Оценка на напрежението на имунитета, чрез свързване на антиген и антитяло и проследяване активността на ивмпДата16.10.2017
Размер40.77 Kb.


Институт за контрол на ветеринарномедицински продукти

Версия: 02/ 11.06.2009г.

Лист


Стандартна оперативна процедура 029
ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕАКЦИЯ СТЕПЕННА АГЛУТИНАЦИЯ

Изменение ......./……………


  1. ЦЕЛ

Целта на тази стандартна оперативна процедура е да се докаже специфичността и количеството на получените антитела в серуми на ваксинирани опитни животни и хиперимунни серуми /ХИС/ чрез бавна аглутинация,при изпитване на бактериални имунологични ВМП за активност и имуногенност.  1. ОБХВАТ

Оценка на напрежението на имунитета, чрез свързване на антиген и антитяло и проследяване активността на ИВМП.  1. ЧЕСТОТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Методът се използва при ИВМП, когато е посочен в документацията на ВМП за доказване на неговата активност и имуногенност и като скрининг тест.  1. АПАРАТУРА И МАТЕРИАЛИ

Апаратура: Центрофуга, хладилник, автоклав, инкубатор, микроскоп

Помощни материали: стативи, стерилни епруветки, пипети, епендорф епруветки, ерленмаерови колби

Консумативи: физиологичен разтвор, бульони, агар, хиперимунни серуми, антигени-живи или убити бактериални суспензии, серуми от ваксинирани животни, контролни нулеви серуми, стандарти  1. ОТГОВОРНОСТИ

Ръководителят на лабораторията носи отговорност за извършване на реакцията.


  1. ПРОЦЕСНА КАРТА


  1. ПРОЦЕДУРА

Действие

От кого се извършва

Кога се извършва

Как се извършва

1. Разреждане на серум


лаборант

Преди изпитването

Изпитваните серуми се разреждат двукратно, или десетократно според търсения титър с физ. разтвор и участват в реакцията в обем 0,5 мл. Разрежданията се извършват в стандартни епруветки.


2. Добавяне на антиген 1


лаборант

След извършване на разреждане на серума

Във всички епруветки се добавя по 0,5 мл антиген. Към редицата от опитните епруветки се прибавят контроли на изпитваните серуми и контрола на антигена.

3.Инкубиране


лаборант

След добавяне на серум и антиген


Епруветките се поставят в инкубатор при 37о С за 18-20 часа и след 1-2 часа на стайна температура

4. Отчитане на резултатите 2


Инспекторът, провеждащ анализа

След приключване на реакцията

Отчитането се извършва с просто око, или с вдлъбнато огледало на микроскопа.1 За антиген се използват:

-живи култури от щамове микроорганизми,използвани в хиперимунизацията или при изготвянето на ваксини. Те се посяват на твърди хранителни среди и култивират за 24 часа на 37 С. Агаровите култури се отмиват с физ.разтвор и стандартизират до необходимата гъстота -1, 2 или 3 милярда бактериални тела в 1 мл по Mac Farland;

-убити бактериални суспензии/диагностикуми/ , приготвени чрез химични и термични обработки според термостабилността на антигена / О , Н и К антигени/.

2 При добавянето на равен обем бактериални суспензии към серумните разреждания, се получава удвояване на разреждането, за това крайното отчитане на реакцията е с едно разреждане по-високо. Титърът на серума е максималното разреждане, при което все още всички бактерии са слепени на купчинки на дъното на епруветката, а течността над тях е избистрена.

Ако се използва суспензия от бактерии , на които ресните са разрушени се отчита О аглутинация. Ако се използва суспензия от бактерии, на които соматичният антиген е отстранен се отчита Н аглутинация. При използване на К антигени се отчита К аглутинация.

За изразяване силата на аглутинацията в отделните епруветки се използват следните обозначения:

++++ при пълно избистряне на течността със събиране на всички бактерии във флокули;

+++ при почти пълно избистряне на суспензията, тъй като по-голямата част от бактериите са аглутинирани ;

++ при аглутиниране на около 50% от бактериите, при което мътнината е редуцирана наполовина, в сравнение с контролата;

+ когато течността е мътна, поради аглутинация на малка част от бактериите;

- отрицателна реакция при липса на аглутинати и мътнина подобна на контролата
Разработил:
ИННОВА ЕООД

Утвърдил:
(име, подпис)

01/06/2009 г.


11/06/2009 г.


Каталог: SOP%20final
SOP%20final -> Процедурата за калибриране се прилага периодично за да възпроизведе и контролира основните метрологични характеристики на метода
SOP%20final -> Hp/Compaq computer system 6GHz piv processor, 512 mb ram, 80 gb hdd, 3
SOP%20final -> Цел целта на тази стандартна оперативна процедура е защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа с тях. Обхват
SOP%20final -> Цел определя се минималната подтискаща концентрация /мпк/ на даден антибиотик спрямо микроорганизмите. Обхват
SOP%20final -> Цел тази стандартна оперативна процедура регламентира микробиологичния метод за количествено определяне концентрацията на антибиотици. Обхват
SOP%20final -> За оценка на ефикасността на ивмп и определяне напрежението на имунитета в серуми от опитни животни
SOP%20final -> Оценка на напрежението на имунитета, чрез свързване на антиген и антитяло и проследяване активността на ивмп, като скрининг тест
SOP%20final -> Цел тази стандартна оперативна процедура се прилага за поддържането на референтни бактериални щамове за нуждите на лаборатория Микробиология, чрез препосяването им през определени периоди от време в подходящи хранителни среди обхват
SOP%20final -> За контрол на качеството на почистването и дезинфекцията на лабораториите, помощните помещения, облекло и ръце на персонал работещ в тях, редовно се извършват микробиологични изследвания
SOP%20final -> Цел целта на тази стандартна оперативна процедура е да опише методът на изследване за откриване на специфични антитела срещу говеждия пестивирус (bvdv) в проби от серум или мляко. Обхват


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница