Офертен бюлетин № bbs/1710/2010 оферти за технологично сътрудничествоДата04.08.2018
Размер329.32 Kb.

ОФЕРТЕН БЮЛЕТИН № BBS/1710/2010

ОФЕРТИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВОBBS (Bulletin Board Service) е системата за разпространение на технологични оферти(предлагане) и технологични заявки(търсене) на мрежата Enterprise Europe Network. Чрез технологичния бюлетин можете да намерите нови разработени технологии, необходими за разрешаване на конкретни проблеми на вашето производство, както и да влезете в контакт с фирми от страните, включени в мрежата, които търсят или предлагат определена нова технология.
За да получите координати на фирмата, подала офертата, е нужно да попълните приложения формуляр за проявен интерес и да го изпратите на e-mail адрес: eic@pcci.bg или факс: 032 908983, 908999.
Услугата е безплатна!

1. 10 ES 24E1 3HAR TO

Испанска изследователска фирма, с опит в микробиологията и ферментацията, търси фирми интересуващи се от сложни съединения за научни изследвания и / или предклинично и клинично развитие с различни приложения в медицината, козметиката, селското стопанство, биодизел, хранителни добавки и др.
2. 10 DK 20B7 3HCP TO

Датска фирма е разработила два нови, патентовани и одобрени продукта за детоксикация от тютюнопушене без използване на лекарства за отказване и намаляване на тютюнопушенето. Фирмата предлага на заинтересована мултинационална компания възможността да произвежда, продава и, ако е необходимо, пълната документация и продуктите чрез лицензионно споразумение.


3. 10 DK 20B7 3HCX TO

МСП, което е spin-out на датски университет е разработило и патентовало революционна технологична платформа, базирана на органични нанофибри за използване в индустрията свързана с фотониката и оптоелектрониката. МСП търси фирми работещи в сферата на слънчеви клетки или в охранителната индустрия, които са заинтересовани за използването на тази технология с цел разработване на продукти чрез лицензионно споразумение.


4. 10 DK 20B7 3HCI TO

Малка датска фирма е разработила и патентовала технологии, които се прилагат за диагностика на генетични заболявания, свързани с наблюдение на болестта, анализ на риска (прогноза) и други генетични сигнатури като инфекциозни заболявания. Фирмата търси сътрудничество с компании, които имат генетични маркери за съвместно разработване и провеждане на съвместни генетични опити.Фирмата също има интерес да предлага своите технологии и услуги на други компании, с проекти в областта на генетиката.


5. 10 RO 75DV 3HBK TO

Румънски изобретател е разработил технология и оборудване за пътни покрития, укрепване на стареещи пътища и системи от трислоен тип. Изобретението е приложимо за магистрали и пътища с тежко движение. Изобретателят търси лицензионно споразумение, техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ.


6. 10 SE 672F 3GRS TO

Шведска spin-off компания е разработила нов метод за производство на електромагнитни компоненти за електрически двигатели и генератори. Технологията дава възможност за интеграция на електромагнитни компоненти в широка гама от апарати и осигурява висока степен на свобода в геометричния дизайн и монтажните решения. Фирмата търси няколко типа партньори, включително и търговско споразумение с техническа помощ.


7. 10 RO 662B 3HBX TR

Румънска компания, работеща в сладкарската индустрия има технически проблеми, свързани с новата си производствена линия за френски еклери. Тази компания се нуждае от екип техници обучени в областта на производството на сладкиши и в използването на автоматични производствени линии. Вид на търсеното споразумение: техническо сътрудничество и / или лиценз.


8. 10 DK 20B3 3HBH TO

Новаторска датска фирма, специализирана в HTPEM (висока температурна полимерна електролитна мембрана) горивни клетки е разработила "Plug and play" горивни клетки работещи на метанол. Устройството доставя 350W и тежи само 11 кг. Областите на приложение могат да бъдат: резервна мощност, компактен генератор, дистанционно наблюдение и т.н. Компанията търси търговски споразумения с техническа помощ, включително и адаптиране към специфични нужди.


9. 10 RO 662B 3HAP TO

Малка румънска фирма има специализирани възможности в проектирането и производството на интегрални схеми тип FPGA и електронни комутатори. Основно предимство на тази технологична оферта: интегралните схеми могат да бъдат персонализирани според изискванията и нуждите на клиента. Вид на търсено сътрудничество: техническо сътрудничество или споразумение за производство; други видове споразумения като технически консултации, проектиране, монтаж и контрол на качеството също са възможни.


10. 10 FR 33k1 3HA2 TO

Френски център за приложни изследвания с международна известност е разработил прост и ефективен метод за декодиране на LCPD (Low Density Parity Check) кодове. Тази технология има много приложения в областта на безжичното предаване на данни за мобилни телефони, цифрово видео излъчване, интернет и др. и е достъпна за лицензно и R&D партньорство.


11. 10 HU 50R8 3H9I TO

Американско-унгарска биотехнологична компания предлага СЕ-маркирано трансдермалено, доставящо устройство за течни вещества. Устройството включва метод за кожна подготовка, активираща Лангерхансовите клетки и подобряващо проникването на вещества през кожата. Тази технология позволява ефективно доставяне на ваксината до лимфните възлово-дендритни клетки, като това е доказано върху макак както и при изследвания върху хора. Фирмата търси индустриални партньори, интересуващи се от ефективни системи за доставяне/усвояване на ваксини и други течни вещества.


12. 10 HU 50S5 3H22 TO

Унгарско МСП, предлага специален софтуер, наречен регресионен тестов инструмент и статичен анализатор написан за JAVA. Софтуерът включва специални алгоритми и основната му функционалност е за намирането на софтуерни грешки по статичен начин както и улесняване обхвата на програма за софтуерна поддръжка. Основното му предимство е намаляването на разходите за софтуерната поддръжка при откриване на неизправности в системата - от 15 до 35 процента.Унгарското предприятие се интересува от лицензионно споразумение, техническо сътрудничество и споразумение за създаване на съвместно предприятие.


13. 10 ES 23D1 3HCO TR

Испанска инженерингова фирма, специализирана в акустика и вибрации, търси партньор с опит в MEMS акселерометри с цел съвместно да представи предложение към програмата „Clean Sky Aeoronautical Platform”. Тези акселерометри ще бъдат използвани за интегриране в самолетни компоненти като крила.


14. 10 ES 25E2 3HAF TO

Каталонска изследователска група (Испания) с богат опит в изследването на патогеничния процес на метастази от рак на гърдата е идентифицирала биомаркери, които предсказват риска от развитие на метастази в мозъка при пациенти с този вид рак. Това е нов инструмент за различаване на риска от мозъчни метастази в първата диагноза на HER2 позитивен и негативен рак на гърдата. Те търсят лицензионно споразумение, но може да се договорят и други видове сътрудничество (напр. за съвместно развитие, финансови ресурси и т.н.).


15. 10 DE 1271 3GYY TO

Германска фирма, работеща в областта на точните процесни решения и GMP (добрите производствени практики) в съответствие с приетите препоръки за природни науки предлага научно-обосновано многовариантно калибриране (SBC), което е нов метод за ефикасно калибриране на многомерни инструменти за измерване, като спектрометри (NIR, FT-IR). Фирмата търси техническо сътрудничество и лицензионни споразумения.


16. 10 GB 44O7 3H6P TR

Британска компания, базираната в Лондон, е разработила композитен материал на базата на използвани материали от кафе и рециклирани пластмаси. Продуктът се състои от 99% рециклирани материали и сам по себе си е напълно подходящ за рециклиране. С добри механични свойства, хубав завършек и отлични качества, съобразени с околната среда, продуктът привлича голям интерес на пазара. Фирмата търси партньори с опит в производството на композитни материали за съвместно изготвяне на икономичен процес за производство на материала.

17. 10 HU 50R8 3HB6 TR

Унгарски изследователски център възнамерява да внесе предложение по 7РП “Изследвания за малките и средни предприятия” (МСП FP7-2010-1) и кани партньори за разработване на цифрови очила за хора с увредено зрение. Целта е да се разработят "цифрови" стъкла, които ще увеличат контраста и остротата на откриване у хора с увредено зрение, така че помагат по-лесно да се откриват различни обекти. Търсят се за партньори: доставчици на електроника (микроелектроника), производители на медицинско оборудване и доставчици на лещи.


18. 10 EE 21B9 3HCA TR

Международен консорциум, координиран от МСП (Естония), подготвя предложение до предстоящата CIP програма за разработване на приложения за персонализирани решения за музейни посетители за достъп с цифрово съдържание, разработен по време на предишен проект по 7РП. Съдържанието с информация за културното наследство се предоставя на разположение на посетителите чрез лични смартфони. Консорциумът търси допълнителен партньор, с достъп до информация за културно наследство и за по-нататъшно тестване на решението.


19. 10 HU 50R8 3HB4 TR

Унгарски изследователски център има намерение да представи предложение по 7РП “Изследвания за сдружения на МСП” (FP7-МСП-2010) и кани партньори за разработване на нов инструмент за анализ на разпределение на яркостта. Целта е да се разработи точен и евтин инструмент за измерване и анализ на разпределението на мълнии. Търсят се сдруженията на МСП в областта на уличното осветление, малки и средни предприятия, като разработчици и дистрибутори на софтуер за обработка на изображения, а също и партньори с опит в измерване параметрите на пътното осветление.


20. 10 IE 51S6 3H5F TR

Ирландско предприятие се интересува от контакти с доставчик на роботизирана автоматика за внедряване в земеделския сектор на млечни продукти. Компанията, с история на участието си в този сектор, е технически компетентна и търси роботизирана технология и оборудване за млечни продукти, които вече са на пазара. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.


21. 10 IT 53U9 3H7M TO

Италиански изобретател е патентовал контейнер за храни, направен от хляб (годен за консумация), като може да бъде в различни форми: чинии, купи и др. Те представляват реална алтернатива на чиниите от пластмаса. Търсят се партньори, които имат интерес да произвеждат този продукт.


22. 10 LT 57AB 3H5X TR

Компания от Литва, специализирана в изграждането на ръчно изработени къщи от дърво, търси технологии за улесняване и подобряване на преработката, напасването и др. на ръчно изработени трупи. Процесът с това оборудване трябва да бъде бърз, прост и лесен за изпълнение. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.


23. 10 PL 63AW 3H9X TR

Полска фирма, специализирана в производството на опасни химически агенти, търси специална технология за пакетиране на DGR (предписание за опасни товари) продукти. Желаният тип опаковане следва да позволява безопасен въздушен превоз на опасни химически агенти. Технологията трябва да бъде напълно завършена.


24. 10 IT 53U9 3GQ7 TO

Италиански изследователски институт е патентовал два иновативни метода за намаляване рН на зеленчукови и рибни продукти. Първият е чрез спрей-киселинна обработка по време на дехидратация на растителни храни. Вторият е чрез потапяне в иновативен воден разтвор за маринована риба. Търсят се индустриални партньори за техническо сътрудничество или за лицензионно споразумение.


25. 10 HR 89GO 3H6B TO

Хърватско МСП е разработилo бордови софтуер за зареждане на товари и контрол на щетите, който да отговаря на различни международни изисквания за корабите и собствениците на морски съдове (SOLAS, MARPOL, OPA 90, и т.н.), за изчисляване на незасегната или нарушената стабилност и надлъжна устойчивост. Модулният дизайн и интерфейс позволяват бързо разработване на направени по поръчка добавки и модули или персонализиране на софтуера за специфични нужди. Фирмата търси партньори за съвместно предприятие или търговско споразумение с техническа помощ.


26. 10 IT 53U9 3GQ2 TR

Италианската компания търси технология за третиране на:

- биоразградими продукти, идващи от производството на хранително-вкусовата промишленост

- органичната част от твърдите битови отпадъци (OFMSW)

- отпадни води (биологични утайки).

Целта е да се подобри енергийната ефективност на споменатите източници. Компанията има интерес и в слънчевата термална технология и нейните приложения. Търсят се партньори за всякакъв вид споразумения.


27. 10 IT 53U9 3H8S TO

Италиански изследователски институт е разработил функционални тестени изделия направени от брашно (различни от грис), които могат да бъдат сухи или пресни. Пилотна инсталация е била използвана за оптимизиране на производствения процес за получаване на тестени изделия с висока хранителна стойност. Учените могат да трансферират своето ноу-хау към индустриални партньори с интерес в производството на функционални тестени изделия.


28. 10 US 87GA 3HD1 TR

Голяма американска компания търси предложения за технологии, които осигуряват постоянни магнитни материали с намалено съдържание на редкоземни елементи. Те се интересуват от лицензни споразумения, придобиване на продукт, договор за изследвания, доказателство на концепцията, водещи до увеличаване на производството, съвместно разработване и постигане на споразумение за доставка.


29. 10 NL 60AF 3HD0 TR

Кабините на самолетите са херметизирани с пускан от двигателя въздух. Този въздух може да има ефект върху здравето на екипажа и пътниците. Холандска организация е заинтересована да намери партньори, които имат опит в пречистването на въздух и в измервателните решения, засягащи замърсен въздух.


30. 10 PL 62AP 3H95 TR

Полска фирма търси технология за леене и топене на метали като злато, сребро и алуминий. Технологиите трябва да бъдат оборудвани с компютърно контролирани индукционни генератори с ниска честота. Устройството трябва да има микропроцесорна система за измерване на температура. Фирмата търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ.


31. 10 PL 62AP 3H9H TR

Полска фирма, занимаваща се с производство на надуваеми конструкции, търси технология за директен печат върху текстил. Технологията трябва да дава възможност за директен печат и фиксиране без прехвърлящ процес, печатът да е с високо качество и ясни контури, като същевременно се поддържа висока скорост. Компанията търси партньор за търговско споразумение с техническа помощ.


32. 10 PL 63AW 3HCQ TO

Полска високо-технологична компания е разработила иновативнo решение за фирми, които биха искали да въведат виртуализация на своя софтуер. Решението позволява на производителите да пренасочат своите продукти към изчислителен облак и да ги направят достъпни през уеб браузър. Поради това потребителят няма нужда да инсталират приложението си на терминална машина, нито постоянно да надгражда своя хардуер, за да може да покрива програмните изискванията за хардуер. Фирмата се интересува от техническо или търговско сътрудничество.


33. 10 PL 62AP 3H90 TR

Полска фирма търси технология за почистване на части със сложни форми. Технологията дава възможност за почистване на трудно достъпните места, ъгли, дупки и пукнатини. Технологията трябва да предотвратява механично повреждане на детайлите и да гарантира високо качество и прецизност на почистването. Фирмата търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ.


34. 10 PL 62AQ 3GS3 TO

Научноизследователско звено от североизточната част на Полша е разработило иновативна система за записване работата на водачите и на превозните средства (тахограф). Нововъведението може да се използва в превозни средства, оборудвани с двигатели с вътрешно горене (ZI, ZS) (например, камиони, микробуси); да се записват по време на работа скоростта на превозното средство и периода на спирания за почивка. Изследователското звено се интересува от техническо сътрудничество, съвместно по-нататъшно развитие, изпитване на нови приложения, приспособяване към специфични нужди.


35. 10 PL 63BC 3HCG TR

Полска компания в сферата на строителството търси технология за натрошаване на пътна повърхност. Търсената машина трябва да има механично устройство – барабан за натрошаване и зареждащ конвейер. Това ще допринесе за най-малко 15% увеличение на приходите (от продажби и услуги).


36. 10 PL 63BC 3HAA TR

Полска компания, работеща в сферата на химикали за строителната индустрия, търси автоматична машина за етикетиране и залепване на самозалепващи се етикети върху кръгли контейнери. Машината трябва да бъде проектирана за непрекъсната работа с висока ефективност. Компанията се интересува от търговско споразумение с технически консултации.


37. 10 GB 46P5 3H5S TO

Шотландска компания (Великобритания) се превърна в лидер на рециклирането на автомобилни гуми, преработвайки ги в пресовани бали, които могат да бъдат използвани в строително-инженерни проекти. Процесът е прост и евтин и произвежда продукт с признат стандарт. Фирмата вече има създадени партньорства във Финландия и Латвия и търси партньори, които могат да използват технологията и опита за решаване на проблема с отпадните гуми и на други места в Европа, или които могат да развият използването на балираните гуми в строително-инженерни проекти.


38. 10 PL 63AW 3H8M TO

Полска високо-технологична компания е създала икономически ефективна IT система за техническа поддръжка. Системата позволява служителите в дружеството да регистрират IT проблеми чрез интернет страница, където са регистрирани всички проблеми и се вижда състоянието на решаване на проблемите. Системата е оборудвана с търсачка за бързи решения, като тя може да търси в публични и частни бази данни. Решението се отличава от сходни продукти с по-висока интуитивност на ново равнище. Търсят се фирми интересуващи се от търговско или техническо сътрудничество.


39. 10 IT 55X7 3H5R TO

Италиански изследователски институт е разработил 3D WebGIS Java-базирана система. Тя е свързана с база данни и използва GIS технология за представяне на буквено-цифрова геореферентна информация към 3D цифрови модели. Прилага се в проучването на архитектурното наследство с цел създаване на стандартен инструмент за съхраняване на информация за консервационния статус, възстановителни интервенции и мониторинг. Изследователският екип търси техническо сътрудничество и финансови ресурси.


40. 10 PL 62AP 3H75 TR

Полска фирма, занимаваща се с производство на надуваеми конструкции, търси екологично решение на печатна технология. Търсената технология следва да се характеризира с висока точност и бърз печат. Технологията трябва да бъде оборудвана със система за вълнообразен печат. Технологията трябва да използва природосъобразни мастила с ниски парни емисии. Фирмата търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ.


41. 10 PL 62AP 3H72 TR

Полско предприятие, работещо в областта на вентилационните технологии, производство на вентилационни тръби, монтаж и поддръжка, търси специализирана CNC-машина за плазмено рязане, разработена за производство на елементи за вентилационни шахти. Компанията се интересува от закупуване и внедряване на технологията, както и от предоставяне на техническа помощ.


42. 10 GB 44O7 3H6Q TO

Британска компания, базираната в Лондон, е разработила процес, за произвеждане на биокомпозити от използвани сушени утайки от кафе, които в момента се използват за производство на домашни и офис мебели. Компанията е възприела социалните и екологични ползи от използването на отпадъците от кафе като суровина и търси да разшири дейността си и към други отпадъци (например остатъчни плодове), както и за други приложения. Търсят се индустриални или академични партньори за съвместно разработване и адаптиране на процеса за нови приложения и пазари.


43. 10 PL 63AW 3H8L TO

Полска високо-технологична компания е разработила много напреднала и икономически ефективна система за управление на IT инфраструктура за организации от всякакъв мащаб. Този инструмент позволява да се извършва постоянен мониторинг на IT активите на компанията: хардуер, софтуер, използване на лицензи, следене на текущи процеси, справки, които могат да се извършват от всеки компютър, следене на интернет дейностите на потребителите т.н. Фирмата се интересува от техническо сътрудничество или търговско споразумение.


44. 10 PL 64BF 3H60 TO

Научно-изследователски институт от Полша провежда изследвания, свързани с производството и свойствата на полимерни материали, полимерно-въглеродни композити и катализатори. Институтът е разработил метод за приготвяне на катализатори, съобразени с изискванията за защита на околната среда. Предлаганите катализатори могат да бъдат използвани за намаляване на емисиите на азотни оксиди в димните газове от малките и средни котли с изгаряне на въглища. Институтът се интересува от сътрудничество и подписване на договор, включително и техническа помощ.


45. 10 ES 25E2 3H98 TO

Каталонска компания (Испания), специализирана в разработването на фармацевтични продукти и функционална храна, е разработила метод за проверка за установяване на нови съединения, разработени за предотвратяване и / или пречещи на развитието на невродегенеративните заболявания. Технологията е разработена с цел да ускори бързина и високата пропускателна способност, гарантирайки надеждни резултати. Тестът предоставя също и информация за целесъобразността и ефективността на изследваните съединения. Компанията търси лицензионни споразумения и създаване на съвместно предприятие.


46. 10 IT 54V7 3H87 TO

Италианска фирма, специализирана в дигиталната обработка на сигнали за излъчвателни приложения, е разработила апарати, работещи с много висока точност за синхронизация на времето, честотата на комуникационните сигнали за и разпространението им чрез много стабилен OCXO (Oven Controlled Crystal Oscillator) чип. Търсят се партньори за търговско споразумение с техническа помощ и партньори за интегриране на своите умения.


47. 10 GB 46P4 3H6G TO

Шотландско дружество (Великобритания) е създадено като фармацевтична компания, специализирана във вагиналнато и устното прилагане на препарати, използвайки своя собствена хидрогелна технология. Компанията предлага иновативен вагинален препарат за лечение на Bacterial Vaginosis (BV) с подобрена ефективност при прилагането, с по-високо качество от съществуващите BV лечения (кремове и яйцеклетки). Фирмата търси партньори за лицензионно споразумение, търговско споразумение и съвместни клинични изследвания и развитие.


48. 10 TR 99PB 3H8U TO

Турска компания, специализирана в индустриални приложения за автоматизация и контрол на движението, с двадесетгодишен опит, предлага Cold Cut Flying Saw машина за производството на метални правоъгълни тръби, които може и да реже тръби с (чиста повърхност) режеща технология. Фирмата търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ.


49. 10 GB 46P4 3H8I TO

Шотландско МСП (Великобритания) е разработило и патентовало система, която дава възможност декодери или други подобни устройства, които разполагат със съхранителни и широколентови възможности за пълен достъп до диска, което е почти целият капацитет на мрежата. Високо криптирана система позволява огромният обем от данни (например филми, музика), да изглежда сякаш е на локалния диск на крайния потребител. Компанията търси лицензни споразумения с медийни компании-разпространители или да влезе в смесени дружества или техническо сътрудничество. Финансови ресурси също са добре дошли.


50. 10 GB 46P4 3H8H TO

Шотландска фирма (Великобритания) е разработила и притежава патенти на световната система за чиста P2P (Peer to Peer) автентикация. Това позволява, чрез механизъм без използването на сървър, да се създават акаунти за потребителите, вписвания и взаимодействия с мрежи. Премахва се необходимостта от централизиран контрол и управление, и има висока степен на защита за разлика от традиционната автентикация на мрежа. Фирмата търси партньори, работещи в сферата на мрежови данни, изчислителни облаци и социални мрежови решения за лиценз или споразумения за съвместно предприятие.


51. 10 GB 40n6 3H56 TO

След десетгодишни изследвания, британски университет предлага цялостна ауторизационна инфраструктура, която изпълнява ANSI / NIST RBAC (ролево базиран контрол на достъпа) модел. Тя поддържа сложни RBAC, включително и ролеви йерархии, делегиране на правомощия, както и статично и динамично разделяне на функциите/задълженията. Университетът предлага инфраструктурата безплатно, като отворен Java код или като прекомпилирани библиотеки, и търси партньори за приспособяване на системата към техните специфични изисквания.


52. 10 NL 60AH 3H3C TR

Холандско МСП търси технология, която позволява да се събират, филтрират и задържат утайки по време на валиране на каменни бетонни подове. Търсеното приложение трябва да бъде мобилна инсталация. В идеалния случай утайката трябва да се събира във филтър, да се третира с вода и да се изхвърля заедно с филтъра. Консултантската компания, която използва природни камъни и техните приложения, има интерес да си сътрудничи с фирми, които могат да предоставят доказани технологии.


53. 10 GB 40n6 3H4V TO

Новаторска стартираща фирма от Великобритания, която свързва пазаруващите по интернет с местните магазини, търси фирми, предлагащи услуги чрез мобилна локация за техническо сътрудничество.


54. 10 BG 0528 3H8P TO

Българска фирма е разработила действащ прототип на пиротехническо устройство, съдържащо противопожарно вещество, интегрирано като гладка субстанция, предназначено за ограничаване или подтискане на пожар при трудно достъпни или недостъпни възпламенявания. Фирмата търси техническо сътрудничество, производствен и / или лицензионен договор със заинтересовани организации, имащи добри пазарни позиции.


55. 10 IE 51S6 3H7Q TO

Медицинско лице от югозападна Ирландия е разработила фино механично медицинско изделие/инструмент за визуализация на горната част на вагината/шийката на матката, за да се подобри качеството на лечение напр. зашиване след раждане или други медицински инвазивни интервенции. Търси се лицензионно споразумение за производство с партньор, който има опит в производството на медицински инструменти и ясни пазарни виждания.


56. 10 GB 45P2 3H8C TO

Университет от северозападния регион на Обединеното кралство е разработил съвършено нов метод за откриване на остеопороза в ранна фаза на развитие, като за това се използват стоматологични рентгенови апарати. Университетът търси лицензно споразумение за тази технология с подходящ партнор от производителите на стоматологично оборудване.


57. 10 GB 45P2 3GVK TO

Университет от северозападния регион на Обединеното кралство е разработил нова технология и процес за мониторинг в реално време на трансформацията на стоманата по време на валцуване. Той търси подходящи фирми производители за съвместно производство и предлагане на пазара чрез лиценз.


58. 10 ES 25E2 3H89 TO

Каталонска изследователска група (Испания) е разработила нова лазерна технология, позволяваща директен печат чрез отлагането на микрометрични капки от широка гама материали (от биомолекули до живи клетки), които са или разтворени или суспендирани в течност върху солидна основа, за производството на микрометричните модели. Изследователската група търси лицензионно споразумение или техническо сътрудничество с промишлени партньори от сферите органична микроелектроника, електронни устройства или миниатюрни биосензори.


59. 10 PL 62AP 3H68 TR

Полска компания, специализирана в монтажа и сглобяването на структурни мрежи иска да промени производствения си процес и да разшири обхвата на услугите си. Фирмата търси технология, даваща възможност за дигитализация на хартиени документи. Технологията трябва да дигитализира и да възпроизвежда вярно всички видове оригинални чертежи, схеми, планове и т.н. Компанията търси партньор за търговско споразумение с техническа помощ.


60. 10 PL 62AP 3H10 TR

Полско МСП, работещо в областта на котли на природен газ и петрол, централно отопление, газови и канализационни инсталации, търси автоматична CNC машина за скоби, ъглови и други елементи за стоманени тръби. Технологията ще се използва в производството на вентилационни шахти/канали. Компанията се интересува от закупуване и внедряване на технология, както и от предоставяне на техническа помощ.


61. 10 PL 62AP 3H07 TR

Полска фирма търси технология за създаване на 3D модели, които да се използват в производството на бижута. Устройството трябва да създаде прототипи на високо качество, но с ниска цена. То трябва да е лесно за употреба и да работи с голяма точност. Устройството трябва да може да се свърже към компютър или да има възможност да работи самостоятелно. Компанията търси партньор за търговско споразумение с техническа помощ.


62. 10 NL 60AH 3H79 TR

Холандска производствена компания за температурно-измервателни устройства има амбицията да разшири своята продуктова гама. Фирмата търси партньори, които могат да осигурят техника и компоненти за производството на уреди за измерване на относителната влажност и се интересува от лицензионно споразумение и / или търговско споразумение с техническа помощ.


63. 10 ES 27F4 3HC9 TO

Испанска изследователска група от университета в Севиля разработва методи за анализ на приоритетни и нови замърсители на околната среда. Методите могат да бъдат прилагани за контрол на наличието на вредни вещества в околната среда или заедно с индустриални процеси; за оценка на риска от наличието на замърсители в околната среда; и трето, за оценяване на ефективността на отстраняване на възникващи замърсители в напредналите технологии за очистване. Необходимо е техническото сътрудничество.


64. 10 ES 29h3 3H7U TO

Испанска компания е специализирана в производството на соларни продукти. По-конкретно те проектират и разработват слънчеви тракерни (следящи) системи за фотоволтаични инсталации, включително софтуера, механичните и електронни части на тракерите. Разработеният соларен тракер е ефективен по отношение на разходите и с по-висока механична устойчивост и надеждност от настоящите слънчеви технологии. Компанията търси търговски споразумения с техническа помощ за привеждане на тази технология в съответствие със специфичните изисквания.


65. 10 PL 61AJ 3H6K TO

Полски институт е разработил ортоконични, антифероелектрични течни кристални материали с дълго спирално покритие. Това решение създава перфектно затъмнено състояние и висок оптичен контраст. Тези особености позволяват проектирането на дисплеи и фотонни устройства с много голям ъгъл на видимост и отличен контраст. Институтът търси лицензионно споразумение и съвместно по-нататъшно развитие.


66. 10 NL 60AH 3GKT TO

Холандски изобретател е разработил изцяло нов и иновативен дизайн на корпус. Проектът е специално оптимизиран за платноход с дължина от около 15-20 метра, но е приложим и при други дължини. Изобретателят е готов за прехвърляне на всички технически данни, като чертежи и изпитателни тестове, без финансови условия. Той търси партньор, който проявява интерес към изграждането на истински прототип, в пълен размер, за по-нататъшни тестове. Изобретателят се интересува от търговско споразумение с техническа помощ.


67. 10 NL 60AH 3H9M TO

Холандско МСП е разработило специален стълб/пилон за флагове. Банерите, които се закачат на стълбове трябва да издържат много лоши метеорологични условия и за кратко време се протриват, особено в долната част. Разработеният стълб гарантира дълготрайността на банер/флага минимум три пъти повече от стандартния тип използвани стълбове. Фирмата търси сътрудничество с партньор, който участва в пазара на знамена, банери, стълбове или пилони. Има интерес към сътрудничество с техническа помощ и пазарно развитие.


68. 10 ES 27F4 3HBU TO

Група за научни изследвания от Андалусия (Испания) е разработила нов метод за приготвяне на изкуствени тъкани, които са много близки до естествените по структурата и функционалност. Те са лесни за манипулиране и са били успешно тествани in vivo. Тези тъкани могат да се използват за увеличаване, възстановяване или заменяне на функционалната активност на тъкан или орган, който е повреден, но и за клинични изследвания на фармацевтични и химически субстанции. Научноизследователска група има интерес към споразумение за сътрудничество или споразумение за лиценз.


69. 10 ES 27F4 3HC4 TO

Група за научни изследвания от Андалусия (Испания) е разработила метод за рециклиране на индустриални отпадъци като алтернатива на съществуващите CO2 стандарти за усвояване. Новият процес е подходящ за третиране на богати на калций отпадъци. Някои от основните предимства са намаляване на разходите, малка сложност и ниска консумация на енергия. Групата търси споразумение за лицензиране или търговско споразумение с техническа помощ.


70. 10 ES 27F4 3HBW TO

Група за научни изследвания от Андалусия (Испания) е разработила нов софтуер за следене на вътречерепното налягането като средство за предоставяне на ценна информация на неврологични и други заболявания. Изследователската група търси лицензионно споразумение.


71. 10 ES 27F4 3HBV TO

Изследователка група от Андалусия (Испания) е открила нов състав за превенция и лечение на diabetes mellitus. В частност съставът е в отговор на проблема изгубване на функцията и/или на масата на бета-панкреасни клетки, дължащо се на diabetes mellitus. Съставът включва фактор на растежа на съдов ендотелиум и инхибитор от неговия рецептор тип 1 (VEGFR1). Изследователската група търси споразумение за сътрудничество за последващо разработване или лицензно споразумение.


72. 10 GB 42O1 3H7P TO

Компания, базирана в Обединеното кралство, е разработила високоинтелигентна система за наблюдение на персонала чрез интегриране на вербално взаимодействие, наблюдение на признаци на живот, сензори за движение, GPS и технология за мобилни комуникации. Компанията търси партньори за комерсиализиране на този продукт под форма на лицензни споразумения, споразумения за производство или финансова подкрепа.


73. 10 GB 42O1 3H7J TO

Базирано в Обединеното кралство МСП е разработило вибрационно негоримо средство, създадено от рециклирано стъкло, позволяващо да се намалят разходите и отпадъците на производители, които използват процеси за окончателна обработка на повърхности. Новосъздадените продукти са от 100% рециклиран материал и могат отново да бъдат рециклирани след използването им. Организацията търси партньори в Европа за лицензионно производство на негорими продукти. Възможно е и приложение на тези продукти на нови пазари.


74. 10 PL 64BH 3H74 TO

Компания от Югоизточна Полша, специализирана в производство на енергия, предлага иновативна и комплексна технология за мобилно производство на топлина и електричество с използване на пелети и дървени стърготини. Технологията е напълно разработена и готова за пазарно приложение. Компанията търси клиенти, заинтересувани от търговско споразумение с техническа помощ.


75. 10 PL 64BF 3H5I TO

Институтът за минна механизация в Силезийския университет в Полша е създал модел за определяне икономическия резултат от непрекъснато извличане на въглища. Той позволява проверка дали са постигнати набелязаните стойности на извличане. Това е свързано с утаяване на въглищата, времето за извличане и съответните разходи, със съответното определяне на очакваните нива на печалба. Институтът търси по-нататъшно съвместно разработване и техническа консултация.


76. 10 PL 62AP 3GHC TR

Полска компания търси иновативна технология за химическо/електрохимическо шлифоване / полиране на сребърна бижутерия. Полираните продукти притежават елементи, които трудно се обработват в барабанни или каскадни полиращи машини. Технологията трябва максимално да намали ръчното полиране. Компанията търси партньор за търговско споразумение с техническа помощ.


77. 10 PL 64BD 3GVN TO

Полска група от инженери е разработила ръчно многофункционално устройство за контрол на пътния трафик, както и на всички знаци, предупреждения и т.н., намиращи се на пътища, магистрали и т.н. Устройството е предназначено за обществен патрул, общинска полиция, охранители ... Освен това устройството записва на карта трафика, инциденти на всички обществени пътища, улици, магистрали, велоалеи и частни пътища. Групата търси техническо сътрудничество.


78. 10 PL 64BD 3GVO TO

Полска група от инженери е разработила интегрирани системи за складиране на твърдо гориво и пепел в пакети BIG-BAG за захранване на бойлери от отоплителна система. Системата се състои от BIG-BAG пакети с твърдо гориво, танкове за твърдо гориво от отпадъци, автоматична гравитачна инсталация и въжена линия за BIG-BAG пакети, използвани в централна отоплителна система. Системата елиминира ръчното товарене и складиране на гориво в бойлерите. Групата търси техническо сътрудничество.


79. 10 HU 50R7 3HAN TR

Малко унгарско предприятие търси дигитален микровълнов приемник с устойчив и мобилен дизайн за телевизионно излъчване. Предприятието има опит/капацитет в разработката и производството на трансмитери, но поради търсенето на пълен асортимент иска да се включи също и в разработването и производството на приемници. Спектър: 1,3 – 23 ГХц. Технологията може да бъде в процес на разработване или готова за демонстрация или пазарна реализация. Партньори могат да бъдат индустриални компании или сервизи.


80. 10 DE 0855 3HAC TO

Германски университет е разработил иновативен подход, използващ нови гени и съответните техни протеини за фармацевтични или диагностични съставки за терапевтично или профилактично третиране на рака. Подходът се основава на ролята на гена trim71 при разпространението на ракови клетки. Приложим е за широка гама видове рак. Търсят се медицински и фармацевтични компании за лиценз и/или изследователско сътрудничество.


81. 10 HU 50R8 3HA6 TR

Унгарски изследователски център с намерение за подаване на проектно предложение по FP7 "Research for SME Associations" (FP7-SME-2010) кани партньори за развитие на цялостна система за управление електрозахранването на общини. Цел на проекта е развиване на иновативно и всестранно решение, способно да оптимизира консумацията на енергия и значително да снижи разходите в обществени сгради. Търсят се производители/дистрибутори на автоматизирани енергийни системи с експертиза в безжичните технологии.


82. 10 DE 1378 3H29 TO

Германски изобретател е разработил реле, което може да се използва при свързването на трансформатори. При започване на процеса разпознаването на трансформатора се осъществява от устройството. Това гарантира, че трансформаторът е включен в оптималния времеви момент. Нататък не е необходима детайлна проверка с експанзивно измерване. Технологията е патентована. Изобретателят търси партньори, заинтересувани от лицензни споразумения.


83. 10 DE 1375 3H88 TO

Германско МСП е разработило хибридни влакна и шнурове. Компанията вече притежава експертиза в производството на технически влакна. Последните развития са благоприятни за производство на различни текстилни повърхности като тъкани и нетъкан текстил. Техническият текстил, например индустриален и строителен, се изработва предимно от такива иновативни материали. Компанията търси нови полета за приложение и партньори за включване на тези иновации в текстилното производство.


84. 10 DE 1375 3H7R TR

Германско МСП търси технически влакна и шнурове за разработване на иновативни хибридни влакна със специални характеристики. Компанията вече притежава експертиза в производството на технически влакна, както и в техническия текстил и търси бизнес партньор, произвеждащ високотехнологични влакна и шнурове. Областите на приложение за влакната и шнуровете са текстилни фабрикати, тъкани, апликации и нетъкан текстил.


85. 10 DE 1375 3H6M TO

Германско МСП е разработило иновативни еластични и много фини проницаеми материи. Те са дишащи, позволяват пренос на влага от човешката кожа извън текстила и имат дишащ ефект. Проницаемите материали са особено подходящи за производство на технически текстил като медицински чорапи и бандажи, предпазни дрехи и ръкавици. Иновацията е патентована. Търсят се партньори за внедряване на тези материи в производството на облекла.


86. 10 HU 50R7 3GMO TO

Унгарски научен център е разработил преносим анализатор. Главно предимство – дребноразмерният биосензор дава възможност за бърз, селективен и точен анализ на множество реални хранителни и биологични модели, както и такива на околната среда. Това помага за отстраняване подправянето/манипулирането на храни. Технологията е особено подходяща за фирми и органи на властта в земеделието и хранителната индустрия. Компанията търси индустриален или сервизен партньор за планиране и масово производство на анализатора.


87. 10 DE 1170 3H9A TO

Германски университет е разработил радарен модул, позволяващ много компактно конфигуриране или много компактно интегриране в самостоятелен керамичен кожух. Многослойната LTCC-керамика позволява лесно комбиниране на различни материали в икономичен процес. Търси се индустриален партньор, интересуващ се от лицензиране или покупка на изобретението.


88. 10 DE 0855 3GFH TO

Германско МСП е разработило въздушно разположена технология за откриване и гео-позициониране на експлозиви над и под терена – като утечки от земни мини, импровизирани експлозивни устройства и други. То използва генномодифициран едноклетъчен биосензор, който позволява точно определяне мястото на експлозивите. Използваната лазерно сканираща разположена над земята технология открива флуоресцираща светлина в биосензорите, когато последните са активирани от следи от експлозиви. Търсят се партньори за финансиране, техническо сътрудничество и лицензиране.


89. 10 HU 50R8 3H85 TO

Унгарско МСП е разработило матрично базиран уеб-антологичен портал за литературни преводачи и преводни текстове. Порталът позволява в него да се качват многоезични текстове. Системата е готова за качване на литературни преводи на редки езици. Много е полезна за издателски компании, е-книжарници и литературни преводачи. Компанията търси партньор в помощ за събиране на съдържание свързано с литературата. Очаквани са също партньори за помощ при нови видове не-служебни приложения.


90. 10 IT 55Y2 3GVY TO

Италианско МСП е разработило нова електронна система за управление на медицинска информация за пациенти и за получаване на единна и стандартизирана информация, която снижава административното бреме. Продуктът може да бъде адаптиран към различни нужди.


91. 10 ES 28G1 3H7K TO

Испанска компания, специализирана в издирването на демонстрируеми хранителни въздействия върху човешкото здраве, предлага технология, доказваща благотворните ефекти на компоненти или екстракти чрез изучаване на храногенетици, храногеномици и метаболомици, на хранителни екстракти или хранителни добавки, които могат да се внедрят в други резултиращи в т.нар. функционални храни. Компанията търси агрохранителна компания за техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ.


92. 10 GB 44O7 3H04 TO

Британска базирана в Лондон компания е създала нова технология за използване в ниско-ценовия строителен сектор. Изделията могат да се използват за изграждане на множество външни и вътрешни конструкции, значително спестяващи разходи за труд и време, поради патентован нов начин за бързо свързване на елементите. Това означава, че елементите лесно се разединяват и отново свързват на други площадки. Компанията търси контакти в строителната индустрия за проверка на атмосферни въздействия и последваща разработка и производство.


93. 10 GB 44O7 3H6W TO

МСП от Великобритания е разработило революционна технология за проверка автентичността при идентифициране, която може да замени статични пароли и ПИН-кодове. Като система, базирана на образци, тя създава еднократни паролни кодове, без нужда от допълнителни символи или друг хардуер и е способна да идентифицира по-скоро хора, отколкото само устройства. Компанията търси партньори било с цел лицензиране на интелектуалната собственост и интегрирането й в съществуващи продукти, развиване на нови продукти, базирани на тези интелектуални права, или пък с цел препродажба на съществуващото продуктно портфолио.


94. 10 US 87GA 3HBM TR

Голяма американска компания очаква предложения за адаптиране или разработване на технологии без използването на формалдехид (химически, биохимически или физически), които могат необратимо да се съединяват и за предпочитане да се смесват с протеини, особено с кератин. Компанията се интересува от лицензиране, придобиване на продукта, договор за изследване, проверка на концепцията, като и производство, съвместно разработване и споразумение за доставка.


95. 09 BG 0535 3ED2 TO

Българска компания е разработила технология за производство на модулна система за инсталации за третиране на питейна вода. Технологията е приложима за очистване на повърхностни водоизточници и водовземни кладенци. Компанията търси търговски споразумения с техническа помощ и споразумения за джойнт-венчър.


96. 10 BE 0213 3HB2 TR

Белгийска лаборатория, базирана в Брюксел, понастоящем разработва ново устройство, базирано на няколко микро- до нано-флуиди. Лабораторията търси партньор със значителна експертиза в микро- и нанофлуидите за джойнт-венчър разработване на прототип (и възможно индустриално приложение) на тази нова платформа на собственост.


97. 10 US 87GA 3HB8 TR

Голяма американска компания търси партньори за разработване на лесен за употреба преносим инструмент, годен за количествена оценка на Total Acid Number (TAN) при анализа на суров петрол или сурови петролни продукти. Компанията се интересува от споразумение за доставка, лицензиране или съвместно разработване - според търговския статус на предложените технологии (готови за пазарна реализация, частични компоненти или нови подходи, изискващи разработване).


98. 10 PL 62AP 3GHB TR

Полска компания търси технология за композитно облицоване на сребърна бижутерия. Облицовката трябва да позволява последващи ремонти или модификации. Компанията търси партньор за търговско споразумение с техническа помощ.


99. 10 SK 69CX 3H43 TO

Словашка компания, оказваща изследователски и развойни услуги, е изобретила уникален автономен логистичен автомобил – ремарке. Благодарение на своя иновационен потенциал тази роботизирана автоматична система има значителен потенциал на приложение в индустриални предприятия (напр. в автомобилната индустрия). Предимства: дистанционно наблюдение на движението, автономно наблюдение чрез магнитна лента, автоматично товарене и прикрепване/откачване на товара. Компанията търси по-нататъшно техническо сътрудничество и лицензиране.


100. 10 IT 53U9 3GQ5 TO

Италиански изследователски институт е разработил нов математически метод за предсказване времето за обработка, необходимо за достигане на стерилизиращ ефект (F-стойност), което дава сигурност на консервирана храна. Нужни са само няколко предварителни експеримента, за да се приложи методът и да се предсказва времето за пастьоризация на всякакви продукти, опаковани в метални дози (кенове) или в стъклени буркани. Изследователите търсят индустриални партньори за техническо сътрудничество.


101. 10 IT 53U9 3GQB TO

Италиански изследователски институт предлага технология за производство на иновативна храна за закуска чрез оптимизиране и извършване на екструзивно варене. Закуската може да доставя на човешкия организъм необходимото енергетично и хранително съдържание. Търсят се производители на закуски за техническо сътрудничество.


102. 10 IT 53U9 3GQ9 TO

Италиански изследователски институт е разработил технология за получаване на функционални тестени изделия (паста) от суровини, богати на хранителни компоненти. Технологията е базирана на използването на микровълни за изсушаване. Търсят се индустриални партньори за техническо сътрудничество.


103. 10 IT 53U9 3H5E TO

В италиански академичен институт е развит нов метод за получаване на нискомастни салами с функционални качества. Могат да се произвеждат

салами, подобни на традиционните (със свинска мазнина), но с по-здравословни качества, с надеждност и подходяща дълготрайност. Търсят се за техническо сътрудничество МСП, произвеждащи сезонна храна.
104. 10 PL 61AJ 3H54 TO

Полски институт за техническа физика, активен в полето на върховите технологии, е разработил сеизмограф за откриване на ротационни сеизмични вълни. Благодарение ефекта на Sagnac разработеното устройство е нечувствително към линейно движение и има ротационна чувствителност от 10 до 8 рад/сек. при линейна зависимост в честотната лента 1,7 – 106,2 Хц. Институтът търси джойнт-венчър споразумение, техническо сътрудничество, съвместно по-нататъшно разработване и адаптиране към конкретни нужди.За контакт:

Елена Палаврова

Европейски Информационен и Иновационен Център

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив

ул.Самара № 7

Tel.: 032 908999, 908998, 908980


e-mail: eic@pcci.bg
www.pcci.bg

Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for the use which might be made of the information contained herein. The views in this publication are those of the author and do not necessarily reflect the policies of the European Commission.


ФОРМУЛЯР ЗА ПРОЯВЕН ИНТЕРЕС
Код на интересуващата ви оферта:
Номер на бюлетин:
Наименование на фирмата/организацията:
Адрес за кореспонденция:
Предмет на дейност:
Лице за контакт:
Длъжност:
Телефон:
Факс:
e-mail:
Интернет страница:
Брой работници/служители:
Година на създаване:
Причина за Вашия интерес към съответната оферта:
Отговаряте ли на профила на търсения партньор? Очертайте какво можете да предложите:
Въпроси, които бихте искали да зададете на фирмата, подала профила:
За първи път ли ползвате услугите на мрежата Enterprise Europe Network?:Дата: ........................


Моля, изпратете формуляра на Европейски Информационен и Иновационен Център към Търговско-Промишлена Камара – Пловдив /Enterprise Europe Network/:

e-mail: eic@pcci.bg, факс: 032 908983, 908999


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница