Общински план за развитие на общинастраница3/23
Дата09.09.2016
Размер2.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

2. Анализ на стопанския сектор на община Варна


Община Варна е община с мощен икономически потенциал. Тук се развива предимно индустриалния сектор и сферата на услугите. Добрият инвестиционен климат в общината и възможностите за туризъм са предпоставка за развитието на тези отрасли.

2.1. Селско стопанство


Най – голяма част от територията на областта е обработваема земя и представлява 51,86% от областния териториален фонд. За община Варна този показател има стойност 37,52%, което е значително по –ниско от областта. Пустеещата територия в рамките на община Варна възлиза на 902,9 хил. акра, което е сравнително малко в съпоставителен план с областта. По отношение на горския фонд община Варна разполага с гори ситуирани на 60 618 дка.или 25,52% от територията й е залесена.

Обработваемата земя на територията на общината е предимно собственост на частни стопани и в по малка степен е собственост под друга форма или държавна. Остатъчния фонд от обработваеми земи възлиза на 110,7 хил.акра, което е в значителна степен по – ниско от този в областта – 105782,5 хил. акра.

Върху развитието на селското стопанство влияние оказва комплексното въздействие на климата и природните дадености на общината. Преобладаващите почви – III и IV категория – черноземни и глинесто-песъчливи притежават добро природно плодородие и дебел хумусен хоризонт. Климатът, който е умерено – континентален е благоприятстващ развитието на аграрния сектор. За развитието на земеделието от изключителна важност е високата относителна влажност на въздуха, което намалява отрицателния ефект от продължителните летни засушавания.

Най – голям дял в земеделието има зърнопроизводството. Зърнените ниви са 1653 хил. акра, а на второ място по застъпеност и разпространение са площите с трайни овощни насаждения. Предпоставки за развитието на зърнопроизводството на територията на общината са благоприятните природни условия и механизацията на процеса на обработка и добив. Не са отчетени земеделски земи засети с зеленчуци. От използваната земеделска площ 232 хил. акра са ливади и пасища, а 221 хил. акра ниви с фуражни култури. Традиционния лозарски отрасъл отстъпва и регистрираните лоза са едва 3 хил. акра. Това се дължи предимно на застарели лозови масиви.Таблица 5. Баланс на територията на община Варна и област Варна към 31.12.2000 година /в хил. хектара/

1

Баланс по начин на ползване

общ.Варна

обл.Варна

 

ССФ

7521,3

231246

 

ДПФ

348,9

14641,3

 

Обработваема

5354,1

169497,2

 

Пустееща

902,9

29284,4

 

Горски фонд

609,9

15811,3

 

ДГФ

4883,2

105782,5

2

Баланс по форма на собственост

общ.Варна

обл.Варна

 

обработваема, в това число

5354,1

169520,2

 

държавна

5,32

9985,12

 

общинска

-

2321,51

 

частна

4809,28

149493,77

 

друга

428,8

3996,5

 

остатъчен фонд

110,7

3723,3

3

Използвана земеделска площ 2003/2004 г.

общ.Варна

обл.Варна

 

ниви - зърнени

1653

113255,2

 

ниви - зеленчукови

-

210,7

 

ниви - нетрадиционни култури

210

3004,7

 

ниви - фуражни култури

221

3764,3

 

трайни лозови насаждения

3

739,5

 

трайни овощни насаждения

869

5337

 

ливади и пасища

232

30353,4

Животновъдството като подотрасъл на селското стопанство е съсредоточено в ръцете на частни животновъди. Отглеждат се говеда, овце, кози, свине, птици и пчелни кошери. То е доста слабо застъпено, тъй като пред него стоят редица проблеми. Най - важни и трудни за разрешаване са въпросите свързани с необходимостта от значителни инвестиции в животновъдството за изграждане на модерна и ефективна база. Продукцията на този подотрасъл на територията на общината е предназначена за задоволяване на собствени нужди и така се оформя натуралния характер на животновъдството.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница