Офертен бюлетин № bbs/1110/2010 оферти за технологично сътрудничествоДата25.02.2018
Размер271.64 Kb.

ОФЕРТЕН БЮЛЕТИН № BBS/1110/2010

ОФЕРТИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВОBBS (Bulletin Board Service) е системата за разпространение на технологични оферти(предлагане) и технологични заявки(търсене) на мрежата Enterprise Europe Network. Чрез технологичния бюлетин можете да намерите нови разработени технологии, необходими за разрешаване на конкретни проблеми на вашето производство, както и да влезете в контакт с фирми от страните, включени в мрежата, които търсят или предлагат определена нова технология.
За да получите координати на фирмата, подала офертата, е нужно да попълните приложения формуляр за проявен интерес и да го изпратите на e-mail адрес: eic@pcci.bg или факс: 032 908983, 908999.
Услугата е безплатна!

01. 10 ES 28G1 3GNK TO Испанска научно-изследователска фирма - основана през 1997 г. като Технологичен център, обслужващ химическата и фармацевтичната промишленост. Дейността на фирмата е в сферата на леката химическа промишленост, със съществено влияе върху функционирането на биотехнологичния производствен сектор. Компанията предлага разработка на нов процес, в който се използва лесно достъпен зелен разтворител, с отлични показатели по отношение на влиянието върху околната среда (спрямо R-фазите). Процесът намалява емисиите на VOC и рисковете от пожар на работното място. Фирмата търси възможност за сключване на лицензионно споразумение или за установяване на техническо сътрудничество.

02. 10 ES 28G1 3GNQ TO Испанска научно-изследователска компания - основана през 1997 г. като Технологичен център, обслужващ химическата и фармацевтичната промишленост. Дейността на фирмата е фокусирана основно върху леката химическа промишленост, със съществено влияе върху функционирането на биотехнологичния производствен сектор. Компанията предлага разработка на биотехнологичен процес за синтез на нуклеозидни аналози. Готова е да предложи лиценз на технологията на всяка заинтересована фармацевтична компания.

03. 10 RU 86FG 3G! Y2 TO Лаборатория по химия на протеина в състава на руски научно-изследователски институт (Московска област), с богат опит в протеиновото инженерство, е разработила и предлага няколко метода за получаването и охарактеризирането на пептиди и на местни протеини, както и за генерирането на рекомбинирани протеини за различни изследвания. Екипът търси партньори, заинтересовани от прилагането на предложените методи, както и от бъдещи съвместни изследвания.

04. 10 RU 86FG 3GY0 TO Руски научно-изследователски институт (Московска област) е разработила и предлага технология за оценка на влиянието на нефтени разливи върху морската вода чрез установяването на генетични промени в микробиологичното биоразнообразие на седименти. Технологията може да се използва при разработването на in situ стратегии за биологично възстановяване и почистване на морето от нефтени разливи. Институтът търси партньор за провеждането на бъдещи изследвания и за промишлена реализация на технологията.

05. 10 RU 86FG 3GXZ TO Руска фирма (Московска област), специализирана в биологични изследвания, е разработила и предлага технология за очистване на почви от различни органични замърсители. Технологията може да се използва за обработване на промишлени отпадъци и за намаляване на замърсяването на околната среда. В сравнение с неспециализираните общи мерки, предприети в това направление, фирмата гарантира десетократно увеличение на ефективността на почвоочистване. Търси партньори за бъдещи съвместни изследвания, провеждане на експерименти и адаптиране на технологията към местни нужди.

06. 09 TR 98OB 3G1T TR Турска фирма търси съществуващи или новосъздадени он-лайн игри. След локализацията и интеграцията им, се планира игрите да бъдат качени на он-лайн портал, разработен съвместно с главен ISP, притежаващ портфолио с повече от 1 милион членове. Компанията е заинтересована от сключването на търговски споразумения, придружени от споразумения за техническа помощ. Предвижда се и сключването на лицензионно споразумение.

07. 09 RO 66BW 3CMR TO Малка румънска фирма предлага комплект от терапевтични устройства, използващи поляризирана светлина. Главни преимущества: устройствата са с малки размери и могат да бъда използвани от всеки, без да е необходима специална медицинска квалификация. Фирмата търси следните партньори: изследователски институт за съвместни изследвания, производител, с който да сключи лицензионно споразумение или споразумение за съвместна работа, козметични салони, с които да сключи търговско споразумение, придружено от споразумение за техническа помощ.

08. 09 RO 66BW 3CS9 TO Малка румънска фирма предлага персонален комбинезон, изключително здрав, предназначен за оцеляване при бедствия. Гарантира оцеляване и предпазва човешкото тяло от травми при срутване на сгради в резултат от земетресения, торнадо, терористични атаки и военни действия. Отличителни качества: преносим, готов за ползване, може да се съхранява навсякъде в офиса или апартамента, в гардероби или шкафове. Фирмата търси партньор за техническо сътрудничество или за производство и продажба на продукцията, предлага и възможност за сключване на споразумение за съвместна дейност.

09. 09 RO 66BW 3CMP TO Малка румънска фирма е разработила и предлага специализирано бюро, изключително здраво, което може да послужи като укритие и е в състояние да спаси човешки живот при бедствия. Гарантира оцеляване и предпазва човешкото тяло от травми при срутване на сгради в резултат от земетресения, торнадо, терористични атаки и военни действия. Фирмата търси научно-изследователски институт като партньор с цел техническо сътрудничество или производител, с който да сключи лицензионно споразумение, споразумение за съвместна дейност или за производство; търси и партньори - университети/институти, с които за сключи търговско споразумение, придружено от споразумение за техническа помощ.

10. 10 SE 67BY 3GW5 TO Шведска фирма предлага набор от инфрачервени фотодетектори за вграждане в инфрачервени модули, камери и други фото-системи. Област на приложение – идентификация на обекти въз основа на термо/инфрачервеното им излъчване. Фирмата предлага и собствени QWIP FPA (масиви от квантово-инфрачервени фотодетектори във фокалната равнина), вградени в охладители и индикаторни табла. Търси възможност за сключване търговско споразумение с партньори от промишлеността, включително и споразумение за пълна техническа поддръжка.

11. 10 SE 67BY 3GXF TO Шведска фирма предлага оборудване за нано-печатна литография (NIL). Използва се за производство и копиране на съвременни микро и нано структури. Типични приложения-в оптоелектрониката, в оптични запаметяващи носители, в магнитни запаметяващи носители, в MEMS и NEMS, в дисплеи, в био-устройства, в устройства "Lab-on-a-Chip", в полупроводници и във високоплътни интерконектори. Фирмата търси академични партньори или партньори от промишлеността с цел техническо и търговско сътрудничество.

12. 10 SE 67BY 3GW4 TO Шведска фирма предлага нанопорьозни материали с биотехнологично и фармацевтично приложение – напр. в лекарства, в диагностика и пр., които притежават уникални свойства, поради голямата си повърхност. Фирмата търси сътрудници, с цел индустриално или научно-изследователско приложение на материалите.

13. 10 DK 20B2 3GVS TO Датска компания провежда изследвания в областта на нанотехнологиите, с насоченост към повърхностната обработка на порести материали. Търси партньори за бъдеща разработка на методиката и за приложението й при други материали, освен цимент. Фирмата е заинтересована от сключването на търговско споразумение, придружено от споразумение за техническа помощ.

14. 10 DK 20B3 3GVV TO Датска фирма е специализирана в съвременна повърхностна обработка на инструменти, компоненти и детайли, подложени на износване. Предлага решения на трибологични проблеми. Специализирана е и в обработката на повърхността на отливки. Технологичните решенията включват полагането на твърди, твърдо-износващи, корозионно-устойчиви и самосмазващи се покрития. Фирмата е заинтересована от сключването на търговско споразумение, придружено от споразумение за техническа помощ, с клаузи както за обработка на повърхности, така и за инсталация на производственото оборудване.

15. 10 RO 75DV 3GWU TO Румънски инженер е разработил и предлага технология за изработването на малки и средни мултифункционални плавателни съдове, с форма на делфин и с делта-ефект. Главни преимущества- съдовете са с автономно задвижване, с малка консумация на енергия, могат да се движат с голяма скорост в бурни води благодарение на еластичността си, цената им е приемлива. Технологът е заинтересован от сключването на лицензиозно споразумение, от установяването на техническо сътрудничество и от сключването на търговско споразумение, придружено от споразумение за техническа помощ.

16. 10 DK 20B3 3GWL TO Датска фирма е разработила и предлага завършени производствени линии или отделни машини за производството на павета и асфалт. Компанията е патентовала нова технология за автоматично и качествено складиране на насипни материали, предотвратяваща задръствания и рискове за здравето при ръчен контрол на качествата на материалите. Предлага сключването на производствени и технически споразумения, вкл. задоволяването на специфични нужди и необходимата техническа помощ.

17. 10 SE 67CJ 3GUT TR Шведска фирма е разработила и предлага повдигаща възглавница с капацитет до 2.5 тона. Сгъната в неработно положение, лесно преносима. Може да се използва от спасителни екипи при отместване на тежки обекти, напр. при аварии или земетресения. Пълни се с въздух. Фирмата се интересува от разработването на метод за лесно пълнене на възглавницата с въздух на място, без да се използва електрическа енергия. Необходимо е техническо сътрудничество с производители на помпи.

18. 10 SE 67CJ 3GUJ TO Шведска фирма предлага химична термо-помпа за отнемане на излишната топлина, породена от възобновяеми солни източници. Топлинната енергия може да се съхранява в продължение на няколко дена и след това да се използва за локално отопление или подгряване на вода. Системата е с гъвкава структура, благодарение на отделения реактор и торбите за съхранение на солта. Търсят се партньори за бъдещо развитие на технологията и за изработването на прототип (чрез съвместно предприятие), както и за финансиране.

19. 10 CH 84FB 3GWT TO Научно-изследователски институт към швейцарски университет е разработил и предлага автоматизирано оборудване за терапия на коляното на пациент. Устройството стабилизира и подобрява резултатите от рехабилитацията. Терапевтите могат да контролират оздравителния процес чрез лесен за ползване интерфейс, както и да подбират подходящи параметри на терапия в клинични и домашни условия. Институтът търси партньори за сътрудничество в клиничните изследвания и за пазарната реализация на оборудването.

20. 10 PL 62AP 3G2L TR Полска фирма търси проектант на автоматизирана технологична линия за подреждане и пакетиране на вафли в картонени кашони. Линията трябва да е с микропроцесорно управление, да удовлетворява най-високите изискванията на технологичните стандарти и да има осигурен достъп до световните пазари. Фирмата търси партньор за сключване на търговско споразумение, придружено от споразумение за техническа помощ.

21. 10 LV 58AD 3GTW TR Една от водещите мандри в Латвия се интересува от технология и ноу-хау за по-ефективно производство на сирената Edam и Gouda, с цел по-добро оползотворяване на млякото. Мандрата търси възможности и технология за редуциране на количеството консумирано мляко. Технологията трябва да бъде изпробвана и готова за практическо приложение.

22. 10 PL 63AZ 3GHO TR Полски предприемач търси доставчици на машини за заваряване на станиол. Машините са предназначени за заваряване на надуваеми изделия, изработени от станиол (напълнени с въздух или друг газ). Фирмата търси партньори за производство и сключване на търговско споразумение, придружено от споразумение за техническа помощ. Възможно е и сключването на договори за съвместна дейност и за финансово сътрудничество.

23. 10 PL 63AZ 3GHX TO Полска фирма, с медицинска насоченост на дейността си, предлага поддържащо устройство, предназначено за хора с различна инвалидност (парализа), с възможност за ползване в домашни условия и за извършването на различни самостоятелни дейности. Фирмата търси партньори и по- специално, научно-изследователски организации и фирми, заинтересовани от приложението на технологията за медицински цели. Предвижда се и сключването на лицензионно и търговско споразумение.

24. 10 US 87GA 3GXC TR Голяма американска фирма търси партньори и/или под-контрактори за осъществяването на правителствена програма в областта на химията на силиконови полимери. Необходим е опит в работата със силиконови полимерни тръбопроводи. Фирмата се интересува от провеждането на съвместни изследвания.

25. 09 PL 63AU 3EBR TO Полска фирма предлага ново устройство за ракова диагностика, основана на фото-динамичния метод. Устройството дава възможност за провеждането на не-инвазивна и високо ефективна диагностика на области от човешкото тяло с ракови образувания. Може да се използва в болници и частни медицински центрове. Фирмата търси компании, занимаващи се с диагностика на ракови заболявания и е заинтересована от лицензирането на технологията или от бъдещото й развитие и адаптиране към специфичните нужди на пазара.

26. 10 IT 54V9 3GU6 TO Италианска фирма предлага автоматизирана машина за опаковане на палетизирани товари в полиетиленови листове. Машината използва нова система, отличаваща се с двойно преимущества: намаляване на въртящите се маси и липса на плъзгащи се електрически контакти. Възприето е просто и удобно технологично решение за фиксирането на ръба на листа. Фирмата търси партньори с опит в пакетирането, заинтересовани от закупуването на машината и готови да предложат техническа помощ.

27. 09 ES 28F8 3G1V TO Изследователски екип от Испания предлага техники за обучение, с приложение в автоматичната обработка на биомедицински сигнали. Основно преимущество на технологията е по-ниската цена, спестеното време и повишената надеждност на резултатите. Екипът търси възможности за техническо сътрудничество.

28. 10 US 87GA 3GX0 TR Голяма американска компания търси разработки, методи или технологии, предназначени за увеличаване на времето за изготвяне на водни емулсии чрез забавяне на процеса на сушене. Интересува се от възможности за сключване на споразумения за съвместни проекти, производство и снабдяване.

29. 10 CY 0641 3GT2 TO Кипърска IT фирма е разработила и предлага програма за търсене в мрежата, с използването на онтологии. Новата програма е снабдена с браузер Web Crawler, както и с търсачки Parser, Indexer и Ranker, които се базират не само на ключови думи или на описания на съдържанието на даден сайт, но използват основно онтологии, с цел получаването на по-точни резултати и осъществяването на по-ефективна класификация на сайтовете. Програмата се отличава с много възможности и може лесно да се адаптира към нуждите на потребителя. Фирмата е отворена към всякакви възможности за сътрудничество.

30. 10 ! DE 1486 3GX1 TO Средно-голяма германска фирма е разработила и предлага нов производствен процес за изготвянето на армирани полиуретанови детайли, отличаващи се с отлични механични свойства и с отлична повърхност. Процесът на пулверизация осигурява необходимите механични свойства и състояние на повърхността, при ниски инвестициите и производствените разходи. Фирмата предлага оборудване и техническа помощ на производители, заинтересовани от практическата реализация на този нов процес.

31. 10 CH 84FB 3GX3 TO Новообразувана швейцарска фирма е разработила и предлага симулационна технология Hardware-in-the-Loop (HIL) за приложения в електрониката, със закъснение от 1 µs. Приложенията й са свързани с тестване на софтуер, намиращ приложение в агрегати, захранвани от слънчева или вятърна енергия, в хибридни и електрически превозни средства и в различни области на промишлената автоматизация. Фирмата търси партньори за по-нататъшни изследвания или за съвместна експлоатация на технологията.

32. 10 GB 44O7 3GJ! U TO След десет годишни изследвания, водещ британски университет е разработил и предлага изключително ефективен мрежов протокол, който осигурява фантастично ниво на приемане на данни. Няколкото публикации във водещи международни списания доказват същественото подобрение на качеството на комуникациите (видео-, гласови и обмен на данни) и повишаването на енергийната ефективност, сигурност и защита срещу аварии и мрежови атаки. Университетът търси партньори от промишлеността.

33. 10 GB 44O7 3GOJ TO Британска фирма е разработила и предлага изключително ефективна технология, осигуряваща 100%-това защита срещу всякакъв тип вируси, пренасяни по мрежата. Технологията е тествана от независима лаборатория и от няколко фирми, занимаващи се с глобална сигурност, без да пропусне какъвто и да е вирус. Фирмата търси партньори за разпространение на продукта и на лиценза, като и за адаптирането му към специфични потребителски нужди.

34. 10 PL 62AP 3GPD TR Полска фирма, с предмет на дейност монтаж на електрически стълбове, търси системни решения за улавяне и оползотворяване на дим от заварки, отделен по време на заваряване на стоманени конструкции (при производството на електрически стълбове). Фирмата се интересува от закупуване и практическо приложение на подходяща технология, придружени от предложения за техническа помощ.

35. 10 PL 62AP 3GPB TR Полска фирма, с предмет на дейност монтаж на електрически стълбове, търси CNC преса за метални листове, със специални възможности за ускоряване на производството чрез автоматично конфигуриране на точките на огъване. Изисква се наличието на пряка връзка между управлението на агрегата и обслужването на производствения процес, както и осигурен сервиз. Фирмата се интересува от закупуване и практическо приложение на подходяща технология, придружени от предложения за техническа помощ.

36. 10 NL 60AF 3GW2 TR Учени в медицински център към холандски университет са разработили и предлагат нова техника за създаването на автологови кръвоносни съдове в човешкото тяло. Тези съдове могат да се използват и при операции за поставяне на байпас, както и за достъп до съдовете при дълготрайна диализа. Търсят се търговски, биотехнологични и/или фармацевтични партньори, с опит в съдовото инженерство, за съвместно разработване на технологията и за провеждането на бъдещи изследвания.

37. 10 ES 28F8 3GAE TO Испански университет е разработил и предлага подобрен метод за автоматична настройка. Основното му преимущество е, че може да се прилага в интегрирани и неинтегрирани инсталации и съоръжения. За приложението му е необходимо разработеният алгоритъм да се добави към алгоритъма на оригиналния контролер, което не води до увеличаване на цената на крайния продукт. Университетът търси сътрудничество с производители на индустриални PID- контролери, с цел интегриране на методиката в производствения процес.

38. 10 ES 28F8 3G35 TO Испански университет е разработил и предлага метод за връзка между стратегическия контрол и подобренията на даден софтуер или производствен процес. Методът е базиран на резултати от измервания и използва кинетиката на протичане на процеса, с цел натрупването на измерима информация в индикаторни панели (съгласно стандарт ISO/! IEC 15939) и в балансирани панели (BSC). След приключването на процеса следва разделение на SIO- функциите на отделни съставни части - CEO, TI –директор, CPO и др. Екипът търси техническо сътрудничество.

39. 09 ES 28F8 3G1F TO Испанска инженерна лаборатория за обработка на отпадъчни води предлага оптимизиране на конструкцията и устройството на мембранни биореактори (MBR), с цел получаването на обработена вода с подобрени качества и увеличаване на капацитета на процеса на очистване. Търсят се фирми, заинтересовани от приложение или развитие на технологията или производители на микро- и ултра-филтрационни мембрани, стремящи се към разширение на пазара на устройства за третиране на отпадъчни води чрез MBR.

40. 10 MT 59AE 3GWS TO Изобретател от Малта предлага автоматизирана медицинска кушетка, която спестява неудобството на болните и позволява измиване, нормална хидротерапия и къпане на хоспитализирани пациенти, пациенти с травма или такива, които се нуждаят от специализирани грижи. Изобретателят търси партньор за изработване и продажба на кушетката.

41. 10 H! U 50S4 3GTQ TO Унгарска фирма предлага нова технология за подобряване на качеството на почвата чрез обогатяването й с риолитна туфа. Разработена е процедура за неротационно компостиране, чрез която се постига по-високо съдържание на хранителни вещества и изключително високо съдържание на азот, както и елиминиране на неприятната миризма и на опасността от инфекции. Търсят се партньори от аграрния сектор или компании, занимаващи се с обработка на отпадъци (очистване на почви и/или елиминиране на неприятната миризма).

42. 10 HU 50S4 3GFS TO Малко унгарско предприятие с голям опит в управлението на различни процеси предлага възможност за управление на процесите на суха ферментация на биоотпадъци. Системата за измервания и контрол е базирана на PLC- (програмируем логически контролер) и се отличава с надеждни измервания, запис, оценка и контрол на параметрите. Фирмата търси партньори, готови да приложат системата в подходящи съоръжения, както и такива, заинтересовани от сътрудничество и бъдещо приложение на системата в областта на автоматизацията.

43. 10 DE 1594 3GKZ TO Германска фирма предлага нова термо-рогозка, използваща ифрачервена светлина. Консумацията й на енергия е много ниска - за постигането на температура от 40-42 се консумира мощност от 40 вата. Рогозката може да се използва за различни цели, напр. като одеало за домашни любимци, за затопляне на работния стол и пр. Търсят се заинтересовани фирми, с цел техническо сътрудничество.

44. 10 DE 18A5 3GVG TR Германска фирма, с богат опит в термообработката на високо-легирани, средно легирани и нелегирани стомани и чугуни, се нуждае от методи за класификация на партиди от метални образци чрез провеждането на пълен количествен химически анализ. Целта е да се повиши надеждността при определяне на параметрите за оптимизация на термообработващите процеси. Фирмата е заинтересована от лицензиране или съвместно разработване на нови методи.

45. 10 ES 28F8 3GAC TO Испански университет е разработил и предлага математически модел, описващ оптималното генериране и проектиране на дадена електрическа система, с отчитане на естеството на преносната мрежа. Моделът представлява инструмент, подпомагащ вземането на решения при провеждането на изследвания в областта на техническото и икономическото планиране. Екипът е заинтересован от сключването на търговско споразумение.

46. 10 DE 1486 3GVM TO Германска фирма е разработила и предлага подходящи процеси за производството на горещо-деформируеми композитни полуфабрикати, отчитайки специфичните проблеми или идеи на евентуалния производител. За проверка на предлаганите технологични решения е осигурен голям изпитателен център. Фирмата е експерт в методите на топене, ламиниране, пресуване, горещо щампуване и деформиране на материали при високи температури. Предложението й касае производители на детайли от термо-пластични композитни материали. Предлагат се и възможности за съвместни разработки и техническа помощ.

47. 10 ES 28F8 3GA5 TO Испански университет е разработил и предлага математически модел, който въвежда стохастически-надеждни мерки за оценка на процеса на генериране на дадена електрическа система. Моделът представлява инструмент за вземане на решения при провеждането на средно-продължителни и продължителни изследвания, свързани с планиране. Екипът търси възможности за сключване на търговско споразумение, придружено от споразумение за техническа помощ.

! 48. 10 DE 1486 3GV1 TO Германска фирма е специализирана в производството на оборудване, предназначено за пластична обработка. Тя предлага нова технология на рециклиране на армирани термо-пласти за получаването на различни материали - с естествена и стъклена армировка или с армировка от въглеродни влакна. Разработеният едностъпков процес директно трансформира пластмасови отпадъци в нови продукция. Механичните свойства на крайния продукт са отлични. Фирмата търси индустриални партньори, които са готови да приложат новата технология в производството.

49. 10 DE 1486 3GUW TO Германска средно-голяма фирма е разработила и предлага нова технология за производството на сандвичи от олекотен алуминий с изкривена геометрия и с добра термо-устойчивост. Поради гладката си повърхност, алуминиевите елементи представляват идеална основа за изпълнението на различните финишни операции – печати върху лакови покрития, ламиниране на фолиа и пр. Фирмата предлага техническо сътрудничество, снабдяване с материали и трансфер на технология на производители, заинтересовани от производството на алуминиеви сандвичеви панели.

50. 10 ES 29h4 3GP8 TO Испански изследователски екип предлага широка гама услуги, свързани със проектирането, изготвянето и характеризирането на активни съставки, съдържащи микро- и нано-частици и използвани за разработката на функционални храни и хранителни добавки. Търсят се партньори от хранителната промишленост, заинтересовани от такова производство. Екипът предлага сключването на лицензионно споразумение и на споразумение за техническо сътрудничество, с цел приложението на технологията и пригаждането й към специфични нужди и продукти.

51. 10 ES 29h4 3GOW TO Компания от Навара (Испания) предлага научно-изследователки методи, приложими в хранителната промишленост и третиращи разработването и защитата както на храни, подложени на минимална обработка, така и на готови храни. Методите са високо-продуктивни и ниско-рискови, като целта им е повишаване на трайността и запазване на свойствата на продуктите. Фирмата е подготвила лицензионни споразумения и споразумения за техническо сътрудничество, с цел приложение на технологията и пригаждането й към нуждите на хранително-обработващата промишленост и към тези на други научно-изследователски центрове и университети.

52. 10 PL 63AW 3GO1 TR Полска фирма, специализирана в производството и дистрибуцията на слухови апарати, се нуждае от технология за производството на акустични микро-конвертори. За целта е необходима готова технология.

53. 10 US 87GA 3GWM TR Голяма американска фирма желае да установи мрежа от стратегически партньори с опит в зелената химия. Специфични области на интерес са еко-разтворителите, както и разтворители с минимално въздействие върху околната среда. Те мога да се използват като стимулатори на активната разтворимост на различни съставки и полимери, в дисперсии, емулсии и многофазни системи. Фирмата е заинтересована от сключването на дългосрочно споразумение за разработка на проекти в областта на зелената химия.


54. 10 GB 46P4 3GSJ TO Моногонационална фирма за електроника, базирана в Шотландия, притежава уникален производствен опит и разполага с леярна за силициев карбид (SiC). Подпомага разработването на технологии, от началото на проектиране до комерсиализацията им. Готова е да съдейства и на фирми за трансфер на технологии. Фирмата е разработила високо-температурен процес за леене на SIС посредством използването на интегрирани електрически вериги. Основна роля в процеса играят леярските свойства на SIC при температури, по-високи от 3000С. Целта е да се осъществи леене на SIС при 4500C.

55. 10 GB 46P4 3GSI TO Моногонационална фирма за електроника, базирана в Шотландия, търси да сключи проектантско-производствени споразумения с фирми, присъстващи на автомобилните и промишлените пазари, както и с фирми с присъствие на пазарите за военна продукция. Предлаганите от фирмата специфични аналогови и цифрови интегрирани електрически вериги с метално-окисни полупроводници (CMOS) са снабдени със стабилна памет за калибриране на аналоговите функции и могат да бъдат препрограмирани. Продукцията се отличава с висока надеждност, издръжливост и здравина.

56. 10 GB 46P4 3GGU TO Шотландска фирма е разработила и предлага уникална подвижна система за защита на вещи срещу загуба или кражба. Защитата се осъществява посредством електронна каишка с памет, предпазваща от загуба преносими компютри, куфарчета, флаш-памети, ключове и пр. Защитната система предпазва както самата каишка, така и данните, съхранявани в нея. Фирмата търси доставчици, които да усвоят лиценза и да вградят системата в доставяните артикули.

57. 10 ES 27F4 3GW9 TO Испанска фирма с широка сфера на дейност е разработила и предлага универсален и мощен инструментариум за проектиране, симулация и оптимално управление на голямо-мащабни интелигентни мрежи. Решенията са получени в резултат от провеждането на интензивни изследвания и се базират на нови оптимизационни алгоритми с разпределени параметри. Разработена е ефикасна и достъпна платформа, анализираща системи с по-голям порядък от тези, анализирани с наличните до този момент методи. Фирмата е заинтересована от сключването на техническо споразумение. .

58. 10 ES 27F4 3GW7 TO Испанка фирма е разработила и предлага средство за контрол на безопасността и качеството на храни (вкл. и възможност за определяне на произхода им). Контролният инструмент е включен в испанския закон за контрол на хранителни продукти (подобен на съответния закон на Европейската общност), съгласно сертификатите за качество ISO 9000, IFS, BRC и Eurepgap. Той може лесно да бъде интегриран в технологиите ERP или в други технологии. Фирмата търси партньори за експлоатация на контролната методика и за техническо сътрудничество.

59. 10 ES 28G2 3G8D TO Испанска държавна изследователска организация е разработила и предлага прост, надежден и икономичен метод за многократно снемане на течни образци от реципиент, посредством последователно замразяване. Образците се замразяват по време на транспортирането им до получателя. Технологията може да намери приложение в прекъснати и непрекъснати процеси, когато последните не се нуждаят от непосредствен контрол. Организацията търси партньори, заинтересовани от сключването на лицензионно споразумение.

60. 10 GB 43O3 3GNU TO Британска фирма предлага мрежови сървъри, специално предназначени за малкия бизнес. Машините са компактни, лесни за ползване и относително евтини. Отличават се с редица качества, неприсъщи на повечето фирмени или други сървъри (за малкия бизнес, за ползване в домашни условия и др.). Качествата им включват наличието на отворена операционна система, на електронна поща, която лесно се конфигурира и на уникална автоматична функция за архивиране и за възстановяване на комуникациите след срив на мрежата. Фирмата търси партньори, с цел сключването на търговско споразумение, придружено от споразумение за техническа помощ.

61. 10 PL 63AW 3GP1 TR Полска фирма, с дейности в строителния бранш, търси еко-иновационна технология - напр. технология за енергийна ефективност на сгради. Чрез въвеждането на новата технология, фирмата възнамерява да разшири мащаба на бизнеса си. Заинтересована е от сътрудничество с производители на нови кострукционни материал, с цел придобиване на съответното ноу-хау.

62. 10 GB 44O7 3GN6 TR Британска фирма със седалище в Лондон търси партньор, който да подпомогне производството на опаковани тоалетни артикули от гел. Продуктът трябва лесно да се формува в различни фигури или форми. Производството му трябва да е евтино, но се търси опит в широкомащабно производство и приложение, надхвърлящи рамките на пазара на тоалетни артикули.

63. 10 PL 63AX 3GER TO Полска, средно-голяма фирма е разработила и предлага нестандартен медиен конвертор, с приложение във фибро-оптични системи. Преимущества: предназначен за преобразуване и пренос на електрически сигнали по фибро-оптичен кабел и обрано трансформиране на преобразувания сигнал в електрически след края на преноса. Фирмата търси индустриални партньори, заинтересовани от бъдещи разработки, както и сътрудничество с изследователски институти и фирми, с цел нови приложения на конвертора или адаптирането му към специфични нужди.

64. 09 PL 61AJ 3FZE TO Полска фирма е разработила метод за тестване на градиентни оптични елементи, изготвени от фосфатно и силикатно стъкло – остатък от стопилки от малки лаборатории и от промишлено стъкло-производство. Чрез метода се получава градиентният индекс на лещи с плоска повърхност, на селф-фокални лещи и на елементи с линейно разпределение на индекса на рефракция. Фирмата търси възможност за сключване на споразумение за техническо и търговско сътрудничество, придружено от споразумение за техническа помощ.

65. 09 PL 64BK 3EB2 TO Средно голяма фирма от Югоизточна Полша произвежда различни самолетни детайли, изработени от алуминий, стомана и титан. Търси индустриални партньори (по-специално производители на самолетни рами и системи за приземяване), заинтересовани от техническо сътрудничество и бъдещо съвместно разработване на процеси и технологии за високоскоростна обработка на титан.

66. 10 ES 28F8 3G34 TO Испански изследователски екип е разработил платформа за обучение на персонала. Предлага мониторингови техники на обучение, с цел гарантиране на капиталовите инвестиции. Екипът търси възможности за сключване на техническо и търговско споразумение.

67. 10 ES 28F8 3G57 TO Испански екип притежава богат опит в създаването и обработването на нови прахово-металургични материали. Механичният процес на сплавяне (MA) или на високо-енергийното смилане позволява производството на прахове със състав, непостижим при използването на други методи. Получените прахове са с подобрени механични показатели и могат да се използват за изработването на висококачествени детайли. Екипът търси възможности за сключване на споразумение за техническо сътрудничество.

68. 10 ES 27F4 3GEJ TO Испанска компания с широко поле на дейност произвежда естествени антиоксиданти, екстракти и презервативи. Тя предлага технология, осигуряваща нови приложение на методите за съхранение на естествени хранителни добавки и/или функционално обогатяване на хранителни продукти. Търси фирми от хранителната промишленост, заинтересовани от приложението на технологията и от възможността за сключване на търговско споразумение, придружено от споразумение за техническа помощ или за техническо сътрудничество.

69. 10 ES 28G2 3GOO TO Испанска държавна научно-изследователска организация е разработила и предлага моноклонално антитяло, регистрираща протеинът на Candida famata. Антитялото открива кандидиадис и ретинопатии в образци от кръв, урина, очна течност, очен гел и гръбначна течност, без да се влияе от други видове Candida. Може да се използва и за мониторинг на ефективността на антифугалното лечение. Фирмата търси фирми от сферата на фармацевтиката и биотехнологиите, с цел експлоатация на антитялото в рамките на патентно лицензионно споразумение.

70. 10 ES 29h4 3GOX TO Испанска фирма от Навара е разработила и предлага технология за производството на HPP-храни на зеленчукова основа, запазваща вкуса на пресния продукт в продължение на 30 дена. Методологията и технологията са достъпни след предоставянето на лиценз и сключването на споразумение за техническо сътрудничество с фирми, заинтересовани от разработването на висококачествени, частично обработени зеленчукови хранителни продукти с пазарна стойност.

71. 09 PL 64BD 3FCA TR Полска фирма, специализирана в производството на големи портали от метал, от метални сплави и пр. търси иновационна технология за ръчно изработване на портали с размери до 2370mm x 1940mm (дължина/широчина). Технологията трябва да е изцяло готова за експлоатация.

72. 09 NL 60AH 3FSZ TO Холандска фирма е разработила и предлага композитен материал на основата на полипропилен под формата на ленти, тъкани или листове. Материалът може да се използва за формуване или за изработването на различни детайли. Идеално се поддава на обработване чрез налягане, отличава се с голяма твърдост и ниска плътност. С приложение в автомобилостроенето, за изработването на стоки за широко потребление, на детайли за противо-балистична и противо-взривна защита. Фирмата е заинтересована от сключването на търговско споразумение, придружено от споразумение за техническа помощ.

73. 10 NL 60AH 3GK5 TO Холандска фирма е разработила и предлага нов вид машина за производството на многослойни плетени ламинати. Оплетката осигурява различна ориентация на осите на нишките и по-висока продуктивност на машината, сравнена с тази на обикновените плетачни машини. Агрегатът може да се приспособи за производството на термопластични ламинати и на термовтвърдяващи се композити – pre-pegs. Фирмата е заинтересована от сключването на търговско споразумение, придружено от споразумение за техническа помощ.

74. 10 GB 45P2 3GNR TO Фирма от Северозападна Великобритания с широко поле на дейност е разработила нов инхибитор на дребно-молекулен протеазен ензим и търси възможност за лицензиране на фирми от фармацевтичния и биомеханичния сектор, заинтересовани от лечението на астма или на подобни заболявания на алергична основа.

75. 10 TR 98OB 3GJ8 TO Турска научно-изследователска фирма е разработила устройства за мобилно обучение на персонала. Фирмата търси възможност за сключване на търговско споразумение, придружено от споразумение за техническа помощ, както и на споразумение за съвместни бъдещи изследвания.

76. 10 ES 28G2 3GO5 TO Испанска държавна научно-изследователска организация е разработила биосензор за еднократна употреба за откриването на пневмококи в телесни флуиди. Уредът е лесен за работа (PCR без ДНК-екстракция), бърз (изследването отнема няколко часа), чувствителен (може да регистрира наличието на 100 бактерии в 1 мл), дава достоверни резултати и е със специализирана функция (не регистрира наличието на други стрептококи от групата mitis). Търсят се партньори от областта на диагностиката, с цел сътрудничество чрез сключването на патентно лицензионно споразумение.

77. 10 GB 42O1 3GNO TO Британска фирма е разработила нов прототип на хидро-електрически генератор, подходящ за експлоатация в реки, плитки канали, естуари и приливни зони. Технологията е в процес на патентоване. Изработен е прототип с малки размери. Търсят се партньори за провеждане на демонстрации в реални условия.

78. 10 GB 45P2 3GNM TO Фирма от университет в Северозападна Великобритания е разработила и предлага технология за контрол в реално време на влажността на продукцията и за контрола чрез обратна връзка. Търси подходящ партньор, с цел лицензиране и внедряване на технологията.

79. 10 GB 45P2 3GM1 TO Университет от Северозападна Великобритания е разработил и предлага нова техника и методология за високоскоростно снемане на образи и мониторинг на електрическата активност във вътрешността на мозъка, с използването на портативно устройство. Екипът търси възможност за лицензиране на технологията и за внедряването й от подходящ производител на медицинска техника.

80. 10 GB 45P2 3GMF TO Университет от Северозападна Великобритания предлага нов носител на лекарствени молекули, с цел подпомагане ефективността на извъноралното приемане на лекарства посредством чревни рецептори. Екипът търси възможност за лицензиране на технологията и за внедряването й от подходящ производител на медицинска техника. .

81. 10 GB 45P2 3GNC TO Университет от Северозападна Великобритания е разработил и предлага нов мономер на водна основа с напречни връзки/латексен дериват. Материалът може да се използва в покрития - за по-ефективното втвърдяване на водни емулсии при стайна температура. Екипът търси възможности за лицензиране на продукта и за производството му от подходящ производител на химически материали за бои и покрития.

82. 09 SI 68CP 3ETP TO Словенска фирма предлага IT сервизен тест на пренос на данни, съгласно потребителска заявка. Тестът предоставя добра стратегия и методика за вземане на решения, въз основа на пълна информация за предстоящи необходими инвестиции в IT-системата. Предлага се на менажери в ICT-сферата и се използва за събиране на данни, свързани с функционирането на мрежи, работни станции и сървъри. Получил е пазарна реализация в Словения. Фирмата предлага сключване на търговско споразумение, придружено от споразумение за техническа помощ.

83. 10 PL 64BD 3GMQ TR Полска фирма е специализирана в доставката на многофункционални принтери с вградена гъвкава технология за печатане, копиране, сканиране и изпращане на факсове. Принтерите са предназначени за отделни потребители или за работни екипи. Фирмата предлага разнообразни артикули – скенери, принтери, копирни машини и др. Заинтересована е от внедряването на нов софтуер за по-добро контролиране/създаване, разпределяне и изпращане на документи. Предлага сключване на търговско споразумение, придружено от споразумение за техническа помощ.

84. 09 CZ 0754 3F40 TO Малка чешка фирма предлага бързодействаща изпитвателна станция за регистрация на водородни течове. Оборудването се отличава с точност, надеждност и бързодействие. Фирмата търси партньори, заинтересовани от оборудването, готови да подменят съществуващата техника.

85. 09 CZ 0754 3F3X TO Малка чешка фирма предлага фидер на листове с разнообразно приложение. Устройството се отличава с ниско ниво на шум и висока надеждност. Фирмата търси партньори, заинтересовани от устройството, готови да подменят съществуващата техника.

86. 10 PL 62AP 3GHD TR Полска фирма търси технология за механично пробиване и изглаждане на отвори в твърди минерали- ахат, аметист, кремък, розов кристал. Технологията ще се използва в бижутерията. Фирмата предлага сключване на търговско споразумение, придружено от споразумение за техническа помощ.

87. 10 TR 98OF 3GLM TR Турска фирма, занимаваща се с аквакултури и рибарство, възнамерява да увеличи капацитета си за получаване на електричество от водно-силови източници. Тя е провела маркетингово проучване на възможностите за производство на електрическа енергия от водно-силови източници с бавно течение. Нуждае се от високотехнологична генераторна система (вкл. турбини, генератори и пр.) за експлоатация в условия, непозволяващи използването на конвенционални водно-силови генератори. Фирмата търси партньори за съвместни проекти, техническо сътрудничество или за сключване на търговско споразумение.

88. 10 US 87GA 3GVT TO Голяма американска фирма търси предложения за сътрудничество с партньори в прилагането на разработената от нея 3D-холографска технология. Заинтересована е от разработването на съвместни проекти.За контакт:

Елена Палаврова

Европейски Информационен и Иновационен Център

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив

ул.Самара № 7

Tel.: 032 908999, 908998, 908980


e-mail: eic@pcci.bg
www.pcci.bg

Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for the use which might be made of the information contained herein. The views in this publication are those of the author and do not necessarily reflect the policies of the European Commission.


ФОРМУЛЯР ЗА ПРОЯВЕН ИНТЕРЕС
Код на интересуващата ви оферта:
Номер на бюлетин:
Наименование на фирмата/организацията:
Адрес за кореспонденция:
Предмет на дейност:
Лице за контакт:
Длъжност:
Телефон:
Факс:
e-mail:
Интернет страница:
Брой работници/служители:
Година на създаване:
Причина за Вашия интерес към съответната оферта:
Отговаряте ли на профила на търсения партньор? Очертайте какво можете да предложите:
Въпроси, които бихте искали да зададете на фирмата, подала профила:
За първи път ли ползвате услугите на мрежата Enterprise Europe Network?:Дата: ........................


Моля, изпратете формуляра на Европейски Информационен и Иновационен Център към Търговско-Промишлена Камара – Пловдив /Enterprise Europe Network/:

e-mail: eic@pcci.bg, факс: 032 908983, 908999
Каталог: img -> files
files -> Бюлетин б2б събития организирани от Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Брой 7
files -> Бюлетин б2б събития организирани от Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Брой 3
files -> За брокерски събития
files -> За брокерски събития
files -> Офертен бюлетин 01/2013 оферти за бизнес сътрудничество
files -> За брокерски събития
files -> Офертен бюлетин № bbs/1713/2013 оферти за технологично сътрудничество
files -> Офертен бюлетин № bbs/1910/2010 оферти за технологично сътрудничество
files -> Офертен бюлетин 06/2013 оферти за бизнес сътрудничество
files -> Офертен бюлетин №1512/2012 оферти за бизнес сътрудничество


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница