Одобрявам: димитър димитров, ръководител мер софия област документациястраница9/10
Дата30.07.2018
Размер1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Общо за 2бр. КШ

 

 

1

Електронен светлинен индикатор за 220V=, дежурен вход “минус”, цвят на светлинното поле „червен”, ”зелен”.

бр.

5

10

 

 

2

Превключвател двупозиционен със задържане, с контактен блок НО+НЗ, 220V = , двуполюсен

бр.

1

2

 

 

3

Превключвател двупозиционен със задържане, с контактен блок НО+НЗ, 220V = , дълга черна ръкохватка, хромирана метална гривна

бр.

1

2

 

 

4

Бутон несветещ с червена капачка, с контактен блок НО+НО, 220V=, хромирана метална гривна

бр.

5

10

 

 

5

Бутон несветещ със зелена капачка, с контактен блок НО+НО за 220V=, хромирана метална гривна

бр.

5

10

 

 

6

Блок-контакт НО+НЗ към поз.6.2

бр.

 

0

 

 

7

Блок-контакт НО+НЗ към поз.6.3

бр.

 

0

 

 

8

Блок-контакт НО+НО към поз.6.4 и 6.5

бр.

10

20

 

 

9

Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=10А, 220VAC, крива на изключване “B”

бр.

1

2

 

 

10

Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 220VAC, крива на изключване “B”

бр.

1

2

 

 

11

Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “B”

бр.

2

4

 

 

12

Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “B”

бр.

1

2

 

 

13

Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=25А, 400VAC, крива на изключване “B”

бр.

1

2

 

 

14

Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач

бр.

6

12

 

 

15

Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ.

бр.

1

2

 

 

16

Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А

бр.

1

2

 

 

17

Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А

бр.

1

2

 

 

18

Нагревател 220V AC

бр.

1

2

 

 

19

Термостат

бр.

1

2

 

 

20

Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:

 

 

 

 

 

21

- Клема не делима, за кабел със сечение до 35mm²

бр.

30

60

 

 

22

- Секционна разделителна пластина за не делими клеми до 35mm²

бр.

15

30

 

 

23

- Крайна затваряща пластина за не делими клеми до 35mm²

бр.

2

4

 

 

24

- Контактен мост двупозиционен за не делими клеми до 35mm²

бр.

24

48

 

 

25

- Клема разделяема токова, за кабел със сечение до 10mm²

бр.

35

70

 

 

26

- Секционна разделителна пластина за делими клеми

бр.

5

10

 

 

27

- Крайна затваряща пластина за токови клеми

бр.

2

4

 

 

28

- Контактен мост двупозиционен

бр.

15

30

 

 

29

- Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm²

бр.

270

540

 

 

30

- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми до 35mm²

бр.

30

60

 

 

31

- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми до 10mm²

бр.

540

1080

 

 

32

- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за токова. клеми до 10 mm²

бр.

60

120

 

 

33

- Мост неподвижен десетпозиционен

бр.

20

40

 

 

34

- Секционна разделителна пластина за опер.клеми

бр.

40

80

 

 

35

- Крайна затваряща пластина за редови клеми

бр.

10

20

 

 

36

- Клема маркировъчна-заглавна

бр.

7

14

 

 

37

- Етикет към клема заглавна

бр.

7

14

 

 

38

- Фиксатор за клеморед

бр.

17

34

 

 

39

- EVRO-DIN шина 35x7,5mm

м

5

10

 

 

40

- Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм

м

6,2

12,4

 

 

41

- Пластмасов перфориран кабелен канал 100/60мм

м

1,2

2,4

 

 

42

Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение

м

 

0

 

 

43

-1,5мм2

бр.

350

700

 

 

44

-2,5мм2

бр.

50

100

 

 

45

Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М8, за среден брой кабели-20бр.

м

1,5

3

 

 

46

Кабелни щуцери:

 

 

 

 

 

47

PG 25

бр.

15

30

 

 

48

PG 31

бр.

25

50

 

 

49

PG 38

бр.

6

12

 

 

VII.

Доставка на команден шкаф /КШ.........../ клон 3 (0)- Реактор 400 kV, ламаринен, размери 1200/1500/400мм, изпълнение IP55, изработен по приложен чертеж, комплект с проводникови връзки и апаратура:

компл.

1

Общо за 1бр. КШ

 

 

1

Електронен светлинен индикатор за 220V=, дежурен вход “минус”, цвят на светлинното поле „червен”, ”зелен”.

бр.

4

4

 

 

2

Превключвател двупозиционен със задържане, с контактен блок НО+НЗ, 220V = , двуполюсен

бр.

1

1

 

 

3

Превключвател двупозиционен със задържане, с контактен блок НО+НЗ, 220V = , дълга черна ръкохватка, хромирана метална гривна

бр.

1

1

 

 

4

Бутон несветещ с червена капачка, с контактен блок НО+НО, 220V=, хромирана метална гривна

бр.

4

4

 

 

5

Бутон несветещ със зелена капачка, с контактен блок НО+НО за 220V=, хромирана метална гривна

бр.

4

4

 

 

6

Блок-контакт НО+НЗ към поз.7.2

бр.

 

0

 

 

7

Блок-контакт НО+НЗ към поз.7.3

бр.

 

0

 

 

8

Блок-контакт НО+НО към поз.7.4 и 7.5

бр.

8

8

 

 

9

Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=10А, 220VAC, крива на изключване “B”

бр.

1

1

 

 

10

Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 220VAC, крива на изключване “B”

бр.

1

1

 

 

11

Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “B”

бр.

2

2

 

 

12

Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “B”

бр.

1

1

 

 

13

Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=25А, 400VAC, крива на изключване “B”

бр.

1

1

 

 

14

Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач

бр.

6

6

 

 

15

Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ.

бр.

1

1

 

 

16

Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А

бр.

1

1

 

 

17

Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А

бр.

1

1

 

 

18

Нагревател 220V AC

бр.

1

1

 

 

19

Термостат

бр.

1

1

 

 

20

Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:

 

 

0

 

 

21

- Клема не делима, за кабел със сечение до 35mm²

бр.

30

30

 

 

22

- Секционна разделителна пластина за не делими клеми до 35mm²

бр.

15

15

 

 

23

- Крайна затваряща пластина за не делими клеми до 35mm²

бр.

2

2

 

 

24

- Контактен мост двупозиционен за не делими клеми до 35mm²

бр.

24

24

 

 

25

- Клема разделяема токова, за кабел със сечение до 10mm²

бр.

35

35

 

 

26

- Секционна разделителна пластина за делими клеми

бр.

5

5

 

 

27

- Крайна затваряща пластина за токови клеми

бр.

2

2

 

 

28

- Контактен мост двупозиционен

бр.

15

15

 

 

29

- Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm²

бр.

270

270

 

 

30

- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми до 35mm²

бр.

30

30

 

 

31

- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми до 10mm²

бр.

540

540

 

 

32

- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за токова. клеми до 10 mm²

бр.

60

60

 

 

33

- Мост неподвижен десетпозиционен

бр.

20

20

 

 

34

- Секционна разделителна пластина за опер.клеми

бр.

40

40

 

 

35

- Крайна затваряща пластина за редови клеми

бр.

10

10

 

 

36

- Клема маркировъчна-заглавна

бр.

7

7

 

 

37

- Етикет към клема заглавна

бр.

7

7

 

 

38

- Фиксатор за клеморед

бр.

17

17

 

 

39

- EVRO-DIN шина 35x7,5mm

м

5

5

 

 

40

- Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм

м

6,2

6,2

 

 

41

- Пластмасов перфориран кабелен канал 100/60мм

м

1,2

1,2

 

 

42

Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение

м

 

0

 

 

43

-1,5мм2

бр.

350

350

 

 

44

-2,5мм2

бр.

50

50

 

 

45

Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М8, за среден брой кабели-20бр.

м

1,5

1,5

 

 

46

Кабелни щуцери:

 

 

0

 

 

47

PG 25

бр.

15

15

 

 

48

PG 31

бр.

25

25

 

 

49

PG 38

бр.

6

6

 

 

при несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. в случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.
Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия)

......................................................................(длъжност на представляващия участника)


Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... .............................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)
кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „......................................................................................................................................”,

(наименование на поръчката)

участник в процедура на договаряне с предмет: „Доставка на командни шкафове за МЕР София област”
Д Е К Л А Р И Р А М
Че съм запознат и приемам условията в проекта НА ДОГОВОРA

Дата: ДЕКЛАРАТОР:(подпис и печат)
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница