Обучение по бежанско право за адвокатиДата27.08.2017
Размер36.67 Kb.


Проект „Подобряване достъпа до права на бежанците в България чрез повишаване на информираността и знанието“ www.refugees.farbg.eu
Обучение по бежанско право за адвокати

30 септември 2015 година,Зала „София“ на Български Червен кръст, адрес гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ 76
Решаване на практически правни казуси

Казус 2: Квалификация за предоставяне на международна закрила. Съдържание на закрилата.
Абдула е гражданин на Ирак, с етническа принадлежност – арабин, мюсюлманин сунит, неженен. Произхожда от известен заможен род. В своя роден град в Ирак живее в голяма къща в квартал на богати хора.

В един слънчев ден, докато той е пред къщата си и говори със своя съсед, до тях дотичва момче, техен съсед –християнин, и ги моли за помощ да го скрият от хората, които го гонят. Веднага Абдула му казва да влезе в къщата, а междувременно пред тях спират два джипа с черни знамена на ДАЕШ („Ислямска държава” или „Ислямска държава в Ирак и Леванта“). Преследвачите настояват да им предадат момчето, защото то е християнин и е отказал да им плати ислямски данък („джизие“). Абдула отговаря, че момчето е под негова защита, докато е в пределите на дома му, и не може да изпълни искането им. Тогава ислямистите отвличат Абдула със себе си и го завеждат в арест, където го подлагат на жесток побой и изтезание. Казват му, че за да стане „истински“ мюсюлманин, трябва да премине в техните редици. Абдула отказва, поради което е осъден на публична екзекуция, насрочена за следващия ден. През нощта, един човек, който разпознава Абдула като уважаван и почитан човек в техния град, му помага да избяга. Абдула намира дома си напълно разграбен и научава, че съседът му, който също се е застъпил за момчето-християнин, е бил убит. Абдула бяга в Йордания, където в продължение на около месец нелегално се лекува от раните си. След това с помощта на каналджии успява да достигне до България и подава молба за международна закрила.


Решението на компетентния административен орган в България: „Отказвам да предоставя статут на бежанец и хуманитарен статут“. Мотивите: Tърсещият закрила е направил неумел опит да представи бежанска история. Разказът му е непоследователен, недоказан и невероятен и следователно - недостоверен. Налице са редица противоречия. В първото интервю г-н Абдула заявява, че е защитил свой съсед и затова ислямистите са му отмъщавали. Във второто интервю заявява, че е защитил момче-християнин. На първото интервю г-н Абдула не е заявил да е ходил в Йордания, като вместо това споменава, че е минал през Турция; на второто интервю казва, че е пребивавал в Йордания. На първото интервю г-н Абдула не отговаря на основни въпроси относно периода на отвличането и изтезаването му. На второто интервю той дава отговор на тези въпроси, но не може да даде никакви подробности в повече.

На въпроса защо не се е оплакал и не е поискал защита от полицията и официалните власти в Ирак, г-н Абдула отговоря, че „ДАЕШ са полицията“. Г-н Абдула не е посочил да е бил преследван от официалните власти в Ирак и следователно може да се ползва от тяхната закрила. Към настоящия момент шансовете за реализация на мащабните планове и цели, поставени от ИД, са сравнително ниски.

Няма основание за предоставяне и на хуманитарен статут. В Ирак съществува известен риск от извършване на терористични атентати и сражения между иракските сили за сигурност и бойците на Ислямска държава, но те представляват случайни актове на насилие, и като такива не могат да се оценяват като въоръжен конфликт.

Дори да се приеме, че в родния град на г-н Абдула за него има риск, спрямо него е приложима алтернатива за вътрешно разселване.

Даже ако се приеме, че в Ирак като цяло за търсещия закрила е налице опасност от преследване или тежки посегателства, в случая на г-н Абдула е налице трета сигурна страна – Йордания, и той следва да се върне там.
Вие сте адвокат на г-н Абдула и обжалвате посоченото по-горе решение.

1. Пред кой съд ще подадете жалбата?

2. На какви пороци, водещи до незаконосъобразност на издадения административен акт, ще се позовете в жалбата?

3. Какви доказателствени искания ще имате?


Горецитираното решение на административния орган е отменено от съда и преписката е върната на административния орган за ново произнасяне. Минават няколко месеца от влизане в сила на съдебното решение, без да има ново решение на административния орган. С какви правни средства за защита разполагате?
Доверителят Ви получава статут на международна закрила. За да може да упражнява правата, с които разполага в това си качество, му е нужен български документ за самоличност. Какви стъпки е необходимо да предприеме за издаването му? Досега е бил настанен в РПЦ на ДАБ.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство www.ngogrants.bg. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация за достъп до права - ФАР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница