Обявява: инициатива на "бора рвб" еоод гр. Варна, за водовземане на подземни води чрез ново съоръжение тръбен кладенец тк-1 „бора", предвиден за изграждане в землището на сДата02.06.2018
Размер22.63 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА: инициатива на “БОРА РВБ“ ЕООД гр. Варна, за водовземане на подземни води чрез ново съоръжение - тръбен кладенец ТК-1 „БОРА”, предвиден за изграждане в землището на с. Осеново, община Аксаково, област Варна

1. Цел на заявеното използване на водите:

Питейно-битово водоснабдяване, други цели и противопожарни нужди

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонтBG2G000000N018

Неогенски водоносен хоризонт

3. Водовземни съоръжения

ЕКАТТЕ


Тръбен кладенец ТК-1 „БОРА”, намиращ се в ПИ № 000154, землище на с. Осеново, м. „Шейтана”, община Аксаково, област Варна.

ЕКАТТЕ: 54145

4. Място на използване на водите, населено място


Обект : ЖК „Осеново II-Бора”, намиращ се в западната част на с. Осеново, община Аксаково, област Варна.

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите

- понижение на водното ниво


Средноденонощен дебит: 1,0 л/с

Максимално водно количество: 1,6 л/с

Максимално експлоатационно понижение:

11,68м.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район, Варна, ул.”Александър Дякович“ № 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.


инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница