, създаване на екопътеки на територията на общ. Бяла - медийни кампании Пр. 1/05

23 700,00

23 700,00

23 700,00

-

27

11.05.2005

Община Г.Оряховица

гр. Г.Оряховица

Екопътека през лесопарк "Камъка" до природозащитена местност "Божур поляна" - ІІ етап Пр.1/05

9 967,00

9 967,00

9 967,00

-

28

01.06.2005

Сдружение "РАЛИЗ"

гр. Русе

Екопътека "Римско кладенче" Пр.1/05

25 714,90

6 090,00

20 795,50

4 919,40

29

16.05.2005

Община Бяла

гр. Бяла

Развитие на екотуризъм, създаване на екопътеки на територията на общ. Бяла, обл. Варна Пр.1/05

88 786,80

88 786,80

88 786,80

-

30

01.05.2005

Областна администрация - Ловеч

гр. Ловеч

Екотуризъм и екопътеки на територията на с. Гложене, общ. Тетевен Пр.2/04

22 718,40

-

-

22 718,40

31

22.06.2005

Община Несебър

гр. Несебър

Създаване на екотуристическа мрежа в подножието на източна Стара планина в района на с.Св.Влас - "Величествен Балкан, Лазурен бряг и хилядолетна история" Пр.1/05

110 774,00

110 744,00

110 744,00

30,00

32

01.07.2005

Сдр."Център за бизнес инициати

гр. Ловеч

Екопътека "Маарата" Пр.4/04

37 799,00

37 799,00

37 799,00

-

33

16.08.2005

Фондация "Клийн Уърълд"

гр. София

Изграждане на туристическа екопътека по източния бряг на Панчаревското езеро УС/05.07.2005г.

18 913,00

7 607,00

7 607,00

11 306,00

34

16.08.2005

Фондация "Клийн Уърълд"

гр. София

Изграждане на туристическа екопътека "Кътински пирамиди" в с. Кътина Пр.1/05

18 992,40

9 439,90

18 992,40

-

35

23.08.2005

Община Девин

гр. Девин

Подобряване на екологичната обстановка и повишаване на туристическата атрактивност на гр.Девин чрез реализация на дейности по почистване на речно корито Пр.2/05

62 599,00

62 598,78

62 598,78

0,22

36

11.10.2005

Асоциация на родопските общини

гр. Смолян

Прочистване, възстановяване и маркиране нс инф.насочващи стрелки и табели, възстановяване на чешми, поставяне на пейки и кошчета за отпадъци и отпечатване на карти на територията на общ. Смолян Пр.3/04

80 487,91

64 390,33

80 487,91

-

37

06.10.2006

Община Трявна

гр. Трявна

Екотуризъм в региона на ж.п.сп. Бъзовец . фактор за устойчиво експониране на ПП "Българка" - ІІ етап Пр.2/2006г.

40 000,00

40 000,00

40 000,00

-

38

19.10.2006

Община Струмяни

с. Струмяни

Опазване и популяризиране на биоразнообразието в община Струмяни чрез стимулиране развитието на природосъобразен туризъм Пр.2/2005г.

45 342,00

26 641,48

26 641,48

18 700,52

39

23.11.2006

Община Брацигово

гр. Брацигово

Създаване на туристически информационен център, почистване, възстановяване и маркиране с информационни насочващи табели по екопътеки, поставяне на знаци и бои на екопътеките, изграждане на места за отдих, и т.н - развитие на екотуризъмаПр.2/06

27 907,86

-

-

27 907,86

40

21.12.2006

Община Баните

с. Баните

Реконструкция на Загражденска екопътека Пр.2/2006г.

60 000,00

-

-

60 000,00
 

 

 

ОБЩО за справката

3 010 501,63

2 441 956,54

2 571 460,64

439 040,99

Каталог: eea
eea -> Наредба №8 от 12 декември 2003 Г. За реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение №3, за животинските видове от приложение
eea -> Наредба №6 от 23 октомври 2003 Г. За минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни
eea -> Събиране (R13 и/или D15) на негодни за употреба батерии и акумулатори
eea -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
eea -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
eea -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
eea -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница