Оценка на едногодишната работа на правителството на гербстраница2/5
Дата12.06.2017
Размер0.89 Mb.
1   2   3   4   5

Икономика


През изминалата една година управление на ГЕРБ бяхме свидетели на пълна липса на визия за развитие, неразбиране на процесите в икономиката и отсъствие на реална управленска програма. Некомпетентността, популизмът и страхът от реални реформи доведоха до срив в икономиката. За една година всички важни макроикономически показатели имат значителен спад:

 • БВП с над 5% на годишна база и 3,6% на тримесечна база;

 • Фискален резерв с над 3 милиарда лева (от 8,2 милиарда на
  5 милиарда);


 • Безработица от 6,69% на 9,26%, или над 600 000 загубени работни места;

 • Преки чуждестранни инвестиции - с 958 милиона евро;

 • Междуфирмената задлъжнялост достигна до над 100 милиарда лева.

Откритите прояви на груб лобизъм в полза на определени субекти, преследването на безумната цел за постигане на балансиран бюджет чрез спиране на плащанията на фирмите, блокирането на администрацията чрез безпринципни политически уволнения и назначаване на некомпетентни, неподготвени членове и симпатизанти на ГЕРБ са сред главните причини за краха на икономиката. Бяхме свидетели и на още много сериозни грешки:

 • Държавния рекет чрез искането за 10% намаление на фактурираните суми, впоследствие намален на 7% и последвалият неуспешен опит за прехвърляне на плащанията на Българската банка за развитие.

 • Противоречивото и популистко говорене на различни представители на правителството, което доведе до разрушаване на инвестиционния климат, липса на доверие сред инвеститорите, груб натиск и дори прогонване на големи инвеститори.

 • Липса на политика за насърчаване на инвестиции и ликвидация на стратегически държавни предприятия като НКИЗ, Нанотехнологична компания и БЕХ.

 • Пълна парализа на администрацията, блокиране на НАП и превръщане на Приходната агенция в репресивен орган, събиращ глоби. Ликвидирането на Агенция за икономически анализи и прогнози и Агенцията за държавни вземания.

 • Тотална липса на подкрепа на малките и средните предприятия и промоция на българския бизнес в чужбина. Блокиране на ОП „Конкурентоспособност” и загуба на безвъзмезден ресурс – открити са само 2 процедури, с малко средства. Необяснимо забавяне на инструмента JEREMIE и на плащанията по ОП.

 • Неосигуряване на средства за съфинансиране на договорени проекти от СБ, ЕИБ, ЕБВР. Блокиране на приватизацията и следприватизационния контрол чрез груби лобистки действия.

За изключително кратък срок България бе върната с 10 години назад в своето развитие. Вместо мобилизация на ресурс за излизане от кризата, натрупаният от три правителства резерв беше пропилян.

4.2 Енергетика

В областта на енергетиката изминалата година на управление на ГЕРБ може да се характеризира с пълно безхаберие, популизъм и обслужване на чужди политически и икономически интереси. Със своето  бездействие, с грешни и противоречиви сигнали и послания, с липсата на цялостна политика, а понякога дори с некомпетентност правителството на ГЕРБ застраши развитието на българската енергетика:

 • Компрометира проекта АЕЦ "Белене" и прогони стратегическия инвеститор RWE;

 • Проваля проекта „Бургас – Александруполис”;

 • Забави с година вземането на ясна позиция за „Южен поток”;

 • Забавя изграждането на газовите връзки с Гърция, Румъния и Турция;

 • Нe предприема достатъчно енергични действия за позитивно развитие на проекта „Набуко”;

 • Нищо не се прави за построяването на терминал за втечнен газ;

 • На практика е замразен проектът за изграждане на второ газохранилище край Галата;

 • Няма практически стъпки за разширяване и модернизация на газохранилището в Чирен - проект, стартиран от предишното правителство с конкретни ангажименти от ЕБВР;

 • Не осигурява доставки на природен газ след 2011 година;

 • Допусна груба намеса в работата на независимия регулатор и политизация на дейността му.

 В резултат на тези действия България е изправена пред тежки заплахи като загуба на стратегическо значение и влияние. Ще понесем огромни икономически загуби (неустойки и пропуснати ползи за АЕЦ „Белене” и др. проекти, загуба на големи инвестиции и работни места в условия на криза, загуба на потенциални приходи от износ на енергия и транзитни такси и т.н.). Напълно реална става опасността за недостиг и внос на електроенергия в обозримо бъдеще, което ще се плаща като цена от всеки един българин.

4.3 Туризъм

Благодарение на управлението на ГЕРБ бе успешно поставено началото на унищожаване на българския туризъм. Абсолютно нищо не бе направено за изпълнение на обещанията на ГЕРБ:

 • Формиране на туристическите райони на България;

 • Увеличаване на бюджета за туристическа реклама;

 • Приоритетно изграждане на публичната инфраструктура, свързана с туризма;

 • Стимулиране на детския и младежкия туризъм, на хората от третата възраст;

 • Развитие на вътрешния туризъм;

 • Активизиране на развитието и на специализираните видове туризъм - културен, спа- и уелнес.

 • Улесняване на режима за получаване на визи от граждани на Русия и Украйна.

В резултат на една година авторитарно, полицейско, популистко и некомпетентно управление на ГЕРБ икономиката на България се оказа в много по-тежка криза от всички възможни прогнози, изпитва огромни затруднения и буквално е изправена пред фалит. Абсурдно е страна-членка на ЕС, в период на започващо оживление в цяла Европа, да продължава да затъва. Двадесет години след началото на прехода отново ни очаква изключително тежка зима - Бойкова. 1. ОЦЕНКА НА ЕДНОГОДИШНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЕРБ В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

В областта на транспорта в управленската програма на ГЕРБ бяха заложени цели и приоритети, близки или еднакви с тези, формулирани в предизборната стратегия на Коалиция за България. Това даваше очаквания, че в сектора ще има приемственост на политиките и действията и продължение на всичко онова положително постигнато или започнато от предишното управление. Една година от управлението на ГЕРБ показа, че тези очаквания са илюзия.

5.1. Управлението на ГЕРБ в транспортния сектор се характеризира с подчертана предубеденост към наследеното от предишното управление, с опити за ревизия на това управление и неговата дискредитация. От друга страна, липсата на ясна управленска програма и приоритети, както и визия за тяхното постигане, насочиха основните занимания на министър Цветков назад във времето за търсене на мними нарушения. Тенденциозно и с упорито постоянство пред медиите бяха представени „прегрешенията” на предшествениците му, свързани със закупуване на два правителствени самолета „Ербъс”, рециклирани спални вагони за БДЖ, финансово неосигурена модернизация на летище „Пловдив” и други. Всички обвинения се оказаха безпочвени. Самолетите се възприеха като особено полезни, дори взети под опеката на премиера. Доставените спални вагони, на цена 4 пъти по-ниска от нови, се ползват с голямо одобрение на пътуващите до Варна и Бургас. Договорът за модернизация на летище „Пловдив” е изпълнен, и то успешно търси своето място на авиационния пазар.

5.2. Очевидна е некомпетентността в управлението на сектора. Твърдението на премиера, че неговото правителство е експертно, категорично се опровергава с факти. Заместник-министрите на МТИТС идват от среди с косвено или никакво отношение към бранша на транспорта и съобщенията. Сменени са директорите на основните изпълнителни агенции, дирекции и държавни предприятия, на които министерството е принципал. Уволниха по целесъобразност компетентни специалисти, неангажирани с политически партии. Замениха ги с представители на бизнескръгове близки до управляващата партия и нейния лидер. Разпиляха кадровия капацитет на звената, управляващи проектите и програмите по ОП „Транспорт” и ИСПА, които по оценка на представителите на ЕК работеха добре.

5.3. В областта на транспортната и инфраструктурна политика ГЕРБ си постави четири приоритета, чието изпълнение драстично се разминава с реалностите през изминалата година.

Например срещу „Подобряване управлението и реализацията на проектите, вкл. от фондовете на ЕС” стои реалността, че изпълнението на Оперативна програма „Транспорт” и ИСПА е пред провал. Най-тревожно е изоставането с развитие на железопътната инфраструктура по двата големи проекта – реконструкцията и електрификацията на жп линията Пловдив – Свиленград и рехабилитацията на жп линията Пловдив – Бургас на обща стойност от 880 млн. лева. По първия спиране на финансирането от ЕК е много вероятно, при втория поради съмнения за корупционни практики проведеният търг за изпълнител бе отменен. Те няма да бъдат завършени и в рамките на мандата.

Критично е положението и при автомагистралите – приоритет и любимо занимание на управляващите. Неслучайно премиерът иска да даде АМ „Люлин” на Прокуратурата, за да прехвърли забавянето на предшествениците си. Това обаче няма да помогне, магистралата няма да се построи в срок и загубата на 63 млн.евро по ИСПА е съвсем реална. Има пълна неяснота по финансирането на АМ „Тракия” (723 млн. лв.) от бюджета и процедурите по кандидатстването пред ЕК за включване в ОП „Транспорт”. При благоприятно развитие на процедурите с финансиране, нейното завършване по цялата й дължина е вероятно най-рано през 2013 г. За сметка на АМ „Тракия” по АМ „Струма” и „Марица” само се говори, без да се предприемат фактически мерки по тяхното стартиране. Готовите проекти по отсечката СОП – п.в. Яна от АМ „Хемус” и път І-5 Кърджали – Подкова са спрени.

По тези и други проекти ние загубихме възможността от ползване на правилото „М+3”. Ако така се работи, ще загубим и правилото „М+2”.Широко рекламираното от управляващите успешно изпълнение на проекта „Разширение на Софийското метро – втори метродиаметър” не се дължи толкова на кметуването на Бойко Борисов, колкото на своевременното включване на проекта в ОП „Транспорт” през 2007 г.

5.4. ГЕРБ прокламира приоритет „Лесно достъпен, екологичен и съгласуван транспорт във всички райони на страната”, свързан със създаването на единни разписания за видовете транспорт (автобус – влак – самолет), както и с „адекватно поддържане и модернизация на транспортната инфраструктура”, в т.ч. и на второстепенната пътна мрежа. И тук е в ход предимно PR-акция, отколкото реални действия. Единните разписания, основно между жп и автотранспорта, са повече като желания на министъра, отколкото възможностите на неговата администрация.Една година продължава безотговорното отношение на управляващите към състоянието и безопасността на превозите, произтичащи от остарелия вагонен парк на БДЖ. Програмата за неговата постепенна подмяна и ремонт е сериозно забавена. Разрешението на ЕК от есента на 2009 г. за 44 млн. лв. за подмяна на пътническия вагонен парк е игнорирано. Дори заложените 20 млн. лв. в бюджет 2010 не са усвоени. Тръжни процедури за ремонтни дейности са обявени чак в средата на текущата година.

В същата ситуация са АПИ и НКЖИ, където необходимостта от неотложни ремонтни работи по пътна и железопътната инфраструктура са крайно необходими.6. ОЦЕНКА ЗА ЕДНОГОДИШНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЕРБ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
През първите месеци от управлението на ГЕРБ, на сайта на МОМН бе огласена Програма за развитие на образованието, науката и младежката политика в Република България (2009 – 2013). Тя формулира визията за изграждане на конкурентна европейска образователна и научноизследователска среда в България, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в стремежа й към творческо и професионално развитие. Огласените принципи на управление са: ориентираност към личността, равен достъп, сътрудничество, отговорност, гъвкавост, единство в многообразието, новаторство, автономност, отчетност, ефективност, законосъобразност.

След първата година на управлението на ГЕРБ нищо не е изпълнено. Напротив, налице са

 • Последователни действия за промяна на обществения характер на българската образователна система и ликвидаторски действия по отношение на водещите национални научни центрове – БАН и ССА. Има определена хаотичност в политиката по всички други основни и жизнено важни въпроси на образованието и науката.

 • Може би екипът на министър Игнатов няма личен ангажимент за изпълнението на Програмата. Затова, въпреки „широкото участие в цялата верига на политиките – от концепцията до изпълнението” в образователната система има напрежение вместо доверие в институциите, които осъществяват политиките. Противопоставят се държавно и частно образование, различните сфери на висше образование, университети и научни организации.

 • Ефективността на управлението е нулева. Миналият опит най-често е негативен, бъдещото въздействие се свързва с бюджетни ограничения вместо инвестиции. Безспорна е обаче волята да се налага политика, въпреки напрежението.

 • Приетият нов Закон за развитие на академичния състав не следва духа на Конституцията на Република България, което поставя под въпрос спазването на заявения принцип за законосъобразност в програмата на министерството.

 • Все още не е публично огласен отчет за едногодишната работа на министерството.

В началото на 2010 г. бяха извършени структурни промени в министерството, в резултат на които се осъществиха 15% съкращения в администрацията. В момента се подготвят нови съкращения.

Още в дебатите по повод Бюджет 2010г. БСП предупреди, че държавната субсидия за образование, в сравнение с 2009 г., е намалена с 11.1%; възрази срещу намаляване на субсидията за държавните висши училища, особено в частта за научни изследвания; обоснова и необходимостта от увеличаване на публичните инвестиции в наука. Управляващите обаче намалиха със 140 млн.лв. средствата за наука за 2010 г., но и без всякакви аргументи отрязаха от бюджета на БАН още 10 млн. лв.

Под лозунга „реформи” управляващите водят до фалит държавните образователни и научни институции. Публично е известно, че ГЕРБ стриктно изпълнява политиката на Световната банка, поддържана и от представителите на олигархичния кръг „Глобална България”, за отслабване на държавата, за ограничаване и постепенно премахване на социалните придобивки. В отделните законодателни инициативи на ГЕРБ последователно се налага тенденцията с публични средства да се финансират частните институции за образование и наука. В българската традиция образованието и науката винаги са били демократични сфери, сърцевина на държавната политика, с особен акцент върху равния шанс. Сега се подменя ролята на държавата с частния интерес, с комерсиализацията на духовната сфера.Средно образование. В ход е обществена дискусия по проекта на Закон за училищно образование. Като цяло законопроектът преповтаря голяма част от предложения Закон за училищно образование, приет от МС в предишния управленски мандат, чиято основна цел бе да се осъвремени българското училище, като се усъвършенстват достъпността и качеството на учебния процес. В предложените редакции от сегашния екип на МОМН текст, защитаван от НДСВ в предишния мандат, за въвеждане на ваучерен принцип – парите следват ученика, се разпростира и върху частните училища. Още по време на дискусиите в предишното Народно събрание БСП рязко отхвърли този принцип на финансиране. В условията на криза неговата актуализация е още по-опасна, тъй като ще обрече на гибел училищата от малките и пограничните населени места.

Продължава неяснотата около въвеждането на бъдещата структура на средното образование. Практически не се очертава необходимата реформа в професионалното образование.

От друга страна, екипът на МОМН не осигури достатъчно гаранции за засекретяване на матурите през тази година, което наруши доверието в безпристрастността и независимостта на националното оценяване. Държавният зрелостен изпит по български език и литература бе опорочен, а с това бе поставена под въпрос надеждността на матурите като вход към висшето училище. Като цяло, за държавните зрелостни изпити липсва какъвто и да е научно обоснован подход (какво оценяваме, защо, какво преследваме).

Напрежението в системата е безспорно – особено сред ръководните кадри, директори и експерти (и тук проверките са предубедени, и тук икономическа полиция се намесва по проблеми от компетентност на инспекторати и министерство). На повечето места в страната бяха назначени началници на РИО със съмнителна професионална репутация и без визия за бъдещото развитие на образованието в съответната област, но предани на ГЕРБ.Висше образование и наука.

В Програмата на ГЕРБ са предвидени политики и действия за „превръщане на България в средносрочен план в страна, в която знанието и иновациите са двигател на икономиката”. Има и още много други заклинания, от които нищо не е изпълнено.

Народното събрание прие Закон за академичното развитие, като отхвърли ветото на президента. Към публично известните аргументи против Закона следва да се добавят и новите по-тежки финансови задължения на университетите и научните организации при неговото изпълнение, трудната, почти невъзможна реализация на новия орган – Арбитражен съд. Странни са и текстовете, които задължават всеки учен да представя рецензиите и документите си на английски език. Министърът се овластява като върховен и последен съдник. Вече сезирахме Конституционния съд.

Съветът на ректорите е предложил на министъра проект на нов Закон за висшето образование, сформирана е и работна група. В проекта липсва частта за същината на държавната политика, независимо че е въведено понятието „държавна поръчка”. От изявленията на министър Игнатов може да се направи извод, че и в областта на висшето образование ще се налага ваучерният принцип - парите следват студента както в държавните, така и в частните висши училища, т.е. губи се разликата между държавното и частно висше образование. В проекта се предвижда и въвеждане на платена форма на образование в държавните висши училища, както и задължението на държавата да предоставя на висшите училища (без да бъде уточнено частни или държавни) собственост, която те да управляват под формата на търговски дружества. Изводът, който може да се направи, е, че и във висшето образование се въвежда нов модел на финансиране – с публични средства ще се финансират частни висши училища.ГЕРБ ограничи бюджета за висшите училища до 83%. Като реципрочна мярка на бюджетната политика на правителството се предлагат промени в ЗВО, възстановяване на платеното висше образование в държавните висши училища, възможност за повишаване на семестриалните такси и наемите за общежитията. Това виждане не се споделя от представителите на техническите университети и тези по изкуствата.

Подготвя се международен одит на държавните висши училища. Изискванията във въпросниците и таблиците за самооценка не са съобразени със спецификите на науката в България: едни и същи са критериите, по които ще се оценяват изследванията, свързани с националната проблематика – история, култура, литература, език, с тези от медицинските, природо-математическите и техническите науки. Министър Игнатов в свои изявления по медиите съобщи, че международният одит ще се осъществи от частна английска агенция. Според действащия ЗВО обаче външната оценка на ВУ е задължение на НАОА. Не е ясно защо и как изборът пада върху английска агенция и кой е нормативният акт, който разрешава подобна намеса на министъра в автономията на университетите. Не е ясно и с какви средства и колко ще струва на данъкоплатеца, и то в условията на криза, подобна оценка, при положение че НАОА е пълноправен член на европейските агенции за оценяване и акредитация. Внимание заслужава и фактът, че одобрената по време на предишното правителство безвъзмездна схема по ОП „Развитие на човешките ресурси” за изготвяне на рейтинг на висшите училища е възложена през октомври/ноември 2009 г. за изпълнение на Отворено общество съвместно със социологическата агенция МБМД. Въпросът е, защо се отделят допълнителни бюджетни средства за международен одит, след като има готови европейски пари.

Спират се средства за научни изследвания. Отнемат се средства както от фонд „Научни изследвания”, така и от висшите училища и БАН.

Пред последователна политика за ликвидация е изправен най-големият научен център на държавата ни - БАН. От месеци публичното пространство се насища с груби инсинуации и клевети, които уронват престижа на българските учени и преподаватели в държавните висши училища и в БАН. Наред с квалификации като „феодални старци”, на позорния стълб бяха провесени и имената на големи български учени, работили за научно-техническото и външно разузнаване на страната ни. След извършения европейски международен одит на научната дейност, структура и капацитет на БАН, управляващите поставиха Академията под груб финансов и политически контрол. Погазва се автономното право на Академията да осъществява сама своите реформи. Цинични са и опитите на управляващите да противопоставят българските учени от БАН и от ДВУ на отделните социални групи в българското общество, насаждайки омраза и нетолерантност към представителите на умствения труд и интелекта.

Несериозно звучат оправданията с кризата. На фона на европейските политики, както и на политиките на глобалните сили, които не просто съхраняват, но и увеличават публичните средства за наука в условията на криза, средствата за научни изследвания в България, въпреки заложените 0.3% от БВП, вече са спаднали до 0.23% от БВП. (За сравнение, при правителството на тройната коалиция тези средства бяха 0.6% от БВП.)

Младежка политика. В Програмата за развитие (2009 -2013) задачата е да се „стимулира въвличането на младите хора в разработването и осъществяването на секторни политики”. Предвидено е изработване на Национална стратегия през 2009 г. Нейният проект се спотайва на сайта на министерството, без да предизвиква особен младежки и експертен интерес. Липсва предвиденият за 2009 г. Закон за младежта.

Спортна политика. Превръщането на ДАМС в Министерство на спорта е своеобразен плюс за сегашните управляващи. Притесненията в дейността на министерството са свързани с драстично намален бюджет и намаляване на субсидиите за отделните федерации. Минусите са свързани с подбрания екип, пряко свързан само с един от спортовете – гребане (неслучайно министерството е наричано министерство на гребането), както и с новия шеф на Българския спортен тотализатор. Характерна, както и при другите министерства, е направената чистка на спортни кадри, свързани с политическите сили от предишното управление.

Експертната оценка насочва вниманието към:

- отстъпление в традиционно силни спортове и дисциплини, довело до слабото ни представяне на олимпийски игри, световни и европейски първенства през последната година;

- няма развитие по многократно декларирания приоритет за подобряване статута на треньорската професия;

- намаляване субсидиите и свиване бюджетите на спортните федерации;

- редуциране програмите и дейността по отношение на спорта сред най-малките, изоставяне на част от досегашните работещи инициативи;

- неизпълнен обещан приоритет е развитието на спорта по местоживеене и продължаващата неспособност да се ангажират общините в тази мисия;

- противоречиви и колебливи са действията в отношенията към спортните федерации;

- неспазено е обещанието за обновяване и акредитиране на българската допинг-лаборатория, за която дори бе декларирано, че са отделени 6 милиона лева;

- необяснимо е забавянето при решаване на въпроса със собствеността и стопанисването на спортната база, неспазени са обещанията за окончателно и бързо решаване на проблемите й, липсва достъпност и възможност за спорт за всеки;

- подкопано е доверието към Българския спортен тотализатор, странна е негова пасивност в условията на агресивната конкуренция на частните оператори.

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница