Общински план за развитие на общинастраница7/23
Дата09.09.2016
Размер2.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23
Таблица 10. Неданъчни приходи на община Варна за периода 2000 – 2003 година
Неданъчни приходи 

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

 

BGN ‘000

as %

BGN ‘000

as %

BGN ‘000

as %

BGN ‘000

as %

Приходи и доходи от собственост

2 280,7

18,3%

3 164,3

25,2%

3 346,5

19,6%

4 187,1

22,8%

Общински такси

7 336,8

58,7%

7 519,9

59,8%

9 941,6

58,3%

10 961,7

59,7%

Глоби и административни наказания

1 436,4

11,5%

1 243,8

9,9%

2 230,8

13,1%

840,7

4,6%

Приходи от продажба на държавно и общинско имущество

307,4

2,5%

356,3

2,8%

767,6

4,5%

1 287,8

7,0%

Други неданъчни приходи

1 129,3

9,0%

288,6

2,3%

755,5

4,4%

1 085,8

5,9%

ОБЩО ПРИХОДИ

12 490,6

100,0%

12 572,9

100,0%

17 042,0

100,0%

18 363,1

100,0%

Най – значителната част от разходите са в сферата на образованието, като относителния им дял в общата сума на разходите непрекъснато нараства и за 2003 година е в размер на 40,1%. 9,3% от разходите по бюджета на общината са предназначени за общинската болница през 2003 година, което е с 0,8% повече в сравнение с 2002 година. Разходите за здравеопазване като цяло са намалели значително след 2000 година поради факта, че болниците са изнесени извън бюджета на общината и се финансират директно от Министерството на здравеопазването. Намаляват и разходите за социално подпомагане и осигуряване поради изнасянето на тази функция извън отговорностите на общината. Ръст бележат разходите насочени за БКС – дейности. За 2003 година относителният им дял в общата разходна част на бюджета е 18,3%, което е с 4,4% повече в равнение с предходната година. По отношение на разходните параграфи най голяма сума е насочена за покриване на заплати, възнаграждения, данъци и осигурителни плащания свързани с тях. Те представляват 42,9% от разходната част на бюджета на община Варна. По отношение на издръжката значителен дял имат разходите за външни услуги – 23,1% за 2003 година, като ръста им в сравнение с предходната 2002 година е в размер на 4,2% или 3 418,6 хил. лева. Значително снижаване през 2003 година има размера на извършени разходи за субсидии,помощи и вноски.12,2% или 8 639,6 хил. лева е спада през 2003 година в сравнение с предходната.Таблица 11. Разходи на община Варна по функции и по параграфи за периода 2000 – 2003 година

Наименование на 

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

 разходите

BGN ‘000

as %

BGN ‘000

as %

BGN ‘000

as %

BGN ‘000

as %

Образование

22 815,8

30,5%

24 323,8

38,3%

28 747,6

38,1%

33 479,6

40,1%

Общинска болница

21 858,6

29,3%

5 697,6

9,0%

6 442,5

8,5%

7 802,3

9,3%

Социално подпомагане и осигуряване

10 079,6

13,5%

10 837,8

17,0%

11 825,9

15,7%

2 930,4

3,5%

БКС

8 034,3

10,8%

8 290,7

13,0%

10 521,2

13,9%

15 269,7

18,3%

Изпълнителни и разпоредителни органи

4 598,5

6,2%

4 918,7

7,7%

5 889,6

7,8%

6 945,4

8,3%

Други

7 322,0

9,8%

9 522,5

15,0%

12 088,1

16,0%

17 145,3

20,5%

ОБЩО РАЗХОДИ

74 708,8

100,0%

63 591,1

100,0%

75 514,9

100,0%

83 572,6

100,0%

 

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

 

BGN ‘000

as %

BGN ‘000

as %

BGN ‘000

as %

BGN ‘000

as %

-заплати, възнаграждения и данъци свързани с тях

28 159,7

39,0%

24 322,0

39,5%

28 600,7

39,6%

31 624,0

42,9%

-материали, гориво и енергия

7 443,5

10,3%

5 332,5

8,7%

5 555,8

7,7%

7 819,2

10,6%

-външни услуги

11 908,5

16,5%

2 424,1

3,9%

13 630,7

18,9%

17 049,3

23,1%

-ремонт

507,8

0,7%

400,5

0,6%

571,2

0,8%

791,7

1,1%

-издръжка

5 243,0

7,3%

2 538,0

4,1%

2 676,8

3,7%

3 593,7

4,9%

-други текущи разходи

8 635,4

12,0%

11 891,9

19,3%

4 994,6

6,9%

5 352,8

7,3%

-субсидии, помощи и вноски

10 222,7

14,2%

14 728,6

23,9%

16 134,7

22,4%

7 495,1

10,2%

ОБЩО ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

72 120,5

100,0%

61 637,5

100,0%

72 164,5

100,0%

73 725,8

100,0%

През 2003 година капиталовите приходи на общината възлизат на 10 497,3 хил. лева, което е 1,98 пъти повече в сравнение с предходната 2002 година. 89% от капиталовите приходи са от целеви субсидии за капиталови инвестиционни разходи. Оставащите 11% се покриват от специален фонд за инвестиции и ДМА. През 2003 година за първи път през разглеждания период като източник на капиталови приходи липсва жилищното строителство, кота неговия размер за предходните години варира между 10 и 12%.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница