Огнян Илков Илиев



Дата12.03.2018
Размер60.81 Kb.

автобиография





Лична информация




Име




Огнян Илков Илиев

Адрес




ул. «Марко Балабанов» 29, гр. Варна 9000

Телефон




0878 424 920

Факс




052/ 361946

E-mail




sugarden@mnet.bg




Националност




българин



Дата на раждане




02.11.1961 г.




Трудов стаж



2000 -







Име и адрес на работодателя




СУ «СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ», БУЛ. «ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ» 15

• Вид на дейността или сферата на работа




УПРАВЛЕНИЕ

• Заемана длъжност




ЗАМ. ДИРЕКТОР НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОТАНИЧЕСКИ ГРАДИНИ

• Основни дейности и отговорности




ПЛАНИРА, УПРАВЛЯВА, ПРЕДСТАВЛЯВА И КООРДИНИРА ДЕЙНОСТТА НА СТРУКТУРАТА

1987 - 2000







• Име и адрес на работодателя




СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

• Вид на дейността или сферата на работа




ОБРАЗОВАНИЕ

• Заемана длъжност




АСИСТЕНТ



Преподавателски опит


1987 – 2000







• Учебно заведение




СУ «СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ»

• Факултет/Департамент




БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, КАТЕДРА ЗООЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ

• Курсове




ПРОВЕЖДАНЕ НА УПРАЖНЕНИЯ ПО ЗООЛОГИЯ НА БЕЗГРЪБНАЧНИТЕ ЖИВОТНИ; ОБЩА ЕНТОМОЛОГИЯ; УЧАСТИЕ И РЪКОВОДСТВО НА ЛЕТНИ УЧУБНИ ПРАКТИКИ ПО ЗООЛОГИЯ



Научни публикации




ПУБЛИКУВАНИ САМОСТОЯТЕЛНО И В СЪАВТОРСТВО 10 НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ; РЪКОВОДСТВО НА 6 ДИПЛОМАНТИ, ЗАЩИТИЛИ ДИПЛОМНА РАБОТА С ОТЛИЧЕН




Образование и обучение










1982 – 1987







• Име и вид на обучаващата или образователната организация




СУ «СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ» - БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

• Основни предмети/застъпени професионални умения




БИОЛОГИЯ, ЕНТОМОЛОГИЯ

• Наименование на придобитата квалификация




ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)




СПЕЦИАЛНОСТ БИОЛОГ-ЕНТОМОЛОГ

1975 – 1980







• Име и вид на обучаващата или образователната организация




ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ гр. ВАРНА

• Основни предмети/застъпени професионални умения




НЕМСКИ ЕЗИК

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)




СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

1968 – 1975







• Име и вид на обучаващата или образователната организация




ОУ «СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» гр.ВАРНА

• Основни предмети/застъпени професионални умения




ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)




ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ




Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.




Майчин език




БЪЛГАРСКИ



Други езици









НЕМСКИ

• Четене




отлично

• Писане




отлично

Разговор




отлично







АНГЛИЙСКИ

• Четене




добро

• Писане




добро

• Разговор




добро







РУСКИ

• Четене




отлично

• Писане




отлично

• Разговор




отлично




Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение




КОМУНИКАТИВНОСТ И РАБОТА В ЕКИП - ПРИДОБИТИ В СУ” СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” КАТО АСИСТЕНТ И ЗАМ. ДИРЕКТОР НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОТАНИЧЕСКИ ГРАДИНИ, РАБОТА ПО ПРОЕКТ „ ОБРАЗОВАНИЕ В БОТАНИЧЕСКИТЕ ГРАДИНИ”




Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала




КООРДИНАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ХОРА, ПРОЕКТИ И БЮДЖЕТИ -ПРИДОБИТИ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА СРЕДА И РАБОТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ




Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.




WORD, EXCEL, INTERNET

ОФИС ТЕХНИКА






Свидетелство за управление на МПС




ШОФЬОР КАТ. В





стр.


Автобиография

[ Илиев, Огнян Илков ]










База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница