Офертен бюлетин № bbs/1410/2010 оферти за технологично сътрудничествоДата02.05.2017
Размер246.04 Kb.

ОФЕРТЕН БЮЛЕТИН № BBS/1410/2010

ОФЕРТИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВОBBS (Bulletin Board Service) е системата за разпространение на технологични оферти(предлагане) и технологични заявки(търсене) на мрежата Enterprise Europe Network. Чрез технологичния бюлетин можете да намерите нови разработени технологии, необходими за разрешаване на конкретни проблеми на вашето производство, както и да влезете в контакт с фирми от страните, включени в мрежата, които търсят или предлагат определена нова технология.
За да получите координати на фирмата, подала офертата, е нужно да попълните приложения формуляр за проявен интерес и да го изпратите на e-mail адрес: eic@pcci.bg или факс: 032 908983, 908999.
Услугата е безплатна!

01. 10 EE 21B9 3H25 TO Естонски изобретател е разработил иновативно анатомично гърне за детска стая, изработено от нано- пластмаса. Новият продукт е подходящ при възпаления, провокирани от формата на гърнето. Изобретателят търси партньори за допълнителна разработка и производители на нано-пластмаси.

02. 10 IS 81ET 3H4H TO Исландско предприятие предлага микровълнова технология за измерване на влагата и плътността на твърда храна, чрез патентован метод за двойна трансмисия на микровълнова рефлексия. Технологията е приложима в храните за животни, храните за домашни любимци, храната за риби, дървени палети и други подобни сфери. Компанията търси партньори за лицензионни договори.

03. 10 DK 20B3 3H3K TR Датско предприятие, специализирано в усъвършенстваните алуминиеви конструкции с високи изисквания за изключително заваряване, се интересува от обмен на знания относно механичното спояване на алуминия. Фирмата се интересува и от дискусия върху добрите практики за изключително захващане с болтове в офшорни конструкции (в морска среда). Фирмата има опит в морските, офшорните конструкции и съоръженията за вятърна енергия. Интересува се от техническо сътрудничество - трансфер на знания по конкретната тема.

04. 10 IS 81ET 3H3B TO Исландско предприятие предлага възможност за вникване в реално време в мислите на потребителите на видео игри. Чрез обединяване на метаинформация от геймърите и техните интернет дискусии, предприятието е разработило система за откриване на модели и сходно поведение на играчите, което до сега не е било възможно (или е било твърде скъпо). Фирмата търси партньори за разработване на Масивната мултиплейър онлайн ролева игра (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game (ММОРПГ) за бъдещо разработване.

05. 10 RO 662B 3H3A TR Румънска фирма се интересува от инсталации за производство на електроенергия, базирана на фотоелектрически елементи. Компанията се интересува от матови или прозрачни интегрирани елементи за фасади и покриви, за индустриални сгради и спортни зали. Фирмата се интересува от договор за сътрудничество, техническо сътрудничество или търговски договор с техническа помощ.

06. 10 NO 79EL 3GZE TO Изследователски екип, свързан с Tech Trans Office към Университета в Ставангер, Норвегия, е използвал иновативни метематически техники за създаването на нова концепция за предоставянето на криптографски ключове за защита на безжични сензорни мрежи. Тази иновативна концепция предлага по-висока сигурност и по-ниски разходи спрямо съществуващите методи. Подадена е молба за патентна защита и се предлага възможност за предоставяне на лиценз. Норвежките изследователи се интересуват от търговски договор с техническа помощ.

07. 10 RO 662B 3H0E TO Малка румънска изследователска фирма е проектирала и разработила оригинален въртящ двигател с вътрешно горене, Основните иновативни аспекти и предимства са много висока ефективност (79%) и намаляване на замърсяването поне с 50 %. Партньорът трябва да е производител от автомобилната сфера или производител на генератори на електрическа енергия и трябва да ги произвежда и продава с лицензионен договор. Договор за смесено предприятие също е възможен вариант.

08. 10 RO 75DV 3H0N TO Румънски инженер е разработил еластична конструкция с пирамидална структура от триъгълни плочи и греди с ефект срещу земетресения, наводнения и бури. Предимствата: стабилна конструкция, защитена от наводнения, земетресения и бури; лек, икономичен и изолационен строителен материал, идеално решение за сглобяеми конструкции; решение, което предлага ритмичност, акуратност, качество и икономия. Изобретателят търси лицензионен договор и търговски договор.

09. 10 RO 662B 3GZM TO Румънски изследователски институт е разработил нов лекарствен крем за фото и хемо- терапия на рак на кожата. Основният иновативен аспект и предимство на този продукт е повишената фотохимична стабилност на продукта и много по- ниският процент на нежелани реакции по време на периода на лечение. Институтът търси партньор - фармацевтична компания, която да произвежда и продава продукта чрез лицензионен договор.

10. 10 DK 20B3 3H0K TR Датско предприятие, специализирано в коването на студен метал, търси технология, която да предпазва от драскотини повърхността на алуминия по време на коването. Използваната пудра от цинк стеарат за лубрикант не е достатъчно ефективна. По-добро решение би било по-добър лубрикант, може би сапунен фосфат или подобен продукт. Компанията се интересува от трансфер на технологии или подизпълнител, който да осигури необходимия процес.

11. 10 FI 30I2 3H0B TR Финландски изследователски екип за клинични биоматериали има проектна идея за прилагане на фитоактивни наноструктури за полимеризация на фотолечими тела намиращи се в триизмерни шупливи материали. Полето на приложение включва например медицински биоматериали или енергийно-интензивни материали като соларни клетки. Изследователският екип търси партньори с подобна научно-изследователска дейност от индустрията или академия за съвместно разработване на предложение за поканата от ЕРА-NET/ MATERA. Екипът е съгласен и на други форми на сътрудничество.

12. 10 IT 52T6 3GY7 TR Италианска компания проектира фиброоптична система за наблюдение на военоморската, сферата на горивата и цивилната сфера и се интересува от FBG (fibre bragg grating) сензори или подобна технология, която да бъде приложена за определяне на температура и напрежение. Очаква се сензорите да бъдат устойчиви, тъй като е възможно да бъдат инсталирани и да функционират в среда с неблагоприятни условия. Компанията търси търговски договор с техническа помощ, а изискваната технология вече трябва да се предлага на пазара.

13. 10 SI 68CN 3GZH TR Средно по големина словенско предприятие търси експерти в спояването на полиестерен филм. Предприятието се интересува от всякакъв вид спояващи решения (лазерни или други), които биха могли да отговорят на изискванията им. Елементи от филма могат да бъдат споявани с цел създаването на конвейерна лента, която ще бъде част от специално производствено устройство. Технологията трябва да е готова за пускане в действие.

14. 10 ES 29h4 3GXJ TR Водещ испански производител на консервирани зеленчуци се интересува от иновативен метод за бланширане, чрез който се избягва употребата на серен диоксид. Предприятието се интересува от договор за техническо сътрудничество (като алтернатива: търговски договор с техническа помощ), а предпочитаният партньор трябва да бъде изследователски център или академична институция с добри познания в областта на химичните процеси и безопасността на храните.

15. 10 LT 57AB 3GSD TO Предприятие от Литва е създало нова технология за дистанционно наблюдение на вендинг машини, която предлага на собствениците им да получават информация в реално време за продажбите и наличията във вендинг машините. Фирмата от Литва търси партньори, които искат да прилагат технологията.

16. 10 CZ 0744 3H0D TO Чешка изследователска университетска група за химически и процесен инженеринг е изобретила екологичен и икономичен метод за производство на биодизел от отпадъчни мазнини и масла чрез стабилна органична база като естери и катализатори за транзестерификационна реакция. Групата се интересува от партньори, които разработват подобни или алтернативни начини за производство на биодизел, за да им предложи лицензионен договор, техническо сътрудничество или договор за производство.

17. 10 ES 25E2 3H00 TO Испанско предприятие, специализирано в генотип и фармакогенетиката предлага своя технология в разработването и/или изпълнението на специфични генетични анализи. Това се отнася особено до медицински, фармацевтични и агро-хранителни компании, които се интересуват от разработването на генотипни проекти. Технологията е проектирана така че да предоставя бързина и висока пропускливост, да осигурява надеждни и бързи резултати. Предприятието се интересува от търговски договори, техническа помощ и помощ за разработването.

18. 10 TR 97NA 3H1X TO Изследователски екип от турски университет е разработил метод за зелен екстракт за производството на натурален нискокалоричен подсладител. Разработеният метод предлага безопасни и екологични решения за производителите и здравословни продукти за потребителите. Екипът предлага лицензионни договори, техническо сътрудничество и търговски договори с техническа помощ.

19. 10 US 87GA 3H1W TR Голямо предприятие от САЩ търси предложения за засичане на течен или газообразен въглероден диоксид в минерални залежи на не по-малко то 7 метра от повърхността на мината. Предприятието се интересува от съвместно разработване, договорни проучвания и договор за доставка.

20. 10 US 87GA 3H4X TR Предприятие от САЩ се интересува от техническо сътрудничество свързано с проучването на патент. Патентът се отнася до електронната търговия (уеб бизнес), която използва система за управление на релационни бази данни за запитвания за продажби и услуги, свързани с продукти.

21. 10 US 87GA 3H4Y TR Предприятие от САЩ търси предложения за реактиви, устройства, физически процеси или комбинация от трите за модифициране на фибри без употребата на формалдехид. Интересува се от лицензиране, закупуване на продукт, договорни проучвания, доказване на концепции, водещи до увеличаване на производството, съвместна разработка и договор за доставка.

22. 10 AT 0105 3H26 TO Австрийска фирма, фокусирана върху научноизследователската дейност е разработила нова концепция за размразяване, чрез принципа на механичното разделяне чрез телена мрежа (мрежови елементи). Това устройство е най-ефективно при употреба във вертикално положение и позволява отделянето и събирането на течни и твърди частици от газовия поток. Компанията търси партньори, които се интересуват от допълнително разработване, лицензиране и/или разпространение. Фирмата ще предоставя техническа помощ.

23. 10 LV 58AD 3H0I TO Фирма от Латвия е разработила и патентовала мултиполарен електрически генератор с възможно приложение в много индустрии. Генераторът има понижен въртящ момент, изискван при пробиване, понижена загуба на енергия, в следствие на затопляне и повишена ефективност. Компанията търси сътрудничество с изследователски институти, технически центрове и фирми за интегриране на генератора във вятърни, водни, автомобилни и други енергийни системи.

24. 10 AT 0108 3G48 TO Австрийски университет е разработил софтуерна система, която може да понижи разходите за проектиране и строителство на подземни структури (тунели, мини, геотехники и др.). Тази интегрирана оптимизационна платформа за употреба в проектирането на подземни съоръжения е основана на типовете почви и е разработена с цел предоставянето на по-точна информация за инженерите при проектирането.Университетът търси фирми, които искат да предложат тази технология на пазара и се интересуват от допълнително съвместно разработване.

25. 10 DE 1170 3G2T TO Немски институт е открил ензим, които повишава стерео-селективната хидроксилация на терпени на 15? -позиция. Ензимът може да се прилага в пречистената си форма, но за предпочитане се прилага като цялостна клетъчна катализа. Търсят се партньори от фармацевтичната и химичната промишленост, както и други партньори за допълнителна разработка на прилагането или лицензиране.

26. 10 HU 50R7 3H0J TO Унгарско предприятие е разработило софтуер за контрол на електрическата мрежа за ефективно управление на потреблението на електричество. Основното предимство е това, че софтуерът позволява контрол и събиране на информация от всички уреди, включени в мрежата. Технологията е подходяща за наемодатели на офис сгради, банки, промишлени производители. Предприятието се интересува от партньори от промишлеността или предоставящи услуги за разработка, монтаж или договор за производство.

27. 10 LV 58AD 3GXQ TR Латвийска фирма се интересува от топлоизолационна технология за многоетажни сгради. Технологията трябва да използва промишлено произведени стенни панели с нестандартни размери. Технологията трябва да подобри топлоизолацията на сгради, които към настоящия момент имат висока пропускливост на топлина. Монтажът на панелите трябва да се извършва лесно и бързо. Решението трябва да бъде поне на етап прототип или да е изпробвано в практиката. Фирмата се интересува от техническо сътрудничество или търговски договор с техническа помощ.

28. 10 HU 50S0 3H16 TO Унгарско предприятие е разработило технология за употреба на остатъчния продукт от промишлената обработка на царевица. Материалът може да бъде получен от обвивката на зърната като се намалява отпадъчния продукт. Технологията е подходяща за фирми, които отглеждат и обработват царевица за промишлеността и за химични фирми. Предприятието се интересува от партньори земеделци или партньори, които предоставят услуги за подобряването на технологията и за проучване и разработка на възможностите за приложение на полуцелулозни фракции.

29. 10 DE 0855 3H3H TO Немски изследователски институт работи върху два проекта за намаляването на емисиите на фини частици в следствие на горенето на дървен материал. Първият проект обхваща двуфазния процес на филтриране/ пречистване на димните газове от малки горивни инсталации с капацитет от 30 до 50 kW. Вторият проект е абсорбиране и прилагането на абсорбиращи технологии за отстраняването на катрани и за създаването на енергия от потока на димния газ. Търсят се партньори за разработването на технологии за продукт, готов да бъде представен на пазара.

30. 10 DE 0855 3GW8 TO Две немски предприятия са разработили иновативни антимикробни пособия за врати, изработени от специална медна сплав. Пособията намаляват риска от инфекции, причинени от микроби върху контактните повърхности (например дръжките на вратите). Високото съдържание на мед убива патогените. От една страна предприятията търсят болници, старчески домове, училища или фирми от хранителната и фармацевтичната промишленост, които проявяват интерес в приложението на откритието. От друга страна фирмите търсят възможност за други приложения на откритието.

31. 10 HU 50S0 3H11 TO Унгарско предприятие е разработило технология за експлоатацията на течни опасни отпадъци, които съдържат парафин и неговите деривати. От отпадъчния материал могат да се извличат летливи органични вещества (метанол, етанол, ацетон и др.) Извлечените вещества могат да се продават по единично. Технологията е подходяща за станции за отпадъчни води, химически фирми и фирми за отпадъци. Предприятието се интересува от партньор от промишлеността/партньор предоставящ услуги за разработването и производството на сорбентен материал.

32. 10 IT 56Z4 3H2R TR Изследователски екип от Италия подчертава важната роля на свободно циркулиращото ДНК като маркер за ранното диагностициране на рака при пациенти с рак на дебелото черво и туморен отговор при пациенти с рак на ректума, подложени на предоперативна химиотерапия. Нанотехнологията предлага безпрецедентни възможности за разработка на нов подход чрез елементи, които повишават ефективността на ДНК при рака на дебелото черво и предвиждането на туморния отговор. За прилагането на откритието се търсят фирми в сферата на фармацията и генетичното здраве.

33. 10 DE 1067 3H0C TO Немско предприятие е разработило нов монолитен многослоен пиезо стек механизъм с изключителни технически качества като нисък оперативен волтаж, висока изместимост, извънреден живот дори при екстремни условия и изключителна устойчивост на температури. Предприятието търси партньори от промишлеността в сферата на фината механика, нанопозициониране, оптика, метрология и медицинска технология с възможност за прилагане на специфични пиезо механизми или сензори; партньори за извършване на проучвания и съвместни научноизследователски проекти.

34. 09 SK 69CW 3ECN TO Словашка фирма е разработила иновативна технология за пречистване на отпадъчни води. Продуктът е изработен от по-евтин и по-качествен материал спрямо другите предлагани на пазара продукти. Производственият процес е много лесен. Фирмата се интересува от търговски договор с техническа помощ и техническо сътрудничество.

35. 09 ES 28G1 3DM4 TO Частна биотехнологична фирма от Испания, която селектира, финансира и разработва научноизследователски проекти за диагностициране на ракови и сърдечносъдови заболявания, се интересува от предоставяне на лицензи за свои проекти на фирми от региона или от целия свят. Фирмата се интересува и от лицензионен договор за нов диагностичен метод и начин за прогнозиране на рак на дебелото черво, на гърдата и на белия дроб чрез метод за молекулярна диагноза, въведен в онкологичните или държавните/частните болнични лаборатории.

36. 10 ES 28G2 3GSV TO Испанска държавна изследователска организация, съвместно с Университетът от Нанси, е патентовала нова процедура за синтезиране на метал, платина и бронз в обвивката. Процедурата понижава производствените разходи и производството на тънък филм, които се изисква в промишленото му приложение като катализатор или електрод за горивните клетки. Институтите търсят партньори във фармацевтичния, петролохимичния, енергийния и хранителния сектор, които проявяват интерес към разработването на този метод.

37. 10 IT 54V8 3GXU TO Италианска изследователска лаборатория е реализирала техническа и методологична разработка на производство с ниски разходи на пореста материя с моделируема форма и размери, също така и в микромащаб. Тази материя може да се използва за производство на научни инструменти на миниатюризирани устройства за филтриране на микрофлуидни инструменти или на сензори. Лабораторията се интересува от лицензионен договор и промишлена разработка.

38. 10 IT 54V8 3GYO TO Италианска университетска лаборатория е разработила катализатор за намаляването на азотните окиси в отработените газове, изготвен чрез калцирани материали, които са показали добра механична сила, интересна дейност в намаляването на запасите от азотни окиси, по-висока стабилност спрямо отравянето със серен окис и по-добро изгаряне на саждите в условията на реакцията. Лабораторията се интересува от лицензионен договор и промишлена разработка.

39. 09 ES 73DI 3FFW TO Испанска биотехнологична компания е съсредоточила дейността си върху научноизследователската дейност за фармацевтични и здравни продукти за лечението и профилактиката на заболявания на сърдечносъдовата система, остеопороза, бъбреци и урология, дентално здраве. Компанията търси партньори за разработване на лекарства за лечение на остеопороза и/или лицензиране на патент за бъдещо търговско представяне. Към настоящия момент лекарството е в процес на предклинична разработка.

40. 09 LT 57AB 3FM2 TR Предприятие от Литва в сферата на хранителната промишленост се интересува от иновативна технология за рециклиране и/или употреба на отпадъчните материали при клането на животни. Предприятието търси партньор, които да предложи технология за преработката на отпадъците.

41. 10 ES 28G1 3H09 TR Испанска фирма търси технологичен партньор, които да окаже помощ при разработването и/или интегрирането на технология или архитектура на мобилни терминали, свързани с медицински устройства. Разработването на тези технологии трябва да бъде в напреднал етап и да може да се прилага при различни мобилни терминали (с инсталирани Java или Android), при медицински апарати като Глюкомери или сфигмоманометри (чрез всякакъв безжичен тип комуникации). Фирмата се интересува от лицензионен договор или договор за производство.

42. 10 GB 40n6 3GY9 TO Университет от Югоизточна Англия е разработил нов метод за коригиране на отклоненията в интензитета на картината при магнитен резонанс, който ускорява диагностицирането и понижава разходите без загуба на медицинска информация. Изобретението е под патентна защита в САЩ. Университетът би желал да се свърже с компании, които се интересуват от разработването на технологията.

43. 10 TR 97NA 3GXS TR Общината на турски град, в която се реализира най-голямата част от продукцията на кестени в Турция, се интересува от иновативни технологии за валоризиране и съхраняване на кестените. Общината ще изисква от фирмите да интегрират споменатата технология и да създадат продукция от кестени с по-висока добавена стойност. Общината се интересува от лицензионни договори, договори за смесено предприятие и от възможности за техническо сътрудничество.

44. 10 EE 21C2 3GXV TO Естонска фирма е разработила иновативен промишлен софтуер, използващ модерна, централизирана, базирана на сървър (вместо на хардуер) архитектура, както и стандартизирана XML комуникация. Техните различни софтуерни модули работят с оптимизация на производствените линии, прилагане на 5 S системи (широкоразпространен метод за по-висока продуктивност), поддръжка и график за калибриране. Фирмата търси партньори, които се интересуват от прилагането на предложената технология.

45. 10 LT 57AB 3GX2 TO Предприятие от Литва е разработило екологичен дом за развъждане на зайци, който се нуждае от много малко поддръжка. Предприятието търси партньори, които искат да лицензират тази технология.

46. 10 PL 63AW 3GWY TO Полско предприятие, специализирано в проектирането на оборудване за производство на електронни компоненти предлага Университетска тестова единица (УТУ), проектирана за изпълнението на качествен контрол на електроакустични преобразуватели (микрофони и приемници). Единицата е самостоятелно устройство в компактна промишлена кутия. За потребителския интерфейс, единицата използва стандартен компютър. Търсят се партньори, които се интересуват от лицензионен договор, смесени предприятия и техническо сътрудничество.

47. 10 BE 0427 3GSG TO Фламандска изследователска организация е разработила въздушни лагери за изключително висока скорост. Достигнатото число диаметър x скорост (DN) вероятно е най-високият рекорд за тази технология, благодарение на иновативната стабилизираща система. Възможно е приложението на технологията в микротурбини, малки компресори, турбо зарядни устройства и високоскоростни фрезоващи валове. Изследователите предлагат техническо сътрудничество за разработване на приложението, както инженерингови и технически консултации за тази технология.

48. 10 IT 55W9 3GWW TO Италианска фирма, пазарен лидер в производството на газови и електрически пещи и фурни, е разработила иновативен уред за засичане на емисии на формалдехид. Уредът е от две камери, една в друга, и уред за контрол. Фирмата търси партньори, които се интересуват от търговско споразумение с техническа помощ.

49. 10 BE 0427 3H1M TO Фламандски университет е разработил пиезо-електричен мотор, който комбинира висока скорост с точност на нанометричното позициониране и неограничен размах. Възможните приложения са в оптични и електронни микроскопи, теодолити и тотални станции, литографско оборудване и уреди за почистване на зали, както и в измервателни уреди. Университетът предоставя помощ на партньори, които желаят да интегрират технологията в свои продукти, моторът ще бъде достъпен на пазара чрез посредник.

50. 10 NL 60AF 3GPC TR Средно по големина холандско предприятие с голям опит в разработването, инженеринга, производството и изпробването на сложни електромеханични уреди, търси партньори за разработване на нови приложения за нови и съществуващи пазари.

51. 10 FR 31I6 3GZA TR Френска фирма, лидер на френския пазарен сегмент за декоративно покриване, преграждане, закрепване на продукти в техните опаковки, като работи с продукти от сферите на гастрономията, деликатесите, козметиката, виното и алкохолните напитки, шоколадовите изделия, конфитюрите и др. Фирмата търси материя или готов продукт с цел предлагане на иновативно решение за стилна презентация пред клиентите си. Фирмата предлага и техническо сътрудничество.

52. 10 IT 53V3 3H1N TO Италиански изобретател е разработил иновативна система за сглобяеми фотоелектрически мини-инсталации със стандартни или двуфункционални панели. Инсталациите се сглобяват предварително във фабрика. Арматурата е от отлят бетон, със средна производителност от 3 kW. Ако се използват двуфункционални панели, могат да се произвеждат едновременно електричество и топъл въздух. Предимство представлява спестяването на разходи за производство и инсталиране. Изобретателят се интересува от фирми, фирми, произвеждащи отлят бетон, университети и изследователски центрове за трансфер на патенти.

53. 10 FR 34k3 3H0X TR Френска фирма е създала нов електрически двигател за моторни средства за водни спортове. Фирмата търси турбина с оптимизирана мощност около 3-4 кВ. Jet-Drive трябва да бъде възможно най-лек. Фирмата ще вземе предвид всяко предложено сътрудничество: техническо сътрудничество, адаптиране към специфични нужди и др.

54. 10 LT 57AB 3GMR TO Университет от Литва е разработил нова технология за прецизно рязане на много твърди (метални и металоподобни) материали чрез ултразвук. Университетът търси партньори за лицензиране и допълнително съвместно разработване спрямо индивидуалните нужди.

55. 10 LT 57AB 3GWB TR Фирма от Литва търси технологично решение за мониторинг и технология за счетоводна информация, което да бъде приложено в сферата на логистиката.

56. 10 LT 57AB 3GJ5 TO Университет от Литва търси партньори за допълнително разработване и въвеждане на пазара на нов цифров ТВ-приемник за приложение при телевизори. Телевизионната карта също прибавя функции като електронно плащане, забавления и гласуване през телевизора.

57. 10 PL 62AP 3GW0 TR Полска фирма, собственик на верига от барове и ресторанти, се интересува от иновативна транспортна система за херметически пакетирани готови храни за болници, която да представлява комплект от колички със система за мониторинг на температурата и превозно средство със специфичен източник на адаптирано електричество. Компанията се интересува от придобиване и въвеждане в действие на технологията с предложена техническа помощ

58. 10 PL 62AP 3GVZ TR Полска фирма, собственик на верига от барове и ресторанти, се интересува от поточна лента за херметическо пакетиране на хранителни продукти, което включва и технология с UV стерилизация. Фирмата възнамерява да отвори отдел за производство на специални храни за болници, заради което трябва да отговаря на стриктни хигиенни изисквания. Компанията се интересува от придобиването и въвеждането в употреба на технологията с предложена техническа помощ.

59. 10 ES 28F8 3G5I TO Испанска изследователска група е разработила технология за инфрачервен мулти- и хипер- спектрален анализ за пасивно (не излъчващо) и надеждно(с ниска норма на фалшиви аларми) улавяне на сигнали. Технологията се основава на разработването на сензори и спектрално обработване за класифициране на картината за оптимизирано разграничаване на сигнали от обкръжението, лъжливи сигнали и други източници, емитиращи паразитни сигнали, с цел чувствително намаляване на фалшивите аларми. Групата се интересува от споразумения за производство.

60. 10 PL 62AP 3GUK TR Полско предприятие, собственик на верига от барове и ресторанти, планира да промени текущия си процес на производство на храните чрез въвеждане на иновативно решение. Предприятието търси фурна с конвекторна пара за бързо приготвяне на масова храна. Фурната трябва да замести повечето от конвенционалните уреди за готвене. Предприятието се интересува от придобиването и въвеждането в употреба на технологията с предложена техническа помощ

61. 10 PL 63AY 3G96 TO Полска фирма предлага технология, която позволява интегрирането на следните строителни инсталации в единствена оперативна система: електричество, осветление, щори за прозорци, ролетни щори, климатична инсталация, отопление, вентилация, аларма, видео наблюдение, RTV и SAT антена, вътрешен телефон, видео вътрешен телефон, компютърна мрежа, система за противопожарна защита. Технологията е мултифункционална, лесна за приложение и напълно разработена. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

62. 10 PL 63BB 3GVP TR Фирма от Западна Полша търси технология за подготовка и прахово боядисване на стоманени елементи. Фирмата се интересува от изпробване на линията в реални условия с оглед на допълнително разработване, закупуване на лиценз за употреба на технологията или придобиване на машини.

63. 10 GB 45P2 3GPH TO Фирма от северозападната част на Великобритания е разработила подобрен производствен метод, използван в производството на нанобиосензорни устройства и иновативна нанотехнология "лаборатория върху чип". Фирмата се интересува от създаването на смесено предприятие с подходящ партньор за допълнително разработване на производствената методология и на нанопродуктовата концепция.

64. 10 RB 1B1N 3GUC TO Малка сръбска електроинженерингова фирма специализира в сферата на роботизирани решения за пакетиране, палетизация и заваряване. Предимство на конвенционално заваряващите роботизирани клетки е адаптивната визия. Адаптивното заваряване съединява детайли, които не са на мястото си, без да е необходимо препрограмиране. Оптимизирани, надеждни и удобни за потребителя решения са на разположение 24 часа 7 дни в седмицата без грешки и с ниски разходи за поддръжка. Фирмата търси партньори, които имат интерес към търговските дейности с инженерингова подкрепа.

65. 10 RB 1B1N 3GU8 TO Малка сръбска фирма е разработила синтезирани програми за четене на текст на сръбски, македонски, хърватски и иврит, подходящи за употреба при системи за компютърна телефония и за помощ на хора с увреждания. Предимства на тези системи са естествената интонация на синтезираните гласове и поддръжката в различни интерфейси. Фирмата търси индустриални партньори, които имат интерес към допълнително съвместно разработване на тези системи на техния език, интеграцията на системата в компютърната телефония, както и за други приложения.

66. 10 PL 62AP 3GUH TR Полска фирма, собственик на верига от барове и ресторанти, се интересува от системи за филтриране на въздуха и дезинфекция, които използват UV лампи. Те планират да открият отдел за производство на специални храни за пакетирането на храни за болници, поради което трябва да отговарят на специфични хигиенни изисквания. Фирмата се интересува от закупуване и привеждане в употреба на технологията с предложена техническа помощ.

67. 10 LT 57AB 3GJ6 TO Университет от Литва е разработил интегрирано решение за мониторинг за изпълнението на дом с интелигентни уреди (интелигентен дом). Университетът търси партньори, които да въведат технологията на пазара.

68. 10 GB 42O0 3GR0 TO Университет от Йоркшир е разработил основана на сол гел -система, която е високо ефективна при устойчивост на корозия, без хром и с ниско съдържание на летливи органични химикали, която също така изисква малко енергия за производство и приложение. Технологията замества предварителната обработка с хром. Последни промени в закона за околната среда задължават за намаляване количеството или налагат пълна забрана върху употребата на системи, базирани на хлор (VI) . Университетът се интересува от лицензиране или партньори за съвместно разработване преди търговското представяне на продукта.

69. 10 GB 42O0 3GR1 TO Университет от Йоркшир е разработил система от пет незаменяеми конектора с няколко значими характеристики, включващи употребата на заключващи пръстени, различни материи за мъжки и дамски части, които дават осезаема индикация за свързване. Системата позволява на медицински персонал бързо да разпознае правилния конектор и да го свърже интуитивно. Конекторните системи физически са незаменяеми и са проектирани по такъв начин, че да протекат, ако не са правилно свързани. Търси се лицензиране и партньори за съвместно разработване.

70. 10 GB 42O0 3GSA TO Университет от Йоркшир е комбинирал наноматериали с раздуваща се при нагряване боя с цел увеличена защита при високи температури. Структурните стоманени конструкции в сградите започват да омекват при температура над 600° C. Настоящите регулативни норми изискват опорната стомана да е защитена по време на пожар поне един час без да започне да омеква. Боята дава тази защита. Университетът се интересува от лицензиране/ съвместно разработване на формулировки преди търговското представяне на продукта.

71. 10 PL 62AQ 3GS6 TO Изследователска фирма от североизточна Полша разработва метод за измерване разхода на гориво. Методът е приложим при модерни двигатели за търговски превозни средства. Предложеният измервател ще бъде приложим за наблюдение на разхода на гориво. Това дава възможност измерването да е с много по-голяма точност. Методът е полезен за транспортни компании. Фирмата се интересува от техническо сътрудничество, съвместно разработване, тестване на нови приложения, адаптиране към специфични нужди.

72. 10 TR 97NA 3G2N TO Турска фирма предлага ефективна система за резервации под формата на интернет резервации за резервиране на хотели, полети, обиколки, наемане на коли, трансфери, пакетни обиколки, динамични пакети, круизи, автобуси, влакове, “white label” и др. Системата може да прави резервации на 23 различни езика. Фирмата се интересува от сътрудничество с международни компании чрез лицензионни и технологични съглашения.

73. 10 ES 27F4 3GZS TR Испанска изследователска група е разработила инструмент, който се опитва да комбинира най-доброто от фирмена шина за услуги с подходи за семантични уеб услуги, за да преодолее проблемите при инсталирането на приложения (семантична фирмена шина за услуги). Групата е постигнала напредък, но за достигането до успешен резултат е необходимо сътрудничество. Търсят се предприятия или институции, които се интересуват от техническо сътрудничество.

74. 10 ES 28G2 3G8G TO Испанска държавна научноизследователска организация е разработила метод за производство на наноструктурни керамични композитни материали, получавани чрез Електроискрова механична обработка (Electrical Discharge Machining (EDM)). Материалът се получава чрез добавяне на полупроводник на прах към керамичен или метален прах. Като резултат се подобряват механичните свойства на получените композити спрямо качествата на подобни усъвършенствани материали. Търсят се индустриални партньори, които имат интерес в получаването на лиценз за ползване.

75. 10 GB 43O3 3GTU TR Предприятие от Великобритания се интересува от разработката на високо интензивни инфрачервени източници на топлина, в идеалния случаи с газообразно гориво, за опушване на органични покрития на стъклени бутилки за водка или парфюм на производствената линия. Инфрачервените единици трябва да бъдат профилирани във формата на бутилка. Предприятието е готово да обсъди всякакъв тип сътрудничество.

76. 10 EE 21B9 3GZU TO Естонско предприятие е разработило ангиогенезен анализ, чрез който може да се изпробва способността на различни съединения да понижават или активират растежа на кръвоносните съдове. Тестовете могат да бъдат полезни в предклинични изследвания при разработването на лекарства (фармацевтични и био-технологични компании), както и при академични проучвания.Търсят се партньори за изпробване на съществуващите методи с нови съединения и за разработване на нови методи за тестове.

77. 10 ES 29h4 3GXI TR Предприятие от северна Испания търси решение от първостепенна важност за удължаване живота на гъбите като пресен продукт или като удължаване срокът на годност на преработения продукт. Предприятието се интересува от техническо сътрудничество или от търговски договор с техническа помощ.

78. 10 ES 27F4 3H0W TO Андалуски изследователски екип (Испания) е разработил иновативен автономен апарат за ускоряване процеса на корозия в образци. Основни предимства са автоматизацията на проучванията, симулирането и липсата на необходимост от присъствието на оператор. Екипът предлага лицензионен договор и техническо сътрудничество.

79. 10 IT 53V3 3H14 TR Италианска група от изследователски институции и предприятия се интересува от технология, която измерва скоростта на реките с устройства без физически допир, например радари. Технологията трябва да е способна да измерва скоростта на определена дълбочина под повърхността на реката дори при силни бури или екстремни хидрологични условия единствено чрез мобилни компоненти. Технологията ще бъде интегрирана в обща система за измерване оттичането на водата, която ще бъде прецизно разработена. Крайната конфигурация може да бъде подложена на специфични изменения. Търсят се партньори от промишлеността.

80. 10 RU 86FG 3H2N TO Руско иновативно предприятие (Московски регион), специализирано в областта на сензорните уреди, е разработило сензори с уникални характеристики чрез използването на въглеродни нанотръби. Предприятието търси партньори за техническо сътрудничество или друг вид съвместна работа.

81. 10 RU 86FG 3H2L TO Малко руско предприятие (Уралски регион) специализирано в сферата на нанотехнологиите, е разработило технология за производство на синтетични масла от неагрегатни диаманти и прозрачни колоидни диаманти. Технологията подобрява свойствата на маслата и полутвърдите лубриканти, като намалява коефициента на триене и износването на повърхността. Предприятието търси партньори за допълнително разработване и тестване за откриване на нови приложения.

82. 10 US 87GA 3H1V TR Голямо предприятие от САЩ се интересува от предложения за засичане на вода и кухини в шахтите на мините (зад крепежите). Предприятието се интересува от съвместно разработване, договорни проучвания и договори за доставка.
За контакт:

Елена Палаврова

Европейски Информационен и Иновационен Център

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив

ул.Самара № 7

Tel.: 032 908999, 908998, 908980


e-mail: eic@pcci.bg
www.pcci.bg

Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for the use which might be made of the information contained herein. The views in this publication are those of the author and do not necessarily reflect the policies of the European Commission.


ФОРМУЛЯР ЗА ПРОЯВЕН ИНТЕРЕС
Код на интересуващата ви оферта:
Номер на бюлетин:
Наименование на фирмата/организацията:
Адрес за кореспонденция:
Предмет на дейност:
Лице за контакт:
Длъжност:
Телефон:
Факс:
e-mail:
Интернет страница:
Брой работници/служители:
Година на създаване:
Причина за Вашия интерес към съответната оферта:
Отговаряте ли на профила на търсения партньор? Очертайте какво можете да предложите:
Въпроси, които бихте искали да зададете на фирмата, подала профила:
За първи път ли ползвате услугите на мрежата Enterprise Europe Network?:Дата: ........................


Моля, изпратете формуляра на Европейски Информационен и Иновационен Център към Търговско-Промишлена Камара – Пловдив /Enterprise Europe Network/:

e-mail: eic@pcci.bg, факс: 032 908983, 908999
Каталог: img -> files
files -> Бюлетин б2б събития организирани от Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Брой 7
files -> Бюлетин б2б събития организирани от Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Брой 3
files -> За брокерски събития
files -> За брокерски събития
files -> Офертен бюлетин 01/2013 оферти за бизнес сътрудничество
files -> За брокерски събития
files -> Офертен бюлетин № bbs/1713/2013 оферти за технологично сътрудничество
files -> Офертен бюлетин № bbs/1910/2010 оферти за технологично сътрудничество
files -> Офертен бюлетин 06/2013 оферти за бизнес сътрудничество
files -> Офертен бюлетин №1512/2012 оферти за бизнес сътрудничество


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница