Общинска администрация община Долни чифлик, област ВарнаДата20.07.2018
Размер11.8 Kb.
Общинска администрация – община Долни чифлик, област Варна

На основание Заповед № РД-694 от 09.05.2014 г. на кмета на общината

О Б Я В Я В А

провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на: УПИ ХV с площ 1147 кв.м с начална тръжна продажна цена 13600,00 лв. без ДДС, депозит – 1500,00 лв. и УПИ ХVІ с площ 392 кв.м с начална тръжна продажна цена 4600,00 лв. без ДДС, депозит 500,00 лв. в кв. 30 по регулационния план на с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна; Поземлен имот № 025005 по КВС на с. Булаир, община Долни чифлик с площ 15403 кв.м. с начална тръжна продажна цена 6750,00 лв. без ДДС. Депозит – 700.00лв. и Поземлен имот № 061012 по КВС на с. Солник с площ 8663 кв.м. с начална тръжна продажна цена 3800,00 (Три хиляди и осемстотин лева) без ДДС. Депозит – 400.00 лв.Условия:

    • Депозитът за участие в публичния търг ще се внася в касата на общината.

    • Огледът ще се извършва до датата на провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

    • Търгът ще се проведе на 27.05.2014 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Долни чифлик.

    • Тръжната документация се закупува и получава от касата в ЦУИГ до 12.00 часа на 26.05.2014 г. при цена 60.00 лв. без ДДС.

    • Право на участие в публичния търг имат само лица, които са подали заявление в деловодството на общината до 16.00 часа на 26.05.2014 г. Ако в посочения срок няма постъпили заявления за участие в публичния търг, насрочвам нов такъв при същите условия, като определям дата за провеждането му – 03.06.2014 г. от 14.00 часа, а срока за подаване на заявленията – 16.00 часа на 02.06.2014 г.

Справки и информация: тел. 05142/2008 - Ат.Йорданов.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница