Обяснителен меморандум контекст на предложението цели на предложениетостраница3/5
Дата19.07.2018
Размер0.77 Mb.
1   2   3   4   5

3. ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1. Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

  • Съществуващи бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид на
разхода

Вноска

08 02 02 03

Увеличаване на иновациите в малките и средните предприятия (МСП)Многогод./едногод.
(37)


от държави от ЕАСТ38


от държави кандидатки39


от трети държави

по смисъла на член 18, параграф 1, буква аа) от Финансовия регламент

1A
Многогод./едногод.

ДА

ДА

ДА

ДА

3.2. Очаквано отражение върху разходите

3.2.1. Обобщение на очакваното отражение върху разходите

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)Функция от многогодишната финансова рамка:

Номер

Функция: 1a — Конкурентоспособност за растеж и заетостГД: „Научни изследвания и иновации“Година
2014

Година
2015

Година
2016

Година
2017

Година
2018

Година
2019

Година
2020

Години
2021—2024

ОБЩО

 Бюджетни кредити за оперативни разходи
Номер на бюджетния ред: 08 02 02 03

Поети задължения

(1)

33,500

35,000

38,000

41,000

43,000

46,000

50,500
287,00040

Плащания

(2)

4,000

28,000

30,000

32,000

34,000

36,000

40,000

83,000

287,000

Номер на бюджетния ред

Поети задължения

(1a)
Плащания

(2a)
Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми41

Номер на бюджетния ред
(3)

0,337

0,344

0,351

0,358

0,365

0,372

0,380
2,505

ОБЩО бюджетни кредити
за ГД „Научни изследвания и иновации“


Поети задължения

=1+1a +3

33,837

35,344

38,351

41,358

43,365

46,372

50,880
289,505

Плащания

=2+2a

+3


4,337

28,344

30,351

32,358

34,365

36,372

40,380

83,000

289,505 ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи

Поети задължения

(4)

Плащания

(5)

 ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми

(6)

ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИЯ <….>
от многогодишната финансова рамка

Поети задължения

=4+ 6

Плащания

=5+ 6

Ако предложението/инициативата има отражение върху повече от една функция:

 ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи

Поети задължения

(4)

Плащания

(5)

 ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми

(6)

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1—4
от многогодишната финансова рамка
(Референтна стойност)

Поети задължения

=4+ 6

Плащания

=5+ 6Функция от многогодишната финансова
рамка:


5

„Административни разходи“

в млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)


Година
2014

Година
2014

Година
2016

Година
2017

Година
2018

Година
2019

Година
2020

Години 2021—2024

ОБЩО

ГД: „Научни изследвания и иновации“ Човешки ресурси
 Други административни разходи
ОБЩО ГД „Научни изследвания и иновации“

Бюджетни кредити


ОБЩО бюджетни кредити
по
функция 5
от многогодишната финансова рамка

(Общо поети задължения = oбщо плащания)
в млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)


2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Години 2021—2024

ОБЩО

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1—5
от многогодишната финансова рамка

Поети задължения

33,837

35,344

38,351

41,358

43,365

46,372

50,880
289,505

Плащания

4,337

28,344

30,351

32,358

34,365

36,372

40,380

83,000

289,505
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница