Общински план за развитие на общинастраница5/23
Дата09.09.2016
Размер2.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

2.3 Услуги

Сферата на услугите е много добре развита на територията на община Варна. Тук се наблюдава видово разнообразие на предлаганите услуги. Тази сфера има най – добри показатели по отношение приходи от продажби и нетни приходи от продажби, като тенденцията е към непрекъснат растеж на тези стойности. Много добре представени са търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството. Тези услуги са предмет на дейност на 7 494 фирми през 2003 година, а реализираните приходи от продажби от тях за същия период възлизат на 56,76% от всички реализирани приходи от продажби на територията на общината. Друг подсектор на услугите са транспорта, складирането и съобщенията, който бележи най – високи стойности в тази сфера по отношение на инвестираните средства в ДМА -33,05% от всички инвестиции в общината. Ръстът на инвестираните от предприятията средства в ДМА се дължи на нарастването на тези средствата най - вече сферата на услугите.Фигура 4. Икономически показатели на предприятията от нефинансовата сфера в община Варна за периода 2000 – 2003 година

2.4 Туризъм


Туризмът е един от основните отрасли в структурата на икономиката на община Варна. Курортните комплекси “Златни пясъци”, ‘Св. Константин и Елена”, “Ривиера” и “Слънчев ден” са световноизвестни, а три от тях са печелили наградата Син флаг за най-добър плаж. Курортите предлагат множество възможности за спорт, балнеолечение и развлечения. Потенциалът на общината за този отрасъл се характеризира с уникалното съчетание от природни ресурси (плажове, минерални води) и културно историческо наследство и традиции. Цените на туристическите услуги в България са конкурентноспособни в сравнение с тези в Хърватска, Гърция и Испания. Нараства търсенето на Wellness и Spa услугите, както и обема на търсене в месеците извън активния сезон. Във Варна има и предпоставки за развитие на здравен, културен и екотуризъм. На територията на общината има 245 хотела, които разполагат с над 49 хил. легла. През 2003 г. в средствата за подслон на територията на община Варна са пренощували общо 517 хил. души, от които чужденци са 382 хил. Пренощувалите само в хотелите са 514 хил., от тях - 382 хил. чужденци

Фигура 5. Средства за подслон на територията на община Варна за периода 2000 -2004 година.


Всички показатели характеризиращи туристическия бизнес в община Варна бележат растеж. Значително е нараснал туристическият поток от чужбина, като реализираните нощувки от чужденци през 2003 година е нараснал с 104,18% в сравнение с 2000 година. Нараства броя на леглата и средствата за подслон. Туристическия бизнес в общината е с много добри показатели и големи перспективи за развитие, при наличието на благоприятна инвестиционна среда.

Таблица 8. Показатели на отрасъл туризъм в община Варна за периода 2000 – 2003 година.
Показатели

2000

2001

2002

2003

1

Средства за подслон

бр

167

146

159

210

2

Легла

бр

30640

27628

37324

40691

3

Леглоденонощия

хил.бр

4460

5699

6181

7240

4

Реализирани нощувки

хил.бр

1958

2387

2861

3651

 

в т.ч.от чужденци

хил.бр

1602

1997

2495

3271Фигура 6. Средства за подслон – брой легла на територията на община Варна за периода 2000 -2004 година.
Данните до септември 2004 година са показателни за наблюдавания процес на непрекъснато увеличение на туристическия поток в общината. Това се дължи на мащабната специализирана база, инфраструктурата, качеството на предлаганите услуги и природните дадености. По – голямата част от курортистите са чужденци, като вътрешния пазар е все още свит и не може да достигне нивото от средата и края на осемдесетте години на миналия век. Ролята на туризма за общото финансово, икономическо и социално състояние на местното население е значителна.

Фигура 7. Реализирани нощувки на територията на община Варна за периода 2000 – 2004 година.

Пазарът на туристически услуги предлагани от български фирми на територията на бившите съветски републики е изключително слабо развит, поради трайно загубване на отстоени по – рано позиции. По значимите дестинации в настоящия момент по реализираните нощувки се разпределят както следва: Германия 1 723 хил., Великобритания 320 хил., Русия 286 хил., Израел 147 хил., Швеция 122 хил., Финландия 121 хил.Фигура 8. Реализирани нощувки по дестинации за 2003 година
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница