Общинска администрация шабластраница1/5
Дата12.03.2018
Размер0.93 Mb.
  1   2   3   4   5

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЛА


ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТКъм дата 02.05.2017 г.
N: по ред


Номер и дата на съставяне на акта за общинска собственост

МестонахождениеВид и описание на имота


Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта


Предоставени права за управление


Възникнали или учредени вещни права


Актове по силата на които имотът или част от него е престанал да бъде общински


Заповеди за отписване на акта за общинска собственост

1

2

4

5

6

7

8

9

10

1

76

13.02.1998село Крапец, Община Шабла

Ц Д Г - масивна сграда с дървен гредоред,

строена 1958г., ЗП 365 кв.м.

пет стаи, коридор, санитарен възел и кухня

ТЕРЕН 1 980 кв.м.

УПИ VI, кв. 19
2

77

13.02.1998ул. "Комсомолска", град Шабла

ДЕТСКА ЯСЛА - масивна сграда,

ЗП 550 кв.м., УПИ III, кв.43, пл.н. 698

лекарски кабинет, 3бр. занимални-спални, 6бр. коридори, 3бр. WC, 2 склада, 4 бр. канцеларии, 2бр. офиси, умивалня, съблекалня и 2 бр. помещения

Избени помещения - 4 склада, баня, пералня, коридор и стая за огняра

ТЕРЕН 3 270 кв.м.

УПИ VI, кв. 19

3

78

13.02.1998ул. "Марица", град Шабла

ДЕТСКА ГРАДИНА - масивна сграда,

ЗП 1031 кв.м., УПИ XII, кв.35, пл.н. 677

I ет. - 3бр. занимални, 3бр. спални, 2 коридора, 3 бр. офиси, 3бр. умивални, медицински кабинет, кабинет физ. възп., 4бр. канцеларии, баня, 5 склада, 4 WC, парно

II ет. - 3бр. занимални, 3бр. спални, 3 гардероба, 3бр. умивални, 3бр. офиси, 2 коридора, пералня, гладачно, баня, сушилня, 4 WC

ТЕРЕН 5 570 кв.м.
4

79

13.02.1998село Дуранкулак, Община Шабла

ДЕТСКА ГРАДИНА - двуетажна, със ст.б. к-ция

строена 1974г., РЗП 580 кв.м., УПИ III, кв.24, пл.н. 191

I ет. - 2бр. занимални, 2бр. спални, 2 WC, 2 гардеробни, 2 коридора

II ет. - като първия

Кухненски блок - кухня, 2 подготвителни, WC, 5 склада, перално, лекарски кабинет, 2 учителски стаи с РЗП 555 кв.м

ТЕРЕН 5 115 кв.м.

5

80

13.02.1998село Ваклино, Община Шабла

ДЕТСКА ГРАДИНА - двуетажна, със ст.б. к-ция

строена 1984г., РЗП 557 кв.м., УПИ XI, кв.4, пл.н. 58

I ет. - 15 стаи и коридор

II ет. - 15 стаи и коридор

Кухненски блок - 10 помещения, 7 избени помещения и коридор

ТЕРЕН 4 900 кв.м.

6

81

13.02.1998село Ваклино, Община Шабла

УЧИЛИЩЕ - двуетажна, със ст.б. к-ция

строена 1956г., ЗП 450 кв.м., УПИ III, кв.4, пл.н. 64

I ет. - 5 кл. стаи, 2 хранилища, коридор и WC

II ет. - 4 кл. стаи, директорски кабинет, библиотека, учителска стая, хранилище, коридор и WC

Изба-Кухненски блок - 2 раб., машинно отделение, гардероб и коридор

Котелно - стая за огняра, баня и WC - строено 1980г.

ТЕРЕН 7 400 кв.м.
7

82

13.02.1998ул. "Пионерска" 5, град Шабла

МАСИВНО ЖИЛИЩЕ - гървен гредоред,

ЗП 100.86 кв.м., УПИ II, кв.67, пл.н. 1015

дворно място 840 кв.м.

Със Заповед РД-04-117/25.11.1998г. на Кмета на община Шабла на основание чл.39 от ЗОС и Решение VI.II.4.1 на Общински съвет Шабла е учредено безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Църковно настоятелство при храм "Св. Харалампи" гр. Шабла

8

83

13.02.1998село Дуранкулак, Община Шабла

УЧИЛИЩЕ - масивна сграда на два етажа, със ст.б. к-ция

строена 1966г., площ 735 кв.м., УПИ VII, кв.24, пл.н. 193

Физкултурен салон - ст.б. к-ция, строена 1980г., площ 350 кв.м

Столова - МС, едноетажна, със ст.б. к-ция, строена 1967г., площ 324 кв

дворно място 9 525 кв.м.
9

84

13.02.1998ул. "Добруджа", гр. Шабла

УЧИЛИЩЕ - масивна сграда на три етажа, със ст.б. к-ция

строена 1962г., ЗП 648 кв.м., УПИ II, кв.43, пл.н. 699

Физкултурен салон - ст.б. к-ция, състоящ се от 5 стаи, ЗП 225 кв.м

Кухня - столова и работилница - ЗП 300 кв.м

дворно място 15 020 кв.м.

Със Заповед РД-04-136/04.12.2001г. на осн. чл.44, ал.1, т.4 от ЗМСМА, чл.12, ал.2 от ЗОС, чл.9, ал.1 от НРПСУРОИ и Решение VI.I.4.1 oт 27.11.2001 на Общински съвет Шабла, сградите описани в АОС са предоставени за бвзвъзмездно управление на СОУ "Асен Златаров" гр. Шабла

10

85

13.02.1998ул. "Средна гора", гр. Шабла

У П К - масивна със ст.б. к-ция

строена 1984г., с площ 1470 кв.м., УПИ V, кв.15, пл.н. 364

1.Блок "А" - а) учителска стая, кабинет на директора, 2 кл. стаи, 2 фоайета, коридор

б) сутерен, 2 съблекални, 2 бани, 2 WC, коридор

2.Блок "Б" - а) 3 работилници и 1 кабинет

б) сутерен, учебен кабинет и кухня

3.Блок "В" - работилница; сутерен - котелно

4.Блок "Г" - дървена р-ца, учит. кабинет, склад

5.Блок "Д" - 4 работилници

6.Блок "Е" - уч. кабинет, 2 работилници

7.Блок "Е1" - работилница и 2 склада

8.Блок "Ж" - бюфет

дворно място 5 030 кв.м.
11

86

13.02.1998ул. "Равно поле", гр. Шабла

"ПАНСИОНА" - едноетажна, с дървен гредоред

с площ 403 кв.м., УПИ II, кв.42, пл.н. 662

състоящата се от 6 стаи, коридор и изба

Масивна сграда - едноетажна със ЗП 86 кв.м

Масивна сграда - едноетажна, със ЗП 102 кв.м

Тоалетни - ЗП 28 кв.м

дворно място 5 155 кв.м.
12

87

17.04.1998ул. "Янтра", гр. Шабла

бл. "А" СПОРТНА ЗАЛА - 1 ет., ст.б. к-ция "Мархи"

бл. "Б" етаж - фоайе, зала за тенис, шах зала, кафе-сладкарница и коридор

сутерен - 2 зали, бойлерно, 4 съблекални, 10 севизни и коридор

ЗП 1870 кв.м РЗП 2840 кв.м

дворно място 4 540 кв.м. строена 1989г.

УПИ I, кв. 48, пл. н. 816

13

146

21.01.2000гр. Шабла, кв. 49, УПИ I - за болница, пл.н. 833

ПОЛИКЛИНИКА - масивна,двуетажна,ст.б. к-ция,

строена 1984г., ЗП 506.13 кв.м.

СТАРА ПОЛИКЛИНИКА - масивна, двуетажна, дървен гредоред,

строена 1952г., ЗП 318.75 кв.м.

ТЕРЕН 4440 кв.м.
14

147

21.01.2000с. Крапец

Парцел VIII- за кметство, кв. 19

1. МАСИВНА СГРАДА - КМЕТСТВО

двуетажна, ст.б. конструкция, ЗП 361.80 кв.м.

строена 1986г., състояща се от:

I - ви етаж западна част от 4 бр. кабинети и сервизни помещения с площ 213.60 кв.м. - ЗДРАВНА СЛУЖБА

II - ри етаж и изба - КМЕТСТВО

2. ТЪРГОВСКА СГРАДА - 1 етаж, ЗП 331.70 кв.м.

ТЕРЕН - 5395 кв.м.

15

155

19.12.2000с. Ваклино

Парцел VI- за кметство, пл.н. 24 и 25, кв. 5

1. I - ви етаж от МАСИВНА СГРАДА - КМЕТСТВО

ст.б. конструкция, ЗП 243.64 кв.м.

1/2 ид.част от приземен етаж

2. ПОЛУМАСИВНА СГРАДА - КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

ЗП 73.32 кв.м.

3. терен - 816 кв.м.
16

178

19.12.2000гр. Шабла, ул. "Черни връх"

ЛЕСОПАРК - УПИ IX- за парк,

пл.н. 740, кв.133

площ 95 506 кв.м.
17

181

19.12.2000с. Дуранкулак, община Шабла

Брегоукрепителна каменонасипна дамба

дължина 445 м и ширина 10 м

18

182

19.12.2000с. Крапец, община Шабла

Брегоукрепителен участък - юг

"А" елементи

дължина 375 м
19

183

19.12.2000с. Крапец, община Шабла

Брегоукрепителен участък - север

"А" елементи

дължина 185 м
20

195

22.06.2001с. Дуранкулак

УПИ I-за хотел, читалище, църква и озеленяване, кв. 160

ЧИТАЛИЩЕ - 16 стаи, 4 коридора, киносалон и избени помещения

година на застрояване 1961г.

пристройка - 2 етаж

година на застрояване 1982г.

ЗП 1054.88 кв.м.

21

271

11.11.2003с. Ваклино

ЧИТАЛИЩЕ - 2 етажа, масивна сграда

ЗП 660 кв.м.

УПИ IX- за читалище, кв.6

площ 3085 кв.м.


Идентификатор на имота по кадастрална карта: ПИ 24102.501.22822

278

23.07.2001с. Ваклино

УПИ II- за здравна служба, кв.7

ЗДРАВНА СЛУЖБА-масивна сграда

ЗП 128 кв.м.

гараж - ЗП 32 кв.м.

дворно място - 5680 кв.м.

строена 1958г.

23

292

27.07.2001с. Дуранкулак

УПИ I-за читалище, магазин и площад, кв. 19

ЧИТАЛИЩЕ - 2 етажа, строено 1970г.

I-ви етаж фоайе, зала, киносалон, гримьорни, сервизни помещения

II-ри етаж библиотека, музей, галерия, кинокабина, римьорни

ЗП 849.04 кв.м.
24

300

11.11.2003гр. Шабла, кв. 156, УПИ I - за общ. съвет и поликлиника

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - масивна триетажна,

строена 1978г., ЗП 585.29 кв.м.

ритуална зала - ЗП 359.61 кв.м.

ритуална зала - ЗП 359.61 кв.м.

ПОЛИКЛИНИКА - масивна,двуетажна,ст.б. к-ция,

строена 1984г., ЗП 506.13 кв.м.

СТАРА ПОЛИКЛИНИКА - масивна, двуетажна, дървен гредоред,

строена 1952г., ЗП 318.75 кв.м.

ТЕРЕН 7 610 кв.м.
25

301

11.11.2003с. Крапец

УПИ IV- за общежитие, кв.5

площ 20 760 кв.м.

26

302

11.11.2003с. Крапец

УПИ V- за общежитие, кв.6

площ 8 555 кв.м.

27

303

11.11.2003с. Крапец

УПИ III- за озеленяване, кв.8

площ 12 000 кв.м.

28

305

11.11.2003с. Крапец

УПИ I- за училище, кв.9

площ 9000 кв.м.

29

306

11.11.2003с. Крапец

УПИ I- за озеленяване, кв.12

площ 13700 кв.м.

30

307

11.11.2003с. Крапец

УПИ I- за клуб на пенсионера, кв.23

БИБЛИОТЕКА - к-ция сглобяеми елементи

строена 1986г.; ЗП 199.17 кв.м.

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА - к-ция сглоб. елементи

ЗП 74.54 кв.м.

терен - 1560 кв.м.

31

322

23.12.2003с. Крапец

част от УПИ IV, кв.19 - за читалище

площ 5760 кв.м.

32

524

13.01.2005с. Горичане

Читалище-

два етажа, 13 стаи, 4 коридора, киносалон, балкон и мазе

ЗП 610 кв.м.

УПИ XI-30, кв.9

33

525

13.01.2005с. Езерец

Кметство, Читалище-масивна сграда с дървен гредоред

два етажа, 8 стаи, 4 коридора, киносалон, балкон и мазе

ЗП 432 кв.м.

УПИ XII-130, кв.12

строена 1958г.
34

526

13.01.2005с. Пролез

Кметство, магазин-масивна сграда с дървен гредоред

2 етажа със ЗП 288 кв.м.

двор 6195 кв.м.

УПИ I, кв. 14

35

527

13.01.2005с. Дуранкулак

гробищен парк

площ 14.674 дка

к.н. 000071
36

620

17.09.2005с. Горун


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница